Blogg

När du vill byta lås

18 aug 2019

Är det dags att uppdatera dina lås hemma? Varför inte passa på att uppdatera säkerheten i ditt hem om det ändå är dags att byta lås? Se till att skaffa dig en duktig låssmed inför uppgiften. Om du bor i Sundbyberg är det en bra början att googla "låssmed Sundbyberg" så att du får kontaktuppgifter till en duktig låssmed i Sundbyberg. Sedan är det bara att ringa och göra en förfrågan om att byta lås och be dem komma och utföra låsbytet hos dig. Passa på att göra en säkerhetsbesiktning av ditt hem. Om du får tag i en duktig låssmed så kan denna låssmed göra säkerhetsbesiktningen av ditt hem tillsammans med dig.

Tänk som en tjuv

Om man ska göra en bra säkerhetsbesiktning av hemmet är det bäst om man tänker som en tjuv. Var är det lättast att ta sig in? Var kan en tjuv arbeta ostört? Ibland kan behova av att ha insysnskyddat krocka med behovet av att ha full insyn. Om en tjuv inser att det är full insyn utifrån gatan eller från någon granne, drar sig tjuven för att börja bryta sig in där hon eller han kan blir ertappad. En tjuv arbetar alltid mot klockan och vill oftast både arbeta ostört och snabbt. Ser man då till att det blir mycket svårt att ta sig in, och har installerat brytskydd på sina dörrar och tjuven ser det, inser den att det inte är mödan värt att försöka ta sig in, och förhoppningsvis väljer tjuven ett annat sätt att stjäla något annat än just att ta sig in i ditt hem.

Tänk på alla svaga punkter 

Genom att tänka på alla svaga punkter så ser man till att säkra de svaga punkterna. De svaga punkterna är ju altandörr, balkongdörr och alla fönster som lätt går sönder. Har man då installerat brytskydd på sina dörrar och avancerade låssystem och fönster med glas som inte krossas, ja då har man säkrat de svaga punkterna i sitt hem. Tyvärr är larm inte särskilt effektivt då en tjuv vet att det tar minst 10 minuter innan väktarna är på plats. Under de 10 minuterna hinner en tjuv ta sig in och plocka på sig dyrbarheter som är lätta att sälja till någon lömsk hälare och du blir av med dina favoritsaker – då är ett larm inte alls effektivt. Skaffa i stället riktigt svåra lås som omöjliggör för en tjuv att ta sig in. Läs mer på: https://www.låssmedsundbyberg.nu.

Gör i ordning golven

23 jul 2019

När golven med åren blivit slitna och fula behöver man göra någonting. Är golven utom räddning måste man lägga ett nytt golv. Men i de allra flesta fallen behöver man inte byta golvet utan det räcker med en grundlig golvslipning och eventuell målning.

Det första man behöver göra är att göra en professionell besiktning av golvet för att undersöka om det räcker med en renovering. Det rekommenderas använda sig av en erfaren golvfirma för bästa resultat.

Golvslipning

En golvslipning är ett bra alternativ till omläggning av gamla golv. Alla typer av golv behöver underhåll med tiden. Allt sliter på våra golv eftersom vi anbänder dem varje dag, året runt.

När golvet behöver renoveras oavsett ålder och material. Äkta golv har en mycket bra kvalitet och kan med fördel slipas om många gånger utan att bli sämre. Men även sämre golv som parkett och mjukare träslag går att slipa. Men då måste man undersöka att golvet inte är för tunt. Då går det inte att slipa.

Måla eller lacka golvet

När man har slipat golvet kan man välja att måla om det eller bara lacka det för att behålla känslan från det gamla golvet.

Efter en noggrann slipning av golvet ser det redo för målning. Det finns många vackra färger som passar för slipade trägolv. Resultatet kan jämföras med ett nytt golv. Samma gäller också när man lackar golvet.

Andra golvmaterial

När det gäller betonggolv så går det också med fördel slipa. Det kräver heller inga specialverktyg. Det går också att slipa marmor och stengolv, men det är mycket starka material så det behövs sällan.

Tidigare blev det mycket smutsigt och dammigt efter en golvslipning. Numera med moderna maskiner och verktyg slipper man dessa problem. Idag anävnder man effektiva och slutna system som är helt dammfria.

Vad kan man göra med ett slipat golv?

Ett korrekt slipat golv går det att göra mycket med. Är golvet av gott skick i övrigt kan man bara olja in det för ett genuint utseende. Det går också att måla, betsa, lacka eller vaxa det med fint resultat.

Väljar man att måla om det så finns ett enormt utbud av mörkhetsgrader och färger. Det finns också vackra möster att välja på. Det är endast fantasin som sätter gränsen.

Anlita en golvläggare

Att slipa ett golv är ett ganska tufft arbete och man måste vara kunnig och erfaren. Det reommenderas att använda en seriös golvslipare till renoveringen av golvet.

