Blogg

Då bör en fastighetsägare renovera lägenheten

19 jul 2018

Är du fastighetsägare är du säkert medveten om det ansvar du som fastighetsägare har för hyresgästernas säkerhet, tillgång till värme, vatten och sanitet. Eftersom en fastighetsägare har rätt att ta ut en skälig hyra som ska täcka vatten, värme och sanitet, liksom ventilering och kyl och frys för hyresgästernas räkning inbergriper hyran även en renovering som sker på en skälig nivå. En hyresgäst ska inte behöva leva i misär så länge den personen hyr en lägenhet och betalar hyra.

Vems är ansvaret för hur lägenheterna ser ut?

Hyran ska även räcka till underhåll av lägenheten, såsom trappstädning, sophantering, trädgårdsarbete och möjlighet till tvättstuga. Men lägenheternas skick då? Hur stort är ansvaret för att de ser bra ut? Är det hyresgästens eller fastighetsägarens ansvar? Här sker årliga förhandlingar mellan fastighetsägarna och de hyresgästföreningar som representerar hyresgästerna. Märk väl att dessa hyresgästföreningar är ideella föreningar och sker på frivillig basis. Föreningarna är till för att hyresgästernas önskemål och rättigheter tillvaratas. Många föreningar har lyckats förhandla sig fram till att det inte bör gå mer än 15-20 år mellan lägenhetsrenoveringarna. En del fastighetsägare låter hyresgästerna själva betala för sina lägenhetsrenoveringar. Då kan hyresgästen själv välja vilken standard deras bostäder sak ha.

Hyresgästen betalar själv för sin renovering

De flesta hyresgäster bor i fastigheter där ägarna låter hyresgästerna betala för sin egen renovering av lägenheten. Vill de ha nya tapeter, nya köksskåp och luckor, glasa in sina balkonger eller skaffa nya vitvaror betalar de själva för det. Då läggs en extra avgift på hyran. Och det är omöjligt för den som vill låta renovera sin lägenhet att välja hantverkare själv, om det inte är så att hantverkaren betalar utan avbetalning. Även en hyresgäst kan utnyttja Rot-avdragen, vilket inte var möjligt innan man gjorde om dem. 

Hyresgästerna får inte igen pengarna för renovering

Detta är relativt okänt bland hyresgästerna och vi anser här att fler borde få möjigheten att utnyttja de statliga bidragen som det faktiskt är fråga om. En lägenhetsrenovering betyder mycket för boendet. Det blir renare, snyggare och mer trivsamt med en renovering. Det blir mer personligt. Det enda som hindrar denna utveckling är den att hyresgästerna inte får igen pengarna som de satsar på att renovera en hyreslägenhet på det sätt som en bostadsägare när den personen bestämmer sig för att sälja bostaden. Här har därför fastighetsägarna ansvaret att renovera lägenheterna för sina hyresgäster. Har hyresgästerna slitna ytor på väggar, tak och golv bör lägenheten renoveras. Har hyresgästern misskött lägenheten är det upp till hyresgästen att rätta till problemet med slitna rum och kök. Är du som fastighetsägare intresserad av att läsa mer om lägnehetsrenoveringar i Stockholm? Läs: http://www.lägenhetsrenoveringstockholm.nu.

Fastighetsägarnas stora utmaning i centrala Stockholm

12 jul 2018

Det finns alltid trender som kommer och går i hur vi lever, arbetar och handlar. Något som har skett under en lång period inom arbetslivet är att andelen kontorsytor har minskats när vi har gått från att sitta i egna rum till att sitta i kontorslandskap och nu även till aktivitetsbaserade kontor. Det här har varit en utmaning för fastighetsägarna eftersom de har kvar samma kontorsytor som de vill hyra ut. Det som fortsatt har varit en kassako har varit att göra om lokalerna till gallerior och butikslokaler. En framgångsrik möbelaffär i Stockholm har varit en typisk guldkund för en stor fastighetsägare med centralt belägna lokaler. Även här har en ny trend kommit och frågan är hur fastighetsägarna ska hantera det?

Möbelaffären som förändras

Har du nån gång köpt en möbel på nätet? För fem år sen var det inte allt för många som kunde svara ja på den frågan men idag är det väldigt många fler som har prövat det. Det speciella med just möbler är att man ofta gärna vill sitta i dem eller på annat sätt pröva dem innan de köps hem. Av den anledningen så har till exempel en stor möbelaffär i Stockholm klarat sig väldigt bra under vårt skifte från fysisk handel till e-handel då människor trots allt vill komma till butikerna och uppleva möbeln innan den köps in. Nu har det visat sig att kanske inte alla möbler behöver testas innan man köper dem. Idag skulle en möbelaffär mycket väl kunna ha sängar, soffor och andra möbler, med komfort som viktig del i sitt kundvärde, finnas i en fysisk butik dit kunder kan komma och uppleva produkten. Bord och andra typer av möbler som inte har samma krav på komfort utan mer ska ha rätt storlek och var estetiskt tilltalande skulle kunna säljas helt och hållet digitalt i många fall. I fallet med en möbelaffär i centrala Stockholm så skulle alltså även många av dem kunna minska ner sina butiksytor och digitalisera stora delar av sin affärsverksamhet.

Fastighetsägarnas väg framåt

Om nu inte en möbelaffär är guldkunden längre och inte heller de stora tjänstemannaföretagen med alla sina anställda, vem ska då fylla ut alla tomma lokaler i Stockholm? En väg framåt kan vara att hantera bostadsbristen genom att göra om ännu fler lokaler till bostäder. En annan skulle kunna vara att husera fler skolor och offentliga byggnader centralt. Oavsett vilken vägen blir framåt så är det tydligt att fastighetsägarna måste agera för att bibehålla sin lönsamhet. De står inför en utmaning som de inte längre kan blunda för. 

