Blogg

Håll hög standard på dina lägenheter

20 mar 2018

Är du fastighetsägare och har ett stort fastighetsbestånd? Då ansvarar du för många lägenheter och det är viktigt att ha bra hyresgäster som är noggranna med att betala hyran i tid. Alla som äger lägenheter som de hyr ut, vet hur viktigt det är att få rätt sorts hyresgäster. Vissa mindre nogräknade fastighetsägare har gjort egna hemmasnickrade listor på hyresgäster de INTE vill ha,  vilket är olagligt. Enligt personuppgiftslagen får man inte samla information om människor med uppgift om deras status, civilstånd eller adress. Man får heller inte neka personer på grund av deras sexuella läggning, härkomst eller etnicitet. Det finns några sådana domar som Diskrimineringsombudsmannen har drivit, då hyresgäster har nekats bostadskontrakt på grund av sin härkomst eller sin etnicitet.

Hyresgäster får inte diskrimineras

Som fastighetsägare är det lätt hänt att man tänker att så länge man äger fastigheterna, har man rätt att göra som man vill, men riktigt så enkelt är det inte. Människor skyddas av lite olika lagar om diskriminering, och det kan vara svårt att neka någon som kan uppfatta det som en kränkning. Det man kan göra är att i stället vara mån om att höja lägenheternas standard, och höja hyrorna i stället. Då får du den typen av hyresgäster som har råd med standarden på lägenheterna. Det blir en win-win-situation. Du får de hyresgästerna som du önskar som har råd med en bättre standard, hyresgästerna får finare standard på sitt boende.

Vad kan du då göra?

Du kan låta renovera lägenheterna. Efter fem år kan de vara i behov att ses över. Många sliter hårt på sina lägenheter. Framför allt kök och badrum behöver regelbunden renovering. De rummen utsätts för stort slitage. Beroende på vilken typ av hyresgäster du har kommer lägenheterna att slitas ut olika snabbt. Hyresgäster med barn, husdjur, som röker eller har en livsstil som nöter på bostaden mer än, säg pensionärer som lever ett stilla och lugnt liv, behöver du renovera ditt bestånd med jämna mellanrum. Höjer du då hyran och låter hyresgästerna betala för den höjda levnadsstandarden får du den typen av hyresgäster som klarar av den högre levnadsstandarden.

Renovera om i dina lägenheter

Vad bör man renovera i första hand? De rum som slits ut snabbast är kök och badrum. Här handlar det om att byta ut vitvarorna, så som spis, frys, kyl, disk- och tvättmaskin och torktumlare. Du kanske vill kakla om badrummen och lägga klinker på badrumsgolven? I De övriga rummen handlar det om att tapetsera och måla om dörrlister. När det kommer till golv gäller det att se över trägolv, slipa om eller lägga nytt. Att golv är bland det som slits ut först, är inte så konstigt. Vi gör ju allt på golvet. Har hyresgästerna barn, husdjur eller liknande slits golven ut först av allt. Ska du som fastighetsägare agera miljövänligt OCH ekonomiskt är en slipning av golven att föredra framför att lägga nya golv. Det kan vara bra att anlita en totalentreprenör då det kommer till golvläggning och slipning. Fortsätt läsa mer här om golvslipning och golvläggare i Stockholm.

Så mycket kostar markiser i Haninge

19 mar 2018

Haninge är en relativt liten kommun (jämfört med stora Stockholm, som ligger strax norr), men trots det finns ett gediget utbud av solskydds- och markisbutiker här. Även butiker som ligger i närliggande kommuner riktar sig mycket mot boende i Haninge. Det finns många villa- och radhusområden, där markiser är mer regel än undantag att ha på sitt hus. 

Markistypen påverkar

Det finns flera saker som påverkar priset på de markiser du tänkt köpa. Till exempel är motoriserade markiser normalt ganska mycket dyrare än vevmarkiser. Elinstallationer ska dessutom göras av en behörig elektriker, vilket kan spä på kostnaden med någon tusenlapp (eller mer). En annan avgörande faktor är givetvis storleken – större markiser är dyrare än små (även om de kan bli billigare per kvadratdecimeter, då en slags ”mängdrabatt” ges).

De här stora faktorerna påverkar till störst del. En annan faktor är givetvis prisskillnaderna mellan olika butiker. Många markisbutiker har liknande prissättningar, men det kan skilja sig åt en hel del. Inte minst har olika butiker olika erbjudanden vid olika tillfällen – det kan alltså löna sig att titta hos samtliga butiker som säljer markiser i Haninge, innan man bestämmer sig för ett köp. 

Byggvaruhus

De flesta butiker som säljer markiser, inte minst de i Haninge, har ingen eller mycket lite information på sina hemsidor gällande priser. Det enda som kan ses är lovord som ”bra priser” eller ”svensktillverkat”. Enklare är det att se priserna på markiser som säljs i byggvaruhus. Till exempel säljer ett byggvaruhus i Haninge en manuell markis på 300 x 200 cm för strax över tusenlappen. 

Samtidigt är det många som gärna handlar markiser hos lite mer nischade aktörer. Man kan då få bättre rådgivning och kan dessutom känna sig trygg med att installationen av markiserna är ordentligt utförda (om man beställer det med, vill säga). 

Motorns påverkan på priset

Som nämnt tidigare i den här texten har motorn en mycket stor påverkan på slutpriset. På samma byggvaruhus i Haninge säljer man en relativt stor markis med motor för nästan 12 000 kronor – en väsentlig skillnad mot den tusenlapp som den manuella markisen kostade. 

Men det ska givetvis nämnas att motorn inte är den enda skillnaden mellan dem. Den här är också ganska mycket större och kommer med LED-belysning. Attiraljer som dessa höjer naturligtvis priserna – och det är upp till var och en att välja, beroende på vad det är man söker i en markis.  Läs mer om markiser som du kan köpa i Haninge på: http://www.markiserhaninge.se.

