Blogg

Sida 2

Mät fukten i källaren innan renovering

19 feb 2019

Misstänker du fukt i din källare? Eller står du inför en totalrenovering av ditt hus och undrar vad som behöver göras åt huset grund? I så fall har du förstås behov av fakta och det får du genom att mäta fuktigheten i din källare.

Eftersom husets källare ligger under markytan finns det alltid naturlig fukt runt omkring huset. Den fukten vill gärna tränga in genom väggarna. Det är starka krafter du har att göra med! Men med rätt metoder, material och bra kompetens går det att göra en lyckad källarrenovering i Uppsala och få en torr källare resten av ditt husliv.

“Svamp och mögel trivs i fukt. För att hålla ditt hus fritt från angrepp måste du se till att källaren är så pass torr att mögel och svamp inte trivs”

Vanligt med mögel och svamp

Har du tänkt bygga rum i din källare? För att inreda en källare måste du tänka annorlunda än i rummen ovan jord. Trä och andra organiska material suger åt sig fukt och det är lätt att få problem med rötsvamp och mögel. Att svamp och mögel trivs i fukt är helt naturligt och för att hålla ditt hus fritt från angrepp måste du se till att källaren är så pass torr att mögel och hussvamp inte får fäste. Om du redan har problem med det, ska du förstås sanera och sedan ändra förhållandena i din källare. Om luften blir torrare gör det att möjligheterna för mögel och svampi din källare försvinner.

Enkel koll du kan göra själv

Om du har problem med fukt i källaren är det klokt att ta hjälp av proffs så att åtgärderna blir fackmannamässigt gjorda. Men bara för att få en fingervisning finns ett test du själv lätt kan göra för att kolla hur pass fuktigt ditt källargolv är.

Lägg en bit mjuk plast direkt mot golvet, ett stycke som är i alla fall 1x1 meter i fyrkant. Det kan vara en bit presenning eller en bit byggplast. Nu förhindrar du att eventuell fukt kan dunsta bort naturligt och har du fukt i golvet lär det synas under plasten efter ett tag.

Låt plastbiten ligga ett dygn och kolla hur det ser ut sen. Under tiden kan du gå och tjuvkika ett par gånger. Det här enkla testet ger dig en uppfattning om hur snabbt fukt tränger fram ur golvet.

Låt ett proffs sköta jobbet

När du ser att du har problem bör du mäta med effektiva metoder och låt en fackman sköta jobbet. Den du anlitar kommer troligen använda ett par olika begrepp kring luftfuktighet som är bra att förstå.

Dels finns begreppet relativ luftfuktighet och dels pratar man om absolut luftfuktighet. Den senare visar hur många gram vätska det finns i en bestämd volym luft. Alltså hur mycket av luftens volym som består av vatten.

Relativa luftfuktigheten visar i procent hur pass mättad din källarluft är av fukt i en viss temperatur. Det här är ett värde som ändras när temperaturen ändras.

Värme bra mot fukt

Luftfuktigheten ska gärna ligga runt 50 procent. Vid högre luftfuktighet, till exempel 80 procent finns risk för mögel och svamp. Har du uppemot 100 procents luftfuktighet i din källare kommer du märka av kondens.

Om du har fönster i källaren ser du troligen vattendroppar på fönstren, på samma sätt som du kan se vatten på insidan av bilrutorna ruggiga vinterdagar innan bilens luftkonditionering kommit igång. Droppar på insidan av källarfönstret är ett mycket dåligt tecken.

Värme bär upp fuktighet bättre än kyla så genom att ändra temperaturen kan du också få bot på problemen med fukt i din källare.

När du behöver en byggkonsult

12 feb 2019

Ett stort bygge ett hus eller fastighet är ett väldigt stort projekt, med många delar och mycket att hålla reda på. Det kan handla om byggprojektering, arbetsledning och olika upphandlingar.

Det kan vara väldigt skönt att att få hjälp så bygget blir mer kostadnadseffektivt och framgångsrikt. Så man kan fokusera mer på själva byggandet.

Slipp krånglig administration

Det kan vara svårt att se hur ekomomin kan förbättras och få arbetet att blir mer effektivt på bygget. Adminstration som till exempel juridiska frågor, tillstånd och bygglov med mera. Det är så mycket i en byggprocess som kan gå fel om man inte har full koll.

En byggprocess har väldigt många steg, och alla är beroende av varandra för att fungera. Tänk vad skönt att få hjälp av en erfaren entrepenadingenjör med allt pappersarbete.  

Inköp och upphandlingar

Man behöver ha kalkyler och ritningar för olika delar av byggprocessen. Det är tidskrävande och kräver mycket kunskap och erfarenhet. Samma gäller att ta fram tydliga och korrekta ritningar för bygglov och liknande. 

En upphandling måste ske enligt konstens alla regler och kan ge stora inkomster som man vinner. Det kan också väldigt viktigt att göra en noggrann och bra budget för att projektet ska gå med vinst. 

I Sverige finns det strikta regler för hur ett byggprojekt skall drivas och dessa måste följas. Det gäller allt från hur upphandlingar sköts till säkerheten på bygget. Om man inte följer gällande regler och lagar kan man få böter. 

