Blogg

Vad är totalentreprenad?

15 dec 2018

Kortfattat är totalentreprenad en totallösning för kunden genom att ett företag tar hand om hela renoveringen/ombyggnationen från planering till utförande. När en större renovering ska ske i hemmet finns flera olika alternativ. Den händige kan utföra de flesta arbeten på egen hand även om certifierad elektriker krävs vid vissa elinstallationer. Vill man däremot ha hjälp går det antingen att kontakta olika hantverkare som utför de olika jobben eller ett företag som erbjuder totalentreprenad. Genom att välja totalentreprenad får man hela ombyggnationen klar med hjälp av ett enda företag från början till slut.

Ett praktiskt exempel

Familjen Svensson bor i Tyresö och önskar flytta en innervägg vilket även innebär att vissa dragningar av el behöver göras därefter. De kontaktar en snickare som ger offert på själva arbetet och en elektriker som gör dragningar. På detta sätt har de själva kontaktat varje yrkesgrupp eftersom det är ett litet projekt. När de kontaktade flera snickare och elektriker i Tyresö, för att ställa deras pris mot varandra, erbjöd vissa snickare totalentreprenad vilket därmed betyder att de även skulle ta ansvar för att ordna med elektriciteten och anlita extern elektriker. Då priset just i detta fall blev högre valde de bort detta alternativ.

När sedan badrummet skulle renoveras blev förutsättningarna annorlunda. Att nu kontakta en plattsättare, en elektriker och en snickare samt koordinera deras jobb är inte ett alternativ. Här bestämde de sig tidigt för att välja ett företag med totalentreprenad. De tog in offerter från ett par företag och ställde då kravet att de skulle ta ”ansvar för allt”. De googlade efter företag som utför badrumsrenoveringar i Tyresö och bad om komplett offert för hela arbetet.

Fördelar och nackdelar

När familjen skulle flytta innerväggen kunde de jämföra priser på snickare och elektriker separat och på så vis välja det billigaste alternativet. De kunde även tydligare välja vilka som skulle utföra tjänsten. Just valbarheten är den stora fördelen med att inte ha totalentreprenad. Fördelen att välja detta alternativ handlar om enkelheten och säkerheten. Som kund sker kontakten med en kontaktperson och detta oavsett om man undrar när elektrikern ska komma eller hur lång tid det tar att lägga golvet. Projektledaren har all överblick och kan svara på de aktuella frågorna.

Man slipper även själv kontakta flera olika hantverksgrupper då detta tas hand om av det företag som har entreprenaden.En tydlig fördel är även garantin. Om ett företag tar ansvar från projektering till utförande är det även de som är helt ansvariga under hela denna period. Samt självklart därefter. Alla garantiärenden hamnar på detta företag. Ställ detta mot om det varit tre olika företag involverade som eventuellt kunnat lägga skulden på varandra.

Företagsrekonstruktion kan innebära uteblivna intäkter för dig som fastighetsägare

10 dec 2018

Att hyra ut lokaler till företag är oftast ur ekonomis synvinkel mycket fördelaktigt, men innebär också alltid ett visst mått av risktagande. Skulle företaget som hyr lokaler av en hamna på obestånd och inte kunna betala hyran, kan man som hyresvärd inte bara säga upp kontraktet hur som helst. I stället blir man som hyresvärd en av borgenärerna, fordringsägarna, och måste i god rättsordning ställa sig i kö bland alla andra som företaget är skyldigt pengar. Om företaget försätts i konkurs direkt är chanserna att få åtminstone en del av skulderna betalda. Om företaget däremot får tillstånd att genomgå en rekonstruktion, som sedan misslyckas, minskar chanserna dock drastiskt.

Konkurs och företagsrekonstruktion

Ett företag som hamnar på ekonomiskt obestånd, det vill säga inte har råd att betala sina löpande utgifter, som hyra till exempel, kan begäras i konkurs antingen av företaget självt eller av en borgenär. Vid en konkurs går en konkursförvaltare in och gör upp en plan för hur företagets skulder ska kunna betalas. Ofta upprättas ett ackord, det vill säga en nedskrivning av skulderna och borgenärerna ersätts med en procentuell del av skulden. Som fordringsägare är det inte mycket mer man kan göra än att acceptera ackordet och, i en hyresvärds fall, hitta en ny hyresgäst.

Ett alternativ till konkurs är företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion ska enligt lagen om företagsrekonstruktion beviljas om det bedöms att företaget kan fortsätta med hela eller delar av verksamheten under någon form och att det går att komma till rätta med företagets ekonomi. Även en ansökan om företagsrekonstruktion kan lämnas in av företaget självt eller av en borgenär. Rätten har att besluta inom två veckor om en rekonstruktion ska beviljas eller ej. Som borgenär kallas man till ett sammanträde där man får yttra sig om huruvida tingsrätten bör bevilja en företagsrekonstruktion. Det gäller då att veta hur man ska resonera som hyresvärd.

Vad innebär en företagsrekonstruktion för dig som hyresvärd?