Underhåll av asfalterade ytor

7 mar 2018

Runt om i Stockholm pågår ständigt en jakt på att identifiera och åtgärda skador som uppkommit på vägar och andra ytor som belagts med asfalt. Asfalt är ett tåligt och flexibelt material och det är förstahandsvalet när det kommer till hårdgörning av ytor, men det utsätts också för hård belastning i form av trafik och klimat. I Stockholm är det kommunen som ansvarar för gatunätet och de allmänna ytor som belagts med asfalt. För innergårdar står fastighetsägare för underhållet och det sköts vanligen av en fastighetsförvaltare.

Olika typer av påverkan

Man brukar skilja på naturpåverkan och mänsklig påverkan. Naturpåverkan är det slitage som naturligt uppkommer på asfalt, dels genom tidens gång och dels genom årstidernas växlingar. Ju äldre asfalten blir, desto torrare och skörare blir den. En tungt trafikerad väg kan behöva en helt ny beläggning efter ungefär tio år, medan underhåll av asfalten behöver ske betydligt oftare än så. På en innergård som sköts om allt eftersom, räcker det oftast med en ny asfaltering vart tjugonde år ungefär.

Naturlig påverkan

Framför allt är det vintertid som mycket sker som påverkar asfalten negativt. När tjälen går ner i marken expanderar markvolymen under vägen och kan orsaka sprickor och ojämnheter. Ju mer vatten som tränger ner i vägen via sprickor och ojämnheter, desto större blir tjällyftningen. Det är alltså en ond cirkel som skapas, där tjälen orsaka sprickor, som i sin tur orsakar mer tjäle, osv. Större stenblock som grävts ner i väggrunden kan också röra sig mot ytan, så kallad blockuppfrysning. Sprickor som uppstår måste tätas med ny asfalt, oftast läggs ett nytt lager ut över det berörda området. Ojämnheter kan ibland kräva att man river upp asfaltslagret och åtgärdar de förstärkande och bärande delarna av vägen, såsom block och förstärkningslager.

Mänsklig påverkan

Ju mer dubbdäck som används, desto större blir slitaget på vägen, vilket såklart skapar problem vintertid, då många i Stockholm och resten av landet använder dubbdäck på bilarna för att kunna färdas säkert. Men även vanliga däck orsakar med tiden stort slitage i form av hjulspår och nednötta vägpartier. Även här är det fläckvis underhåll med ny asfalt som gäller. Åtgärdas inte problemen med en gång riskerar de att bli ännu större och därmed även underhållet, så det gäller för den som ansvarar för underhåller att vara på tårna. Stockholms gator och Sveriges vägar inspekteras regelbundet och även allmänheten brukar vara behjälplig med tips på asfalterade ytor som behöver underhåll snarast.

Gårdar, parkeringar och andra ytor

Samma problem som med vägar uppstår förstås även på andra asfalterade ytor, som skolgårdar, parkeringsplatser och innergårdar till exempel. Dock tar ju slitaget längre tid. Ett vanligt problem är marksättningar som orsakar nedsänkta partier där regnvatten samlas. Vid hårt väder kan sådana områden bilda veritabla sjöar, något som kan vara livsfarligt på till exempel en skolgård. Ständig vaksamhet och underhåll av problemområden är därför minst lika viktigt på denna typ av ytor.

Till sist

Trot de problem som kan uppstå är asfalt ändå det vanligaste materialet för hårdgörning av ytor, och kommer antagligen att så förbli. Det är helt och hållet återvinningsbart och har ingen miljöpåverkan utom vid tillverkningen. På skolgårdar och förskolor håller det dock på att konkurreras ut av olika typer av gummimaterial, som helt enkelt är lite skönare att trilla omkull på. Och det kanske är lika bra. Har du problem med asfaltsytor på exempelvis din garageuppfart gör du rätt i att kontakta ett proffs på asfaltsarbeten i Stockholm snarast möjligt. Upptäcker du problem när du är ute och kör i Stockholm gör du bäst i att slå en signal till gatukontoret. Läs mer om ett företag som utför asfaltering i Stockholm på: asfaltstockholm.se.

Se över elsäkerheten i gamla fastigheter

28 feb 2018

Vet du om att du har ett äldre hus, säg från 1950- eller 1960-talet bör du ser över alla eluttag i fastigheten. Det kan finnas en hel del säkerhetsrisker, om du inte har bytt ut alla gamla uttag. Till exempel kan man få strömförande diskbänkar om man har anslutit en brödrost i ett gammalt och ojordat uttag i köket. Är det ett gammalt uttag, som har en koppling till en jordad sladd, bryter inte säkringen om det skulle uppstå något fel på brödrosten. Då kan både brödrosten och det som finns nära, på eller under brödrosten strömförande och de som bor där kan få riktigt otäcka elchocker.

Andra säkerhetsrisker är om någon har dragit el med ojordade sladdar till något aggregat i fuktig miljö, som i badrum, eller kök. Har man kopplat ett aggregat med en ojordad sladd och det blir fuktigt i köket eller i badrummet kan aggregaten bli strömförande i värsta fall. Det är därför man inte ska lämna kvar ojordade uttag i någon fastighet. Alla uttag bör snarast brytas ut mot jordade sådana.

Elektricitet är en stark kraft

Många tänker inte på att elektriciteten innebär en viss fara. Elektricitet ska alltid skyddas av rätt skyddsmaterial; bland annat av gummi – och vara installerat på rätt sätt. Även om uttagen blir lösa och hänger utanför väggen, för att hyresgästerna, eller bostadsrättsägarna har råkat skuffa möbler eller andra tunga saker på uttagen som har rubbat dem, bör de genast åtgärdas av behöriga elektriker. Läs mer om elektriker i Uppsala på denna site: elektrikeruppsala.nu.

