Fastighetsunderhåll kräver en underhållsplan

Det många nyblivna fastighetsägare snabbt blir varse är att det kräver ett större jobb och att det kostar betydligt mer pengar än vad man räknat med. I synnerhet så gäller det underhållet. Saker och ting går sönder och i vissa fall så handlar de om ren otur och där oförutsedda kostnader dyker upp. En tvättmaskin går sönder, ett rör spicker i en lägenhet, ett element lägger av, något måste målas om av en professionell målare – saker som, tyvärr, kan inträffa.

 

Av den anledningen så måste man direkt komma i gång med ett sparande för att kunna möta dessa oförutsedda utgifter och inte stå handfallen inför dem. Den andra delen av underhållet är mer påverkbar och där kan man själv som fastighetsägare se till att ligga steget före. Något som man ofta – och bäst – kan göra genom att anlita ett företag inom fastighetsförvaltning och låter detta sköta planeringen kring underhåll, eventuella renoveringar och större projekt – exempelvis byte av energikälla eller en omfattande fasad- eller takrenovering.

 

Genom detta så slipper man ofta de akuta – och mycket kostsamma – problem som riskerar att dyka upp. Man hinner istället planera och förbereda sig för kommande projekt och informera sina hyresgäster kring hur stor kostnaden för dessa kommer att bli samt hur den, exempelvis, planerade renoveringen kommer att påverka dem.

 

Ett företag inom fastighetsförvaltning brukar sammanställa en underhållsplan – en slags checklista – som man sedan följer. Det upplägget har några klara fördelar då det kommer till förvaltningen i stort. Vi tänkte rada upp några av dessa nedan och enligt följande:

  • Man slipper överraskningarna. Genom en omfattande och detaljrik underhållsplan så slipper man de kostsamma överraskningarna. Man får, så att säga, en brandvarnare installerad för en låg kostnad och undviker därigenom en fullskalig brand.
  • Lägre kostnader: och jämnare sådana. Genom att följa en underhållsplan så arbetar man förebyggande och för framtiden; det innebär att kostnaderna blir mycket lägre.
  • Bättre kreditvänlighet. Har du en detaljerat underhållsplan – som du följer - så visar du för exempelvis din bank eller ditt försäkringsbolag att du tar ditt fastighetsägande på allvar.
  • Istället för att jobba spretigt och ha flera bollar i luften så kan man fullt ut fokusera på varje detalj, ta hand om den och sedan gå vidare till nästa. Bryter man ner en fastighet i flera mindre delar och områden så blir underhållet väldigt mycket enklare – och mer prisvärt.

Kort och gott: rätt partner inom fastighetsförvaltning och rätt sorts underhållsplan framtagen av detta företag kan leda till avsevärt mycket mindre kostnader i slutändan. Du kommer att få betala för underhållet – tro ingenting annat! – men genom att själv vara den som sitter bakom ratten så påverkar du också om du ska köra in på den billiga och bekväma motorvägen eller om du ska styra in på den extremt dyra skogsvägen vid sidan av. Vi anser att valet är ganska lätt att göra.

Rätt jurist - inte enbart en fråga om kompetens

Hur ska man då välja en jurist - eller en advokat - om man hamnat i en prekär situation? Det man ska vara medveten om är att valet inte enbart ska baseras på juridisk expertis. Sådan är naturligtvis extremt viktigt - tro inget annat: kunskap och erfarenhet gör skillnad! - med det finns även andra detaljer att ha i åtanke.

Man måste vara medveten om att vissa tvister och vissa brott - eller misstanke om sådana - kan leda till att den egna livssituationen förändras. Vänner förvandlas till ovänner, släkten kan svika och familjer kan splittras. Man kan vara både utsatt och väldigt ensam. En del brott kan också vara väldigt stigmatiserande och där även blott en misstanke kan skapa stor misstänksamhet - helt i enlighet med talspråket Ingen rök utan eld .

Juristens - eller advokatens - roll blir därmed viktig även på ett känslomässigt och personligt plan. Det är honom/henne som du kommer att ha allra mest kontakt med, det är därifrån du kan hämta kraft och det är den axeln som du kan luta dig mot då det blåser som allra värst. Juristen blir till lika delar ett stöd som den person som hjälper dig rent professionellt genom en tuff tvist eller vid en misstanke om ett brott. Det måste man tänka på. Det ska finnas tillit, förtroende och en personlig kemi med den jurist du anlitar. Du kommer att lägga en stor del av din framtid i dennes händer (beroende på sakfråga, givetvis.).

Hur kan vissa ha råd med kända advokater?

En fråga som många ställer gäller försvar vid uppmärksammade fall. Hur kan det komma sig att vissa advokater nästan alltid blir anlitade vid fall med en högre profilering i media? Hur kan, en till synes, fattig klient ha råd att anlita exempelvis Leif Silbersky eller Thomas Olsson?

Svaret ligger i att man har har A) rätt till en offentlig försvarare vars arvode täcks av statliga medel och B) har rätt att välja vilken advokat man vill ha. Det senare är en sanning med viss modifikation: man har rätt att lämna önskemål om vilken försvarare man vill ha och sedan är det upp till Domstolen att bevilja - eller avslå - det önskemålet.

Vill då exempelvis Leif Silbersky företräda en misstänkt så kan han också välja att göra det. Men, han kan på samma sätt välja att avstå från uppdraget i fråga. Kostnaden täcks, som sagt, av statliga medel. Det innebär att vid en friande dom så betalar den misstänkte ingenting. Skulle han däremot bli fälld så kommer en avbetalningsplan att sättas upp där antingen hela - eller delar av - kostnaden betalas tillbaka till statskassan.

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.