Att din hyresgäst går igenom en företagsrekonstruktion kan vara bra – om rekonstruktionen lyckas. Om hyresgästen tidigare skött sina betalningar och andra åtaganden, och på det hela taget varit en bra hyresgäst, bör du som värd uppmuntra rekonstruktionen. Under tiden som rekonstruktionen pågår kan du dock inte begära att få ut det hyresgästen är skyldig eftersom alla skulder fryses under tiden som rekonstruktionen pågår. Ett av målen med rekonstruktionen är sedan att rekonstruktören ska komma fram till ett ackord som alla borgenärer kan acceptera. Vanligtvis är det beloppet på minst 25% av skulden.

Skulle rekonstruktionen misslyckas och leda till en konkurs blir det dock svårare att få ut några pengar, eftersom skulden till rekonstruktören, som vanligtvis är mycket hög, då prioriteras och det blir mindre, om ens något, kvar till övriga borgenärer. Om du har skäl att misstänka att rekonstruktionen inte kommer att lyckas bör du därför motsäga dig rekonstruktionen och försöka få övriga borgenärer med på tåget.

Är rekonstruktionen bara taktisk?

En del företag begär en rekonstruktion utan hopp om att den ska lyckas, i desperation och som en sista taktisk manöver innan konkursen blir ett faktum. Har du anledning att tro att så är fallet med din hyresgäst ska du även här se till att motsätta dig rekonstruktionen och även att tala med övriga borgenärer. Gå på de sammanträden du kallas till och försök sätta dig in hur rätten resonerar. Blir rekonstruktionen ett faktum ska du se till att ha god kontakt med rekonstruktören och att denne får ta del av dina farhågor. Försök om möjligt se till att hyreskontraktet sägs upp så snart som möjligt och be om vägledning för hur du som hyresvärd ska kunna komma ur situationen med så lite ekonomisk skada som möjligt.

Läs mer här.

Lukrativt med hyresgäster

7 dec 2018

Många fastighetsägare har utrymmen som man inte riktigt vet vad man ska använda till. Ett bra råd är att man lägger ut dessa för uthyrning; det är nämligen en ganska stadig - säker - inkomst som sällan kräver så mycket.

Naturligtvis beror detta på var man har sin fastighet och till vilken typ av bransch man ska hyra ut till. Om det handlar om en restaurang så krävs det mer ansträngning och det kommer att ställas högre krav på exempelvis ventilation, på brandsäkerhet och på exempelvis en fettavskiljare. Där skulle vi säga att det i många fall smakar mer än det kostar.

En skönhetssalong däremot, det är ofta en bättre lösning - i synnerhet om denna erbjuder någon typ av populär behandling som ger ett stadigt flöde av kunder. Botox, fillers och exempelvis en hårborttagning med laser är exempel på sådana tjänster som dels är eftersökta - särskilt i Stockholm - och som dels inte heller kräver några större ansträngningar och uppoffringar för dig som fastighetsägare.

Vad är en hårborttagning med laser?

Om vi ska förklara vad en hårborttagning med laser är så innebär det att man bränner bort oönskad och generande hårväxt från kroppen. Det kan handla om vilken kroppsdel som helst och det är både män och kvinnor som söker sig till behandlingen i fråga. I och med att den är relativt ny så finns det också ett värde i att upplåta en del av fastigheten till en salong/klinik som erbjuder tjänsten. Det kommer att innebära en värdeökning då den visat sig dra till sig många kunder.

Väldigt många lider av generande hårväxt och då en hårborttagning med laser också ger ett permanent resultat så är det också en metod som passar. Men, inte för alla. Vissa - mörkhyade exempelvis - har sämre förutsättningar än vad personer med ljus pigment och mörkare hår har (det är den idealiska kandidaten).

Återkommer kunderna?

Som sagt: det ger ofta ett permanent resultat. Men, det innebär inte att du som fastighetsägare behöver oroa dig för att hyran plötsligt slutar betalas. Nej, dels så lider många, som sagt, av generande hårväxt och dels så måste varje patient behandlas flera gånger - mellan 3-7 behandlingar krävs.

En annan sak är att man måste vila uppemot 10 veckor mellan varje behandling. Vi skulle säga att en det är en riskfri kund att hyra ut till och en lukrativ affär för dig som fastighetsägare i Stockholm.

Kombinera fastighetsägandet med värdepappershandel

3 dec 2018

Att äga en fastighet är en stabil investering, en tillgång som stadigt växer och som egentligen inte innebär något större risktagande. Den fastighetsägare som drömmer om en snabbare tillväxt på sina besparingar kan därför ibland lockas av värdepappersmarknaden. Det är heller inte ovanligt att människor som äger fastigheter redan har erfarenhet av att handla med aktier och fonder och andra former av finansiella instrument. Det som i så fall är nytt för den som åter vill börja handla med värdepapper är bland annat kravet på LEI-kod.

Vad är en LEI-kod?

En LEI-kod är ett identifieringsnummer som alla som genomför en transaktion av värdepapper måste ange. LEI-koderna identifierar parterna i en transaktion och finns med i den transaktionsrapport som skickas in till berörda myndigheter (i Sverige Finansinspektionen) vid varje transaktion som görs av värdepapper.

Syftet med LEI-koder, eller LEI-nummer som de också kallas, är att finansmarknaden ska bli mer överblickbar för myndigheterna och också att skydda de som handlar med värdepapper. Genom att marknaden för finansiella instrument blir mer transparent kan man undvika eller i alla fall lättare upptäcka oegentligheter och fusk på värdepappersmarknaden. LEI är globalt och initierades av G20-länderna 2014. Sedan 3 januari 2018 krävs att alla företag som handlar med värdepapper kan identifiera sig med en unik LEI-kod, som fungerar som företagets pass på värdepappersmarknaden.