Skaffa ett digitalt proppskåp

Har man  ett gammalt proppskåp kan man även installera en digital lösning på  proppskåpet. Man kan exempelvis bryta strömmen av flera olika anledningar. På företaget Maneto Labs, som till och med har blivit omskrivna  i ansedda magasinet The Economist. Där beskrivs företaget som en nytänkare inom elektricitet och proppskåp.

Som exempel nämns att man via sin smartphone kan välja att bryta elen. Man kanske vill höja eller sänka värmen hemma. På det sättet blir elektriciteten styrd på distans, var du än råkar befinna dig. Skulle barn till exempel vara ensamma hemma, och något skulle hända, kan alltså föräldrarna välja att stänga ner elektriciteten. Det är en säkerhetsåtgärd om man inte hinner själv hem och rädda situationen.

Man behöver alltså inte enbart stänga av elektriciteten på grund av att ett elfel, eller att elnätet blir överbelastat. Skulle den bli det, utlöses elavstängningen som sker på digital väg, snabbar än ett gammalt, vanligt proppskåp.

Hur hittar man rätt elektriker som kan utföra installationer vid en renovering eller nybygge? Känenr man itne till någon direkt vid handen kan man fråga andra hantverkare. Ofta samarbetar både snickare, målare och elektriker och kan utföra arbeten gemensamt. Får du inget bra napp där, kan du rådfråga vänner och bekanta, eller så rådfrågar du nätet. Lycka till!

Mögelsanering för bättre inomhusmiljö

22 feb 2018

Att man som husägare drabbas av ett mögelangrepp är ofta en följd av ett tidigare slarv. Mögel trivs bäst i fuktiga miljöer och det innebär att man allt som oftast kan se mögelangrepp i exempelvis tvättstugor, badrum eller i köket, vanligt är också att husgrunden och vinden drabbas. Har du - eller en tidigare ägare - fuskat med exempelvis fuktskydd och fuktspärrar så kan ett mögelangrepp uppkomma; likaså om det finns dålig ventilation i bostaden. 

“Att bo ett hus där mögel finns är inte bara skadligt för huskonstruktionen. Många sjukdomar kan spåras till just mögel: astma, allergier, återkommande förkylningar, hosta… En mögelsanering är nödvändig för bättre hälsa“ 

Mögel är att anse som skadligt både för hus och för hälsa. Om din familj lever i ett hus i Stockholm där mögel finns så kan detta på sikt vara skadligt; astma och olika allergier har ofta kunnat spåras till denna organism. Mer lindriga symptom såsom huvudvärk, förkylningar, hosta och bristande koncentrationsförmåga kan man också hålla utkik efter. 

Det man kan säga här är att det i många fall nästan är bättre med synligt mögel än det som är dolt; det synliga möglet kan du åtgärda på en gång – mögel som inte syns kan ha funnits längre och kräver ofta lite större jobb vid en mögelsanering. För: det är det som slutligen kommer att göra att ditt hus åter blir beboeligt – en mögelsanering måste ske. 

Först fuktundersökning, därefter mögelsanering

Till exempel innebär en mögelsanering i Stockholm inte enbart att man tar bort det mögel som syns, nej det handlar om att man måste hitta orsaken och därefter också åtgärda så att mögel inte kan uppkomma i framtiden. Det första steget då du anlitar ett företag för en mögelsanering i ditt hus i Stockholm är att de anställda genomför mätningar kring luftfuktigheten och ser om exempelvis bättre ventilation kan skapa bättre förutsättningar. 

“En mögelsanering handlar dels om att ta bort det mögel som finns och som är synligt. Men, det handlar till största del om att förhindra framtida problem. Mögel trivs i fukt - i många fall så kan avfuktning och bättre ventilation lösa problemen“ 

Därefter så sker en mögelsanering - antingen genom ozon eller genom en kemisk sanering. Som ett tredje steg så kontrollerar man med hjälp av finkänsliga UV-lampor att saneringen haft en önskad effekt. 

Vi nämnde ventilation och avfuktning som tydliga åtgärder där man kan bli av med mögel för gott. Ett annat alternativ kan vara att renovera. Det finns vissa material - masonit och plywood - som har sämre motståndskraft mot mögel; byter man ut det som är angripet så finns det goda möjligheter att ert hus i framtiden kommer att erbjuda en inomhusmiljö som ingen riskerar att bli sjuk i. 

Så mycket kostar det att låta renovera inredningen

18 feb 2018

Snart är det dags att planera årets ommålning av huset. Här tänker vi inte bara på trähus. Även husägare som byggt en fasad i eternitplattor och tegel kan mycket väl måla om sina hus. Att måla om sin fasad gör mycket för hela huset. Dessutom är det nödvändigt när det kommer till trähus. För att träpanelen ska hålla i många år framöver behöver huset målas om minst vart femte år. Även om man inte på samma sätt som med trähus, behöver måla om hus med eternitplattor eller tegel, eller rapp, får huset en enorm fräschet när man målar om hela huset. Det är som att få ett nytt hus. Kom bara ihåg att ansöka om bygglov om du ändrar färgen på huset.