Ombildning av hyresrätter bra affär för fastighetsägare

18 jul 2019

Fastighetsägare kan man vara av många orsaker. För vissa är det ett sätt att leva - man tycker om att vårda och förvalta gamla fastigheter, och även att sköta kontakterna med sina hyresgäster och se till att de har det bra. Naturligtvis är den ekonomiska aspekten viktig; att vara fastighetsägare innebär mycket arbete och det vill ingen göra gratis. Men det viktigaste för en del fastighetsägare är ändå inte pengarna, utan allt det där andra som fastighetsägande också är.

För vissa är dock den ekonomiska biten viktigast, och de ser fastighetsägandet mer som en investering, kanske en språngbräda mot andra, ännu mer lukrativa branscher. För det går utmärkt att tjäna pengar på fastighetsägande, både i det korta och i det långa loppet.

Många lägenheter har blivit bostadsrätter

Oavsett vilken typ av fastighetsägare du är har du säkert koll på ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. I Stockholm har hela allmännyttan, och en stor del av de privata fastigheterna, sålts till hyresgäster, som bildat bostadsrättsföreningar och tagit över driften av fastigheterna. Frågan är då för en fastighetsägare om man tjänar bäst på att sälja fastigheten till en bostadsrättsförening eller att sälja den som en hyresfastighet?

Många fördelar med ombildning

Svaret är att vid en ombildning får fastighetsägaren bättre betalt för fastigheten än om han skulle sälja den som hyresfastighet. Dessutom finns många andra fördelar. Vid en ombildning tar bostadsrättsföreningen oftast in en ombildningskonsult, som tar hand om hela processen, inklusive det juridiska. Det enda du som fastighetsägare behöver göra är att förhandla om priset, något du också kan överlåta till din advokat. I övrigt sköter ombildningskonsulten om hela processen, från att förbereda hyresgästerna till att utföra tekniska besiktning och ta fram kalkyler åt föreningen baserat på ditt bud.

Du kan själv vända dig till en ombildningskonsult i Stockholm

Vill du som fastighetsägare upplåta din fastighet för ombildning kan du med fördel själv vända dig till en ombildningskonsult, som då tar hand om kontakterna med hyresgästerna. Många hyresgäster drömmer om att få göra en ombildning och få ett bättre läge på bostadsmarknaden. Att äga sin bostad är en chans att göra bostadskarriär och många människor har genom åren tjänat mycket pengar efter att ha bott i en hyresrätt som sedan ombildats. Även om chansen att bostadsrätten stiger kraftigt i värde är mindre i dag än den var för några år sedan, brukar de flesta som får chansen välja att ombilda.

Läs mer på https://www.ombildningskonsultstockholm.se/

Lägg säkra tak för snöskottaren

18 jul 2019

För alla som arbetar med fastigheten, och särskilt om fastigheten är högre än 2 meter ovanför markytan, måste fastighetsägaren se till – och ansvarar för säkerheten för alla som arbetar med fastigheten – att de kan arbeta säkert i sitt jobb. Det innebär bland annat, att alla som arbetar högre än 2 meter ovanför markytan behöver ha en byggnadsställning när de målar, reparerar eller vad de nu gör. Också alla som arbetar på tak behöver ha säkerhetsanordningar som håller dem säkra och så att de själva inte ramlar ner.

1. Ankarfäste

Vad krävs för att ett tak ska anses vara säkert? Alla som ger sig upp på ett tak måste bära en säkerhetssele på sig. För att säkerhetsselen ska kunna vara säker, måste man kunna fästa säkerhetsselen någonstans på taket – annars är säkerhetsselen värdelös. Då behövs ett ankarfäste som sitter säkert och som man kan fästa en lina till säkerhetsselen när man är där uppe.

2. Takstege och taksteg

En hantverkare brukar behöva kunna röra sig i sidledes och upp och ner för ett tak. Då är det viktigt att det finns stegar som hantverkaren kan röra sig i de olika riktningarna. Ska man till exempel skotta snö måste man kunna röra sig uppifrån ner för att få bort snön från taket. Ska man till exempel rensa hängrännor måste man kunna röra sig i sidledes för att få bort all smuts, löv och annat som kan finnas i hängrännorna.

3. Arbetsplattformar 

Arbetar man uppe på taket behöver man en plattform som man kan arbeta från och ställa sina redskap på när man arbetar där. Arbetar man med repareringar av till exempel skorstenen behöver man både skorstensmaterial och murslevar, tegelpannor och annat som man behöver till renoveringen och reparationer av skorstenen.

4. Snörasskydd

Man behöver ett riktigt bra snörasskydd som skyddar folk som är nedanför taket, så att inte snö och is kommer ner i huvudet på folk. Det viktigaste är att man har någon som kan gå upp på taket och skotta bort all snö, och att den som ska upp på taket och skotta bort snön kan röra sig på ett säkert sätt på taket. Det är det allra viktigaste. Sedan bör man även montera fast ett bra snörasskydd som förhindrar snö och is från att ramla i huvudet på folk.