LEI-registrering – inte krångligt alls

Det företag eller fastighetsägare som vill kunna handla med aktier måste först registrera sig hos ett företag som säljer LEI-koder. För det handlar om att köpa, dels kostar registreringen pengar och därefter betalar man en årlig underhållsavgift för LEI-koden. Leverantörer finns över hela världen och de skiljer sig alla åt vad gäller underhållsavgift, men också i fråga om hur mycket service de erbjuder sina kunder.

En fastighetsägare i Sverige kan med fördel vända sig till någon av de nordiska leverantörer som finns och som kommunicerar på svenska. Det först man gör är att registrera sig som kund hos företaget och betala en registreringsavgift. Därefter får man fylla i ett protokoll och svara på frågor om företaget. Det tar sedan mellan en och två veckor att få sin LEI-kod och när man fått den är det fritt fram att börja handla med värdepapper på den globala finansmarknaden. Du kan läsa mer om hur det går till hos NordLei.

Ange LEI-koden i transaktionsrapporterna

LEI-koden ska sedan anges när man rapporterar in transaktioner till Finansinspektionen, något som måste ske vid varje transaktion. Genom att alla som handlar med värdepapper måste ange sin LEI-kod kan Finansinspektionen och myndigheter i andra länder lättare identifiera parterna i alla genomförda transaktioner och dessutom lättare samarbeta och dela information kring vilka företag som varit inblandade i varje given transaktion, något som innan LEI var betydligt svårare. LEI skapar helt enkelt en mer överblickbar och tryggare finansmarknad.

Smidigt och tryggt

Allt du som fastighetsägare alltså måste göra om du vill ge dig in i, eller göra comeback inom, handeln med finansiella instrument är att registrera dig hos en LEI-leverantör och få din LEI-kod. Det är inte det minsta krångligt, samtidigt som det medför att du kan känna dig tryggare med att allt går rätt till när du sedan utför handel med finansiella instrument. Lycka till!

Dags att skaffa nytt hus?

20 nov 2018

Är det dags att skaffa nytt boende? Om du har önskemål om en riktigt gedigen villa med svenskt byggsätt, svenska traditioner när det kommer till att bygga nytt, kan du beställa ett prefabricea hus som det går väldigt snabbt att bygga. Ska du bygga en liknande villa från grunden, tar det mångdubbelt så lång tid som det tar att uppföra en prefabricerat hus i moduler. Om du väljer ett modulhus, eller ett nyckelhus, som de också kallas, kommer delarna i huset i moduler som sedan sätts samman när man bygger huset. Du bestämmer vilken modell som du önskar att huset ska ha. Du bestämmer inredning, antal plan, med eller utan garage. 

Få det slags hus som du drömmer om

Om det är så att man länge har gått i tankarna att man vill ha ett speciellt hus, och har letat efter ett sådant hus att flytta in i, men inte har lyckats med det, är ett modulhus ett bra sätt att få just det slags hus som du alltid har drömt om. Bostadsmarknaden är trots allt begränsad och det är ju inte säkert att du får tag i just det slags hus som du önskar i det område som du vill bo i. Väljer du ett modulhus får du välja utseendet på i princip allt utseendet på fönster, dörrar, gavlar och ytan för vardagsrum, sovrum och kök. Du väljer material, färger och former som passar dig och din familj bäst.

När du inte har tid att vänta

Om du vill få huset byggt på kort tid är ett modulhus ett bra alternativ. Det går otroligt snabbt från det att du har anlitat företaget till att de kommer och gjuter husgrunden och bygger upp huset åt dig. Det som du önskar dig blir verklighet. Istället för att lägga de pengar som du har på att renovera gamla hus, får du ett sprillans nytt hus. Du vet att det inte finns någon som har bott i just ditt hus. Du kanske vill att huset ska gå i arv och att dina barn och barnbarn ska bo i det huset för många generationer till? Då är det ingen dum idé att bygga det med mest tänkbara material och konstruktion som håller i många år till.

Genom att du kan välja hus och form som du önksar kan du anpassa huset efter den natur och de väderstreck som du har på sdin tomt. Du kan anpassa allt efter egna önskemål och de villkor som tomten erbjuder dig.

Är en investering i fastigheter en sund sådan?

13 nov 2018

Var ska man göra av alla pengar man tjänat ihop? Frågan är relevant för många. Å ena sidan så vill man kunna släppa fokus på kapitalet och istället söka andra utmaningar - å andra sidan så vill man också att det man tjänat ihop ska växa ännu mer och där exempelvis nya affärer kan leda till en ännu högre avkastning. Dessa två saker går att slå ihop.

Private banking är en tjänst som erbjuds personer och företag som nått ett visst kapital och där banker och olika, mer specialiserade företag erbjuder sig att förvalta kapitalet i fråga. Det sker genom skräddarsydda lösningar baserade på kundens önskemål, behov och riskbenägenhet - alltid inom juridikens smala korridorer och med en tanke på att skatten ska vara så förmånlig som möjligt.

