Blogg

RSS

Ett delat ansvar ger fördelar

15 Dec 2020

Att äga fastighet är en utmaning, men mestadels av det positiva slaget. Det finns många aspekter men det är sällan långtråkigt. Dock ska arbetsbördan vara rimlig och tiden räcka till.

Att vara fastighetsägare innebär att ha ansvar och arbete i överflöd. Man behöver sällan gå och lägga sig uttråkad. Det är kapital som ska förvaltas, praktisk service som behöver fungera, reparationer och renoveringar som ska skötas. Under vissa perioder är risken snarare att man inte alls hinner gå och lägga sig, vilket är ganska illa.

När man inser att det är ohållbart mycket arbete man lägger ner är det dags att vara generös och dela med sig. Andra vill också arbeta och när det gäller fastighetsförvaltning i Göteborg finns det utmärkt hjälp att få. Frågan är inte om du kan få hjälp, utan hur mycket av bördan du behöver lägga över på någon annan.

Fastighetsförvaltning är ett paraplybegrepp

Under benämningen fastighetsförvaltning kan ett antal olika områden och sysslor rymmas. Endast du som fastighetsägare kan avgöra hur mycket av det arbete du idag lägger ner som du vill bli av med. Handlar det endast om teknisk service? Byta proppar och lampor, klippa gräs, sköta trappstädning och skotta snö vintertid? Eller är du beredd att släppa mer än så?

Fastighetsförvaltning är ekonomi och administration. Det är hyresintäkter och utgifter för kapitalkostnader och reparationer. Det är driftnetto och det är åtgärder som medverkar till att dina hyresgäster trivs och att dina fastigheter behåller sin standard och sitt goda rykte. Vad väljer du att delegera?

Behöver du en fastighetsjurist?

24 Nov 2020

Behöver du ta hjälp av en fastighetsjurist? Har det uppstått ett problem kring fastigheten som ni inte kan reda ut själv? Det är då man vänder sig till en fastighetsjurist som kan hjälpa till.

 

Det är inte många som känner till vad en fastighetsjurist är. Men det är precis som det låter, en jurist som tar hand om ärendena gällande fastigheter och bostäder. Fastighetsjurister arbetar inte bara för företag utan hjälper även privatpersoner. Det kan vara allt från arrenderätt, plan-och byggjuridik till att hyra i andra hand. Deras arbetsområde är brett.

Brett område

En fastighetsjurist arbetar inom ett brett område. Det kan vara företag som har problem med sina lokaler, till privatpersoner som har problem med grannsämjan. En fastighetsjurist hjälper även till när det kommer till förhandlingar gällande exempelvis avgiftshöjningar. Det kan vara svårt att sköta allt sådant själv om man inte har kunskapen kring det. Det är inte lätt att vara fastighetsägare, men med hjälp av en bra jurist blir det lite enklare. En jurist kan även vara den som tar kontakt med myndigheterna och sköter alla papper och kontrakt. De ser till att rätt papper hamnar hos rätt myndighet.

En fastighetsjurist hjälper även till när man hyr i andra hand. Det finns då en del olika saker som man bör gå igenom och detta kan en jurist hjälpa dig med. Liksom många andra områden där jurister behövs är även fastighetsjurister ofta specialiserade på olika områden. Du bör välja en jurist som är specialiserad på just det du behöver hjälp med. Ni får då rätt hjälp direkt.

Var kräsen

När du ska välja vilken jurist du vill använda dig av är det helt okej att vara kräsen. För att spara tid och energi är det bäst att hitta rätt direkt. Det kostar dessutom pengar att anlita en jurist. Du hittar flera olika juristbyråer genom att söka på nätet. De flesta har hemsidor du kan kolla in. Den första kontakten brukar ske via telefon eller mejl, vilket du än föredrar. Det kan ibland vara svårt att kontakta dem via telefon eftersom de har så mycket att göra.

De flesta erbjuder gratis konsultation och kan då ge svar på om de passar för ditt ärende. De kan även vid det tillfället ge en prisuppgift. Skulle det inte kännas rätt så går det alltid att byta jurist under processens gång. De är där för att göra livet enklare för dig.

Att lösa praktiska problem med fastighetsförvaltning

29 Oct 2020

Med fastigheter kommer också stort ansvar. Det är mängder av frågor som ska skötas. Allt från pappersarbete till lövräfsning. Givande men tidskrävande. Med rätt hjälp går allt smidigt.