Om man anlitar snöskottare är det bäst om man får tag i någon som kan utföra kontroller av taket samtidigt som de är uppe på taket. Läs mer här om några som kan det: https://www.snöskottningstockholm.nu.

Så bör du bygga lekplatser för barn

1 jul 2019

Det är mycket viktigt att en lekplats är både lockande för barnen att leka i, men samtidigt är så säker att de inte skadar sig när de leker på lekplatsen. Ingen vill att barnen skadas mitt under en lek. Därför är det viktigt hur en lekplats är konstruerad. Som vuxen bör man alltid tänka efter före när det kommer till alla de platse som barn ska leka på. Som barn är det omöjligt att kunna förutse vad som kan hända när man leker på en lekplats. Barn kan inte tänka framåt. De kan inte tänka ut olika scenarier när de leker på en leklats. Sådant måste vuxna göra för barnen. Därför är man som fastighetsägare ansvarig för att de lekplatser som finns vid en byggnader är säkra för barnen att leka i.

Besiktiga lekplatsen

Om det är ett tag sedan som lekplatsen sågs över, kan man behöva besiktiga den först av allt. På så sätt får man reda på vad som behöver åtgärdas. Tar man dit en erfaren byggare som har full kontroll över hur en säker lekplats bör vara utformad, då får man veta  exakt vad som behöver åtgärdas för att den ska blir så bra, rolig, inspirerande och säker som den bara kan bli. Besiktigar man lekplatsen får man veta vilka saker som man kan vara farliga, och hur man bygger på ett säkert sätt som är bra för barn.

Renovera den

När man väl har besiktigat den och fått reda på vad som ska ingå i en säker lekplats och hur man ska utforma lekplatser så att barnen tycker att de är festliga och som lockar dem till lek, så vet man i så fall hur en lekplats ska se ut som är säker. Man bör också ta reda på vilka bestämmelser som finns angående EU:s regler för säkra lekplatser. Hur ska en lekställning var utformad? Hur mycekt får en kant sticka ut innan den blir farlig för barn? Hur ska gungorna vara monterade så att de inte blir farliga snaror för barn? Allt sådant är viktigt när man ska både bygga och renovera lekplatserna för barn.

Bygga lekplatsen

När man sedan vet hur lekplatsen ska vara, är det bara att bygga och renovera den. Man kanske får gräva för att kunna lägga en geoduk och lägga ner mjuk sand. Den är viktig för att barnen inte ska skadas när de gungar, och när de leker i lekställningen. Läs mer om säkra lekplatsutrustningar på: https://www.lekplatsutrustning.com.

Välj rätt fastighetsförvaltning!

19 jun 2019

Om man är uppvuxen någon gång under 1960-, eller 1970-talet, då fanns det fortfarande gårdskarlar, vaktmästare och liknande män som tog hand om till exempel skolan, huset där man bodde eller som tog hand om grannskapet där man bodde. En "gårdskarl" sopade gården fri från sand på somrarna, skottade bort snö på vintrarna, kom och skruvade på ens läckande kran om man hade en sådan. En vaktmästare på ens skola, städade i klassrummen, skötte om de elektriska maskinerna i klassrummen, öppnade dörrarna om man hade glömt sin läxbok i skolan och så vidare. På många sätt var det bra med en vaktmästare, då de ofta bodde i samma byggnad som skolan. Det gjorde att ingen tog sig in i skolan olovande.

Idag krävs förvaltare med kunskap

Idag krävs det mer av fastighetsförvaltare än bara sopa, skotta, låsa upp dörrar och skruva på kranar. Idag krävs det att en fastighetsförvaltare kan utföra olika kontroller av ventiler, avlopp, teknisk förvaltning, göra budget för till exempel renoveringar, inventera tillgångar, dokumentera fastihehetens skötsel, sköta om statistik och dokumentera felhanteringar och så vidare. Det krävs en hel del av en fastighetsförvaltare numera. En sådan bör kunna ta hand om fastigheten på sådant sätt att den till och med stiger i värde. En förvaltare bör ta hand om byggnader så pass väl att de bir finare och bättre och blir mer värda än när de först tog hand om den. För att åstadkomma en sådan sak, innebär det mycket arbete av en förvaltare.

Så hittar man rätt förvaltare

Om du har behov av att hitta rätt förvaltare till din fastighet, bör du leta aktivt tills du har hittat rätt person för jobbet. Äger du till exempel en fastighet i Stockholm, och den blir rätt skött, kan du vinna på att äga en sådan. Med rätt förvaltare kommer din fastighet att stiga i värde bara genom att tiden går. Fastighetsägande och aktieägande är de slags ägande som stiger i värde bara genom att tiden går. Så ska du ha en fastighet som i sig självt stiger i värde innebär det att du behöver en förvaltare som på rätt sätt tar hand om den, eftersom en fastighet lätt förfaller. Gör man inget, blir målarfärgen gammal, materialet slits ut, fukten stiger och allting blir smutsigt. Därför behöver en förvaltare alltid se till att den städas, underhålls och sköts om på rätt sätt. Har man dessutom hyresgäster måste deras önskemål tas till vara. Läs mer om företag som tar hand om förvaltningar i Stockholm här.