Pengar mår alltid bra av rörelse och genom private banking så hålls ett kapital igång hela tiden, detta medan man som ägare av detta i lugn och ro kan fokusera på annat. Vad är då en sund investering? Fastigheter är ett gott exempel på något som nästan alltid ger god avkastning och det är ingen slump att de som kom helskinnade ur 90-talskrisen och investerade i olika fastigheter - främst i Stockholm - också är de som blivit allra rikast. Folk måste alltid ha någonstans att bo, eller hur?

Betänker man dessutom att vi i Sverige snart kan se marknadshyror så finns det ännu mer pengar att hämta på sikt. Fastigheter är således en investering med en ganska låg risk - men den bör ske på sikt. Har du private banking med en tanke på snabb avkastning så bör du kanske välja andra vägar och be det team som företräder dig att söka andra möjligheter. Om inte: då är definitivt fastighetsägande något som borde tilltala dig.

Fördelar med att investera i fastigheter

Det finns en tydlig nackdel med att köpa fastigheter. Det är dyrt. Själva kontantinsatsen är sällan blygsam och du kommer att tvingas binda upp en väsentlig del av det kapital du tjänat ihop. En annan nackdel är att en fastighet är unik. Det går således bara att bygga en fastighet på en plats; du kan aldrig få exakt samma läge. En tredje handlar om skillnaden mellan låg- och högkonjunktur som kan bli väldigt påtaglig för en fastighetsägare. Det brukar dock - på sikt - alltid löna sig och har man rätt typ av förvaltning så är det en lönsam affär i nio fall av tio.

Fördelarna kan inte ignoreras: du får alltid en jämn och relativt säker inkomst från hyresgäster. Därtill så kan belåningsgraden vara upp till 75 % och du kan alltid räkna - relativt enkelt - på din investering. Det går dessutom att stycka- och skala upp en investering på sikt. Och: har du en pålitlig partner inom private banking så behöver du inte göra mer än att skriva under kontraktet. Resten sköter företaget du anlitat.

Mer information: https://www.privatebankings.se.

När du vill renovera din bostad

7 nov 2018

Har ni blivit fler i familjen? Trivs ni utmärkt i den bostad som ni har just nu, men behöver göra den större? Eller så kanske någon av er har skaffat eget företag och behöver arbeta hemifrån och vill ha ett eget kontor i bostaden? Då är en ombyggnation svaret på era behov. Många som är intresserade av inredning, kanske sitter och fantiserar om hur man kan renovera och bygga om sin bostad så att den passar bättre för de behov ni har. Tänk att kunna anlita en byggfirma som uppfyller alla de önskemålen? Det kan man om man till exempel anlitar Verold Bygg. De är nämligen vana vid att arbeta med alla slags ombyggnationer som man kan behöva.

Vad är skillnaden mellan en renovering och ombyggnation?

Om man vill få en enkel förklaring på den största skilnaden mellan en renovering och en ombyggnation, är skillnaden den att när man renoverar, ändrar man inte konstruktionen till exempel på ett hus eller lägenhet, medan en ombyggnation väsentligt förändrar själva konstruktionen. Man bygger fler rum, bygger till en våning på huset, eller bygger huset så att ytan blir större. Därför är en ombyggnation en väsentlig förändring på villan eller lägenheten. Man kan till exempel bygga en vägg i bostaden som gör att den förändras från att ha varit en tvåa till en trea. Eller från att ha varit en enplansvilla till att bli en villa med två våningar. Man kan även göra villan större genom att bygga till en flygel till exempel på villan. På så sätt får de boende mer yta att röra sig på. Någon av barnen kanske kan få ett eget rum, man kanske behöver ett arbetsrum, eller någon vill ha ett hobbyrum och så vidare. Behoven varierar.

Få rabatt på byggmaterialet

Vissa byggföretag kan erbjuda rabatter på byggmaterialet. Det gör till exempel Verold Bygg. Anlitar du dem får du byggmaterial från Bygg Max för lägre priser än vad du annars betalar för. Anlitar du dem kan du dels få rabatt på deras arbetskostnad, med hjälp av Rot-avdraget, och rabatter på byggmaterialet då du anlitar dem. Fler rabatter än så är svåra att få. De arbetar med flera tillbyggnade och ombyggnationer sedan flera år tillbaka. De arbetar även tillsammans med Bygg Max, så att är det någon kund på Bygg Max som önskar få hjälp att genomföra det som de önskar kan de ställa upp och komma med byggmaterialet och geomföra det som Bygg Max kunder önskar sig.

Har du butiker som hyr lokaler av dig?

29 okt 2018

Som fastighetsägare, kan man hyra ut delar av sin fastighet till olika butiker. Om man till exempel äger en fastighet med olika slags bostäder som man hyr ut till hushåll, kan det finnas lokaler som man kanske vill hyra ut till butiker som livar upp bostadsområdet. Att se till att ha olika slags hyresgäster är bra för bostadsområdet. Har man flera butiker, till exempel på bottenplan, vilket är en förutsättning för de flesta butiker, att kunderna ska kunna gå in på bottenplanet, vill butikerna säkerligen när butiken håller stängt, ha ett fullgott inbrottsskydd.

Larm

De flesta butiker bör absolut ha något slags larm för att de ska vara inbrottsskyddade. Ett larm är bra på så sätt att det stressar inbrottstjuven och påkallar uppmärksamheten i omgivningen på att något är på gång och händer. Grannar och andra kan få syn på inbrottstjuvarna när larmet är igång. Det brukar alltid vara avskräckande och bra att ha ett larm. Dessutom bör man med skyltar visa att man har larm i byggnaden.