Vilken färg önskas

Så vilken färg önskar ni huset i? Det enklaste är ju att bara måla om i den befintliga färgen, men ibland vill man göra om hela huset och välja en helt ny färg. Stora hus ser större ut i en ljus nyans, små hus ser mindre ut i en mörk kulör. En intressant sak är ju att låta byggnadsvård spela in i val av färg till huset. Då kan man som husägare ta reda på vad som var populärt under den tidsepok som huset byggdes i. Har du till exempel ett hus byggt under 1930-talet, hade man en stor italiensk vurm då det kom till hus. Många hus som byggdes denna tid lät måla sina hus i vitt, grönt och rött. Sekelskifteshus gick ofta i en ljust gul nyans, hus från 1800-talet i faluröd färg med vita knutar och så vidare. Funkishus gick i vitt. Det lyfter ett hus att återfå den färg som det var tänkt i men i ny färg. Prova och du kommer att se att huset blir som nytt igen.

Beräkna kostnaden att få det målat

Så vad kommer det hela att kosta? Mycket beror dels på var i landet du bor. Bor du i någon av våra tre största orter; Stockholm, Göteborg och Malmö, är priserna dyrare än på andra ställen i Sverige. Billigast är det på landsbygden. En annan faktor som avgör priset är storleken på huset; ju större desto dyrare förstås. Även om mer än fasaden ska målas om, som fönster, som är tidskrävande. Har inte fönstren målats om inom det senaste året, blir det ett stort stilbrott om bara fasaden målas om, men inte fönstren.

Så mycket kostar det

Anlitar ni en målare kan ni gott och väl räkna med ett timpris på mellan 300-600 kronor, inklusive moms och innan ROT-avdraget. Låt säga att ni har ett mellanstort hus, får ni totalt räkna med 40 arbetstimmar och hamnar då på en arbetskostnad på cirka 15.000 till 20.000 kronor, materialkostnader på mellan 5.000 till 7.000 kronor och målarnas resekostnad på, säg en 1.000 kronor. Kom ihåg att ROT-avdragen kan halvera kostnaden, eller som mest 30 procent och som mest 50.000 kronor per år och person som äger huset. Är ni fler som äger huset, får var och en göra egna avdrag på skatten, vilket sänker kostnaden betydligt.

Mer miljövänligt med relining

16 feb 2018

Har man ett stort bestånd med fastigheter kan ett stambyte vara nog så kostsamt. Vet man om att rören i beståndet är gamla, bör man kontrollera deras status. Efter tjugo år bör man se till att de inte är skadade av rost. Har man läckande rör förstår så gott som alla att de måste underhållas. Tycker man att att det är ett för stort projekt att riva ut badrum i hela fastigheten. När man river ut inredningen och är tvungen att renovera hela badrum i många hushåll drabbas hyresgästerna eller bostadsrättsägarna under flera månader då de inte kan använda bostadens kök och badrum. Funderar man som fastighetsägare om rören har en bra status, bör man kontrollera rören.

Billigare med relining

Det är inte ett lika stort projekt att endast se över sina rör, som att byta ut hela stammarna. Anlitar du då ett certifierat VVS-företag, kommer de först ut med kameror och inspekterar statusen på fastighetens stammar. Då kan de se hur det står till med dem. Ser du då på så sätt att du har fina stammar men där vattnet ändå tar smak av att rören har några år på nacken kan du istället låte dem göra en relining, eller en rörinfodring. Som du kan ske känner till, innebär rörinfodring att man lägger en hinna inuti rören som förnyar och förlänger rörens hållbarhet. Att genomföra en rörinfodring, eller en relining är en utmärkt service för dem som bor i huset.

I Stockholm finns företag som gör rörinfodringar

Genom att göra en rörinfodring, påverkar det inte hyresgästerna eller bostadsrättsägarna inte på något nämnvärt sätt. Inte mer än att man under några dagar måste stänga av vattnet. Man slipper riva upp golv, man slipper renovera om badrum och kök. I stället använder man ett armerat foderrör som installeras i de gamla rören med hjälp av tryckluft. Sedan härdar man det. Gör man det, slipper man skarvarna i de gamla rören och får en stark hinna i rören som dels ger ett fräschare vatten och som förhindrar rören att rosta. Då får du rör som håller i minst 30 år framöver.

Det är miljövänligt

Att vi alla ska agera mer miljövänligt är väl känt. Byter man ut rören och installerar nya, tär det mycket mer på miljön än att återanvända dem. Att tillverka nya rör, lägga in nya klinker och kakel och ny badrums- och köksinredning innebär ett högre tryck på tillverkningsindustrin. Allt detta är väl känt och ingen nyhet. Vi behöver därför börja i högre grad att göra det som maximalt är bättre och som sparar på jordens resurser. Fortsätt läsa här om ett certifierat VVS-företag som utför relining i Stockholm: reliningstockholm.se

Anlita en rörmokare för din badrumsrenovering

12 feb 2018

Det finns vissa saker som man får göra själv, men som man ändå bör avstå från att göra. Renoveringar av olika slag innehåller alltid moment med större och lite mindre svårighetsgrader och det kan vara en bra idé att hålla sig till de saker man vet med sig att man klarar. 

Vi kan ge ett exempel som idag inte är så ovanligt. Detta i form av en badrumsrenovering från start till mål. Handen på hjärtat här: hur mycket klarar gemene man av vid en badrumsrenovering? Vi skulle säga att det i de flesta fall handlar om finliret – sätta in skåp, kanske sätta upp duschväggen, ordna med kommod och sådana saker. Vad verkligheten säger är dock något helt annat – där finns det tydligen dold kompetens i massor. 

Problem när alla ska vara sin egen hantverkare

Plötsligt så är en vanlig privatperson allt ifrån rörmokare, till elektriker, plattsättare och finsnickare. Resultatet blir också därefter – en katastrof. Här menar vi inte enbart till att en sådan badrumsrenovering ser mindre tilltalande ut rent estetiskt – vi menar att den även kan få katastrofala följder. För det första så är en av de saker vi nämnde ovan inte ens laglig att göra på egen hand. Skulle du som privatperson i Stockholm börja dra egen el vid din badrumsrenovering så bryter du mot lagen; då det kommer till el så ska alltid en behörig elektriker närvara och sköta jobbet. 

