Blogg

RSS

Skaffa optimal kontorsbelysning i Stockholm

3 Feb 2024

Att vara på arbetsplatsen i Stockholm utan tillräcklig belysning är som att försöka hitta en nål i en höstack. Mörkret försvårar uppgifterna och skapar en känsla av osäkerhet. Det är en utmaning som de flesta av oss har upplevt på ett eller annat sätt.

När du väl kommer till ditt arbete inser du snabbt hur viktig en bra belysning är. Detta gäller inte bara för kontorsmiljön utan för alla typer av arbetsplatser. Det är därför av högsta prioritet att säkerställa att belysningen är optimal. Om du finner att din kontorsbelysning är bristfällig, är det viktigt att du tar upp frågan med din arbetsgivare omedelbart. Att få professionell hjälp med kontorsbelysningen är enkelt, särskilt i Stockholm där det finns många experter att välja mellan. Dessa specialister kan inte bara erbjuda rådgivning utan även assistera med snabb och korrekt installation. När belysningen är på plats kan du och dina kollegor återgå till att arbeta effektivt och trivas i en ljusare arbetsmiljö.

Dålig kontorsbelysning och dess påverkan

Dålig kontorsbelysning kan ha en negativ påverkan på de anställdas välmående och produktivitet. Det kan leda till huvudvärk, ögonproblem och andra hälsobesvär. Därför är det av yttersta vikt att investera i högkvalitativ kontorsbelysning. En investering i bra arbetsbelysning som ger tillräckligt med ljus utan att blända kommer att göra underverk för både arbetsmiljön och de som arbetar där.

I Stockholm är det viktigt att prioritera kontorsbelysning för att säkerställa en produktiv och hälsosam arbetsmiljö. Om du upplever att din arbetsplats lider av dålig belysning, bör du inte tveka att kontakta experterna inom kontorsbelysning i Stockholm. Genom att investera i högkvalitativ belysning kan du förbättra ditt team's trivsel och arbetsprestation samtidigt som du minskar risken för hälsoproblem relaterade till dålig belysning.

Med annonsering i storformat syns du

19 Sep 2023

Att få människors uppmärksamhet är inte alltid en enkel uppgift. Annonsering i storformat är en effektiv metod som brukar ge goda resultat. Ju större format desto mer imponerande.

Det är viktigt att göra sig synlig. Synlighet är en av de viktigaste verktygen för företag att attrahera kunder. Annars blir det som vildvittrorna sa i Ronja Rövardotter: "syns inte, finns inte". Men hur åstadkommer man då synlighet och var bör man synas?

Det kan variera beroende på vilka typer av varor eller tjänster man erbjuder till sina kunder. Ofta är det en bra strategi att satsa på flera olika format och platser. Det kan innebära att man deltar i mässor, annonserar i tidningar eller köper annonsutrymme i sociala medier.

Annonsering i storformat på platser där människor vistas

För att undvika att ens budskap drunknar i den stora mängden information som dagligen bombarderar oss kan det också vara fördelaktigt att satsa på annonsering i storformat. Alltså reklam som är så pass stor att ingen kan undgå att lägga märke till den. Detta kan genomföras i samband med en tillfällig kampanj eller vara permanent.

Lämpliga platser för annonsering i storformat inkluderar köpcentrum, tågstationer och flygplatser. Det är alltså platser med stort antal människor som passerar förbi. Vanligtvis finns det också stora vertikala ytor som kan användas för reklamen. Om du vill veta mer om den här typen av annonsering är det bara att kontakta ett företag som exempelvis XL Outdoor, som erbjuder sådana lösningar och kanske även har ytor för uthyrning.

Därför är valet av takläggare i Göteborg viktigt

4 Sep 2023

Valet av takläggare i Göteborg har stor betydelse för hur länge ditt tak kommer att hålla. Men det finns även andra saker som påverkar takets livslängd.

Hur länge ett tag håller beror på flera olika faktorer som takmaterial, skötsel och underhåll samt hur skicklig och noggrann takläggaren som lade taket var. Men även hur pass utsatt huset är för väder och vind spelar in. Ett kustnära hus som utsätts för mycket sol och salta vindar behöver vanligtvis byta taket oftare än ett hus som ligger mer skyddat.