Väktarbolag

Den som är särskilt orolig för inbrott bör även anlita ett väktarbolag som patrullerar kring butiken med jämna mellanrum. Alternativt att larmet är aktiverat till något väktarbolag som rycker ut när larmet går. Nackdelen med det larmet är att det alltid tar väktarbolag mellan 5-10 minuter innan de är på plats vilket ger inrbottstjuvarna möjlighet att flyt från området. Däremot kan larmet och väktarna avbryta ett inbrott så att tjuvarna inte hinner sno så mycket inna de ger asig av från platsen.

Grannsamverkan

Nästan lika bra som ett väktarbolag är, som avbrott mot inbrottsförsöket är grannar som rycker ut om det händer något. De flesta grannar hinner komma till en larmad plats innan 5-10 minuter har gått innan väktarna hinner dit. Dessutom är det en effektiv och avskräckande sak att grannarna ser om varandras hus och själva går i grannområdet om det skulle hända något. Aktiva grannar är bland det bästa mot inbrott.

Gallergrindar

Gallergrindar för ytterdörrar, altandörrar och balkongdörrar är bland det mest effektiva skyddet mot inbrott. De är så pass effektiva att försäkringsbolagen räknar med lägre risk för inbrott och sänker din hemförsäkringspremie om du låter installera gallergrind för din ytterdörr. De flesta gallergrindar och dörrar är ju endast effektiva när de låsta. Därför är låset den svaga länken när det kommer till både gallergrindar och dörrar. Då kan man, om man vill, förstärka låset med ett cylinderlås. Här kan du läsa mer om gallergrindar och säkerhet: http://www.gallergrindar.net.

Se över tak inför kommande nederbördssäsong!

24 okt 2018

Vi går in i den säsong som kommer att innebära mest nederbörd när det kommer till både regn och snö. Som de flesta ju vet är det hårda villkor att bo så långt norr som vi gör i Sverige. Samtidigt är  allt svårare för våra meteorologer att förutspå vädret och hur det kommer att bli i höst och vinter. Kllimatet håller på att förändras, och särskilt i år har värmerekorden slagits sedan man överhuvudtaget började mäta temperaturer för mer än 100 år sedan. Vad värmen kommer att innebära för resten av året är svårt med andra ord att säga. Vi vet hur det brukar vara och det brukar alltid kommer ner som mest nederbörd under höst och vinter.

Höst och vinter är mest påfrestande på hus

För alla ansvarsfyllda fastighetsägare, vare sig man är en bostadsrättsförening (BRF) som har ansvar för sin fastighet eller är villaägare, bör man se över sitt hus, särskilt nu när vi går mot höst och vinter. Hur är taket? Många försäkringsbolag ersätter inte ens skador som har kommit för att taket inte har hållit tätt mot nederbörden. Ja, det gäller att läsa det finstilta i hem- och husförsäkringen.

Just vattenskador på tak är så pass vanliga att de flesta försärkingrbolag tänker att fastighetsägarna är skuldiga att se över taket och att det är så pass isolerat att det står emot nederbörden som alla som bor här, bör räkna med. Det är därför det inte brukar utgå någon ersättning för skador som dessa. Det är som att begära pengarna tillbaka om man går ut genom dörren när det regnar och kläderna blir blöta. Vem som helst kan inse att taket bör vara isolerat för att inte utsättas för risk för vatten- och fuktskador när det regnar eller snöar.

Det gäller alltså att se över hur isoleringen är på tak. Är det tätt mellan taket och skorstenen, mellan tak och hängrännor och stuprännor? Är det tätt mellan fasaden och fönsterkarmarna och fönsterblecken? Om inte måste man åtgärda dessa saker.

Anlita plåtsslagare för isoleringen

Det är ingen dum idé att låta en plåtslagare, till exempel se över hur isoleringen ser ut. En sådan plåtslagare kan åtgärda det som inte finns mellan tak och skorsten, mellan tak och fasad och isolera fönster så att vattnet inte tränger in och förstör huset. Bor man i Stockholm finns det ett 100-tal plåtslagare att välja mellan. Googla till exempel "plåtslagare Stockholm" så får du tag i någon som kan göra det åt dig.

Så ofta bör du renovera fönster

13 okt 2018

Äger man en fastighet, antingen det är man själv och den egna famljen som bor i den, eller hyr ut bostäder i den, bör man renovera den allt emellanåt. Det gäller både fasaden och fönster. När det kommer till fönster, bör de renoveras åtminstone efter 10-11 år. Beroende på vilka sorts fönster du har bör de renoveras, om det inte är så att du har plastfönster, eller sådana med aluminiumkarmar. Har du sådana fönster behöver du inte renovera dem, annat än att de bör kontrolleras efter 20-25 år så att tätningen är som den bör vara för att inte få in avgaser och dåligt luft.

Renovera eller köpa nya fönster?