En annan sak gäller alltså det du får göra – men som du ska undvika. Vi säger att de flesta vattenskador som anmäls i Sverige beror på att fusk skett i samband med renoveringar och kanske kan vi genom det också påvisa vad vi menar: du bör anlita en rörmokare för din badrumsrenovering. Det kan nämligen bli problem om du inte gör det – dels i form av en vattenskada; men också gällande vem som ska betala denna. Ditt försäkringsbolag kommer att vilja ha klarhet i hur jobbet gått till samt vilka yrkesmän du anlitat. Har du inte haft en rörmokare vid din badrumsrenovering i Stockholm så är det också troligt att du inte får någon ersättning – eller att processen med att få den kommer att bli väldigt lång. 

Totalentreprenad är lösningen 

Ett bra tips för en badrumsrenovering – eller ett projekt med liknande svårighetsgrad – är att använda sig av totalentreprenad. Förenklat så innebär det att du anlitar ett företag och denna entreprenör ser till att det finns en elektriker, en rörmokare, en plattsättare och en snickare som sköter allting. 

Genom denna typ av entreprenad så blir arbetet ofta effektivare. Blir exempelvis en rörmokare sjuk - ja, då kan man planera runt dennes arbete, eller skicka en annan rörmokare. Om du själv väljer att anlita flera mindre företag så kommer du att bli mer känslig sett till sådana frågor. Dessutom så måste du hålla bättre koll på kvalitet, ringa flera olika företag och se över referenser. Använder du totalentreprenad så behöver du enbart hålla koll på ett enda företag; ett företag som låter dig vara med och som du kan ringa när som helst. En bättre lösning, helt enkelt. Totalentreprenad vid en badrumsrenovering går naturligtvis att använda rot-avdraget för och där allt från en rörmokare, en elektriker, en snickare och en plattsättares arbete sätts ihop på en faktura - en faktura där 30% av den totala arbetskostnaden redan är dragen. 

Viktigt med regelbunden renovering

6 feb 2018

Den som äger fastigheter vill som regel tjäna pengar på sin fastighet, antingen i form av hyra som kommer in från hyresgästerna, eller genom att rusta upp och sedan sälja med vinst. De som väljer att rusta upp köper då sin fastighet i renoveringsskick och väljer då att renovera den yttre fasaden och inomhus med nya inredning i kök och badrum. Då gäller det att göra det med så låg kostnad som det bara är möjligt. Antingen väljer man standardutföranden när det kommer till renoveringen och i inredning. Det ska ju kosta skjortan att renovera fastigheten. Samtidigt gäller det att kunna sälja med en rejäl prislapp för att vinsten ska bli så stor som möjligt.

Inomhus

Att renovera hyreslägenheter är ett långdraget arbete. Då gäller det att få tag i hantverkare som tar betalt endast för det viktigaste och att renoveringen inte drar ut på tiden alltför länge. När det kommer till inredning brukar inte vanlig rumsrenovering stjäla så mycket tid. Tapetsering av rum brukar för den vane hantverkaren ta en för- eller eftermiddag. Däremot kan kök och badrum ta längre tid att renovera. Då gäller det att installera så billiga vitvaror som det bara är möjligt, och kakla med ett kakel som inte går i de dyrare priserna, snarare tvärtom. Här kan fastighetsägaren vinna på at köpa in stora volymer för att pressa ner priserna. På samma sätt är det med badrumsinredningen.

Fasad, tak och balkonger

Att renovera fasaden kan ta mycket tid. Här gäller det minsann att ta hänsyn till byggnadens ursprungliga utseende, när det kommer till byggnadsvård. Vilken färg var populär då huset byggdes? Vilket material var huset egentlingen byggt av? Den som är intresserad av att göra sitt hus så fint som möjligt vinner på att återställa det i det skick som det byggdes i och enligt den trend som var populär det byggdes. Är du intresserad, googla den arkitektur som dominerande när huset byggdes för bästa resultat.

Att lägga nytt tak är sällan nödvändigt. Man kan renovera tak på annat sätt; genom att bygga nya lister och byta ut takpannor som är trasiga. Man kan även måla om ett väl fungerande plåt- eller metalltak. Att göra så är ett sätt att förebygga skador, rost och slitage som kan sänka kvaliteten på taket. Kan du gör adet själv är det ju billigast, om inte kan det löna sig att be om offerter och för bästa resultat be om referenser. Läs mer här om takmålning i Stockholm.

 

Brandsäkra fastigheten!

2 feb 2018

Visste du att man som fastighetsägare altid bör se över sina fastigheter? Det visste du förstås helt och fullt. Det är inte bara säkerhet när det kommer till fönster och dörrar. Det gäller lika mycket när det kommer till brandsäkerhet. Har du sett över den sade i dina fastigheter nyss? Om inte kan det vara läge att göra det igen. Numera finns det otaliga tekniska lösningar som är bra att installera.

Det handlar inte bara om att stänga elden inne i små celler, med hjälp av branddörrar och sådant. Det hjälper inte särskilt mycket när elden gärna strävar uppåt. Har man då ett flerfamiljshus, sprider den sig uppåt väggarna, mot taket, alltså nästa våningsgolv. Brinner det i taket på högsta våningen, sprider sig elden sedan över till nästa trappuppgång och så vidare. I stället för att släcka bränder är det bättre att förebygga dem, som bekant. Att det brinner åstadkommer stora skador. Och ironiskt nog är det vattnet och brandskummet som gör mest skador. Därför är det bäst att installera senaste tekniken för att se till att bränder inte uppstår.