Ökad lönsamhet

Det kan vara avgörande för ett byggprojekt att ha koll på alla kostnader under projektets gång. Man vinner mycket på att man har lagt mycket tid på planeringen. Man behöver till exempel alltid ha goda margnaler för oförsedda händelser. För de kommer alltid.

Det kostar väldigt mycket pengar när byggen står stil i väntan på olika saker. Det kan vara tillstånd eller försenade leveranser av material med mera. 

Ta in hjälp av byggkonsult

När det gäller budget och tidsplan måste den vara realistiskt utförd. Det finns annars stor risk att projektet drar ut på tid och att kostnaderna drar iväg. Och när man inte håller sig till budget kan kunden vägra betala och man får stå för kostnaderna. Så det rekommenderas att ta in professionell hjälp av en kunnig och erfaren byggkonsult. Så du vet att projektet är väl planerat och allt kommer flyta på utan komplikationer.

När du behöver en trygg och erfararen partner på ditt bygge kan du anlita: www.byggkonsultstockholm.biz.

Så kan du renovera på miljövänligt sätt

9 feb 2019

Du vet väl att vi alla, både villaägare, bostadsägare och radhusägare bör göra allt vi kan för att vara så miljövänliga vi bara kan? Det innebär att om vi har möjlighet att välja mellan två olika val, att alltid välja det miljövänliga alternativet. Så om vi ska renovera bostaden, lägenheten, villan eller radhuset, bör vi alltid välja det miljövänliga alternativet – om det bara går. Det bästa och mest miljövänliga alternativet är att alltid välja att återanvända material, eller återvinna gammalt material.

Återanvänd gamla tegelpannor

Har man till exempel ett tak som har tegelpannor kan du alltid ta ner tegelpannorna, putsa dem och återanvända dem. Då byter du ut läkten, underlaget och ser över takstolarna. Har du taket gjort i papp, finns det inte så mycket annat att göra än att lägga på ny papp på det gamla papptaket. Kom ihåg att du bör lägga på ny papp minst vart 20:e år. Har du ett tak gjort av plåt, kan du måla om det. Egentligen kan du måla om alla tak, om du så önskar. Genom att måla om det, ser du till att förlänga hållbarheten på ditt tak, men innan du målar om dem bör du se efter så att hela yttertaket är helt, att det inte finns sprickor på det eller grus. Om det finns grus på ditt tak, visar det på att någon del av taket är sönder. Då bör du identifiera skadan och laga den innan du målar om.

Se över underlaget, läkten och takstolar

Oftare än vart 20:e år bör du se över underlaget, läkten och takstolarna. Även om själva yttertaket håller tätt, kan alltså isoleringen av undertalet, läkten eller takstolarna gå sönder. Och då regnar det in även om själva yttertaket skulle vara helt. Känner du att det luktar mögligt när du är uppe på vinden? Om så är fallet, bör du absolut ta ner yttertaket och lägga på nytt underlag, läkt och samtidigt se över takstolarna. Har underlaget ny färg är det också tecken på att det regnar in. Om du råkar få grus i hängrännor är det också tecken på att det är hål i taket och någon tegelpanna är sönder. Då bör de delarna bytas ut.

Anlita proffsen till takrenoveringen

Om du söker efter en professionell takläggare, och inte känner till någon som arbetar nära dig, kan du alltid googla "takläggare Bromma" om du bor i Bromma. Annars skriver du in den ort där du bor. Här kan du få tag i en som arbetar som takläggare i Bromma på: http://www.takläggarebromma.se.

Förebyggande insatser för fastighetsägare

15 jan 2019

En fastighet är nästan som en levande individ. Den lever sitt eget liv. Den utsätts dag efter dag, år efter år, för användning och slitage. Vårt nordiska klimat tär på fasader och tak, och människorna som befinner sig i fastigheten sliter på golv, inredning, el, och vatten och avlopp med mera.

 

Hur ska fastighetsägaren tänka och agera med förebyggande insatser? Det är ett tryggt sätt att försäkra sig om husets status med jämna mellanrum för att slippa oönskade problem. Ett sätt att ta tempen på huset för att se hur det mår. En välskött fastighet kommer att fungera bättre och hålla längre. Såklart har det också ekonomiska fördelar att åtgärda brister tidigt och slippa akuta problem som är en betydligt dyrare historia.

Vad kan man göra då?

En fastighets exteriör kan man göra mycket med. Först och främst kan man ju själv undersöka fasader noga för att upptäcka eventuella missfärgingar och sprickor. Upptäcker man brister är det bra idé att kontakta en byggfirma som kan göra en professionell bedömning om något behöver åtgärdas. Det är också en bra idé att be dem att kontrollera taket samtidigt, då det är svårt och farligt att besikta taket på en hög och stor fastighet. Det är mycket viktigt att det inte finns skador på tak och fasad där regn och väta kan tränga in med läckor och fuktskador som följd. Hittas det grus på taket kan det tyda på att delar av yttertaket är skadat.

Har du papptak behöver du lägga om taket vart 20:e år. Ett slitet plåttak kan man måla om för att öka livslängden. 

Fastighetens interiör

Invändigt kan man upptäcka mycket fel och brister. Direkta skador på väggar och innertak upptäcker man ganska enkelt. Missfärgningar kan tyda på att fukt trängt in och behöver åtgärdas tidigt för att minska risken stora renoveringar. I källare och på vinden är det lätt att missa brister och skador. Leta efter misstänkta lukter som kan tyda på mögelbildning.