Säkerhet viktigt i inbrottsbenäget område

8 jun 2019

Det är inte många som tänker på att det är särskilt villaområden i Storstockholmstrakten som är inbrottsbenägna. Många tänker på inbrottsbenägna områden i Storstockolm som de som av polisen kallas för "särskilt utsatta" områdena Rinkeby, Tensta, Fittja och Flemingsberg. Sanningen är den att det är i de finare stadsdelarna Täby, Lidingö och Bromma som är mer inbrottsbenägna områden utanför Stockholm. Det är i tätbebyggda villaområden som inbrotten sker därför att tjuvarna räknar med att de där kan sno värdefulla saker, bara de tar sig in i villorna. Så är man villaägare och bor i några av de mer brottsbenägna områdena, bör man tänka extra mycket på säkerheten. Här tar vi upp några av de saker som man bör tänka på som villaägare.

Ha öppna ingångar och gårdar

Det bästa som man kan göra är att se till att ha så mycket insyn som det bara går på den egna tomten. Många vill ha insynsskydd, men vill man ha säkra villor, ska man strunta i insynsskyddet då det samtidigt ger möjligheter för tjuvarna att arbeta fritt utan att riskera att bli störd. Så strunta i insynsskyddet, tänk på att inte ge någon tjuv möjligheten att fiffla med dörrar eller fönster.

Ha säkra altandörrar

De flesta tjuvar vill ta sig in i huset på baksidan där de mer eller mindre ostört kan bryta sig in i huset. Därför bör man alltid se över säkerheten på sin altandörr. Det borde vara en lika inbrottsskyddad altandörr som entrédörren, om inte till och med mer säker dörr där med. De felsta tjuvar vill helst ta sig in från altanen då altanen oftast är insynsskyddad och som gör det möjligt därför för en tjuv att arbeta ostört.

Installera säkra lås på dörrar

Så ska man ha ett säkert boende bör man installera riktigt säkra lås på dörrar, och helst installera fönsterglas som är okrossbara. De flesta tjuvar vill helst krossa ett fönster, ta sig in den vägen och sedan kunna öppna dörren inifrån för att snabbt kunna ta sig ut den vägen. Så vill du som villaägare se till att bo på säkert sätt är det säkerheten på dörrar och fönster som är det allra viktigaste. Här finns ju mer eller mindre säkra lås på dörrar, och då är det ju viktigt att välja de mer säkra låsen. De dörrar som har särskilda låskolvar är mer säkra än andra, enklare lås. Vill du läsa mer om säkra dörrar och om låssmed som man kan få tag på Södermalm, läser du mer här: https://www.låssmedsödermalm.nu.

Lär dig mer om: Brandskyddsmålning

4 jun 2019

Brandskyddsmålning innebär i brandskyddsmålningkorthet att en speciell färg målas på väggarna. Vid brand kommer färgen att expandera till ett flera centimetertjockt skum. På detta sätt hålls värmen ifrån materialet vilket gör att elden sprider sig betydligt långsammare. Ett effektivt sätt att höja beredskapen för brand och minimera risken för spridning.

Brandskydd under viss tid

Brandskyddsmålning sker exempelvis på stålkonstruktioner och andra konstruktioner som därmed har bärande karaktär. På stålkonstruktioner håller brandskyddsfärgen branden borta i ungefär en timme. Därmed ges alltså brandkåren en extra timme för att bekämpa elden.

Brandskyddsfärg

Den färg som används vid brandskyddsmålning är specialtillverkad för att skapa detta unika skydd. Vid hetta sväller färgen och skapar ett skumliknande skydd mot det material som färgen sitter på. Det är däremot mycket noga att brandskyddsfärgen appliceras på rätt sätt samt att man väljer rätt färg beroende på material och behov av skydd. Generellt sker applicering av målare eller konstruktionsföretag. Detta inte minst eftersom denna slags målning sällan sker i redan befintliga privata hem.

Vid extra behov av brandskydd

Det finns en rad lagar som reglerar hur stort brandskydd som måste finnas i nybyggda bostäder. Det finns däremot inte lag på att brandskyddsmålning måste ske oavsett byggnad. Däremot används det ofta i byggnader där säkerheten behöver vara högre. Ett exempel är äldreboende där personer förväntas ta längre tid på sig att komma ut vid brand. Men det kan även vara offentliga lokaler där antalet personer generellt är fler än i en lägenhet.

Ytterligare tillfällen då brandskyddsmålning sker är i industrier och verkstäder där brandrisken är större eller där spridning av elden skulle kunna få förödande konsekvenser.

Olika material – olika färg

Brandskyddsfärger finns för olika material. Det är därför viktigt att vara säker på vilket material som brandskyddsmålning ska ske på för att högsta säkerhet ska uppnås.