Takpapp håller i ungefär trettio år medan plåt har en livslängd på ungefär femtio till sextio år. Längst håller tegel och betong. Viktigt att komma ihåg är att man alltid ska välja takmaterial som är anpassat för nordiskt klimat och att det inte fungerar med billigt material.

Takläggaren kan hjälpa dig att välja rätt tak

Vill du anlita en takläggare i Göteborg ska du välja någon som väl känner till de tuffa väderförhållanden som råder i en kustnära stad. Oftast lägger man samma takmaterial som tidigare, men man kan även byta. Det kan också vara bra att veta att vissa material kräver en viss taklutning för att avrinningen ska fungera bra.

När man väljer takmaterial måste man även tänka på takstolarna och vilken tyngd de klarar. En riktigt duktig takläggare kan komma med förslag om passande material. Det kan vara bra att känna till att man kan behöva ansöka om bygglov hos kommunen om man vill byta taktyp.

En ledarskapsutbildning lär dig att dra nytta av konflikter

25 Aug 2023

Konflikter är ett av många moment en ledarskapsutbildning kan innehålla. De är så vanliga att det är viktigt att du vet hur du ska hantera dem på bästa sätt.

Konflikter är något som uppstår på alla platser där flera människor ska försöka arbeta tillsammans. Det är alltså ingenting konstigt, och heller ingenting att vara rädd för. Saken är den att konflikter i många fall är nyttiga, och kanske till och med behövliga för att arbetet ska fungera så bra som möjligt. Det gäller bara att veta hur man ska hantera dem.

Om man vet hur en konflikt hanteras på bästa sätt kan man se till att dra positiva fördelar av den. Det kan handla om företagets eller individers utveckling, eller helt enkelt om att ta det bästa beslutet. När man hanterar en konflikt på rätt sätt minimerar man framför allt de problem som den kan medföra.

Om du känner att du vill ha bättre koll på hur du och dina anställda ska bete er när en konflikt uppstår kan du gå en ledarskapsutbildning. Då får du lära dig hur du ska hantera dessa situationer för att minska problemen, men också hur du kan gynnas av en konflikt.

Ledarskapsutbildning om konflikthantering

Det kommer att uppstå konflikter på arbetsplatsen. När du går en ledarskapsutbildning kan du få lära dig många olika saker, men konflikthantering kan vara en av dem. Det gör att du är förberedd för konflikterna när de uppstår.

Du kan till exempel få lära dig hur du ska använda dig av kommunikation för att lösa ett problem, och vikten av att ta tag i konflikter istället för att låta dem pyra under ytan. Utbildningen kan också ta upp hur olika personer hanterar konflikter så att du är redo att hjälpa och förstå dig på alla parter.

Efter en utbildning om konflikter kommer du lära dig känna igen olika typer av konflikter och att dra nytta av fördelarna en konflikt kan skapa. Det kommer att stärka ditt ledarskap, men det kan också hjälpa företaget att utvecklas och ta dig framåt. Dessutom skapar det en trevligare arbetsplats för dina anställda.

Redovisningsbyrå för alla företag i Stockholm

24 Jul 2023

Har du många frågor om ditt nystartade företag? Eller börjar ert företag växa så mycket att ni behöver hjälp av en erfaren redovisningsbyrå i Stockholm?

Det finns tusen anledningar till att anlita en redovisningsbyrå i Stockholm. Det underlättar verkligen vardagen att veta att någon annan kontrollerar alla siffror och ser till så att ert företag är helt lagligt. Det gör att ni kan släppa stressen om det ekonomiska och vara säker på att det inte kommer att resultera i böter eller andra straff.

Det låter inte alls så trevligt att veta att fel i ekonomisk redovisning kan sluta så illa som med böter och straff, men ekonomiska brott är vanligare än man tror, och därför är det viktigt att ni har koll på vartenda öre i er redovisning. Om ni nyss startat ett företag så kan det verkligen kännas som ett virrvarr av lagar och regler.

Redovisningsbyrå som tar hand om smått och stort

Ibland behöver man inte en heltäckande service, utan bara lite rådgivning om hur man bäst kan se till sin ekonomi och se till så att allt är helt lagligt. Andra gånger behöver man hjälp med all redovisning. Analyser och annat som en redovisningsbyrå kan göra åt er gör att ni kan fokusera mer på ert företag.