Att äga fastigheter kan vara en livsuppgift likaväl som en mycket god affärsidé. Vanligen innefattar uppgiften ett antal intressanta moment. För att kunna hantera ansvaret och de ekonomiska delarna behövs en hel del affärssinne och kunskaper - och duktiga medarbetare och rådgivare!

Vanligen innefattar ett fastighetsinnehav hyresgäster. Beroende på fastighetens karaktär kan det handla om företag eller privatpersoner. Medan de hyresgäster som är företag har specifika krav och behov betyder ändå privatpersoner oftast betydligt större utmaningar. Inte minst för att det handlar om ett större antal personer även om ytorna skulle vara desamma.

Som fastighetsägare har man både lagstadgade skyldigheter och ett gott rykte att leva upp till. Utmanande och intressant utan tvivel, men tungt emellanåt.

Fastighetsförvaltning för hyresfastigheter

Fastighetsförvaltning kan handla om ekonomisk förvaltning - att låta en utomstående partner sköta ekonomi med allt vad det innebär. Hyror, kostnader för underhåll och reparation, bankkontakter. Vanligtvis föredrar man som fastighetsägare att själv ta hand om den funktionen om möjligheten finns.

Det praktiska arbetet runt en hyresfastighet är det som man brukar avse då man talar fastighetsförvaltning. Det är ett evigt och aldrig upphörande kretslopp och bör överlåtas till en partner med de rätta resurserna. Förvaltningen innehåller långt fler moment än många tänker på till vardags.

Utemiljön är en stor bit av det hela. Skötsel av gemensamma ytor är omfattande. Gräsklippning, snöskottning, halkbekämpning och lövborttagning, allt efter årstid. Ta bort snö och istappar från tak. Sköta parkering och eventuell belysning. Det första intrycket ska vara inbjudande och utan skavanker.

Service för dina hyresgäster

För alla besökare ska det goda intrycket följa med in genom porten och upp i svalen. Städade gemensamma lokaler och fräsch väggmålning samt snyggt hållna lägenhetsdörrar. Tvättstuga och förvaringsutrymmen ska inte heller skämmas för sig.

När dina hyresgäster stiger in genom hemmets dörr ska de inte heller känna sig övergivna. I bästa fall finns en jour för plötsliga problem. Det behövs beredskap för el och för VVS och kanske för bortkomna nycklar och trasiga lås. Enkla men viktiga moment som namnbyte på lägenhetsdörrar måste också de kommas ihåg.

Vem har hand om din fastighetsförvaltning idag? Att dina hyresgäster är nöjda är grundläggande och ditt rykte avgör hur din framtid i branschen ser ut. Ta en kontakt för en offert.

Hur man sköter om ett flerfamiljshus

29 Sep 2020

Skötseln av flerfamiljshus är likadan som skötseln av en villa men med fler boende. Därför använder man sig av personal som tar hand om alla praktiska delar som behövs i den dagliga driften.

Ett hushåll är ett hushåll är ett hushåll. Det skiljer sig inte på vad man behöver om man bor i en lägenhet eller ett eget hus. Men när man är många som delar ett hus så blir det förstås ett högre slitage på alla gemensamma ytor och funktioner. Förutom att man gärna vill att allt ska hålla högsta möjliga standard och renlighet för allas trevnad. De som arbetar med fastighetsservice tar hand om den vardagliga skötseln av ett flerfamiljshus. Det är uppgifter som reparationer, underhåll och städning. Skötseln gäller alla gemensamma ytor som källare, tvättstuga, trapphus, hiss, gångar, vind och även utemiljön. Det ska vara ett hus som är rent och trevligt med lampor och hissar som fungerar. Man brukar även se till att renhållningen fungerar i tvättstugan, trots att varje boende bör städa efter sig själv.

Uppgifter i vardagen

Beroende på hur stort huset är, och hur man som ägare vill fördela uppgifterna, så finns det en lista som ska skötas. Ibland händer det att man ger all skötsel av utemiljön till ett externt företag som endast har det som arbetsområde. Det är ett så pass specifikt område att det kan vara smidigare på det sättet. Däremot händer det att man använder sig av sin fastighetsservice även när det handlar om uthyrning av lägenheterna. Det kan gälla visningar, ta och ge nycklar med mera. Men ibland överlåter man till och med hela uthyrningsprocessen till fastighetsservicen. Då och då behövs det även större reparationer eller underhåll som kan röra exempelvis el, vatten, avlopp eller ventilation i hela byggnaden. Även det är ett så pass specifikt område att man ofta anlitar externa företag till det.