Kan målas över

Brandskyddsfärg finns inte i speciellt många nyanser. Generellt kan man nämligen måla över färgen med valfri kulör. På detta sätt skapas först ett brandskydd för underliggande material varpå kulörfärg används för att skapa en finare yta. Men även här bör man vara noga och undersöka vad som gäller. Fråga alltid proffs som har kunskap inom området om du inte har erfarenhet och utbildning om denna sorts målning.

Kan kompletteras med annat brandskydd

Självklart kan brandskyddsmålning kompletteras med andra slags brandskydd. Det kan vara sprinklers, brandvarnare, brandsläckare och tydliga utrymmesvägar. Man ska aldrig förlita sig enbart ett enda brandskydd

Mer information om brandskyddsmålning.

Undvik fuktskada i fastigheten

2 jun 2019

Ingen vill ha fuktskador på sitt hus. Fukten ger upphov till att mögel kan få fäste i nästan vilket material som helst. Mögel behöver organiskt material för att leva, och syre. Det är allt. De flesta hus har organiskt material som kan ge mögel näring för tillväxt. Därför vill man inte få fukt som stannar kvar i någon del av huset. Det finns sätt att se till att förebygga så att man inte drabbas av fukt i sitt hus. Här kommer några bra tips och råd om hur man kan göra.

Ha inga växter nära huset

Det är viktigt att inte ha växter som växer kring husgrunden. Alla planteringar bör finnas flera meter från husgrunden. Allra närmast husgrunden bör man lägga stenmaterial som hjälper till att hålla huset torrt och som håller fukten borta från huset. Helst ska blomrabatter ligga några meter från husgrunden. Träd och buskar bör planteras cirka 5 meter från husgrunden, för att inte rötterna ska skada rör och VVS-system.

Lägg ner dräneringsrör kring huset

Vill man vara säker på att huset inte drabbas av fukt, bör man alltid lägga ner dräneringsrör i tomten kring huset. Det finns moderna dräneringsskivor som ser till att leda bort vatten kring huset. Både rör och skivor är lika effektiva. Det viktiga är att man ser till att fukten inte får någon chans att stanna kvar kring huset.

Led vatten bort från tomten

I övrigt är det bra att leda bort allt vatten kring tomten. Det kan man göra genom att dika runt trädgården. Finns det höjdskillnader kring tomten runt huset, så bör man dika så att vattnet inte leds till huset, utan hellre dika så att vattnet leds bort från det. Om huset ligger vid en bergfot, bör man bygga så att vatten från berget har någon annanstans att rinna än till huset. Ligger huset ovanför resten av tomten, kan man hjälpa till så att vattnet kan rinna från huset till andra delar av trädgården.

Montera hängrännor och stuprör

Dessutom kan man montera stuprör och hängrännor på villan, som leder bort vatten från huset. Hängrännan bör effektivt se till att all nederbörd leds bort från taket och stuprören så att vattnet leds ner i marken och inte på huset. Dessutom bör man ständigt rensa dem så att inte löv och smuts täpper till dem. Genom att se till att inget vatten samlas i närheten av huset, kan man undvika fukten. Här kan du läsa mer om du behöver en firma som utför dränering i Stockholm.

Var noga med märkning av rör och kablar

31 maj 2019

När man bygger nytt eller ska göra ombyggnationer i befintliga fastigheter och villor är det mycket viktigt med märkning av alla olika rör och kablar. Både för sin egen skull för att hålla ordning men också för att andra hantverkare i framtiden ska veta vad som är vad. Det finns stor risk för olyckor och problem när det har slarvats med märkningen.

Standardiserad märkning

När det gäller elen i våra byggnader har det ökat markant i och med all elektronik som numera finns i våra liv. Därför är det en förutsättning att kablarna är noggrant märkta. Samma gäller alla rör som finns i dagens byggnader. Det finns massor med rörledningar för vatten, ventilation och liknande som även de måste gå att härleda till vad de används för.

Rörmärkning

Märkningar av rörsystem ska enligt gällande riktlinjer bestå av klartext där det framgår vad rören används till, rätt färg och pilar. Det gäller också att märkningen är hållbar över tid och inte slits eller lossnar.

Vanliga storlekar för rörmärkning är 80 millimeter och 160 millimeter för att passa standarden rören på marknaden. Bredden bestäms av diametern på röret och det som gäller är över 25 millimeter på rör på 160 millimeter och under 25 millimeter på rör på 80 millimeter.

Material för rörmärkning

Som tidigare nämndes är det viktigt att materialet på märkningen måste hålla i tuffa miljöer. Den måste tåla vatten, fukt, hög värme, olja och syror. Det vanligaste materialet är laminerad och miljövänlig polypropylen (PP).  Detta material tål temperaturer upp till 120 grader och är UV-resistent. Texten på rörmärkningen ska tydligt informera om vad röret innehåller.