Det var väl därför ni startade ert företag? För att lägga all tid på att växa och utvecklas och verkligen trivas med arbetet. Inte för att räkna ören i bokföringen. Så tveka inte med att anlita en redovisningsbyrå som fixar det år er. Stort och litet företag är varmt välkomna, alla kan behöva lite ekonomisk rådgivning.

Hitta en redovisningsbyrå här: www.flowc.se

Aktieägaravtal – Lösa problem innan de uppstår

19 Jul 2023

Att äga ett företag tillsammans med andra kan medföra risker för framtida problem. För att undvika sådana situationer är det klokt att samarbeta med en expert inom bolagsrätt och upprätta ett aktieägaravtal.

När du har utvecklat en produkt och en affärsidé och planerar att starta ditt eget företag kan du möta utmaningar på vägen. Du ser en världsmarknad ligga framför dig och vänta, men det finns en svårighet. Du har inte tillräckligt med likvida medel, och du vill helst undvika att gå i borgen för banklån eller pantsätta din egen villa.

Genom att knyta kontakter med värdefulla personer kan du hitta lösningar. Dessa personer besitter betydande kapital. Du delar med dig av dina idéer och de visar intresse för att investera i ditt projekt. De kallar sig själva affärsänglar, men du inser snart att de inte bedriver välgörenhet.

Aktieägaravtal – Tydliga regler och villkor

Som innovatör kan man lätt bli förblindad av sina egna idéer. Affärsänglar, som påstår sig vara välgörare, är väl medvetna om detta. Ett projekt kräver ofta betydligt mer kapital än vad en innovatör kan föreställa sig. För en investerare med gott om kapital är det enkelt att föreslå en nyemission i en sådan situation. Innovatören, som saknar tillräckligt med kapital, kan få fortsätta arbeta, men ägarandelen kommer att minska.

Ett aktieägaravtal är avsett att reglera villkoren och skapa tydlighet. Det är särskilt viktigt när ägarna har olika bakgrund och funktioner i bolaget. En ägare som har mindre kapital kan skyddas på olika sätt. Till exempel kan aktieägaravtalet inkludera villkor som kräver att framtida emissioner genomförs med aktier med olika röstvärden. På så sätt kan innovatören behålla balansen och makten i företaget.

Ett aktieägaravtal kan även reglera andra viktiga aspekter för att skydda företaget och dess vision. Det kan innehålla bestämmelser om hur beslut ska fattas, hur vinst ska fördelas och hur konflikter ska lösas. Genom att fastställa tydliga riktlinjer och processer kan man undvika oenigheter och potentiella problem som kan hota företagets framtid.

Aktieägaravtalet kan också ange de olika ägarnas ansvarsområden och förväntningar. Genom att tydligt definiera rollerna och ansvarsfördelningen kan man skapa en stark grund för samarbete och effektivitet inom företaget. Detta kan också bidra till att minimera risken för interna konflikter och osäkerheter.

Det är viktigt att tänka på framtiden och inkludera exitstrategier i ett aktieägaravtal. Det kan vara skrivet för att reglera situationer som försäljning av företaget, försäljning av aktier eller om en ägare önskar lämna bolaget. Genom att förutse och planera för dessa händelser kan man undvika problematiska och kaotiska situationer i framtiden.

Om du behöver juridisk hjälp med ett aktieägaravtal, se hit: www.aktieägaravtal.net

Solceller som passar alla

14 Jul 2023

På senare år har solceller utvecklats och blivit populära. Solen är en fri energikälla som går att använda sig av på många sätt. Från uppvärmning till fontäner.

Idag är det svårt att gå en enda dag utan att stöta på solceller i någon form. Det kan vara solceller som finns i någon av de utebelysningar som pryder trädgårdar. Där solcellerna laddas upp under dagen och lyser på kvällen. Eller de fontäner som med samma teknologi får vatten att porla i dammar, under tiden som solen skiner.

Ändå är det troligen solcellerna som finns på hustaken som har väckt störst intresse. Dessa solceller som gör att du kan fånga upp energin från solen för att värma upp din fastighet. Och kanske till och med dra in så pass mycket att du kan sälja energin vidare med en förtjänst.

Val att göra inom området solceller

Som fastighetsägare finns det flera olika val att göra inom området solceller. Kanske väljer du att sätta upp de mer traditionella solcellerna på ditt tak. Eller så kan du välja en variant som heter sol/luft och som skickar in varm luft i ditt hem.