Installera brandmålning

Man kan måla med färg som inte är antändande. Man målar ytskikt som hindrar branden från att spridas. I stället släcker ytskiktet en eld som uppstår. Den minskar även rökutveckling och  höga temperaturer. Har det börjat brinna, är det med ett sådant ytskikt lättare att släcka branden och den fogar inte så stor skada. Den målningen fungerar både på trä och stål.

Installera brandtätning

Man kan täta en bostad till exempel i Stockholm med rätt sorts brandtätning som också hindrar branden att sprida sig till nästa lägenhet. Framför allt som brand gärna strävar uppåt, vilket riskerar att tända nästa lägenhet ovanför branden. Har man då rätt fogning i tak, hindrar den branden att antända nästa lägenhet. Fortsätt läsa här om brandtätning i Stockholm på: brandkraft.se.

Installera fogning

Brandfogningen tätar på samma sätt som brandtätningen, elden att sprida sig. Brandfogningen installerar man kring dörrpartier, taket och vägganslutningar, och materialen uppfyller krav som man ställer på brandsäkerhet. 

Fogningen ljudisolerar samtidigt. Har man installerat brandfogningen bidrar den till ljudisolering samtidigt. Den inte bara isolerar från oönskade oväsen, utan isolerar också värmen. Har man ett bra värmesystem med luft som värms utifrån, får man värme som är mer syresatt. Istället för att värmen sipprar ut genom fönster och otäta väggar, behåller man värmen, samtidigt som den tas utifrån. På så sätt kan man sänka värmekostnaderna, vilket är bra för alla och miljön vinner på minskad energiåtgång.

Tänk på säkerheten i hissen

23 jan 2018

Är du fastighetsägare? Ligger din fastighet i Stockholm eller annan storstad är sannolikheten hög att du ansvarar för en eller flera hissar. De flesta ringer hisservice för att säkerställa att skicket är gott, men det finns några saker man fundera över på egen hand. Hissarna har blivit betydligt säkrare på senare år – men det gäller bara just nya hissar. Äldre hissar är ofta lika osäkra som de en gång var när de byggdes, och saknar inte sällan säkerhetsfunktioner som vi idag tar för givet.

Är din hiss tillräckligt säker?

För varje dag som går, kommer hissens livslängd slut en dag närmre. Att hålla koll på skicket är oerhört viktigt för att underhålla den i takt med att den slits. Även om det inte skulle innebära livsfara ifall något blev trasigt, är det en obehaglig upplevelse att fastna i hissen. Många människor är mörkrädda, klaustrofobiska och höjdrädda vilket kan skapa panik i en sådan situation. Med det sagt kan det givetvis få rent ödesdigra konsekvenser ifall inget underhåll ges. Är man osäker är det bra att ringa hisservice. Särskilt angeläget är det om du till exempel äger en sekelskiftesfastighet i Stockholm eller Göteborg, dessa har ofta hissar som har många år på nacken.

Som fastighetsägare är det på ditt ansvar

Du som äger en fastighet med hissar är fullt ansvarig för att de fungerar. En årlig besiktning skall göras, men de befriar inte dig från ansvar om något skulle gå fel. Vidare är det på dig att se till att ringa hisservice eller se till att underhållet sköts på annat sätt. Skulle någon brist med säkerhetsutrustningen uppenbara sig, är det du som ska se till att hissen stängs av. Underförstått faller det också på dig om en olycka inträffar. Händer det något är du skyldig att tala om detta för berörda myndigheter.

Företag för hisservice kan ha visst ansvar

Du kan aldrig lämna över totalansvaret för din hisservice på någon annan. Däremot är det möjligt att göra en överenskommelse att skötselföretaget ansvarar inför dig, att se till att allt sköts och underhålls på korrekt sätt. Är du missnöjd med ditt nuvarande skötselföretag bör du inte skjuta upp på att hitta ett nytt. Är fastigheten i till exempel Stockholm har du flera aktörer att välja mellan. Det här gäller givetvis inte bara i Stockholm, utan i andra större städer där tjänsteutbudet överlag är stort. För att utföra en god hisservice krävs till exempel att företaget för journal och att olyckstillbud rapporteras. Den hisservice du väljer bör givetvis kunna leva upp till det ansvar som arbetet faktiskt innebär.

Stamspoling är ett nödvändigt projekt

19 jan 2018

Ser man till sätt som kan underlätta för ekonomisk planering för en fastighets- eller en husägare så finns det vissa som är viktigare än vad andra är. Särskilt här om man äger ett hus eller en fastighet som börjar bli lite till åren och där äldre material blandas med nytt där olika typer av renoveringar skett med jämna mellanrum – något som definitivt inte är något ovanligt. Frågan här är vilka sätt som kan vara värda att överväga?

Vi kan här säga att du är en husägare till en villa i Stockholm, en villa byggd under 60-talet och där du genom årens lopp har genomfört några nödvändiga reparationer för att spara framtida utgifter. Du har här, bland annat, genomfört en dränering som kostat dig väldigt mycket pengar – men som gjort att du sluppit mögel-, fukt- och vattenskador.

Du har utöver detta också sett över taket tillsammans med en professionell takläggare och reparerat de delar som inte varit tillfredsställande. Vidare så har du även målat om ditt hus och du har även renoverat en massa på insidan. Kort sagt här; som husägare till denna villa har du agerat helt enligt manualen och efter ABC kring hur man tar hand om sitt hus och sparar pengar istället för att tvingas agera akut om något går sönder. Eller?

Nej, du har – liksom många andra husägare missat en detalj och detta i form av att även tänka på hur dina stammar mår. Kort sagt – även rör- och ledningar slits och regelbundet och om sådana plötsligt går sönder – ja, då står man där som husägare med en väldigt hög kostnad i form av vattenskador. Det som rekommenderas här är att man underhåller även insidan av huset och att man ungefär var tredje år genomför en så kallad stamspolning.