Bygg lagligt och hyr ut

5 jul 2018

Det har länge varit populärt att bygga hus med moduler, eller prefabricerade hus. Ända sedan Myresjöhus, som var ett av de första modulhusen i Sverige 1924, har vi byggt hus som barn leker med lego. Att bygga hus med moduler, eller ett nyckelfärdigt hus har gjort att husbygget har skett på ett mycket snabbt sätt. Storlek och höjd är ju beroende på din plånbok och önskan om funktion och utseende på huset. Som du säkert känner till är det ju fullt lagligt att bygga Attefallshus, så länge du har ett färdigt boningshus på den tomt där du bygger Attefallshuset. Det har varit populärt att göra just det – överraskande nog för flera BRF:er. De har på så sätt rundat bygglovet genom att bygga Attefallshus och sedan sålt dem som bostadsrätt.

Det blev lite fiffel med Attefallshusen i Stockholm

Sedan har man sett på annat håll, men i Stockholmsområdet att byggbolag har byggt först en villa, som man har inrett likadant och spegelvänt med endast en dörr mellan de spegelvända delarna av villan. När man sedan har fått två köpare, har man sedan murat igen dörren som har skilt delarna åt. På det sättet har man sålt 3 bostadsrätter; två i villan och Attefallshuset som en separat bostadsrätt, men en dom i Mark- och miljööverdomstolen satte i år stopp för att bygga på det sättet.

Det enda lagliga är att hyra ut – inte sälja

Däremot är det fullt lagligt att bygga ett Attefallshus och hyra ut det som en separat bostad till någon som är bostadslös. Problemet är antagligen det och något som politikerna förbisåg, att få vill hyra ut ett hus som ligger så nära den egna bostaden till någon man ine känner. Har man hyrestgäster på sin tomt, innebär det ofta att man okända människor som bor väldigt nära sin egen bostad. På så sätt har det inte blivit som politikerna tänkte sig när man införde Attefallshuset.

Tidningen Hem och Hyra har granskat de senaste tre årens bygge av Attefallshus i Stockholm, bland annat och har sett att det inte blev som man tänkte sig. Politikerna hade räknat med 200.000 nya bostäder: 

– Det där med 200 000 nya bostäder var en uppskattning av vad Attefallshusen skulle kunna bidra med om de fick samma spridning som Friggebodarna. Men att bygga ett nytt hus på tomten med bostandard kräver både tid, pengar och eget arbete, och en viss risk. Hushållen tänker sig för, säger Jakob Eliasson, Villaägarnas Riksförbund, till tidningen Hem och Hyra.

Vad gäller för skyltar i Stockholm?

1 jul 2018

I Stockholm så är en fastighet sällan enbart en plats där människor bor; det handlar även om att det kanske finns restauranger, caféer, butiker, förskolor, kontor och annat i samma fastighet. Går du i Stockholms centrala delar så kommer du att upptäcka att de flesta fastigheterna är utformade med skyltar som visar vilka typer av verksamheter som finns.

Du kan även se dessa skyltar från vägen om du kör bil genom Stockholm. I dessa fall kanske skyltarna i fråga är av en större modell och sitter där i syfte att du ska lägga märke till dem - inte sällan så handlar det i dessa fall om större företag som vill marknadsföra sig och visa sin närvaro.

Oavsett vilket så finns det regler att följa. Som fastighetsägare bör du hålla sig uppdaterad gällande dessa regler så det till syvende och sist är du som bär ansvaret.

Om någon bryter mot reglerna gällande skyltar så kan mycket väl bilan falla över dig i slutändan. Vad är det då som gäller? Först och främst så kommer det att krävas ett bygglov för att sätta upp olika skyltar inom Stockholm - detta då det handlar om ett detaljplanelagt område och där man ska följa Plan och Bygglagen (PBL).

Även följande detaljer bör man vara medveten om:

 • Skyltarna ska ta hänsyn till områdets karaktär samt till stads- och landskapsbilden. Även gällande platsen natur och kulturvärde måste hänsyn tas.
 • Formen och färgen på skylten måste vara passande. Man ska eftersträva en helhetsverkan.
 • Skyltar placerade i Stockholm får inte inverka på trafiksäkerheten eller på något annat sätt medföra fara.
 • Konstruktionen ska ha en trygg bärförmåga, vara beständig och stadig

Generella detaljer om storlek och placering av skyltar

Det finns även mer generella regler för hur mans ka tnka gällande skyltar i Stockholm och vad det är som gäller. För enkelhetens skull så radar vi upp några saker som du bör ta hänsyn till om du - eller någon hyresgäst (exempelvis en restaurangägare) i din fastighet - vill placera skyltar på fastigheten.

  • Skyltar ska underordnas arkitekturen. Menas här; fönster, snickarglädje, pilastrar och andra byggnadsdetaljer får inte skymmas av skylten i fråga.
  • Förbipasserande. Man måste ta hänsyn till längd och fart då det kommer till folk som passerar skylten. Ingen ska alltså, förenklat, kunna gå och titta i sin telefon och sedan slå huvudet i den skylt som sitter på fastigheten. Det gäller även exempelvis markiser.
  • Hänvisningsskyltar får endast sättas upp i nödfall. Exempelvis om det gäller för att visa vägen till ett sjukhus eller något annat som är viktigt för allmänheten. Vill du sätta upp skyltar som visar var en restaurang i närheten ligger så kommer du att få avslag. Annars skulle varenda fastighet - över hela Stockholm - vara fullplottrad med skyltar som visar vägen till någonting. Där får man hyra en gatupratare istället.
  • Måttlighet. En fastighet ska vara “ren” sett till att man inte ska ha hundra olika skyltar som försöker överrösta varandra. Det minskar dels informationsvärdet och dels så förfular det rent estetiskt.
  • Framkomlighet. En skylt får inte placeras så att den utgör ett hinder för personer med exempelvis funktionsnedsättningar. Det gäller även för skyltar som kan komma att försvåra arbete med exempelvis snöröjning.