Men det finns också möjligheter att få dra nytta av solens energi utan att själv göra en installation. Som om du skriver ett avtal med en solcellspark. Eller om du har så pass stora ytor att du själv kan installera en solcellspark. Kanske för att driva ett lantbruk, en industri eller om du äger någon annan typ av större fastighet.

Så kan ditt val av AV-teknik påverka miljön

10 Jul 2023

Den AV-teknik vi använder oss av kan ha stor påverkan på miljön. Så hur gör du då klimatsmarta val när det gäller elektronik? Läs vidare och lär dig mer.

När du hör ordet miljöpåverkan tänker du kanske först och främst på saker som bilar, energiproduktion, industriell verksamhet, eller plastpåsar och förpackningar. De flesta av oss tänker sannolikt inte direkt på den AV-teknik vi använder oss av och hur den kan påverka miljön.

Men valet av AV-teknik och hur utrustningen hanteras med mera kan faktiskt ha en mycket större miljöpåverkan än vad du kan tänka dig. Faktum är att all elektronik som vi använder oss av i hög grad kan påverka miljön negativt, från det att den tillverkas, till att den installeras och slutligen kasseras någon gång i framtiden.

Finns det grön AV-teknik?

Det går inte att helt komma ifrån att elektronik påverkar miljön negativt. Men det är även någonting vi är beroende av i vårt moderna samhälle, både privat och på företag. Det är däremot möjligt att göra mer klimatsmarta val när det gäller tekniken i våra liv.

En av de mer uppenbara sakerna att tänka på är att välja energieffektiva produkter, där du kan leta efter alternativ som drar mindre ström. Ska du köpa någonting nytt kan du alltid sälja vidare din gamla utrustning. Är det inget fel på den kan någon annan få mycket nytta av den under lång tid. Sist men inte minst: återvinn. Saker och ting når till slut sitt livs ände och då är det viktigt att du återvinner din elektronik på rätt sätt.

Här kan du läsa mer om AV-teknik: avs.se

Lyckad fest med hjälp av cateringfirma

30 Jun 2023

För att bjudningen eller festen ska bli riktigt lyckad behövs det också god mat. Det finns cateringfirmor som erbjuder skräddarsydda menyer till bra pris.

Bröllop, studentbjudning, födelsedagsfest, personalfest och konferenser behöver alla bra och god mat för att bli riktigt lyckade. Men att själv laga maten blir alltför stressigt och risken finns att man inte kan njuta av festligheterna eller hinner ta hand om sina gäster. Därför är det bättre att överlåta matlagningen till en skicklig kock eller en bra cateringfirma.

Det finns cateringfirmor som erbjuder skräddarsydda menyer och kan laga maten efter alla typer av behov, önskemål och teman som exempelvis veganskt, mexikanskt, svenskt, italienskt, etc. Vissa firmor kan också erbjuda underhållning och musik. Ganska ofta kan man även få låna eller hyra bord, stolar och partytält.

Kontakta en cateringfirma

För den som vill beställa catering i Stockholm är utbudet stort men det kan vara bra att vara ute i god tid eftersom det då blir lättare för firman att få tag i råvaror till bra pris. Innan man kontaktar en firma bör man ha gjort en ordentlig lista på hur många personer som kommer på festen. Likaså bör man ha tänkt igenom vilken typ av mat man vill servera och om rätterna ska ha ett visst tema.

Väljer man en cateringfirma som erbjuder specialsydda menyer kan man välja mellan både fisk, kött och vegetariskt. Om man anlitar en riktigt duktig cateringfirma får man dessutom hjälp med att komponera menyn. Ofta kan det vara bra att hålla sig till säsongsbetonade och svenska livsmedel eftersom det håller nere kostnaderna.

Du kan hyra tomt till ditt företag i Stockholm

10 Jun 2023

Tomtuthyrning handlar inte bara om gräsytor. Om ditt företag saknar uppställningsplats för fordon och bodar kan ni hyra tomt med asfalt eller grus i Stockholm.

När man pratar om att hyra en tomt kommer kanske bilden av en gräsmatta fram i huvudet. En plats att ställa upp husvagnen, en hage där hästen kan beta eller en plats att plantera för dig som saknar en tomt. Men det går att hyra mark för helt andra användningsområden också.

Det går att hyra en tomt som du kan använda som uppställningsplats. Låter det lite konstigt, eller har du bara aldrig hört talas om det? Egentligen är det inte så krångligt. Att hyra en uppställningsplats betyder i princip att ditt företag får en grusad eller asfalterad yta där du kan ställa upp fordon eller bodar som du inte har plats för någon annanstans.