Är det så att fönster på din fastighet är utslitna bör du som fastighetsägare se över dem. Bestämmer du dig för nya fönster, kan du numera välja mellan allt från fönsters som sänker uppvärmningskostnaderna till fönster med solskydd och nästan självtvättande fönster. Du kan installera energifönster, med tre-glas-fönster som har ädelgas i mellanglaset för väl isolerade fönster. De nästan självtvättande fönster slipper hyresgästerna, eller du själv tvätta fönster lika ofta. De har då en yta där smutsen inte fastnar lika lätt och försvinner med regn eller snö. Du kan annars välja fönster med särskilt solskydd som fungerar som solglasögon och som mörknar i takt med att solen skiner. Då kommer man hem till ett svalt hem och slipper använda air-condition när det är dags att sova.

Renovera fönster istället

Väljer du att renovera fönster i stället för att köpa nya, agerar du miljömedvetet. Det krävs enorma mängder energi för att tillverka nya fönster. Varför inte använda de fönster som du redan har men sköta om dem så att de håller för längre tid? Det går alldels utmärkt att endast byta ut det som är utslitet och slipa om och förnya det material som redan finns på de fönster som du redan har? Att renovera fönster kräver också så mycket mindre resurser mot att köpa nya.

Det som är miljövänligt är även plånboks-vänligt

Det är en trevlig kombination det som är förknippat med miljövänlighet. När du väljer att agera miljövänligt är det även vänligt mot den egna plånboken, så du kan mycekt väl låta renovera fönster i stället för att riva ut och köpa nya. Varför inte anlita pålitliga hantverkare för din fönsterrenovering i Stockholm? Anlita hantverkare som gör jobbet snyggt och snabbt. Läs vidare här om du vill läsa mer om fönsterrenovering i Stockholm på: http://www.fönsterrenoveringstockholm.nu.

Din fastighet - en framtida sporthall?

7 okt 2018

De större lagerlokalerna har drabbats av en slags långdragen död. Ingen vill längre hyra dessa för exempelvis lager eller för industriellt syfte. Samtidigt så vill ingen fastighetsägare avveckla dessa; något som gör att de står som stora lik i våra städer och bara rostar ihop. Det behöver inte ske. Faktum är att en sådan lokal ofta är perfekt för någonting annat: idrott och sport.

Vi menar att många fastighetsägare skulle kunna skapa riktigt bra ekonomisk bärighet genom att se över vilka möjligheter som finns och hur en äldre industrilokal skulle kunna förvandlas till en fin sportanläggning eller ett aktivitetscentrum. Genom att se över ventilation, isolering och lägga ett sportgolv så kan man dels skapa en plats för idrott, man kan dels hyra ut anläggningen och dels också bidra till att göra en stad lite bättre.

Padel - den nya sporten i Sverige

Padeltennis är en sport som har en stark förankring i Spanien och hela sydamerika. Äntligen har sporten börjar komma fram även i Sverige. Först ut var Jonas Björkman som fungerade som en ambassadör för sportens fördelar och storhet; men riktigt stort blev det först då Zlatan Ibrahimovic öppnade ett eget center i Årsta, söder om Stockholm. Detta padelcenter är ingen sporthall i sin egentliga form - det handlar om en gammal lagerlokal som byggts om och anpassats för just padel.

Talande i sammanhanget och anledningen till detta val av lokal är att man måste ha en takhöjd som tillåter lobbar och högre slag. Minst sju meter brukar räknas. Det gör att industrilokaler är perfekta. Det behöver inte bara vara padel. Nej, den som vågar vinner.

Sportgolv ökar användningen

Säg att du äger en industrilokal och att du tar en investering i att förvandla denna till en padelanläggning. Du sätter upp glas, du gjuter en betongplatta och lägger ett speciellt sportgolv över denna. Är det klart då?

Nej, det fina med padel är att det inte är någon ytkrävande sport mer än på höjden. Banan är 20 x 10 meter och det innebär att du kan få plats över till annat; en klättervägg, en lekavdelning för barn, duschar, omklädningsrum, loungeavdelning och café. Din fantasi kommer att sätta gränserna.

Men, vi skulle dock rekommendera att du lägger sportgolv direkt - inte enbart för padel. Det är skönt att gå på och det är något som kan utöka dina möjligheter i framtiden. Lagt golv ligger, se till att köra på ett sportgolv direkt.

Här kan du läsa mer om olika typer av sport- och idrottsgolv: http://www.sportgolv.biz.

Anlita dessa när du behöver spränga i Stockholm

26 sep 2018

Behöver du en bergssprängning i Stockholm? Eller en mindre bergsprängning, en bergspräckning utförd i Stockholm? Det är som alla förstår, viktigt att anlita rätt personer som tar ansvar för hela bergsprängningen, man kan ju inte anlita vem som helst som påstår att de kan spränga berg eller stenar. Det gäller att det är erfarna som vet hur man förbereder för sprängning, informerar rätta personer om kommande sprängning i Stockholm. Och som efteråt ser till att personalen är säker. Att gå fram i fel tid och kontrollera sprängningen är inte att tänka på. Då är det endast erfarna personer som vet hur och när man kontrollerar sprängningen. Anlita detta företag till alla slags bergrsprängningar i Stockholm.

Anlita detta företag för bergsprängningar i Stockholm

Det bästa du kan göra är att anlita Upplands berg entreprenad. De har erfarenheten och kompetensen att spränga på rätt sätt. De kan utvärdera riskerna för sprängningarna och kan avgöra om det ska till en bergsprängning eller en bergspräckning som är bra mycket mindre, mer kontrollerad och som inte påverkar omgivningen på det sätt som en stor bergsprängning kan göra. De vet hur de ska säkerställa säkerheten för personalen och att ingen kommer till skada i själva begrsprängningen i Stockholm. Läs mer om bergsprängning i Stockholm på: bergsprängningstockholm.se.