Internt eller externt

Det finns för- och nackdelar vare sig man använder sig av egen personal eller anlitar ett företag för all service av fastigheten. Om man äger många fastigheter så kan det på många sätt vara befogat att man har egen personal som kan ta hand om ett flertal fastigheter. Även om det är personal med ett ganska smalt kunskapsområde. Men många väljer att istället anlita någon fastighetsservice i Karlstad som sin partner. På det sättet kan man fokusera enbart på ägandet och eventuellt även förvaltningen.

Fastighetsförvaltning och dess omfattning

16 Jul 2020

Fastighetsförvaltning delas oftast på tre olika huvudområden – ekonomisk, administrativ och teknisk. Deras vikt och betydelse skiljer sig vanligtvis olika byggnader emellan.

En fastighetsförvaltning handlar om att sköta olika områden i en fastighet. Idag skiljer man på tre huvudområden – ekonomi, administration och teknik. En ekonomisk förvaltning innebär att sköta löpande redovisningar, göra bokslut och hantera fakturor för en fastighet.

Ekonomisk förvaltning sköts av personer som har yrkeserfarenhet och utbildning inom ekonomi. Den administrativa förvaltningen inkluderar tjänster gällande de boende. Några exempel är att sköta hyresaviseringar, hyresförhandlingar och kravhanteringar. Den tekniska förvaltningen är kanske den mest förekommande och omfattar skötsel och planerat underhåll av byggnaden.

Tjänster inkluderade i en teknisk fastighetsförvaltning

En teknisk fastighetsförvaltning inkluderar olika typer av service beroende på kundens behov och preferenser. Vanligtvis inkluderas följande moment: övervakning, underhåll, sanering, tekniska installationer och inplanering av förbättringar. Övervakning av en fastighet är av stor betydelse för dess säkerhet. En professionell förvaltare kan vara till stor hjälp vid hantering av aktuella säkerhetsfrågor. En fastighetsförvaltare tar hand både om planerat och löpande underhåll. Arbetsuppgifterna inkluderar olika delmoment i enlighet med byggnadens underhållskrav. Sanering behövs i de flesta fastigheter. Om fukt eller mögelskador uppstår är det fastighetsförvaltarens uppgift att avlägsna dem i god tid för att motverka större skador. Alla tekniska system i en byggnad ska vara installerade på rätt sätt och underhållas regelbundet, något som den tekniska förvaltaren ser till sköts. Exempel på sådana system är ventilation, värmesystem, portar och hissar. För att en byggnad ska hålla länge behöver man göra moderniseringar. Dessa planeras in och sköts av fastighetsförvaltaren.

Vem ansvarar för valet av en fastighetsförvaltare?

Det är upp till bostadsrättsföreningens styrelse att välja en förvaltare. Styrelsen ska även se till att förvaltaren uppfyller föreningens alla behov. Kontraktförnyelse och upprättning med förvaltaren ingår också i styrelsens arbetsuppgifter. Om en hyresgäst har frågor om fastighetsförvaltaren ska hon eller han kontakta styrelsen angående dem. Förvaltaren arbetar på uppdrag utsedda och godkända av styrelsen. Idag finns det gott om olika företag som erbjuder tjänster inom fastighetsförvaltning. Det går bra att välja en omfattande service som inkluderar både ekonomisk, teknisk och administrativ hjälp. På samma sätt går det precis lika bra att endast anlita en teknisk förvaltare. Tjänsternas omfång beror på föreningens ekonomiska situation (dvs. möjligheten till att betala tjänsterna) och dess behov. Som det nämndes tidigare är det upp till styrelsen att bestämma vilken typ av fastighetsförvaltning som ska gälla för en viss byggnad.

Riskera inte felaktigheter i bladen

14 Jun 2020

Ska du marknadsföra dina produkter utomlands, eller importerar du varor och ska skriva en svensk produktinformation? Skriv rätt! Din trovärdighet står på spel.

Man måste inte vara språkexpert för att importera varor eller skriva en säljande text. Men det är smart att vara ödmjuk nog att inse sina begränsningar, och låta ett proffs sköta det mesta skrivjobbet. När det gäller översättningar får det inte bli några missförstånd. I bästa fall blir kunden lite missnöjd då, men i värsta fall kan man bli stämd för felaktig produktinformation eller vilseledande marknadsföring. Ta inga risker, och var framför allt rädd om dina presumtiva kunder. En översättningsbyrå i Stockholm gör ett snyggt och snabbt jobb, och du har nytta av det, för dina kunder kommer att respektera att du ger dem rätt information.