Det går att hyra tomt med el och vatten

Beroende på vad du behöver kan du hyra olika typer av tomter. Ska du hyra tomt i Stockholm finns det ett brett utbud. Ska du ställa upp en bod som behöver el, vatten eller till och med avlopp går det att lösa. Behöver du däremot varken eller kan du hitta billigare tomter som passar dig.

Förutom detta finns det fler val du kan göra för att anpassa tomten efter dina egna behov. Du kan till exempel hitta både öppna och stängslade ytor och därför välja det som passar er verksamhet. Utan att behöva köpa mark själv kan du alltså få precis det du behöver.

En städfirma kan städa hos dig överallt i Stockholm

3 Jun 2023

Gråter du över alla hårda krav som en flyttstädning innebär? Skärp dig och ring en städfirma istället! De kan göra rent hos dig var än i Stockholm du bor.

Kan det vara så att du har varit lite mer återhållsam med städningen i ditt hem? Det kan kännas enklare att bränna ner huset än att få rent alla fönster efter år av smuts eller att våttorka alla lister. Det skulle dock vara olyckligt om du eldade ner huset som du precis har sålt.

Det är dels väldigt olagligt, dels oerhört tråkigt. Ditt hus förtjänar faktiskt att få bli rent igen. Lyckligtvis behöver du inte sitta i ett hörn och gråta i ångest över all städning som du måste göra. Du kan istället ta kontakt med en lämplig städfirma i Stockholm, till exempel Rozen Clean.

Samma städfirma kan städa ditt gamla och ditt nya hem

En städfirma drar genom ditt hus snabbare än du hinner göra upp en plan för den där branden. En flyttstädning har specifika krav som en städfirma kan tillgodose med förbundna ögon. Du kommer helt glömma bort planerna du eventuellt hade på att göra dig av med hela huset.

Det enda problemet kommer vara att du inte vill flytta längre när du väl ser hur fint ditt hem hade kunnat se ut. Alla de där åren i misär hade kunnat vara år spenderade i ett krispigt rent hus med fönster som skiner som kristall. Du kan ju faktiskt anlita städfirman för hemstädning i ditt nya hem.

Ett tips för BRF – installera solpaneler

16 May 2023

Det är ett smart drag för en BRF att installera solpaneler och generera sin egen el. Kostnaden betalar igen sig ganska snart och föreningens ekonomi stärks.

Det är mycket som krävs för att driva en framgångsrik bostadsrättsförening. Mycket som avgör hur intresserade folk är av att bo i föreningens hus, och som därmed avgör hur stor månadsavgift det går att ta ut. Månadsavgiftens storlek är sin tur avgörande för husens drift och underhåll. Om man inte ser upp och är förutseende kan det bli en ond cirkel av det hela.

Ekonomi är förstås, som alltid, en drivande faktor. Det gäller att planera underhåll och eventuella renoveringar efter vad ekonomin tillåter. Men det gäller också att hitta smarta lösningar som gör att kostnaderna för driften hålls nere. Investeringar kan behövas för detta, och då ska det vara sådana som betalar igen sig inom rimlig tid.

Solpaneler för BRF betalar sig

En sådan sak, som innebär en investering, men som kommer att betala igen sig snabbt nog, är att satsa på solpaneler för BRF. Varje hus har ett tak, så förutsättningarna finns. Med solpaneler kommer kostnaderna för den el som krävs för driften att sänkas – eftersom föreningen genererar sin egen el.

Om månadsavgiften inte ändras så innebär det att det blir pengar över. Pengar som initialt kan täcka kostnaden som varit för inköp och installation av solpanelerna. Och när dessa är avbetalda kan det fortsatta inflödet av pengar användas till annat som är nödvändigt att fixa för att upprätthålla husen standard. Det är alltså en riktigt smart investering.

Brandskydd – var på den säkra sidan

11 May 2023

Utan brandskydd är det bara att inse att du är kraftigt utsatt om det skulle börja brinna. Se därför till att du är förberedd på alla risker kopplade till eld.

Man behöver inte vara någon raketforskare för att inse att eld kan vara fullständigt förödande för vem som helst. Det kan räcka med ett par minuter – sedan kan skadan vara så pass långt gången att livet förändras i grunden. Allt du äger och har kärt kan bokstavligt talat gå upp i rök. Om du inte förebygger risken såklart.