Allmänna reklamplatser i Stockholm

Vän av ordning har säkerligen några frågor om ovanstående information och kanske vill komma med en motfråga: om man nu har så pass stränga regler - hur kan det komma sig att vissa fastigheter tillåts ha stora företagsloggor över hela fasaden? Det är tillåtet av den anledningen att dessa räknas som allmänna reklamplatser. Även för dessa gäller ett ganska strängt regelverk som måste följas.

Bland annat så måste de följa den lekfulla utformning som de klassiska reklamskyltar i Stockholm har - tänk Stomatol och andra vackra skapelser i neon. Och, de måste harmonisera både med byggnaden, med annan reklam och med området i stort.

Här sätter man högre krav på ren konstnärlig ambition. Det är bra då dessa skyltar, trots allt, syns väldigt väl och från långt håll.

Mer om skyltar på denna sida.

Kortare tid att sopa gator och torg

29 jun 2018

De flesta fastighetsägare känner till vilken tid det tar att sopa gator och parkeringsplatser, och vilket drygt jobb det är, om man inte tar hjälp av sopmaskiner i stället för att skicka ut sopade som gör det för hand. Många bemanningsföretag sköter arbetet åt fastighetsägarna i stället för att fastighetsägarna eftersom de flesta inte kan sysselsätta gatsopare på egen hand. Så många arbetsuppgifter kanske inte finns som kan sysselsätta, säg en BRF. Har man då ett bemanningsföretag som skickar ut gatsopare, kan de ta sig an många fler uppdragsgivare och kan sänka priserna på sina uppdrag som de tar på sig. Det blir en win-win situation där både uppdragsgivare som kunder vinner på. För personalen, spelar det sannolikt ingen roll om de har olika arbetsområden, men har heltidsarbete istället för deltid, eller gå arbetslösa.

Tekniken har kortat ner tiden för gatusopare

Arbetet har kortats och gjort mer bekvämt för gatsopare med de nya sorters sopmaskiner som vi ser numera. Det finns alla sorters gatumaskiner; allt från hela små bilar som tvättar rent stora alléer och gator, till mindre sopmaskiner som sopar rent parkeringar och gator, lekparker och gångbanor. Förutom gatusopmaskiner, finns det sopmaskiner som man kan använda inomhus och som underlättar för att som arbetar inom städbranschen. Arbetar man till exempel på en byggarbetsplats som ger mycket sågspån och träflisor som behöver städas undan i den dagliga verksamheten är et viktigt att ha möjligheten att städa undan allt det, och man vill helst inte att det ska ta flera veckor, sådant måste oftast gå undan på några timmar. Det är då det är effektivt med sopmaskiner som är byggda för dessa typer av byggarbetsplatser.

Vad förväntar man sig av leverantörer av sopmaskiner?

Vad ska man förvänta sig av en leverantör av sopmaskiner. Här är det viktigt att anlita en seriös leverantör. Dels måste du som kund kunna räkna med att få produkter av högsta kvalitet. Antingen du behöver en sopmaksin för din dagliga verksamhet, eller endast någon gång då och då kan du få produkter som är anpassade för din verksamhet. Då kan det vara bra att antingen handla in en sopmaskin som du kan använda precis när du vill och behöver. Har du behov endast någon gång, är det bättre att kunna hyra en sopmaskin för din verksamhet. Det är viktigt med en flexibel leverantör som också tar på sig möjligheten att reparera och ge service åt de maskiner som de antigen säljer eller hyr ut.

Så går en asbestsanering till

18 jun 2018

Är det så att du vet att du äger ett fastighetsbestånd som byggdes någon gång under 1950-, 60 eller under 70-talet? Då kan du gott och väl misstänka att huset kan ha byggmaterial som innehåller asbest. Asbest är ett brett samlingsnamn för olika mineraler som när man river i det kan flyga runt i luften i mycket små beståndsdelar och andas in och sätter sig innanför lungorna och kan ge både andningssvårigheter och cancer oi värsta fall.

Även om asbest är som farligast för dem som arbetar med det och framför allt för dem som river i det, är det mycket farligt att utsättas för denna asbest under lång tid. Ju längre tid, desto farligare. Därför har du som fastighetsägare skyldighet att avlägsna allt som kan innehålla asbest.

Alla fastighetsägare är skyldiga att ta bort all asbest

Det finns blå, vit och brun asbest. Detä den blå asbesten som är farligast. Men alla slags asbest måste avlägsnas, även om det kostar en del extra. Det är värre att utsätta sina hyresgäster för en stor risk att utveckla cancer. Får man reda på att du som fastighetsägare kände till riskerna men inget gjorde kan man ställas inför rätta att inte ha ingripit när man borde ha gjort det.

Så går en asbestsanering till

Man måste riva bort allt som innehåller asbest i byggmaterialet. Det är mycket farligt för alla som finns i närheten när man river asbesten eftersom asbestpartiklarna ffrigörs när man river i det. Det är så risken är som störst för att partiklarna virvlar runt och lägger sig i lungorna och åstadkommer skada.

Man skyddar alltid andra när man river asbest

Därför bygger man säskilda skydd kring rivningen. Man bygger luftslussar till och från rivningststället för att inte andra ska drabbas av asbesten som virvlar runt när man river i det. De som arbetar med saneringen har särskild utrustning och arbetsskydd, masker som förhindrar partiklarna från att nå luftvägarna. De har särskilda redskap för sin rivning. De tar hand om avfallet och ser till att det förstörs på rätt sätt så att inte miljön tar skada av den eller att andra människor eller djru tar skada av det.