Märkningen ska ha rätt färger enligt gällande standardregler utfärdat av branschen. Grön står för vatten, blå är färskvatten, orange är brandfarliga gaser, violett är frätande och giftiga gaser och vätskor, ljusbrun är övriga gaser och svart är övriga vätskor.

Men det finns fler: grå - vattenånga, brun - brandfarliga vätskor,  ljusröd - massor och suspensioner, ljusblå - luft och vakuum, gul - oxiderade gaser och vätskor, röd - brandskydd samt en vit färg för valfri text. 

Montering

Det är viktigt att man fäster tejpen på ett korrekt sätt, både för enkel läsning men även för att den inte ska lossna.

Det är viktigt att röret är rengjort för maximal fästning. Sedan fästs tejpen runt röret och måste överlappa sig själv med några centimeter. För fästning utomhus skall vara med UV-skyddat material och ha skyddstejp över. När det gäller rörledningar med farligt innehåll skall det finnas väl synliga farosymboler. 

När du behöver skugga i sommar

27 maj 2019

Vi minns alla sommaren 2018, den varmaste sommaren sedan det började mätas temperaturer i Sverige. Det innebar att solskydd och fläktar sålde slut på nolltid och att det inte gick att få tag på. Det kanske inte är så stor risk att sommaren blir så varm i år men det är bra att se över solskyddet redan nu om sommaren blir varm och solig. 

Vad är då det bästa skyddet för den svenska sommaren? Många svarar markiser, framför allt för våra fönster.  Det ger både solskydd inne och ute och är vackra att se på. Det kan man inte alltid säga om den klassiska gråa persiennen som fanns överallt i Sverige, och fortfarande finns i många svenska hem. Den fyller sin funktion men är den snygg? Njae.

Vackert utseende

En markis ger inte bara solskydd och sänker temperaturen inomhus utan ger också huset karaktär. Den finns i alla möjliga utföranden och storlekar så du kommer garanterat att hitta en som passar ditt fönster eller uteplats perfekt.

En vacker variant för fönster är den så kallade korgmarkisen. Den är korgformade och ger ett känsla av elegans vilket har gjort den oerhört populär bland butiker, hotell och restauranger. 

När du satt upp en markis på uteplatsen eller terrassen kommer du märka att det känns mer ombonat. Det blir helt plötsligt ett mysigt uterum oavsett väder.

Effektivt solskydd

En markis är perfekt som solskydd. En av anledningarna är att man lätt anpassar den efter solen rörelse. På altanen eller terrassen skyddas både möbler och människor effektivt utan att det blir för mörkt. Det gör att man kan utnyttja den även när solen är som starkast.

Markiser anpassade för fönster sänker effektivt temperaturen inomhus utan att mörklägga rummet. Detta gör att man slipper solblekta möbler och inredning. Men en markis är inte bara ett solskydd. Den skyddar också själva fönstret men fungerar också som ett skydd mot fasaden samtidigt som den är mycket snygg och ger fasaden ett nytt utseende.

Markiser som vindskydd

Dagens nya markiser är inte bara ett ypperligt solskydd med vackert utseende som både skyddar fastighet och fönster, de är också perfekta som skydd vid regn och vind. Det är perfekt att rulla upp markisen när det regnar så kan man vara där då också. För vi svenskar vet att det regnar även på sommaren. Då är det trist att behöva gå in. Men vid hård blåst och storm måste man veva in den för att den inte ska knäckas eller skadas.

Överlåtelsebesiktning – vet mer

23 maj 2019

En överlåtelsebesiktning innebärhus att man gör en noggrann undersökning av en byggnad inför en försäljning. Det innebär också att man kontrollerar den mark som omger byggnaden, såvida den har teknisk betydelse för fastigheten.

Anledningen till att man gör detta är normalt för att köparen ska bli försäkrad om att byggnaden faktiskt är i det skick som utlovas. Viktigt att komma ihåg är att köparen faktiskt har en lagstadgad undersökningsplikt. En överlåtelsebesiktning är således ett sätt för köparen att uppfylla den.

Inga specifika krav

Det finns inga specifika krav, enligt lag, kring hur en besiktning ska utföras. Inte heller finns det några lagstadgade krav på besiktningsmannens kompetens. Som en följd finns det många besiktningsmän som gör överlåtelsebesiktningar, utan att faktiskt ha en dokumenterad utbildning som skulle anses tillräckligt god enligt branschstandard. Det är alltså inte brottsligt att göra detta, och sannolikt ett sätt för en köpare att komma billigare undan.

En besiktningsman påbörjar en överlåtelsebesiktning genom att gå igenom handlingar som fastighetsägaren lämnar om fastigheten. Det kan till exempel handla om bygglov, tekniska beskrivningar och bygglov. Vidare hålls samtal med säljaren för att reda på kompletterande information och för att tillskansa sig relevant kunskap som inte framgår av de handlingar som frånlämnats. Här kan besiktningsmannen till exempel fråga om skador, renoveringar eller underhåll.