Vatten och avlopp

Ett vanligt förekommande problem är brister i vatten- och avloppssystemet. Det märks ofta på dålig avrinning och att det bubblar i handfat och diskhoar. Det kan också såklart upptäckas på avloppslukt. Om du är osäker på avloppssystemets status bör kontakta något VVS-företag som kan undersöka stammarna i huset. Stammar och vattenrör behöver ses över för att slippa akuta och besvärliga stopp i avloppen. Det finns många åtgärder att göra, till exempel besiktning att rörsystemet och stamspolning. Det innebär att stammarna spolas effektivt med högtryck, där effektivt stammarna rengörs för att ta bort framtida stopp i avloppen.

En väldigt bra försäkring för framtiden. Lathet och snålhet kommer att garanterat bli en dyr och tråkig överraskning framöver.

Att arbeta med måleri i Göteborg

8 jan 2019

Hur är det att arbeta som målare i Göteborg? Göteborg är känd för sin Ada och Kålle, sin "käcka" göteborgska och sitt Göteborgskalas och sitt fuktiga väder. Att arbeta som målare skiljer sig inte åt på så många andra sätt än att arbeta som målare i Stockholm, Malmö eller i någon annan stor marknad. 

Arbetsmarknaden

Det som skiljer arbetet från små städer till större städer är att arbetsmarknaden är ganska god. Ju fler som bor i en stad, desto fler är det som behöver en hantverkare som kommer hem till dem och renoverar, eller som behöver renovera på sin arbetsplats. Å andra sidan är konkurrensen större i storstäderna, och i små städerna innebär det att man som målare för mer varierade arbetsuppgifter, då det krävs att man kan göra lite av varje. Arbetar man som målare i en större stad, som till exempel i Göteborg, innebär det som oftast att man arbetar mer nischat och arbetar endast med den lilla arbetsuppgift som man har. Som målare i Göteborg, får man arbeta med behandling av trägolv, om det nu är på ett sådant företag som man råkar arbeta, eller endast med att kakla badrumsväggar, om det nu är i ett sådant företag som man råkar arbeta. Så, som målare kan man arbeta med vitt skilda arbetsuppgifter om det nu råkar sig så.

Lönen

Lönen är något lägre i Göteborg, än till exempel i Småland, där många målare tjänar som bäst. Det är där och i Halland som målare tjänar som mest per månad. Det är inte helt ovanligt att en målare med kollektivavtal tjänar cirka 34.000 kronor per månad, efter lärlingstiden och efter 5-10 år i yrket. De olika nivåerna på lönen kan bero på att det råder olika stor konkurrens om arbeten och lönen sätts relativt inidividuellt, såvida det inte råder kollektivavtal på arbetet och alla har löner i nivå med kollektiva avtal.

Konkurrensen

Det är generellt högre konkurrrens om jobben i större storstäder, såsom i Göteborg. Konkurrensen om jobben gör att lönerna skiftar en hel del. Här gäller utbud och efterfrågan. Ju lägre utbud och högre efterfrågan desto högre lön och tvärtom. Eftersom det inte rådet så lågt utbud av målare till exempel i Stockholm, hålls lönerna relativt låga. Därför är lönenivåerna lägre i huvudstaden, vilket är något överraskande. Observera att det kan skilja ganska mycket mellan olika län i Sverige och att de inte redovisas särskilt exakt här. Är du intresserad av att veta mer om målare i Göteborg? Fortsätt läsa här.

Så kan du också bli fastighetsägare

1 jan 2019

Är det krångligt att bli fastighetsägare? Det är en del som kan tycka så. Det kan vara en hel del som är annorlunda för dem som blir fastighetsägare från att endast ha varit hyresgäster. Att vara hyresgäst i en flerfamiljsfastighet kan kännas bekymmersfritt. Om man har problem med vattnet, avloppet eller värmen, så kan man ringa sin hyresvärd. I bästa fall kommer de och åtgärdar problemet. Om det inte är någon bra hyresvärd, bryr de sig inte om din önskan om att få igång vattnet, avloppet eller värmen. Som bostadsrättsägare däremot måste du lösa de problemen på egen hand. Det kan innebära att du behöver ha ett sparande som du kan ta av ifall något skulle hända, som du kan behöva finansiera om eller när det händer.

Anlita hjälp om det är krångligt med ombildningen

Att ombilda hyreslägenheter till bostadsrättslägenheter kan vara en krånglig affär. Saker som till exempel kan vara krångliga att handskas med är frågor om ny ekonomi, bildandet av en ekonomisk förening, skapa stadgar, bilda en styrelse och helt enkelt bli ansvarig för driften av hela fastigheten. Som tur är, finns det hjälp som man kan få.

Man kan anlita en ombildningskonsult som hjälper till med hela ombildningen, från det att man ska fråga om hyresgästerna vill köpa sina lägenheter, till bildandet av ekonomisk förening och stadgebildande till att styrelsen anställer en fastighetsförvaltare som sköter hela driften av fastigheten. Som medlem i den ekonomiska föreningen, behöver man i så fall inte bekymra sig om något som har med ombildningen att göra. Man anlitar ombildningskonsulten och sedan behöver man inte bekymra sig för något. Sedan, som kund, kommer man in i situationen först när hela affären är klar.