Här är ställena man kan hitta asbest

Asbest användes förut som isoleringsmaterial i gamla hus. Det var vanligt i armerad plast, i svartlim, eternitplattor i husväggar och fasader, man hade asbest i frånluftsventiler, i eternitplattor på husfasader, i murbruk och isoleringsmaterial.

Byta fönster – svårt eller lätt?

12 jun 2018

Om det är så att ni är en BRF som äger en fastighet med några år på nacken kan det vara svårt att välja fönster. Då vill man förmodligen inte byta till fönster som bryter av för mycket mot det gamla huset och den stil som fastigheten är byggd enligt. Att sätta in stora, fönster i PVC på en fastighet från 1930-talet blir inte det minsta snyggt. Då kanske man vill ha spröjsade fönster, men med moderna funktioner som till exempel integrerade aluminium-och-trä-fönster. Då slipper ni som BRF underhålla fönster och får samtidigt fräscha fönster men i rätt stil med tanke på byggnaden. Vissa fastigheter i storstäderna kan vara K-märkta. Då kanske man inte får byta till vilka fönster som helst. Det går att byta till fönster med moderna funktioner men som ändå passar in i arkitekturen. Byter man till energifönster kan man till och med sänka kostnaderna för uppvärmningen.

Tänk miljövänligt!

Hur gör man då när man ska byta till nya fönster? Har man någon gång förut bytt fönster, är det inte särskilt svårt att göra det själv. Tänk gärna miljövänligt när du gör detta. Det kan finnas de som är villiga att överta gamla fönster. Men oftast vill de ha träkarmarna till fönstren intakta. Det innebär att när du river loss de gamla fönstren, bör du ta loss karmarna försiktigt så att de fortfarande håller ihop. För dem som vill ha de gamla fönstren, vill nog inte behöva beställa nya karmar till fönstren.

Har du sedan fått loss fönster och karmar, bör du plasta för hålet och spika för brädor som går som ett kryss för hålet så att ingen ramlar ur det i misstag. Sedan är det bara att montera fast karmar och fönsterbågar. Tycker du det är svårt kan du anlita ett företag som kommer och monterar fönstren på plats. Det brukar ta cirka två timmar per fönster; att både riva ur det gamla fönstret och montera in det nya fönstret.

Är kostnaden viktigt?

Om det är kostnaden per fönster som är det viktigaste är det klassiska två-glas-fönster som är viktigast. De kostar mellan 700-3.500 kronor. Dyrast är energifönster, som kostar mellan 2.000-5.000 kronor. Men med energifönster kan du däremot sänka kostnaderna för uppvärmningen. Energifönster har tre-glas; med ett mellanfönster mellan två glasrutor som sitter i en och samma fönsterbåge. Då har man fyllt utrymmet i mellanglaset med ädelgas som hjälper till att isolera fönstret mot kyla.

Det kostar ungefär mellan 450-650 kronor per timme för att byta fönster. Kan du själv byta dem, kan du sänka priset på arbetskostnaden. Annars har du ju alltid möjligheten att dra av arbetskostnaden på ROT-avdraget. Då kan du dra av som mest 30 procent på din inkomstskatt och som mest 50.000 kronor per person och år.

Är funktionen viktigt?

Om det är fönstrets funktion (förutom att ge möjligheten att se bra ut), kan du välja fönster med unika funktioner. Förutom energi-fönster som sparar energi, kan du välja fönster som är mer eller mindre självtvättande fönster. Det innebär att fönstren har en yta utåt där smutsen utifrån har svårt att fastna. När det sedan regnar, faller smutsen av med regnet.

Du kan välja fönster som är inbrottsskyddade. Det innebär att även om fönstren skulle krossas, splittras de inte vilket gör det omöjligt för inbrottstjuven att ta sig in via fönstret.

Du kan välja vridbara fönster. Då får du fönster som vrider sig runt sin egen axel i nästan 360 grader, vilket underlättar om du behöver tvätta dina fönster. Läs mer om olika fönster som du kan få tag i Stockholm på: http://sveafonster.se.

Detta ansvar för fastighetens säkerhet har fastighetsvärden

10 jun 2018

Om du hyr ut lägenheter i din fastighet och har flera hundra hyresgäster gäller det att du som fastighetsägare ser till att dina hyresgäster har information om brandsäkerhet. Även om du som fastighetsägare har ett stort ansvar för att fastigheten har byggts enligt gällande säkerhetsregler är det trots allt upp till hyresgästerna själva att agera så att inte fastigheten riskerar någon brand. Som fastighetsägare kan det vara svårt att veta var ditt ansvar tar slut och hyresgästernas ansvar börjar, men detta säger lagen: 

"Fastighetsägare ska i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning och släckning vid brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand".

Lagen är inte helt vattentät

Här kan lagen vara nog så luddig eftersom den inte talar om hur ansvaret ska fördelas mellan fastighetsägare och hyresgäster. Här gäller det för fastighetsägarna att kommunicera så gott det går med sina hyresgäster och informera dem om vilka skyldigheter de har. Det finns vissa saker som en fastighetsägare inte kan lägga på hyresgästerna, och det är när det kommer till byggnadens konstruktion att göra.

Om man förenklar det kan man sammanfatta de olika ansvarsområdena på så sätt att skulle en brand bero på byggnadens konstruktion då är det fastighetsägarens ansvar, det kan inte belastas hyresgästerna, och ansvaret faller på hyresgästerna när det kommer till användningen av fastigheten. Har den hyresgästen handlat på ett sådant sätt att branden har uppstått på grund av slarv eller okunskap så ska det belastas hyresgästen – förutsatt att information om säkerhet har kunnat nå hyresgästen. Det är fastighetsägarens ansvar; information om brandsäkerhet och möjlighet att åtgärda brandrisker.