En stamspoling är något som gör att rören hålls rena, att de håller över en längre tid och att man samtidigt får ett bättre vattenflöde i huset. Skulle du – till ditt hus i Stockholm – genomföra en stamspoling vart tredje år så skulle du också i och med detta slippa eventuella och höga kostnader i framtiden. Du har där, med andra ord, agerat på exakt samma sätt som du gjort vid övriga områden på huset.

Hur vet du då att en stamspolning av ditt hus i Stockholm kan vara i nära förestående? Ja, det finns några saker som man kan hålla utkik efter och om vi radar upp dessa nedan så kan det bli lite lättare att upptäcka.

  • Frekventa stopp eller översvämningar i avloppet
  • Illaluktande avlopp
  • Om du har långsam avrinning i handfatet. Naturligtvis måste du först här prova att rensa dessa på egen hand, tvål, smuts och hårrester fastnar ideligen i handfatet och detta kan du med lätthet plocka bort utan professionell stamspolning.
  • Bubblor i diskhon är ett bra tecken på att du ska kontakta ett företag i Stockholm för en stamspolning.

Som sagt; håll utkik och försök att genomföra en stamspolning ungefär var tredje år för att slippa framtida bekymmer.

LGT är ett företag i Stockholm som kan hjälpa till med stamspolning.

Börjar dina golv i Stockholm se slitna ut?

19 jan 2018

Ser man till en bostad så finns det en yta som täcker varje liten vrå och som finns överallt. Detta i form av golvet. Golvet kan variera från rum till rum; i vardagsrummet kan man välja ett parkettgolv, i sovrummet kan man välja en heltäckningsmatta, i hallen ett stengolv medan man i badrummet kanske väljer klinkers. Alla dessa golv har en gemensam nämnare i form av underhåll och skötsel. 

För; oavsett vilket golv det handlar om så kommer det - i varierande utsträckning - drabbas av slitage. Vi tänkte här fokusera på det vanligaste typen av golv - trägolv - och hur man dels ska sköta det och dels också hur man kan rädda ett golv som blivit drabbat av ett för stort slitage. Vi börjar med skötseln ch vi säger att du bor i ett hus i Stockholm där trägolven är i majoritet:  

“Trä är ett levande material som tål väta sämre. Det kan göra en golvslipning nödvändig. En golvslipning gör att golvet blir som nytt igen och den efterföljande ytbehandlingen ger i sin tur ett bättre skydd“ 

Ett trägolv är speciellt sett till att trä är ett levande material. Har du nyligen lagt ett trägolv i huset i Stockholm så kan du efter något år se hur sprickor uppkommit eller hur - exempelvis stavarna för en fiskbensparkett - det börjat glappa. Det är en sak. En annan viktig sak gällande trägolv är att det sällan tål väta på ett bra sätt. Regelbunden städning av ditt trägolv i Stockholm är ett måste. Och: då man väl dammsugit så bör man torka golven med minimalt med vatten och med exempelvis grönsåpa. För ett trägolv så finns det även ett annat typ av underhåll som kan vara nödvändigt: en golvslipning. 

Kontakta ett företag för en golvslipning

Det som är fint med ett trägolv i förhållande till ett golv i ett annat material är att trägolvet går att fräscha upp. Ett golv av plast som ser slitet ut eller som är skadat måste ofta bytas - ett trägolv med skador eller slitage går ofta att slipa. En golvslipning  av ditt trägolv i Stockholm tar bort alla sprickor, skador och ger golvet ett lyft som sprider sig till hela bostaden. Dessutom får man en skyddande hinna som står emot väta och det dagliga slitaget - väljer man, efter en golvslipning, att ytbehandla med olja, hårdvax eller lack så får man en yta som tål väldigt mycket mer. 

“En professionell golvslipning ger ett bättre resultat. Dessutom kan du använda rot-avdraget och dra av 30% av den totala arbetskostnaden på din deklaratio; ett belopp som ofta dras direkt på fakturan“ 

Vi skulle dock rekommendera att man tar professionell hjälp med golvslipning. Det går att göra på egen hand - men det tar tid, det kan vara svårt att hantera slipmaskinen - som kan väga upp till 70 kilo - och det finns en risk i att man skadar golvet ytterligare. Läs mer om professionell golvslipning på: wasaparkettservice.se.

En professionell golvslipning ger ett golv som håller längre och då man dessutom kan använda rot-avdraget för en sådan så tycker vi att det finns ett stort värde i att låta fackmän sköta jobbet. Förenklat kan du anlita ett företag i Stockholm för en golvslipning och - med ett årligt tak om 50.000 kronor - dra av 30 % av den totala arbetskostnaden. 

Den stora fördelen med golvslipning kontra ett byte av golv tycker vi ligger i att golvet blir vackrare. Du har ett trägolv som satt sig, som skapat en personlighet, som fått patina och som är unikt - en golvslipning tar fram alla dessa egenskaper. Ett nytt golv däremot, det måste skaffa sig dessa egenskaper över en längre tid. Och: en golvslipning är betydligt billigare också. 

Vilket värmesystem passar ditt hus bäst?

16 jan 2018

Det finns många olika värmesystem på marknaden idag. Vilket man bör välja beror i mångt och mycket på hur högt inköpspris man kan tänka sig att betala, och hur man använder sin bostad. Den som är borta och reser väldigt mycket har till exempel svårare att motivera ett värmesystem med en mycket hög installationskostnad. Detta eftersom man knappt spenderar tillräckligt mycket tid i sin bostad för att få igen investeringen. Läs mer för att ta reda på vilket system som passar din bostad bäst. För värmeåtervinning kan ett FTX-aggregat införskaffas (läs mer om detta längre end i texten).