Ekonomiskt att köpa sin hyresrätt

Det är en ekonomisk fördel att köpa sin hyresrätt, än att fortsätta betala in hyror till en hyresvärd. Bestämmer du dig för att köpa din egen lägenhet som du hyr i dagsläget, får du köpa den för 65-75 procent av marknadsvärdet. Det är heller inte svårt att få ett banklån för att kunna ombilda din hyresrätt till en bostadsrättslägenhet. En ombildningskonsult kan hjälpa till med både banklåneansökan och bildandet av en ny styrelse till att sjösätta omhändertagandet av driften av fastigheten. Det är många nya beslut som måste tas, en lång process innan allt är klart. En ombildningskonsult kan de olika stegen och vet hur man ska gå till väga för att allt ska skötas på rätt sätt. Här kan du läsa mer: http://www.ombildningskonsultstockholm.se.

När du bygger parkeringar vid fastigheten

27 dec 2018

Har du någon gång irriterat dig på de parkeringar som inte har några målade parkeringsrutor? Bilisterna har i värsta fall parkerat alldeles för glest, eller för nära andra bilar. Har de parkerat för glest, utnyttjas ju inte parkeringen till maximalt. Har de parkerat sina bilar för nära andra bilar, kommer de stackars bilförarna och andra som ska åka med i bilarna knappt in, eller ut ur sina bilar. Det är otroligt irriterande när bilarna inte är väl parkerade. Då är det mycket bättre när parkeringsrutorna är målade med tydliga parkeringsrutor.

Vägmarkeringarna håller anarkin borta från vägarna

Man kan med belägg, säga att vägmarkeringarna håller borta det att bilförarna skulle köra helt fel på vägarna. Har man en tydlig mittlinje på vägarna, håller sig bilisterna på rätt sida om vägen, annars kan det vara osäkert vad som är höger och vänster på en bilväg. De stackars fotgängare skulle inte veta var de kan gå över vägarna på ett säkert sätt. Cyklisterna skulle heller inte veta var de kan cykla utan att vara i vägen för bilarna.

Vägmarkeringar för barnen

Man kan använda samma slags vägmarkeringar för barn på skolgårdar eller på lekplatser. Då handlar det inte så mycket om att de ska vara säkra, utan för att barnen ska känna att det är roligt att leka på skolgården. Målningarna ska locka till lek och sätta igång fantasin hos skolbarnen, eller dagisbarnen. Man kan även anvädna sig av samma slags vägmarkeringar för idrottplatser, fotbollsplaner, tennisbanor, basketplan och andra ställen där det är viktigt att markera ut var man får stå och inte stå, eller var straffområdet är och så vidare.

Kan man måla vägmarkeringar själv?

Man kan måla sina egna vägmarkeringar själv, så länge det handlar om vägmarkeringar som finns på den egna tomten, den väg som finns på den egna tomten. Men anlitar du ett företag som arbetar med vägmarkeringar får du vägmarkeringar som är bra mycket mer proffsigt målade. Vill du att det ska se proffsigt ut, är det bland det bästa som du kan göra; anlita en proffsig vägmålare. De har de rätta utrustningarna för att linjerna ska bli så där raka, som de ska vara.

Då får du parkeringsrutor som är raka, idrottsmarkeringar som ser proffsiga ut. Det är även viktigt att man inte målar med vad som helst, utan att man använder sig av miljövänliga material som inte skadar natur eller djur. Sådant känner de proffsiga vägmålarna till.

Att jobba som betongarbetare

21 dec 2018

Håltagning, betongborrning, armering. Gjutning och vajersågning. Antalet arbetsmoment som en betongarbetare kan befatta sig med är många. Sammanfattningsvis kan man säga att en betongarbetare jobbar med att bygga former, gjuta, armera och behandla betongkonstruktioner på olika sätt. Det kan också vara så att man arbetar färdiga betongblock som levereras direkt från fabrik. Den här sortens byggande går snabbt och är effektivt – så det är inte konstigt att det blir allt vanligare.

Arbetsmiljö

Som betongarbetare är det vanligt att man arbetar på en större byggarbetsplats. I sådana fall jobbar man troligtvis i lag med andra yrkesgrupper, till exempel snickare. Arbetet sker normalt utomhus, och det är inte ovanligt att det sker på mycket höga höjder (på högre hus i t.ex. Stockholm). Således är det här inte ett jobb för den höjdrädda.

Som du säkerligen listat ut vid det här laget kan arbetet ibland vara fysiskt krävande, så det skadar inte att ha en god grundfysik. Tilläggas bör att det finns kranar och pumpar som minskar behovet av muskelkraft, men det kan ändå finnas tillfällen där en god grundfysik kommer väl till hands.

Det finns också firmor som erbjuder olika betongtjänster till privatpersoner och företag. Ett exempel på en sådan tjänst är håltagning. Håltagning i betong kan ske på en rad olika sätt. Det är inte ovanligt att man använder vajersågning, vilket är en vibrationsfri och tyst metod. Betongborrning är också vanligt, men låter betydligt mer.