Viktigt med en okulär besiktning

Sedan skall en okulär besiktning genomföras. Det här innebär att alla synliga och tillgängliga ytor undersöks. Förutom husets alla rum skall även till exempel garage, tak, balkong, källare, förråd och vind kontrolleras. Mark omkring fastigheten samt fasader skall också kollas. Under tiden har besiktningsmannen till uppgift att i detalj dokumentera det som syns.

I samma veva görs en bedömning huruvida det kan finnas väsentliga risker att det finns fel som inte synts vid den okulära besiktningen. Basen för bedömningen är det besiktningsmannens tidigare arbete – handlingar, information från säljaren samt den okulära besiktningen i sig. Om en bedömning görs att dessa risker kan finnas, så ska de beskrivas i en riskanalys med motivering.

En överlåtelsebesiktning omfattar inte allt. Några exempel på det är installationer som värme, vatten, sanitet, vitvaror, skorsten, ventilation och el. Även mark som inte ligger i nära anslutning till byggnaden omfattas inte heller i en ”vanlig” besiktning. Vanligtvis ingår inte heller undersökningar som kräver någon form av ingrepp i fastigheten. Exempel på sådana undersökningar är olika invändiga inspektioner, radonmätningar och fuktmätningar. Om huset ”underkänns” av besiktningsmannen, så får köparen ett antal beslut att välja mellan.

Kolla upp besiktningsmannen

När man ska hitta en besiktningsman har man flera olika sätt att göra det på. Bor du i Uppsala kan du helt enkelt söka på ”överlåtelsebesiktning Uppsala” och få fram en rad relevanta träffar. Bor du i en betydligt mindre stad än Uppsala kan det bli färre träffar att gå på. Oavsett så är det bra att göra en koll på den du anlitar.  Svensk Fastighetsbesiktning AB är ett företag som genomför säkra besiktningar i Uppsala. 

När du behöver göra om taket

22 maj 2019

Nu när värmen kommit så blir det tydligt hur taket mår efter vintern. Det är viktigt att undersöka taket med jämna mellanrum. Man kan göra en del själv bara genom att leta efter skador, rost och sneda takpannor. Sneda takpannor är bara att sätta på plats och trasiga måste bytas ut, men när det gäller hårt slitna och skadade tak måste man kontaka ett proffs på takrenovering.

 

Taken får utstå mycket slitage dygnet runt år efter år i vårt nordiska tuffa klimat. Höstens stormar och regnoväder, vinterns kyla och snö och högsommarens hetta sol. Plåttaken riskerar att börja rosta, framför allt i skarvar och liknande. Även tegeltak eller papptak har ofta plåtdetaljer bland annat på skorstenar och taknockar. Trähus har ofta tegeltak där pannorna kan skadas och det gör att vatten och fukt tar sig in i undertaket och ibland ner i huset. Fukt och vattenskador är dyra historier och det är inte alltid det täcks av försäkringen. Det rekommenderas att kontrollera villkoren hos det egna försäkringsbolaget. 

Grundlig besiktning av taket

När man kontaktar en takläggare börjar de alltid med att noga se över taket både ut och invändigt för att säkerställa dess status och för att kunna vidta rätt åtgärder. En inledande besiktning är oftast konstnadsfritt hos seriösa takläggare. Det är viktigt att hitta brister och åtgärda dessa omgående för att slippa dyra och trista fuktsaneringar som tränger ner i taket och längs väggarna i bostaden. Man letar främst efter trasiga pannor, skarvar och rostangrepp. Man måste också vara försiktig med mossa och växtlighet som samlar vatten och fukt. 

 

Enklare skador och brister löser takläggaren genom renovering, men fastslås det att taket inte är lönt att renovera så behövs troligen ett helt nytt tak.

Takrenovering

En korrekt fackmannamässigt utförd takrenovering är en ren investering för framtiden, och är en försäkring att taket kommer att hålla tätt under minjst 10 år. Men det gäller att hitta en pålitlig och seriös takläggare. Fall inte för frestelsen att anlita svart arbetskraft för att det är billigare. Exemplen är många på dåligt utförda takarbeten med stora problem till följd. Det kommer heller inte att godkännas av försäkringsbolagen.

ROT-avdrag

Hos vanliga seriösa takfirmor kan du dessutom använda ROT-avdraget på takarbeten. Det innebär att man endast betalar 70 % av arbetskostnaden. Man får dra av upp till 50 000 :- per person och år. Det innebär dubbla summan om man är 3 vuxna (över 18 år) i hushållet.

Så fungerar ett tryckkärl

17 maj 2019

En hydrofor är den ktryckkärlorrekta benämningen på det som även kallas för tryckkärl. Kärlet är en behållare, ofta tillverkad i metall eller plast, för trycksatt vatten som kopplas till en pump. Dess huvudsakliga uppgift är att hålla ett jämnt tryck i vattenledningar och behövs för att en vattenanläggning ska fungera, från brunn till hushåll.