Förutom att installera brandvarnare och införskaffa brandsläckare och brandfilt kan du till exempel låta utrusta din byggnad med annat brandskydd. Det senare kanske främst gäller företag som agerar i större lokaler jämfört med privata hem, men ska för den sakens skull inte underskattas. En brand i en företagslokal kan förstås vara minst lika förödande som om det sker hemma.

Brandskydd räddar liv

Exempel på brandskydd i det här fallet skulle kunna vara rökluckor. Av experterna beskrivs det som ett mycket viktigt skydd vid händelse då elden är lös. Det primära syftet med rökluckor är att de släpper ut livsfarlig rök – vilket även gynnar brandkåren när de är på plats för att släcka elden.

En annan produkt som ofta räknas till brandskydd är det som kallas för Ansulex släcksystem. Det här systemet är först och främst avsett för att få kontroll över bränder som uppstår i kök – för att förhindra att den sprider sig till andra rum i samma byggnad.

Du kan läsa mer kring brandskydd på denna sida: https://www.merbrandskydd.se/ 

Dörrautomatik – så att alla kan komma in i butiken i Stockholm

12 Apr 2023

Dörrautomatik skapar full tillgänglighet till din butik i Stockholm. För visst vill du kunna välkomna så många kunder som möjligt till din affärsrörelse?

Öppna din dörr! Och säg att du vill ha alla kunder där innanför. Även de som inte kan öppna dörren på egen hand. Att inte kunna öppna dörrar på traditionellt sätt kan till exempel orsakas av ett funktionshinder. Detta skapar ofta svåra tillgänglighetsproblem.

Däremot är inte problemet med tillgänglighet så svårt att inte du som företagare kan lösa det, och på samma gång få in fler kunder i din butik. För vilken butik skulle du själv välja om du hade svårt att öppna dörrar? En där du behöver aktivt be någon om hjälp, eller en där dörren öppnas automatiskt? Sannolikt det senare alternativet.

Dörrautomatik öppnar dörren mot framtiden

Det är relativt enkelt att installera dörrautomatik i Stockholm. Automatiserade lösningar för dörröppning kan antingen installeras på och integreras i en ny dörr eller på en befintlig äldre dörr. Du behöver inte byta ut din dörr för att installera dörrautomatik. Detta är något många handlare i Stockholm uppskattar.

Särskilt de som driver lite äldre etablissemang, och som kanske haft samma dörr sedan firman startade för hundra år sedan är förtjusta i idén att kunna behålla sin älskade dörr. Stockholms anrika och vackra gatubild behöver inte förstöras i samband med installation av dörrautomatik. Dörren kan öppnas till en helt ny tid med tillgänglighet för alla – men med samma fina dörrar.

Anlita en besiktningsman i Stockholm

13 Mar 2023

Att anlita en besiktningsman i Stockholm för att vara säker på att allt står rätt till vid nybyggnation, ombygge eller när du ska köpa och sälja en fastighet.

Hela processen med att köpa en ny bostad kan vara otroligt spännande. Från att undersöka marknaden och se vad som finns tillgängligt, att förhandla med säljare och banker med mera, till att slutligen skriva på kontrakt och flytta in i sitt nya hem.

Det finns dock gott om exempel på affärer som inte riktigt blivit som folk hade tänkt sig. Den nya bostaden kan ha fel och skador som är svåra för en icke insatt att upptäcka. Bor du runt huvudstaden är det all idé att ta hjälp av en firma som kan utföra besiktningar i Stockholm när du ska köpa, eller för den delen sälja en bostad.

Vad en besiktningsman gör

Besiktningsmannens arbete kan på ett förenklat sätt beskrivas som en utvärdering av fastigheter. Det kan handla om att se till att ett nybygge lever upp till alla de regler som finns och inte brister i kvalitet. Eller så kan det vara uppgifter såsom att undersöka huruvida det finns fuktskador eller andra typer av skador i en byggnad.

Vill du slippa besvär i framtiden är det alltså en god idé att ta hjälp av någon som vet vad den ska leta efter innan du skriver på några kontrakt. Alla problem är som sagt inte helt lätta att upptäcka och besiktningsmannen kan se till att drömköpet inte blir en mardröm.

← Äldre inlägg

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.