Under armeringsarbetet, som inte sällan sker på större arbetsplatser, använder man sig av ett speciellt nät och järn som sätts upp efter en ritning. Syftet med armering är att förstärka själva konstruktionen. Därefter påbörjar man gjutningen, där den flytande massan hälls ned i en form innan den stelnar.

Arbetsmarknad

Som i många andra så kallade blåställsyrken, är jobbmöjligheterna god över stora delar av landet. I samtliga storstadsregioner (Malmö, Göteborg och Stockholm) är jobben om konkurrensen mycket liten. Man bedömer att konkurrensen om arbetstillfällena inte kommer att hårdna de närmaste 5 åren, så långt som Arbetsförmedlingens yrkesprognoser sträcker sig.

Jobbmöjligheterna kan skilja sig något inom samma län. Tittar vi närmare på Stockholm ser vi att det är mindre konkurrens i de kommuner i Stockholms län som ligger Södermanland (undantaget Tyresö och Nacka). De kommuner som ligger i Uppland har generellt en något hårdare konkurrens om jobben, där konkurrensen bedöms vara liten, snarare än mycket liten. Det enda undantaget från den här regeln är egentligen Norrtälje, där konkurrensen återigen blir mycket liten.  

Lycka till för dig som vill arbeta betong – oavsett om det är håltagning, armering eller gjutning du tycker verkar vara mest intressant.

Man bör renovera badrum vart 20:e år

20 dec 2018

Är man villaägare brukar det (nästan) alltid hända något som man bör åtgärda i villan. Är amn villaägare är det bara att dra på sig blåstället och ha redskapen nära till hands, då det så gott som hela tiden finns saker som man bör åtgärda; taket läcker, det ska repareras. Köket bör målas om, man vill ha ny inredning i köket, och dessutom behöver badrummet renoveras. Vad ska man göra, om man itne är en händig person? Det bästa man kan göra är att ta kontakt med en hantverkarfirma som kan komma och åtgärda det som behöver åtgärdas. När det kommer till läckande tak bör man åtgärda sådant på en gång. Läckande tak och badrum som behöver renoveras bör man åtgärda så fort det bara går.

Badrum som renoverades för mer än 20 år bör renoveras

Har man ett badrum som senast renoverades för mer än 20 år sedan, är det dags att förnuya badrummet. Hur mycekt som senast renoverades avgör omfattningen av renoveirngen som du bör göra nästa gång. har du fräscha rör, kanske du inte behöver göra någon ny rördragning. Däremot är det bäst att kontrollera dina rör. Det gör du lättast genom att tak ontakt med ett VVS-företag som kan sända in en kamera i rören och som tar bilder på hur dina rör ser ut. Efter det kan du sedan se hur de verkar vara och om de behöver förnyas.

Så kan du upptäcka om badrummet behöver renoveras

  1. Luktar det konstigt i ditt badrum är det alltid bäst att riva ut det som luktar annorlunda och som inte luktar bra. Det kan vara en fuktskada på gång och en sådan är bäst att åtgärda så fort som möjligt. 
  2. Andra tecken på fukt kan vara svarta prickar som kommer på väggar, golv, fönster eller på ställen där de absolut inte ska vara.
  3. Har det blivit stopp io avloppet, är det svårt att få vattnet att rinna ner, är andra tecken på att det är dags att renovera badrummet.
  4. Har du fukt som dröjer sig kvar i badrummet efter att du har duschat, kan det vara så att du bör byta ut ventilerna i badrummet. Vill du inte ha ventiler kan du behöva installera fönster i badrummet. Fönster i badrum är nästan en garanti på att du slipper problem med fukt i badrum. Förutsatt att du vädrar varje dag, förstås.

Har kan du läsa mer om hur du kan anlita ett hantverkarföretag för din badrumsrenovering i Solna.

Behöver du en målare i Uppsala?

17 dec 2018

Har du en villa i Uppsala? Bheäver du måla om huset för att det ska hålla en säsong till? Om du behöver en målare i Uppsala, kan du gärna läsa mer om hur du kan göra för att hitta den rätta målaren i Uppsala. Att måla om huset, oavsett om det är en villa i träpanel, puts eller tegel är en bra idé. Genom att måla om huset, ger du det ett nytt skydd mopt väder och vind. De tär inte enbart för utseendets skull, utan även för att ge fasaden ett bättre skydd. Samtidigt är det mycket viktigt att kontrollera fasaden och riva ut sådant som kan vara dåligt på huset, och ersätta det med nytt fräscht byggmaterial. Så hur gör man för att få tag i rätt hantverkare till det?

1. Googla målare Uppsala

Om du inte får något bra råd bland släktingar och vänner på en duktig målare i Uppsala, kan du googla "målare Uppsala" för att på så sätt få några kontaktuppgifter till hantverkare som arbetar som målare just i Uppsala. När du har fått förslag på några sådana, kan du sedna bara ta kontakt, ber om offert och referenser. Efter det är det lättare att jämföra dem med varandra och se vilken av dem som har bäst offert.

2. Kontrollera referenser

När man ber om referenser är det viktigt att även kontrollera dem ordentligt, inte bara tänka att de är väl bra. Är man riktigt noggrann kan man även kontrollera med Allmänna Reklamationsnämnden om det finns anmärkning ar på hantverkaren där. Om inte, är det alltid ett gott tecken. Läs gärna så mycket som du bara kan om företaget på olika omdömessajter på nätet.