För den som har en borrad eller grävd brunn fungerar tryckkärlet genom att syresätta vattnet vilket leder till att dålig lukt och smak på vattnet reduceras. Detta sker genom att vattnet helt enkelt kommer i kontakt med luft inuti behållaren.
Genom att komplettera kärlet med filter och annan utrustning kan det även fungera som ett mindre reningsverk.

Utformning

Ett tryckkärl kan vara utformat på olika sätt med olika arbetstryck och i storlekar. En regel snarare än ett undantag är att kärlet placeras stående. Liggande förekommer också men är inte särskilt vanligt. Vattnet går in på kärlets ena sida och ut på den andra. Det är även vanligt att det finns ett rör eller hål där man kan kontrollera luft- och vattennivån i behållaren. Standardstorleken på ett tryckkärl för ett vanligt hushåll ligger på ungefär 150 liter.

Konstruktionen är enkel och består av väldigt få rörliga delar vilket är en stor fördel för kärlets hållbarhet – de håller länge.

Materialval på tryckkärl

Beroende på vattnets kvalitet finns olika material att välja mellan om det är dags att koppla en ett nytt tryckkärl. En bra start är att göra ett vattenprov på vattnets kvalitet och utgå ifrån det för att sedan välja mellan de olika materialen som finns.

Galvade tryckkärl

Tack vare den varmförzinkade ytan ges ett bra skydd för korrosion. Fungerar med de flesta vattenfilter och är lätt att rengöra inifrån.
Passar för vanligt bruksvatten med ett PH-värde mellan 6–12.
Mekaniskt stark produkt.

Rostfria tryckkärl

Passar för vanligt bruksvatten och fungerar med de flesta vattenfilter. Stark produkt som är lätt att rengöra inifrån.

Syrafasta Hydroforer

Passar för vanligt bruksvatten och olika vattenfilter. Har en förbättrad korrosionsbeständighet och är lätt att rengöra inifrån.

Tryckkärlens funktion är på det stora hela densamma men det är viktigt att utgå från det egna vattnets kvalitet. Konkreta nackdelar med tryckkärl är storleken, de tar väldigt mycket plats. Priset är också ganska högt men med tanke på den långa hållbarheten får man se det som en investering, eftersom att det trots allt är en nödvändig produkt för en vattenanläggning såväl i hushållet som i en större byggnad.  

Här är ett företag med bred kompetens och stor erfarenhet inom tryckkärl: tatsvets.se/tryckkarl/

När du behöver nya fönster

13 maj 2019

När bostadens fönster blivit slitna, repiga eller skadade efter tidens tand är det dags att byta fönster. I vissa fall går det att renovera eller reparera men i andra är det inte lönt att laga. Då finns det några alternativ att ta beslut om. 

Moderna fönster går att få i både olika sorters glas men nu också i PVC. Det moderna PVC-fönstret har i vissa byggnader helt enkelt ersatt glasfönstret.

Vad är ett PVC-fönster?

PVC är en sorts plast som har blivit mycket populärt i moderna hem. Mycket tack vare att de har lång hållbarhet och knappt behöver underhållas. Den första generationens plastfönster hade en del problem, men dagens varianter är tack vare utvecklingen ett mycket bra val och till och det kanske det bästa valet?

Till skillnad mot tidigare finns dessa att få i alla varianter, en- eller flerglas, inåt- och utåtgående, med spröjs och så vidare. Det finns också andra födelar som att de är mycket energisnåla och har en lång livslängd. De har ett mycket modernt utseende och sedan det uppenbara, de är inte alls så ömtåliga som fönsterglas.

Det går att få PVC-fönster i alla möjliga utföranden och storlekar och finns varianter som är speciellt framtagna för den nordiska marknaden och dess klimat.

Mycket tåliga fönster

PVC-fönster är i stort sett underhållsfria. Men vad innebär det? För det första behöver man inte behöver måla om som man behöver göra med klassiska trädfönster. Solens UV-ljus har inte någon inverkan. Vanliga fönster och annan inredning blir lätt solblekt och leder till missfärgning.

Det enda man behöver man göra är att rengöra fönstret med ljummet vatten och om man vill lite grön sopa. Skulle det finnas svårare fläckar kan man prova diskmedel. Vanliga rengöringsmedel får inte användas på grund av det kan kan skada fönsterytan.

Många användningsområden

PVC-fönster kan med fördel ersätta vanliga fönster i bostaden och i andra byggnader. DEn eleganta och smidiga design gör att dessa fönster passar överallt. Tack vare att PVC-fönster är väldigt slitstarka och går inte sönder på samma sätt som ett glasfönster. Och om det går sönder blir det oftast bara sprickor och inget farligt glaskross. Det har blivit populärt att använda PVC-glas på altaner och uteplatser, mycket tack vare dess slitsamma material. Det kan handla om fönster men även skjutdörrar eller skjutpartier.

Låter detta som något för din bostad eller kanske till uterummet? Kanske har dina fönster blivit slitna och repiga. Läs mer om PVC-fönster.

← Äldre inlägg

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.