De har rätta verktyg och maskiner till bergsprängningen i Stockholm

Det är nödvändigt med rätta handlag och hantering av maskiner för både bergsprängning och bergspräckning. De kan utföra arbeten både i Uppsala med omnejd och i Stockholm och åtar sig uppdrag både av stora och små storlekar, både till stora vägbyggen och till privata tomter. De har gjort stora arbeten åt NCC, PEAB, Skanska och Bäckström och har upparbetat ett gott rykte åt sig och har goda referenser. Ska du spränga stenar eller hela berg är det dem du bör anlita för det arbetet.

Få grus av stenarna du har

Har du behov av grus eller stenar kan du få dem om du spränger några stenar som du redna har på tomten. Varför inte göra en snygg terass, som du kan omgärda med snygga rosor eller vindruvor. Då bör du läggga en fiberduk i botten, som du har grävt ungefär 15 centimeter djupt. Sedan packar du den med ett brlager bergkross. Ovanpå det lägger du ett 3-5 centimeter lager med grus eller singel, eller makadam. Sedan lägger du på fin sand och krattar det jämnt och fint, tills du till sist lägger stenar, till exmpel av skiffer eller natursten för att få en slät och jämn terass.

Hur ofta bör man byta fönster?

24 sep 2018

Hur ofta eller sällan man måste byta fönster på en fastighet beror helt på vad det är för slags fastighet som man äger, vad för slags fönster som fastigheten har och var fastigheten finns någonstans. Många tänker mest på att fönster blir smutsiga av avgaserna i en storstad, men faktum är att även fönster i stort blir slitna av föroreningar. Beroende på hur sura och hur många gifter som finns i avgaserna desto större påverkan blir det på fönster, fönsterkarmar och fönsterbågar. Det mesta materialet påverkas av bilarnas avgaser, industrins utsläpp och så vidare. Även om man har underhållsfria fönster, påverkas de av avgaser och utsläpp. Så är det. Hur lång tid det tar för fönster att bli fula och slitna beror på vad de är gjorda av för slags material.

Fönster har en lång hållbarhetstid

Generellt sett när det kommer till fönster har de en lång hållbarhetstid. Vissa mer än 50 år. Allt beror på kvaliteten på fönster. Vet du med dig att det inte har bytts fönster i dina fastigheter under de senaste 30 åren, bör man alltid inspektera fönster för att se om de behöver bytas ut. Ser man till exempel imma på fönster, att det blir (vackra) isstjärnor på vintern på fönster, att det blir svårt att stänga eller öppna dem eller att det blir något annta problem med dem, bör de alla bytas ut. Då är det dags att byta fönster.

Fina funktioner på fönster numera

Man kan välja nya och olika funktioner på fönster numera. Det kan vara inåtgående, utåtgående fönster, underhållsfria fönster, energifönster och (nästan) självtvättande fönster. Det finns olika slags fönsterbågar på fönster, där man kan välja sådana som är lättare att tvätta, som man kan snurra och slipper att använda utrymmet inåt rummet, eller slipper hänga utanför fönstret och riskera liv och lem bara för nytvättade fönster.

Energifönster – fönster som sparar uppvärmningskostnader.

Underhållsfria fönster – fönster som är tillverkade av aluminium på utsidan och träkarmar inåt.

PVC fönster – plastfönster som inte heller kräver underhåll.

Nästan självtvättande fönster – detta är fönster som har en yta utåt där det inte fastnar smuts. När det sedan regnar, faller smutsen bort med regnet.

Vridbara fönster – har en fönsterbåge som man kan snurra, och slipper rensa ytan som fönstret hade tagit i anspråk inåt i rummet, eller utåt.

Anlita företag för fönsterbyte

Varför inte anlita ett företag med erfarenhet och som är specialister på fönster, som har bra priser och som bryr sig om sina kunder? Rådfrågar du dem om fönster, kan de svara på alla dina frågor. De kommer och monterar dem på plats. Det spelar ingen roll var i landet som du bor, de kommer ändå till ditt hem och monterar dem.

Vem ärver vad? Det avgör vår arvsrätt

9 sep 2018

Det är lätt att bli missledd i samband med ett dödsfall och hur den avlidnes samlade tillgångar ska fördelas (efter att skulderna räknats av). Många har en slags, så att säga, filmatiserad bild av hur ett arvsskifte ser ut. Det innebär att man kan tro att det alltid finns ett skrivet testamente som kan omkullkasta allting. Plötsligt så visar det sig att den avlidne testamenterat alla sina tillgångar till någo ung, yppig blondin som kommer in och sveper genom lokalen där familj och släkt väntar på att dödsboet ska fördelas och arvskiftet ska signeras.

Riktigt så fungerar inte verkligheten i Sverige. Ett testamente gäller - men det står ändå inte över vår arvsrätt. En arvsrätt som funnits sedan medeltiden - men som naturligtvis kommit att ändras genom åren. Konkret så innebär vår arvsrätt att vissa familjemedlemmar har rätt att ärva en avliden person; även om det finns ett skrivet testamente som hävdar motsatsen.