Fjärrvärme

Fjärrvärme påminner mycket om direktverkande el i sin enkelhet, men är ofta billigare att använda. Det finns fall där det faktiskt är billigare med direktverkande el, men i många fall är fjärrvärme det bästa alternativet. Här har man mycket lite att vinna på att göra en jämförelse av de olika aktörer som finns på marknaden, eftersom möjligheterna att byta är begränsade. De främsta fördelarna med fjärrvärme är kanske att det kräver litet utrymme och mycket liten arbetsinsats. För den som vill börja spara pengar på lång sikt finns det dock andra alternativ, om man kan tänka sig att betala högre installationskostnader.

Värmepump

Värmepump har blivit mycket populärt på senare tid. Det är ett miljövänligt alternativ som dock inte bara skonar planeten – utan även din plånbok. Hur värmen skapas skiljer sig åt mellan olika typer av pumpar. Det som anses ge den största energivinsten är markvärmepumpar, som även brukar kallas för bergvärme. Dessa pumpar hämtar energi från berggrund, sjö eller grundvattentäkt. Vätska förs till pumpen som sedan ger varmvatten till kranar och element. Den här typen av värmepump kräver dock en stor initial investering. Att borra ett – ibland över hundra meter – djupt hål är ett ganska stort projekt och kostar därefter. Ett problem med värmepumpar generellt är att de ställer ganska höga krav på tekniskt kunnande om något går snett. Att försöka sig på att laga en värmepump själv, utan förkunskaper, är ofta mycket svårt. Således kan det hända att servicetekniker får komma ut på plats för en felsökning och reparation – en kostnad som inte är försumbar.

Ved

Att elda med ved, på klassiskt vis, kräver en ganska hög arbetsinsats. Samtidigt bäddar det för att kunna värma upp huset på ett riktigt billigt vis. Det gäller då också att du faktiskt har tillgång till ved och utrymme att förvara det på. Vissa föredrar pellets istället, som kräver mindre arbete. Det blir dock då dyrare om man faktiskt ska köpa dessa – istället för att hugga ved själv.

Komplettera med ett FTX-aggregat

Ett FTX-aggregat kräver visserligen viss investeringskostnad, men kan spara dig pengar på lång sikt. I aggregatet finns en värmeväxlare som suger åt sig värmen i frånluften och skickar in den i bostaden igen. Föroreningarna i den förbrukade luften släpps fortfarande ut, det är enbart värmen som sparas för återanvändning. Ett FTX-aggregat till exempel från Ventus Norden kan återvinna över 85 procent av värmen – värme som annars bara åker ut med frånluften.

Vilken typ av elektriker behöver du?

14 jan 2018

Här i Bromma finns många elektriker som gärna hjälper dig med det du behöver. Men ibland kan det vara svårt att veta vilken typ av elektriker man behöver. För de flesta vanliga elarbeten i hemmet är det oftast en vanlig serviceelektriker som kommer och gör jobbet, men om du exempelvis vill installera ett larm eller någon annan form av system i hemmet kan det vara en svagströmselektriker du behöver. Många elfirmor i Bromma har olika typer av elektriker i sitt stall och brukar kunna förse dig med rätt typ av elektriker om du ringer och frågar. Vi tänkte här kort gå igenom de vanligaste typerna av elektriker man kan ha hjälp av i hemmet och vilken kategori du kan tänkas vilja anlita när du behöver hjälp av en elektriker i Bromma.

Serviceelektriker

Serviceelektrikern arbetar med att göra om och reparera befintliga elinstallationer i privatbostäder, på kontor och inom industrin. Man kan även installera vitvaror och dra el i badrum

Installationselektriker

Är egentligen samma typ av elektriker som serviceelektrikern, men fokus ligger mer på att installera el i nybyggen och i nya industrianläggningar. Man installerar dock även el på kontor och hos privatpersoner och när du anlitar en elektriker i Bromma för att exempelvis installera ett nytt vägguttag kan det vara en service elektriker eller en installationselektriker som ringer på dörren.

Svagströmselektriker

Svagströmselektriker kallas även larminstallatör eller telemontör och de yrkestitlarna sammanfattar ganska väl vad det handlar om, nämligen att installera inbrottslarm, brandlarm, dator- och teleutrustningar, kabelteve och bredband på kontor och i privatbostäder.

Får du problem med teven eller bredbandet är det en svagströmselektriker som kommer. Likaså om du vill installera ett inbrottslarm i villan eller i lägenheten. Ofta jobbar svagströmselektrikern åt ett installationsföretag men även vanliga elfirmor i Bromma har svagströmselektriker och erbjuder larminstallationer.

Hitta rätt elektriker i Bromma

All elkompetens finns i Bromma. Här finns gott om duktiga elektriker inom de olika om råden och oavsett vad du behöver hjälp med kommer du att få det snabbt och av professionella elektriker. Hör med vänner och bekanta om de har anlita någon elektriker i Bromma som de kan rekommendera. Ett väl utfört arbete ger nöjda kunder som gärna rekommenderar en till sina vänner, så resonerar en seriös elektriker.

Vill man gå utanför bekantskapskretsen kan man gå in på exempelvis reco.se och läsa vad andra har haft för erfarenheter ev elektriker i Bromma. Här kan du ta del av ett större utbud av elfirmor och se vad de har fått för rekommendationer. Förhoppningsvis kan du också mer precist hitta den elektriker som passar för det jobb du vill ha hjälp med. Hör gärna av dig till flera elektriker med din förfrågan så får du en mer nyanserad bild och kan lättare hitta ett bra pris och en seriös elektriker i Bromma. Som denna; www.elektrikerbromma.nu/. Lycka till!

← Äldre inlägg

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.