3. Har de ansvarsförsäkring?

När du väl har fått tag på några målare i Uppsala, kan du alltid fråga dem om de har egna ansvarsförsäkringar. Det visar nämligen på att de är medvetna om att allt kan hända och att om något händer, ska inte kunden behöva stå för det ekonomiskt. Det ska de själva betala för.

4. Har de F-skatt?

Att de har en riktig F-skatt visar på att de betalar in sina skatter och sin moms, dessutom behöver du den för att kunna dra av på Rot-avdraget och sänka kostnaderna för arbetskraften. Har du kommit så här långt, kan du vara ganska lugn och i alla fall pröva om de är bra nog för det som du behöver hjälp med. Här kan du läsa mer.

Vad är totalentreprenad?

15 dec 2018

Kortfattat är totalentreprenad en totallösning för kunden genom att ett företag tar hand om hela renoveringen/ombyggnationen från planering till utförande. När en större renovering ska ske i hemmet finns flera olika alternativ. Den händige kan utföra de flesta arbeten på egen hand även om certifierad elektriker krävs vid vissa elinstallationer. Vill man däremot ha hjälp går det antingen att kontakta olika hantverkare som utför de olika jobben eller ett företag som erbjuder totalentreprenad. Genom att välja totalentreprenad får man hela ombyggnationen klar med hjälp av ett enda företag från början till slut.

Ett praktiskt exempel

Familjen Svensson bor i Tyresö och önskar flytta en innervägg vilket även innebär att vissa dragningar av el behöver göras därefter. De kontaktar en snickare som ger offert på själva arbetet och en elektriker som gör dragningar. På detta sätt har de själva kontaktat varje yrkesgrupp eftersom det är ett litet projekt. När de kontaktade flera snickare och elektriker i Tyresö, för att ställa deras pris mot varandra, erbjöd vissa snickare totalentreprenad vilket därmed betyder att de även skulle ta ansvar för att ordna med elektriciteten och anlita extern elektriker. Då priset just i detta fall blev högre valde de bort detta alternativ.

När sedan badrummet skulle renoveras blev förutsättningarna annorlunda. Att nu kontakta en plattsättare, en elektriker och en snickare samt koordinera deras jobb är inte ett alternativ. Här bestämde de sig tidigt för att välja ett företag med totalentreprenad. De tog in offerter från ett par företag och ställde då kravet att de skulle ta ”ansvar för allt”. De googlade efter företag som utför badrumsrenoveringar i Tyresö och bad om komplett offert för hela arbetet.

Fördelar och nackdelar

När familjen skulle flytta innerväggen kunde de jämföra priser på snickare och elektriker separat och på så vis välja det billigaste alternativet. De kunde även tydligare välja vilka som skulle utföra tjänsten. Just valbarheten är den stora fördelen med att inte ha totalentreprenad. Fördelen att välja detta alternativ handlar om enkelheten och säkerheten. Som kund sker kontakten med en kontaktperson och detta oavsett om man undrar när elektrikern ska komma eller hur lång tid det tar att lägga golvet. Projektledaren har all överblick och kan svara på de aktuella frågorna.

Man slipper även själv kontakta flera olika hantverksgrupper då detta tas hand om av det företag som har entreprenaden.En tydlig fördel är även garantin. Om ett företag tar ansvar från projektering till utförande är det även de som är helt ansvariga under hela denna period. Samt självklart därefter. Alla garantiärenden hamnar på detta företag. Ställ detta mot om det varit tre olika företag involverade som eventuellt kunnat lägga skulden på varandra.

Företagsrekonstruktion kan innebära uteblivna intäkter för dig som fastighetsägare

10 dec 2018

Att hyra ut lokaler till företag är oftast ur ekonomis synvinkel mycket fördelaktigt, men innebär också alltid ett visst mått av risktagande. Skulle företaget som hyr lokaler av en hamna på obestånd och inte kunna betala hyran, kan man som hyresvärd inte bara säga upp kontraktet hur som helst. I stället blir man som hyresvärd en av borgenärerna, fordringsägarna, och måste i god rättsordning ställa sig i kö bland alla andra som företaget är skyldigt pengar. Om företaget försätts i konkurs direkt är chanserna att få åtminstone en del av skulderna betalda. Om företaget däremot får tillstånd att genomgå en rekonstruktion, som sedan misslyckas, minskar chanserna dock drastiskt.

Konkurs och företagsrekonstruktion

Ett företag som hamnar på ekonomiskt obestånd, det vill säga inte har råd att betala sina löpande utgifter, som hyra till exempel, kan begäras i konkurs antingen av företaget självt eller av en borgenär. Vid en konkurs går en konkursförvaltare in och gör upp en plan för hur företagets skulder ska kunna betalas. Ofta upprättas ett ackord, det vill säga en nedskrivning av skulderna och borgenärerna ersätts med en procentuell del av skulden. Som fordringsägare är det inte mycket mer man kan göra än att acceptera ackordet och, i en hyresvärds fall, hitta en ny hyresgäst.