Arvsrätt ger även en tydlig fingervisning om vilken arvsordning som gäller - det vill säga vilka personer som har rätt till sin arvslott, hur stor denna är samt vilken ordning man får ta del av sin del.

En maka ärver med fri förfoganderätt och kan sälja fastigheten

Man kan i det här fallet - aningen osentimentalt - likna ett dödsbo vid ett aktiebolag där samtliga familjemedlemmar sitter på olika stora aktieinnehav. Är den avlidne gift så kommer makan/maken att ärva med fri förfoganderätt. Det innebär att hon/han kan ta sin del av arvet direkt - och göra vad hon/han vill med det. Om det sedan innebär att huset säljs, att hon ärver fastigheter som sedan säljs vidare i syfte att bli skuldfri spelar ingen roll.

Barnen ärver därefter och de kallas för bröstarvingar. De kan aldrig strykas bort. Vår arvsrätt säger att en bröstarvinge alltid ska ha rätt till sin del och här kan alltså inget testamente ändra någonting. Däremot så får en bröstarvingen inte ta ut sin del av arvet direkt.

Skulle det finnas barn utom äktenskapet - eller från ett tidigare äktenskap - så kallas dessa för särkullsbarn. De har rätt att ta ut sin del av arvet per omgående. Därefter ärver exempelvis syskon till den avlidne och dennes föräldrar (omd e fortfarande är i livet). Skulle det inte finnas några släktingar eller familj (man letar så långt det bara är möjligt) så tilldelas dödsboets tillgångar Arvsfonden.

Vår arvsrätt ger trygghet

Vår arvsrätt finns alltså dels för att underlätta ett arvskifte - den ger tydliga regler och instruktioner - och dels också för att skydda de anhöriga; i och med att barnen aldrig kan strykas så är det en trygghet. Om den avlidne på slutet var nyckfull som en konsekvens av exempelvis demens så kan ett testamente upprättas där det tydligt står att barnen ska stå lottlös. Det gäller alltså inte. En klar trygghet.

Rent krasst så kan man säga följande. Även om vår svenska arvsrätt är ganska tydlig så finns det gråzoner. Dessa kan i sin tur leda till missförstånd och öppna konflikter mellan familjemedlemmar och släkt. Därför så brukar professionell hjälp rekommenderas för att reda ut exakt vad som gäller. En kunnig jurist, specialiserad på arvsrätt, gör skillnad och kan fungera som en extern boutredningsman. Det gör processen mer friktionsfri.

Få gratis tips och offertförslag vid renoveringen

31 aug 2018

Dags att renovera badrummet, välja ny inredningen i vardagsrummet eller bygga om hela planlösningen? Tänk på att du kan få en hel del inspiration och tips från företag som gratis kommer till dig och diskuterar ditt projekt. 

Inredningsarkitekten – Från planering till genomförande

Många förknippar en inredningsbyrå enbart med att de kan hjälpa till inredning i olika former. Men många erbjuder kompletta lösningar från planering av ändring av planlösning till färdigt resultat med nya rum och ny inredning. Eftersom det ofta är större projekt erbjuds gratis offert vid hembesök. Däremot finns det ofta begränsningar. 

En inredningsbyrå i Stockholm skriver exempelvis på sin hemsida att de erbjuder kostnadsfritt offertmöte så länge som kunden har sin bostad inom en radie av 30 minuter från centrala Stockholm. Bor man längre bort går det självklart fortfarande att få denna service men då får man räkna med att betala extra för restiden. Självklart kan man även boka en inredningsbyrå som finns i Stockholm om man bor i en annan stad vilket gör att kostnaden blir något högre. Men i många mindre städer finns inte ens detta yrke och då får man beställa tjänsten från någon närliggande större stad. 

Eftersom det är ett offertmöte bör du ha en grundtanke om vilken hjälp du förväntar dig få. Då blir det även tydligare för inredningsbyrån att hjälpa dig med kompletterande lösningar och en tydlig offert. 

Badrumsrenovering – Alltid fri offert

Även när badrumsrenovering ska genomföras går det att få gratis tips, råd och offert från flera företag. Du kan ha en grov bild över hur du vill ha ditt nya badrum men bjuda in företag som kommer ut och ”kompletterar” med lösningar och sedan lämnar in offert på en komplett renovering. 

När du möter hantverkarna får du inte bara hjälp med inspiration, och senare en offert, utan även möjlighet att avgöra vilka du helst vill driva projektet med. När det handlar om arbeten på över 100 000 kr är det ju självklart om du känner dig trygg och bekväm i samarbetet. 

Fler offerter - inte bara en prisfråga

Att bjuda in flera hantverkare för att få offerter på badrumsrenoveringen och flera inredningsbyråer för att få pris på planering av rummen handlar inte enbart om att jämföra priser. Självklart kan det finnas en fördel i en prisjämförelse men man kan även se det som ”inspirationsmöte”. För om du har klart för dig hur din renovering eller inredning ska bli så kan ända professionella komma med tips och råd. Dessutom kommer det visa sig att hur en inredningsbyrå presenterar arbetet inte alls behöver vara på samma sätt som en annan byrå gör det. På detta sätt kan du samla idéer från flera företag, ta in offerter från samtliga och sedan välja de du fått mest förtroende för (och som förhoppningsvis har acceptabelt pris).

← Äldre inlägg

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.