Alla har faktiskt ett ansvar

Enligt föreningen Fastighetsägarna har alla ansvar för att brandsäkerhet upprättas och upprätthålls i ett flerfamiljshus. Bäst är om fastighetsägaren informerar med jämna mellanrum om brandsäkerhet. Är man ändå som fastighetsägare osäker, bör man se till att fastigheten blir så brandsäkert det bara är möjligt. Då kan man till exempel brandtäta fastigheten. Det innebär att kan klä in bostäderna med barndskydd. Man kan brandisolera byggnaden. Man kan brand- och ljudtäta genom att bygga brandavskiljande väggar. Vill man inte uppföra brandavskiljande väggar, kan man i stället måla med brandskyddande målarfärg och tapetsera med brandskyddande tapet. Man kan göra fogningar som gör byggnaden brandtät. Alla dessa åtgärder är till för att stänga in en eventuellt brand och så att den inte sprids vidare varken i den egna fastigheten och inte heller sprids till andra fastigheter. Läs mer om det viktiga arbetet med att brandtäta i Stockholm på: http://www.brandtätningstockholm.se.

 

Fastighetsägaren ansvarig för säkerhet på tak

2 jun 2018

När man äger en fastighet har man stora ansvarsområden. Det ska vara bra byggnader för människor att vistas i. Allt som har med VVS, till exempel att göra, ska vara av bästa kvalitet; inomhusluften ska vara tillräckligt syrasatt, vattnet ha en hög standard när det kommer till kvalitet på rören. Värmen ska gå att höja och fönstren får inte vara alltför dragiga.

När det kommer till utomhusmiljön ska även den uppfylla vissa kriterier för att vara en bra miljö. Det ska finnas bänkar för pensionärer att sitta på, barnen ska ha sandlådor att leka i. Taken ska ha säkerhetsanordningar och det får inte komma ner livsfarliga istappar som ramlar ner på folks huvuden. Därför måste den som är fastighetsägare att se till att till exempel en takläggare kan ge sig upp på taket och inte själv ramla ner, och kunna reparera och skotta ner snö innan den har blivit till is. Därför tar vi upp de säkerhetsanordningar som är nödvändiga och ska finnas på tak.

Måste finnas punkter på taket för en säkerhetssele

Det viktigaste som en takläggare ska kunna bära är en säkerhetssele och en hjälm. Och säkerhetsselen ska kunna fästas någonstans på taket för att det ska vara någon idé att bära säkerhetsselen. Därför krävs det att det finns följande säkerhetsanordningar på taket. 

Det måste finnas ställen som man kan knyta fast eller haka i säkerhetsselen på taket antingen i en ankarpunkt, som kan vara ett nockräcke. Ett nockräcke är en bra ställning som de som är upp på taket ska kunna ta tag i när de ska kliva upp eller ner för taket. Har man ett nockräcke längs hela nocken, finns det flera ankarpunkter för en säkerhetssele. Dessutom, har du ett nockräcke, kan du fästa säkerhetsselen som kan glida i sidled vilket är bra för att kunna röra sig längs hela taket.

Ett skyddsräcke måste finnas för säkert arbete

Ett skyddsräcke är också bra att ha då du ska röra dig upp och ner för taket och samtidigt kunna hålla i dig någonstans på taket. Det är till för att du inte ska trampar igenom i taket. Det är på liknande sätt med en takstege. Har du en takstege är det bra att ha någonstans som är säkert att kliva upp och ner på, särskilt om det är ett brant tak med snäv vinkel. Då har du någonstans att stå och arbeta utan att oroa dig för att tappa balansen.

Snörasskydd för att säkerställa för dem under taket

Ett snörasskydd är bra att ha, eftersom det brukar samla sig en massa snö på taket. Helst ska det inte bara rasa ner och skada människor och djur nedanför taket. Då är ett snörasskydd det bästa man kan installera till exempel vid ingången till ett hus. Är man sedan upp på taket och skottar ner snön, behöver det inte rasa ner just där folk går, utan man kan skotta ner det någonstans där människor och djur inte brukar vistas just under vintermånaderna.

Anlita hantverkare som kan säkerhet

När du behöver anlita folk som ska upp på taket är det viktigt att anlita takläggare och hantverkare som är experter på säkerhet när det kommer till tak och som själva kan ordna allt som har med taksäkerhet att göra. I Stockholm har du ett hundratal takläggare som du kan välja mellan. Var för inte anlita dem som själva tar hand om allt säkerhetsarbete på taket, och som är erfarna och säkra hantverkare? Läs mer om hantverkare som kan taksäkerhet i Stockholm på: https://www.taksäkerhetstockholm.nu.

Byt ut fönster i fastigheten

26 maj 2018

Bor du i en bostadsrättsförening (BRF)? Då vet du att det krävs ett gemensamt beslut för att renovera fasaden, fönster och taket på fastigheten som ni äger tillsammans i er BRF. Att regelbundet byta ut fönster höjer värdet på fastigheten.

Nya fönster är definitivt säkrare än gamla. Bor man i ett känsligt område för inbrott är just skyddet det viktigaste. Svaga punkter i ett hus är fönster och dörrar. Då kan man byta ut dem mot säkrare fönster och dörrar.  Man kan till och med byta ut fönstren mot inbrottsskydd. Då splittras inte glaset vid åverkan mot fönstret och tjuven kan inte ta sig in.