Ett alternativ till konkurs är företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion ska enligt lagen om företagsrekonstruktion beviljas om det bedöms att företaget kan fortsätta med hela eller delar av verksamheten under någon form och att det går att komma till rätta med företagets ekonomi. Även en ansökan om företagsrekonstruktion kan lämnas in av företaget självt eller av en borgenär. Rätten har att besluta inom två veckor om en rekonstruktion ska beviljas eller ej. Som borgenär kallas man till ett sammanträde där man får yttra sig om huruvida tingsrätten bör bevilja en företagsrekonstruktion. Det gäller då att veta hur man ska resonera som hyresvärd.

Vad innebär en företagsrekonstruktion för dig som hyresvärd?

Att din hyresgäst går igenom en företagsrekonstruktion kan vara bra – om rekonstruktionen lyckas. Om hyresgästen tidigare skött sina betalningar och andra åtaganden, och på det hela taget varit en bra hyresgäst, bör du som värd uppmuntra rekonstruktionen. Under tiden som rekonstruktionen pågår kan du dock inte begära att få ut det hyresgästen är skyldig eftersom alla skulder fryses under tiden som rekonstruktionen pågår. Ett av målen med rekonstruktionen är sedan att rekonstruktören ska komma fram till ett ackord som alla borgenärer kan acceptera. Vanligtvis är det beloppet på minst 25% av skulden.

Skulle rekonstruktionen misslyckas och leda till en konkurs blir det dock svårare att få ut några pengar, eftersom skulden till rekonstruktören, som vanligtvis är mycket hög, då prioriteras och det blir mindre, om ens något, kvar till övriga borgenärer. Om du har skäl att misstänka att rekonstruktionen inte kommer att lyckas bör du därför motsäga dig rekonstruktionen och försöka få övriga borgenärer med på tåget.

Är rekonstruktionen bara taktisk?

En del företag begär en rekonstruktion utan hopp om att den ska lyckas, i desperation och som en sista taktisk manöver innan konkursen blir ett faktum. Har du anledning att tro att så är fallet med din hyresgäst ska du även här se till att motsätta dig rekonstruktionen och även att tala med övriga borgenärer. Gå på de sammanträden du kallas till och försök sätta dig in hur rätten resonerar. Blir rekonstruktionen ett faktum ska du se till att ha god kontakt med rekonstruktören och att denne får ta del av dina farhågor. Försök om möjligt se till att hyreskontraktet sägs upp så snart som möjligt och be om vägledning för hur du som hyresvärd ska kunna komma ur situationen med så lite ekonomisk skada som möjligt.

Läs mer här.

Lukrativt med hyresgäster

7 dec 2018

Många fastighetsägare har utrymmen som man inte riktigt vet vad man ska använda till. Ett bra råd är att man lägger ut dessa för uthyrning; det är nämligen en ganska stadig - säker - inkomst som sällan kräver så mycket.

Naturligtvis beror detta på var man har sin fastighet och till vilken typ av bransch man ska hyra ut till. Om det handlar om en restaurang så krävs det mer ansträngning och det kommer att ställas högre krav på exempelvis ventilation, på brandsäkerhet och på exempelvis en fettavskiljare. Där skulle vi säga att det i många fall smakar mer än det kostar.

En skönhetssalong däremot, det är ofta en bättre lösning - i synnerhet om denna erbjuder någon typ av populär behandling som ger ett stadigt flöde av kunder. Botox, fillers och exempelvis en hårborttagning med laser är exempel på sådana tjänster som dels är eftersökta - särskilt i Stockholm - och som dels inte heller kräver några större ansträngningar och uppoffringar för dig som fastighetsägare.

Vad är en hårborttagning med laser?

Om vi ska förklara vad en hårborttagning med laser är så innebär det att man bränner bort oönskad och generande hårväxt från kroppen. Det kan handla om vilken kroppsdel som helst och det är både män och kvinnor som söker sig till behandlingen i fråga. I och med att den är relativt ny så finns det också ett värde i att upplåta en del av fastigheten till en salong/klinik som erbjuder tjänsten. Det kommer att innebära en värdeökning då den visat sig dra till sig många kunder.

Väldigt många lider av generande hårväxt och då en hårborttagning med laser också ger ett permanent resultat så är det också en metod som passar. Men, inte för alla. Vissa - mörkhyade exempelvis - har sämre förutsättningar än vad personer med ljus pigment och mörkare hår har (det är den idealiska kandidaten).

Återkommer kunderna?

Som sagt: det ger ofta ett permanent resultat. Men, det innebär inte att du som fastighetsägare behöver oroa dig för att hyran plötsligt slutar betalas. Nej, dels så lider många, som sagt, av generande hårväxt och dels så måste varje patient behandlas flera gånger - mellan 3-7 behandlingar krävs.

En annan sak är att man måste vila uppemot 10 veckor mellan varje behandling. Vi skulle säga att en det är en riskfri kund att hyra ut till och en lukrativ affär för dig som fastighetsägare i Stockholm.

Kombinera fastighetsägandet med värdepappershandel

3 dec 2018

Att äga en fastighet är en stabil investering, en tillgång som stadigt växer och som egentligen inte innebär något större risktagande. Den fastighetsägare som drömmer om en snabbare tillväxt på sina besparingar kan därför ibland lockas av värdepappersmarknaden. Det är heller inte ovanligt att människor som äger fastigheter redan har erfarenhet av att handla med aktier och fonder och andra former av finansiella instrument. Det som i så fall är nytt för den som åter vill börja handla med värdepapper är bland annat kravet på LEI-kod.