Kulturella skillnader och fingertoppskänsla

De som översätter gör det för det mesta till sitt modersmål. Underskatta inte deras skicklighet. De känner inte endast till språket, utan de vet också vilka kulturella skillnader det finns, och de kan stuva om i texten så att stilen passar för din tilltänkta målgrupp. En översättningsbyrå gör blixtsnabbt det som det skulle ta dig åratal att lära, om det nu ens är möjligt. Tid är pengar, och därför är översättarna guld värda. Ska du sälja till, eller importera från, Grekland, Kina, Ryssland eller något arabisktalande land, vet du direkt att inte ens alfabetet är detsamma. Inte ens om de skriver på engelska kan du vara säker på att informationerna är tillförlitliga. Är det dyra produkter eller stora projekt, krävs det fingertoppskänsla, så att inte översättningen blir skrattretande och du förlorar en stor affär.

Fortlöpande kontakt

Genom att lämna alla dina projekt till samma översättningsbyrå får du en kontinuitet i skrivandet, så att dina dokument alltid håller samma höga klass. Det är en investering i kommande fina affärer, och du ger ett seriöst intryck på både kunder och leverantörer. Vi har alla sett dråpliga exempel på felstavade ord och dålig grammatik. Men man måste inte kunna allt själv. Hittar du en översättningsbyrå som du är nöjd med, finns det inga skäl i världen till att byta. Det är en affärspartner så god som någon, och de lyfter dina produkter mot skyarna. Den investering du gör i pengar sparar du i både tid och ansträngning, och du har mycket större chanser till en lönsam affärsutveckling, eftersom du framstår som mycket mera seriös när språket är klanderfritt. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.översättningsbyråstockholm.se

Hiss eller diss - säkerställ tillgängligheten i din lokal eller bostad

5 Jun 2020

Fungerande hissar är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten för alla människor i byggnader. Alla har inte möjlighet att ta sig upp och ned i trappor av egen kraft och maskin.

Om du bor högt upp i ett bostadshus eller jobbar bland de högsta våningarna i en lokal kan det vara väl så nyttig vardagsmotion att traska upp och ned för trapporna varje gång du kommer och går. Just vardagsmotionen kan göra underverk för sådant som grundläggande kondition, blodtryck och allt som allt en bättre hälsa. Att ta trapporna blir ett hälsosamt alternativ till att åka hiss. Men det innebär inte att man kan strunta i att installera hissar i hus och lokaler av rent hälsomässiga aspekter och syften och tro att det ska gagna alla som rör sig i huset och i längden hela folkhälsan. Tvärtom faktiskt.

Funktionsvariationer och äldre människor

De som kan ta trapporna kan absolut rekommenderas göra det. Men privilegiet att utan förbehåll kunna röra kroppen i trappstegsliknande rörelser når inte hela befolkningen, eller ens de som kanske ska ha tillträde till ditt hus eller din lokal. Äldre människor kan ha mycket svårt att gå i trappor, och därför måste det finnas ett hissalternativ för att äldre personer inte ska exkluderas. Även människor med funktionsvariationer som kanske sitter i rullstol, går på kryckor eller på annat sätt är begränsade i sin rörelseförmåga måste faktiskt enligt lag ha möjlighet att åka hiss på exempelvis en skola eller en arbetsplats. Annars kan det röra sig om diskriminering enligt diskrimineringsgrunderna vilket är både förkastligt och inte minst straffbart.

Plus att det kan vara rätt skönt ibland...

Förutom att du gör en byggnad tillgänglig för fler människor finns det naturligtvis en rad ytterligare fördelar med att ha en hiss som alternativ. Detta gäller även för människor som normalt sett inte har några problem med att gå i trappor. Ponera att du precis har storhandlat och kommer hem med fem fulla matkassar du ska transportera upp till lägenheten på sjunde våningen. Nog är du tacksam alltid för att det finns en hiss som ger dig och dina varor skjuts. Eller för att inte tala om när det är dags att flytta eller av en annan anledning transportera stora möbler eller objekt. En hiss gynnar alla människor på ett eller annat sätt och bör finnas i varje byggnad med fler än en våning.

Vad en fastighetsservice innebär

19 May 2020

Vilka kvalifikationer krävs för att arbeta med fastighetsservice och finns det någon utbildning? Går det att hyra in skötsel av fastigheten? Här ges svar på frågor inom fastighetsskötsel.

