Aktieägaravtal – Lösa problem innan de uppstår

Att äga ett företag tillsammans med andra kan medföra risker för framtida problem. För att undvika sådana situationer är det klokt att samarbeta med en expert inom bolagsrätt och upprätta ett aktieägaravtal.

När du har utvecklat en produkt och en affärsidé och planerar att starta ditt eget företag kan du möta utmaningar på vägen. Du ser en världsmarknad ligga framför dig och vänta, men det finns en svårighet. Du har inte tillräckligt med likvida medel, och du vill helst undvika att gå i borgen för banklån eller pantsätta din egen villa.

Genom att knyta kontakter med värdefulla personer kan du hitta lösningar. Dessa personer besitter betydande kapital. Du delar med dig av dina idéer och de visar intresse för att investera i ditt projekt. De kallar sig själva affärsänglar, men du inser snart att de inte bedriver välgörenhet.

Aktieägaravtal – Tydliga regler och villkor

Som innovatör kan man lätt bli förblindad av sina egna idéer. Affärsänglar, som påstår sig vara välgörare, är väl medvetna om detta. Ett projekt kräver ofta betydligt mer kapital än vad en innovatör kan föreställa sig. För en investerare med gott om kapital är det enkelt att föreslå en nyemission i en sådan situation. Innovatören, som saknar tillräckligt med kapital, kan få fortsätta arbeta, men ägarandelen kommer att minska.

Ett aktieägaravtal är avsett att reglera villkoren och skapa tydlighet. Det är särskilt viktigt när ägarna har olika bakgrund och funktioner i bolaget. En ägare som har mindre kapital kan skyddas på olika sätt. Till exempel kan aktieägaravtalet inkludera villkor som kräver att framtida emissioner genomförs med aktier med olika röstvärden. På så sätt kan innovatören behålla balansen och makten i företaget.

Ett aktieägaravtal kan även reglera andra viktiga aspekter för att skydda företaget och dess vision. Det kan innehålla bestämmelser om hur beslut ska fattas, hur vinst ska fördelas och hur konflikter ska lösas. Genom att fastställa tydliga riktlinjer och processer kan man undvika oenigheter och potentiella problem som kan hota företagets framtid.

Aktieägaravtalet kan också ange de olika ägarnas ansvarsområden och förväntningar. Genom att tydligt definiera rollerna och ansvarsfördelningen kan man skapa en stark grund för samarbete och effektivitet inom företaget. Detta kan också bidra till att minimera risken för interna konflikter och osäkerheter.

Det är viktigt att tänka på framtiden och inkludera exitstrategier i ett aktieägaravtal. Det kan vara skrivet för att reglera situationer som försäljning av företaget, försäljning av aktier eller om en ägare önskar lämna bolaget. Genom att förutse och planera för dessa händelser kan man undvika problematiska och kaotiska situationer i framtiden.

Om du behöver juridisk hjälp med ett aktieägaravtal, se hit: www.aktieägaravtal.net

19 Jul 2023

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.