Vad är en LEI-kod?

En LEI-kod är ett identifieringsnummer som alla som genomför en transaktion av värdepapper måste ange. LEI-koderna identifierar parterna i en transaktion och finns med i den transaktionsrapport som skickas in till berörda myndigheter (i Sverige Finansinspektionen) vid varje transaktion som görs av värdepapper.

Syftet med LEI-koder, eller LEI-nummer som de också kallas, är att finansmarknaden ska bli mer överblickbar för myndigheterna och också att skydda de som handlar med värdepapper. Genom att marknaden för finansiella instrument blir mer transparent kan man undvika eller i alla fall lättare upptäcka oegentligheter och fusk på värdepappersmarknaden. LEI är globalt och initierades av G20-länderna 2014. Sedan 3 januari 2018 krävs att alla företag som handlar med värdepapper kan identifiera sig med en unik LEI-kod, som fungerar som företagets pass på värdepappersmarknaden.

LEI-registrering – inte krångligt alls

Det företag eller fastighetsägare som vill kunna handla med aktier måste först registrera sig hos ett företag som säljer LEI-koder. För det handlar om att köpa, dels kostar registreringen pengar och därefter betalar man en årlig underhållsavgift för LEI-koden. Leverantörer finns över hela världen och de skiljer sig alla åt vad gäller underhållsavgift, men också i fråga om hur mycket service de erbjuder sina kunder.

En fastighetsägare i Sverige kan med fördel vända sig till någon av de nordiska leverantörer som finns och som kommunicerar på svenska. Det först man gör är att registrera sig som kund hos företaget och betala en registreringsavgift. Därefter får man fylla i ett protokoll och svara på frågor om företaget. Det tar sedan mellan en och två veckor att få sin LEI-kod och när man fått den är det fritt fram att börja handla med värdepapper på den globala finansmarknaden. Du kan läsa mer om hur det går till hos NordLei.

Ange LEI-koden i transaktionsrapporterna

LEI-koden ska sedan anges när man rapporterar in transaktioner till Finansinspektionen, något som måste ske vid varje transaktion. Genom att alla som handlar med värdepapper måste ange sin LEI-kod kan Finansinspektionen och myndigheter i andra länder lättare identifiera parterna i alla genomförda transaktioner och dessutom lättare samarbeta och dela information kring vilka företag som varit inblandade i varje given transaktion, något som innan LEI var betydligt svårare. LEI skapar helt enkelt en mer överblickbar och tryggare finansmarknad.

Smidigt och tryggt

Allt du som fastighetsägare alltså måste göra om du vill ge dig in i, eller göra comeback inom, handeln med finansiella instrument är att registrera dig hos en LEI-leverantör och få din LEI-kod. Det är inte det minsta krångligt, samtidigt som det medför att du kan känna dig tryggare med att allt går rätt till när du sedan utför handel med finansiella instrument. Lycka till!

Dags att skaffa nytt hus?

20 nov 2018

Är det dags att skaffa nytt boende? Om du har önskemål om en riktigt gedigen villa med svenskt byggsätt, svenska traditioner när det kommer till att bygga nytt, kan du beställa ett prefabricea hus som det går väldigt snabbt att bygga. Ska du bygga en liknande villa från grunden, tar det mångdubbelt så lång tid som det tar att uppföra en prefabricerat hus i moduler. Om du väljer ett modulhus, eller ett nyckelhus, som de också kallas, kommer delarna i huset i moduler som sedan sätts samman när man bygger huset. Du bestämmer vilken modell som du önskar att huset ska ha. Du bestämmer inredning, antal plan, med eller utan garage. 

Få det slags hus som du drömmer om

Om det är så att man länge har gått i tankarna att man vill ha ett speciellt hus, och har letat efter ett sådant hus att flytta in i, men inte har lyckats med det, är ett modulhus ett bra sätt att få just det slags hus som du alltid har drömt om. Bostadsmarknaden är trots allt begränsad och det är ju inte säkert att du får tag i just det slags hus som du önskar i det område som du vill bo i. Väljer du ett modulhus får du välja utseendet på i princip allt utseendet på fönster, dörrar, gavlar och ytan för vardagsrum, sovrum och kök. Du väljer material, färger och former som passar dig och din familj bäst.

När du inte har tid att vänta

Om du vill få huset byggt på kort tid är ett modulhus ett bra alternativ. Det går otroligt snabbt från det att du har anlitat företaget till att de kommer och gjuter husgrunden och bygger upp huset åt dig. Det som du önskar dig blir verklighet. Istället för att lägga de pengar som du har på att renovera gamla hus, får du ett sprillans nytt hus. Du vet att det inte finns någon som har bott i just ditt hus. Du kanske vill att huset ska gå i arv och att dina barn och barnbarn ska bo i det huset för många generationer till? Då är det ingen dum idé att bygga det med mest tänkbara material och konstruktion som håller i många år till.

Genom att du kan välja hus och form som du önksar kan du anpassa huset efter den natur och de väderstreck som du har på sdin tomt. Du kan anpassa allt efter egna önskemål och de villkor som tomten erbjuder dig.

← Äldre inlägg

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.