Fönster har så många fler funktioner numera

Förutom att få mer säkra fönster vet du väl om att ni kan få fönster med så många fler funktioner idag jämfört med bara 5 år tillbaka? Bland annat kan du få fönster som mer eller mindre tvättar sig själva.

Inbrottsskyddade fönster

Du får fönster som har en extra lamell på glaset som skyddar din bostad på ett annat sätt än vanliga fönster. Det kan vara fog för det om man till exempel bor på bottenvåningen. Bara det att man vet att man har inbrottsskyddande fönster gör att det känns säkrare att bo så pass oskyddat. Samma gäller om du har fönster på altandörren, eller balkongdörren.

Självtvättande fönster

Dessa fönster har en yta mot utsidan som gör att smuts inte fastnar lika lätt. När det sedan regnar, regnar smutsen bort. Du slipper tvätta dina fönster lika ofta som med andra, vanliga fönster.

Skottsäkra fönster

Det kanske låter lite väl misstroget att man behöver skaffa skottsäkra fönster, men bor man i ett känsligt område kan det vara skäl för att skaffa skottsäkra fönster. Då har man gjort vad man kan för att säkra sina fönster. Och med dagens miljö är det skäl nog att skaffa sig skottsäkra fönster.

Fönster som bryter ljuset på samma sätt

Med fönster som bryter ljuset på samma sätt får man fönster som ser bättre ut. De flesta fönster är byggda på detta sätt men har man gamla fönster i fastigheten kan man byta till mer moderna fönster som ser bättre ut.

Byt dina fönster i Stockholm

Särskilt boende i Stockholm bör tänka på sin och grannarnas säkerhet och skaffa sig skottsäkra fönster. Man vet aldrig när olyckan slår till. De flesta som blir utsatta har inte planerat för det. Därför kan man gott och väl byta ut sina fönster i Stockholm utan att vara manisk. När ni anlitar ett företag i Stockholm som byter fönster i Stockholm, välj då ett företag som ger 10 års garant på fönstren, plus service under den tiden.

Då kommer de och byter alla fönster i en bostad på en dag. Det går snabbt och säkert när ett professionellt företag byter fönster i Stockholm. Läs mer om ett sådant företag i Stockholm som byter fönster på: http://www.fönsterbytenstockholm.se.

Är det riskabelt att som fastighetsägare hyra ut till ett skyddat boende?

19 maj 2018

Många fastighetsägare känner oro inför att upplåta lägenheter och lokaler i sina fastigheter till skyddade boenden och stödboenden. Man är rädd att det ska bli stökigt och att övriga hyresgäster ska bli skrämda av ständiga besök från våldsamma makar och poliser.

Sanningen om hur det vanligtvis går till på ett skyddat boende ligger dock långt från denna bild. Ett skyddat boende är hemligt, det ligger i sakens natur. Både personal, utsatta kvinnor och medföljande barn vet vikten av att vara diskreta och att inte göra väsen av sig. Det är ytterst sällan som ett skyddat boende avslöjas för en våldsverkande partner eller anhörig, och när det gör det måste den utsatta personen flytta därifrån. Faktum är att det knappt märks allt det pågår en verksamhet. Du kan som hyresvärd lita på att allt kommer att gå lugnt till.

Social och ekonomisk vinst

Förutom den rent mänskliga aspekten, att du faktiskt hjälper till att skapa ett skydd åt personer som utsatts för våld och deras barn, så finns det dessutom en ekonomisk aspekt av att hyra ut till ett skyddat boende, i och med man som fastighetsägare kan få ett extra bidrag från kommunen för att upplåta lägenheter och lokaler åt skyddade boenden.

Vad är ett skyddat boende?

I ett skyddat boende bor utsatta personer, främst kvinnor, antingen själva eller med sina barn. Det är vanligt att ett skyddat boende består av en grupp mindre lägenheter och några gemensamma ytor, dr barn och vuxna kan umgås tillsammans med personal. Personalen bemannar de gemensamma ytorna dygnet runt, men det pågår ingen nattlig aktivitet.

Säkerheten på ett skyddat boende

På ett skyddat boende ställs stora krav på så kallat skalskydd, att det ska vara svårt att ta sig in för obehöriga. Det kan därför vara lämpligt att boendet har en egen ingång, med extra säkerhetsdörrar, galler, kameraövervakning etc. Detta skalskydd installeras dock mycket diskret och din fastighet kommer inte att förvandlas till ett fort. Det ligger i boendets intresse att ingen ska kunna misstänka att det finns ett skyddat boende på platsen.

Officiell verksamhet

Om du som fastighetsägare hyr ut lokaler till skyddade boenden för utsatta kvinnor, eller stödboenden till barn och ungdomar, gör du en stor insats för samhället och för de utsatta kvinnorna och barnen. Skyddade boenden behövs i dagens Sverige och behovet är stort. Alla dessa verksamheter drivs i samarbete med socialtjänsten, antingen kommunalt eller privat, och du behöver inte vara orolig för att det försiggår några skumraskaffärer. Det ligger i allas intresse att det skyddade boendet märks så lite som möjligt, så på vissa sätt kan man säga ett skyddat boende är den ideala hyresgästen för dig som fastighetsägare.

Om du som fastighetsägare är intresserad av att hyra ut till skyddat boende eller stödboende, hör av dig till kommunen så hjälper de dig att gå vidare. Du tar ett socialt ansvar och får samtidigt en diskret och skötsam hyresgäst.

Mer information om skyddat boende.

 

Är det möjligt att hyra ut en lokal i fastigheten?

16 maj 2018

I Stockholm så är det inte enbart bristen på bostäder som är talande. Bristen på lokaler är också väldigt stor. Ska man öppna en butik och söker efter en lämplig lokal i Stockholm så kommer man att se att det inte finns något extremt utbud och att de lokaler som finns - i de områden som är extra attraktiva - också kommer att kosta mycket pengar att hyra. Det är naturligt.

