Finns det möjlighet att använda bergvärme i din fastighet?

Efter räntan och efter amorteringar så är den största kostnaden för en fastighetsägare energikostnaden för uppvärmning och för varmvatten. Det fel som många gör är att man låter detta bero; man tar för givet att dessa kostnader är definitiva och att de inte går att påverka någonting. Detta är inte på något sätt unikt utan det går att dra klara paralleller till hur vanliga husägare resonerar. Men; precis som för en villaägare så kan man faktiskt komma undan billigare – betydligt  billigare.

 

Har du som fastighetsägare exempelvis ett uppvärmningssystem där olja är det som eldas å har du i och med detta gjort dig beroende av omvärlden på ett väldigt obekvämt sätt. För: vad händer den dagen så oljepriserna stiger? Jo, du får en väldigt mycket dyrare driftkostnad för din fastighet. Det som brukar rekommenderas vanliga husägare är att man ser över vilka förutsättningar man har för att ta tillvara på energi från naturen. Ligger huset i fråga i närheten av en sjö så brukar det här rekommenderas en värmepump för sjövatten. Är så inte fallet – ja, då kanske det finns goda förutsättningar för att förse huset med energi från jorden eller med exempelvis frånluft. Eller den energikälla vi ska tala om här: bergvärme.

 

Bergvärme är den energikälla som kan sänka kostnaderna som allra mest – här brukar man räkna att energikostnaderna kan sänkas – årligen – med ungefär 80 %. Sett över en längre tid så gör det naturligtvis en enorm skillnad och faktum är att det inte alls är någon omöjlighet för dig som fastighetsägare att förse din/dina fastigheter med energi från bergvärme. Enligt samma upplägg – men med betydligt fler borrhål och därmed en betydligt högre kostnad.

 

Det är just kostnaden som är det avskräckande. Här får man nästan räkna med att det kommer att ligga närmare miljonen i en initial kostnad och att ju fler lägenheter som ska värmas upp, desto större blir också slutpriset. Man kan naturligtvis påverka kostnaden genom att ta in fler offerter från flera olika företag – men att den kommer att bli hög; det kan man inte förneka.

 

Dock: man brukar räkna med att det tar ungefär tio år innan investeringen burit frukt och pengarna kan börja räknas hem. Sparar du som fastighetsägare in 80% av dina årliga kostnader för energi så kan du således efter denna tid istället se hur ditt bankonto fylls på. Sveriges största projekt inom bergvärme/bergvärmepumpar skedde i Stockholm – BRF Ljuskärrsberget – där 50 småhus och över 500 bostadsrättslägenheter förseddes med bergvärme via 156 brunnhål där varje ett av dessa var närmare 200 meter djupt. Deras besparing? Ja, i rena pengar så räknar man med att detta kommer att spara dem ungefär fem miljoner kronor per år. En enorm summa som mycket väl påvisar vår tes om hur stor skillnad bergvärme kan göra i din plånbok.

 

Dessutom – och detta ska inte underskattas för en fastighetsägare -  så A) höjer du värdet på fastigheterna ganska rejält och B) så använder du dig av grön energi som inte åsamkar vår miljö någon skada. Slutligen så ska vi även peka på driften och underhållet. Dagens värmepumpar har extremt bra livslängd och de har sofistikerade system där man exempelvis kan reglera värmen via en app i telefonen.

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.