Som fastighetsägare kan det definitivt finnas ett värde i att se över om det är möjligt att hyra ut en del av sin fastighet till någon typ av affärsrörelse. Det kan generera extra inkomster och det kan dessutom handla om ganska stabila sådana - en lönsam verksamhet stannar ofta kvar i samma lokaler då man, så att säga, har satt sig och kunderna vet var man finns.

Hyr du ut till en momspliktig verksamhet?

En fråga som ofta dyker upp vid uthyrning av en lokal handlar om moms. Grundregeln i Sverige är att en sådan uthyrning alltid är momsfri. Men, ingen regel utan undantag. I Sverige så är det möjligt för en fastighetsägare att momsregistrera hela sin fastighet och därmed också kunna dra av ingående moms.

Detta förutsätter dock att hyresgästen bedriver en momspliktig verksamhet i lokalen. Ska du exempelvis hyra ut din lokal i Stockholm till en tandläkare eller en bank så är detta inte möjligt då deras respektive verksamheter inte är momspliktig.

Ett annat värde i att hyra ut till en tandläkare

Det finns alltså regler som måste följas vid uthyrning. Helt enkla är de dock inte att bena ut och enklast är att man tar kontakt med Skatteverket för vidare information samt rådgivning. Moms och olika avdrag å sido dock. Vi tänkte titta lite närmare på andra värden också. Det vill säga: vilken typ av hyresgäst är egentligen att föredra?

Om du fick välja mellan en tandläkare, en klädbutik eller en restaurang - vilken hyresgäst skulle du helst se i din fastighet i Stockholm? Vi skulle rekommendera en tandläkare i Stockholm vid denna hypotetiska fråga och av följande skäl:

 • Betalande kund: En tandläkare kommer - om inget oförutsett sker - att ha kunder som återkommer. Trogna sådana dessutom. Ser man till både en restaurang och en butik så är dessa betydligt mer osäkra sett till att kunderna väljer andra alternativ. En sådan lokal kan dessutom vara svår att hyra ut efteråt också.
 • Inget oljud på kvällarna: En restaurang har lejonparten av sina besökare under kvällstid. En butik skapar ganska mycket spring utanför. En tandläkare har sina kunder under dagarna. Det enda kruxet är ljudet från borrar och andra instrument som används. Men, där handlar det naturligtvis om att ljudisolera bort det värsta suset.
 • Inga lukter. Hyr du ut till en restaurang så måste det ofta ske större ingrepp i ventilationssystemen. Detta för att förebygga lukter. Naturligtvis: ett fungerande ventilationssystem ska alltid finnas - oavsett vilken verksamhet som hyr av dig. Men, risken är större att problem uppstår då en restaurang finns i fastigheten. Dessutom så har vi en annan risk i form av bränder. Det är tyvärr inte ovanligt att se att en brand har sin början i ett kök där man lagar mat och använder het värme samt olja att steka i.

Skaffa en mobil växel till företaget

10 maj 2018

Äger man flera fastigheter så blir kommunikationen extremt viktigt mellan dig och det företag som sköter den nödvändiga fastighetservice som krävs. Likaså blir kommunikation mellan detta företag och de som bor i huset också väldigt viktigt. En slags trestegsraket som måste fungera - men som dock sällan gör så.

Den största bristen sker i kommunikationen mellan de boende och företaget inom fastighetsservice. Går någonting sönder i fastigheten - eller i en enskild lägenhet - så måste detta åtgärdas direkt och en snabb kontakt måste kunna etableras.

Tyvärr så möts många frustrerade hyresgäster i dessa skarpa lägen av en tom lur. Det vill säga, man ringer och det är ingen som svarar. Eller också så svarar en telefonsvarare som hänvisar vidare till en annan person - som i sin tur inte har någon aning om vad han ska kunna göra för att hjälpa till. Ansvaret ligger inte på hans bord.

Vårt förslag för att undvika dessa situationer? En modern telefonväxel, eller snarare en mobil växel. Vi förklarar varför en mobil växel skulle vara en bra lösning på detta dilemma genom att rada upp några punkter:

Fördelar med en ny telefonväxel

 • Snabb kontakt - med rätt person. Det som är möjligt att göra med en mobil växel är att vidarekoppla samtal och därmed också möjliggöra en snabb kontakt. Som namnet antyder så använder du en smartphone och kan med denna - genom en app - även välja att växla mellan privata och arbetsrelaterade samtal. En olycka i en fastighet kan därmed lösas snabbare. Svarar inte den ordinarie kontaktpersonen så skickas samtalet vidare - till en person som fullt ut är införstådd kring vilket ansvar som han har.
 • Bättre kommunikation Du som fastighetsägare får information på samma snabba sätt - och kan också kopplas in i samtalet och delta. Detta kanske gäller främst vid åtgärder som kostar mer pengar. Det fina är dock att du kan befinna dig var som helst. En mobil växel är inte bunden av vilken operatör man har - det räcker med ett trådlöst nätverk - och det gör att kostnaderna blir lägre. Du som fastighetsägare kan således delat i viktiga samtal som gäller kostnader även om du för tillfället befinner dig på semester utomlands då en mobil växel heller inte är geografiskt låst.
 • Kommunikation er emellan Vem åker på uppdraget? Person A ringer till person B och säger att han måste rycka ut. Person B i sin tur sitter fast i en bilkö och då måste någon istället ringa till person C, som inte heller kan då han vabbar - har någon numret till person D? Det är inte ovanligt att sådana situationer uppkommer. Ett företag kan samordna alla samtal och hålla möten där samtliga anställda närvarar. Det ger en chans till ökad flexibilitet och bättre jobb. Här kan alltså person D (som stod längst ner på turordningen) säga att han befinner sig i närheten och direkt lösa problemet. Man slipper alla mellanhänder och får en rakare kommunikation mellan alla anställda.

Läs mer om telefonväxlar här.

Stort ansvar för att bostäderna inte gör någon sjuk

6 maj 2018

Ansvaret som en fastighetsägare har, kan inte nog betonas. Som fastighetsägare, i synnerhet om man hur ut lägenheter eller rum i fastigheten har man ansvar för att bostäderna är fria från risker för de boendes hälsa. Det gäller inte bara att se till att taket är fritt från hål och förfall. Det gäller att materialet som huset är byggt av inte avger farliga saker som kan påverka de boendes hälsa på något negativt sätt. Här listar vi några olika saker som man som fastighetsägare bör tänka på. Framför allt är detta aktuellt ifall det är ett äldre hus som man äger.

Vatten- eller fuktskada som avger mögelsporer

Har man fått en vatten- eller en fuktskada måste man riva ut delarna som har blivit utsatta för det. Om inte riskerar man att det bildas mögelsporer i fukten som letar sig in i folks lungor och ger andnings- och astmabesvär. Långvarig sådan inandning kan leda till sjukdomar. Därför måste man åtgärda fukt och vattenskador snarast och ersätta det drabbade området med nytt och friskt material.

Eternit avger asbest

Detta var ett särskilt populärt byggmaterial som användes för att täta bostäder. De vanligaste som man ser är hus som har eternitplattor i sin fasad. Sedan kan det finnas eternit i isoleringar runt golv och fönster samt runt ventiler. Är man osäker är det bäst att mäta abesthalten i ett hus och sedan sanera det så att det blir fritt från asbest. Ett saneringsföretag vet vilka åtgärder som krävs i enlighet med de olika halterna.

Blåbetong och vatten eller mark som avger radon

Detta är något som egentligen finns naturligt i naturen. Den mark som huset är byggt på kan avge radonhalter som inte är hälsosamma att bo i. Det finns riktvärden på cirka 200 becquerel per kubikmeter för att inte inomhusluften ska vara skadlig. Beroende på var i huset som radonet finns, bör man be ett företag som utför radonsanering att göra det på olika sätt. Har man det marken, kan man isolera husets undersida för att radonet inte ska leta sig in. Finner man radonet i blåbetong, där det är vanligt, kan man antingen täta husväggen från det, installera bättre ventilation – för att ”tunna ut” radonhalten från inomhusluften. Finner man radonet i vattnet kan man egentligen på samma sätt lufta vattnet för att ”tunna ut” det. Man kan installera ett kolfilter eller byta vattenkälla.

Har du behov av mätning av asbest, radon eller fukt kan man alltid få goda råd av Boverket om hur man ska gå till väga för att mäta något av detta. Det finns flera olika företag som arbetar med saneringar av detta. Det är nämligen mycket viktigt att få bort det. De har kunskap om de olika skadliga ämnena och vad som bör åtgärdas och hur. Har du behov av

Viktigt ta sitt ansvar byta fönster på fastigheten

2 maj 2018

Ibland förekommer det reportage i massmedierna om hur det är att bo i ett typiskt hyreshus. Det är nu mer än 20 år sedan som politikerna bestämde att vi inte ska ha statligt ägda bostadshus. Man sålde ut i rask takt alla bostäder som staten tidigare ägde och hade ansvaret för. På det sättet ansåg man att privat ägande var bättre än det statliga. Staten var en dålig ägare, tänkte man.

Hyresgästerna mer känsliga för giriga fastighetsägare

Därmed släppte man en hel del bostäder till den fria, konkurrensutsatta marknaden och många skulle hävda att giriga kapitalhungriga företag lade vantarna på bostäderna. Många av dessa ”kapitalhungriga” och ”giriga” företagen struntar i princip i hyresgästerna (som tur är det inte alla). Det viktigaste är att suga ur hyresgästerna så mycket pengar som det bara går och sänka företagets kostnader till ett minimum. Det har gett att många hyresgäster är tvungna att bo i dragiga, fula bostäder med trapphus som har sett bättre dagar, tvättstugor som är dammiga, smutsiga och fönster som släpper ut en massa inomhusvärme. De stackars hyresgästerna lever i misär, trots att de betalar höga summor för sina bostäder. Särskilt i storstäderna där det råder bostadsbrist, har gjort det möjligt för fastighetsägarna att ta ut ockerhyror, samtidigt som bostäderna förblir renoveringsmässiga.

Då vet du att det är dags för ett fönsterbyte

1. Fönstren är skadade

2. Fönstren är immiga

3. Fönstren är dragiga

4. Det är svårt att stänga eller öppna fönster

Om fönstren är skadade är det sällan någon tvekan om att det är dags att byta ut dem. Om karmarna är av trä, och de har en skada, är risken stor att skadan på karmarna äter sig in i träet så att skadan förstoras och blir värre. Om fönstren är immiga och dragiga är det även då dags att byta ut dem. Det indikerar på att de är otäta och släpper ut all inomhusvärme. Du som fastighetsägare är tvungen att elda på värmen ännu mer. Då kan du sänka dina utgifter genom att byta ut dem, eftersom nya fönster har en bättre isolering. Har du svårigheter att öppna eller stänga fönstren är det indikationer på att fönsterkarmarna har satt sig, och det är dags att byta ut dem.

Välj ett företag som hjälper till att både riva ut de gamla fönstren och montera de nya. Det finns företag som hjälper fastighetsägare allt från att riva ut allt gammalt material, montera in de nya fönstren och hjälpa till med allt kringarbete för att de nya fönstren ska sitta korrekt.

← Äldre inlägg

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.