Om man äger ett flerbostadshus så uppkommer snart frågan hur man ska sköta om såväl huset som sina hyresgäster. Många väljer att sköta fastighetsservicen i egen regi, men det finns många bolag som har det som sin specialitet. Så det går lika bra att hyra in det utifrån. En fastighetsservice arbetar lite olika beroende på om det gäller en bostadsrätt eller hyresrätt. Men om man tänker sig den kompletta hanteringen så är det fastighetsservicen som lägger ut annonser på lediga bostäder, hanterar bostadskön, visar lägenheten och fattar beslutet om vem som ska få hyra. Man hanterar kontraktet och hyresinbetalningar. Förutom det administrativa så sköter man även om allt som har med det praktiska i ett hus att göra. Man sköter reparation och underhåll samt ser till att det är städat i alla allmänna ytor. Och i hyresrätter kan man även göra vissa renoveringar som målning till exempel.

Ett fungerande hus

En fastighetsskötare idag behöver vara kunnig inom många områden, eftersom det även handlar om en hel del teknik som man ska kunna hantera och reparera. Det handlar om tvättmaskiner och torktumlare, elektricitet i huset, ventilation, vatten och avlopp. Och det kan även handla om bredband och anslutning av fibern. Hus har också en utsida där det handlar om att kunna sköta om fastighetens grönytor. Om man arbetar inom fastighetsservice ska man kunna det som behövs inom väldigt många områden. Men i många fall har man ändå en viss specialisering där man kanske har någon som är huvudansvarig för grönytorna, någon som sköter städningen och så vidare. Och vid större renoveringar, eller reparationer, så händer det även att man hyr in hjälpen utifrån.

Utbildning till fastighetsskötare

Den som vill arbeta som fastighetsskötare har ett flertal utbildningar på en mängd olika skolor att välja bland. Det man får lära sig är just det som behövs för att arbeta med fastighetsskötsel i ett flerfamiljshus idag. Men många som arbetar inom området kommer från en helt annan bakgrund också. Kanske är man yrkesarbetare i botten, som exempelvis snickare, rörmokare eller elektriker, och har ett intresse för allt möjligt inom husskötsel som gör att man plockat på sig kunskap under åren. Då kan man framöver fylla på med enstaka kurser för en komplett behörighet.

Så höjer du värdet på din fastighet

30 Mar 2020

Har du tänkt sälja din fastighet? Funderar du på hur du ska kunna få ett bra pris och på vad man kan göra för att faktiskt höja värdet? Egentligen finns inga begränsningar på vad du kan göra.

Du har säker sett vackra bilder på fastigheter i olika former där allt är stilrent och ser helt nytt ut. Givetvis är det inte sanningen om hur det faktiskt ser ut där till vardags. Troligtvis har man köpt eller hyrt in lite saker som får allt att se lite mer glamoröst ut. Några fina snittblommor i en vas förhöjer stämningen i bilden som den proffsige fotografen har arrangerat och ljussatt på sitt eget vis.

Inget renoveringsobjekt

Vill man bara höja värdet på fastigheten så är det viktigt att den inte blir eftersatt. Därför kan det vara bra att ha en långtidsplan. I den skriver man allt som kan tänkas behövas bytas respektive lagas och renoveras. På så vis får man en överblick över alla renoveringar och kan ur en ekonomiskt aspekt ha kontroll på vad som kommer att hända i framtiden. Då riskerar man inte att få en smärre chock när man inser att det är dags för stambyte.

Vilka större kostnader kan man vänta sig

Har man en hel fastighet istället för en lägenhet så blir det en mera omfattande planering som måste göras. Precis som omtalats innan så är stambyten en viktig sak att se över om det måste göras. Andra stora projekt är att lägga eller renovera tak och måla fasaden. Restaureringar som kräver en hel del resurser när det gäller både arbetskraft och material. I vissa fall kan det vara bra att ta in firmor som jobbar med de olika tjänsterna. På så vis får man kompetens som kan förutse svårigheter, har kunskap om leverantörer samt får jobbet gjort så snabbt som möjligt. Det är sådant som i sin tur kan hålla nere kostnaderna. Vissa saker kan man göra själv om man vill. Det gäller exempelvis målning eller tapetseringen av väggar. Det och att uppdatera köket genom att måla eller sätta in en ny spis eller någon annan vitvara som blir kvar vid försäljning är definitivt något som höjer värdet rejält. Åtminstone om man gör det med god smak och professionell hjälp. Som sagt, det finns många sätt att höja värdet på en fastighet. Mycket kan göras med små medel. Finns det en stor budget är det bara fantasin som sätter gränser. Vi tipsar att läsa mer på denna hemsida: https://www.fastighetsförvaltninggöteborg.se

Utelåst i Stockholm? Ta hjälp av en låssmed i Bromma

28 Mar 2020

En låssmed i Bromma kan bli din hjälpare i nöden. Borttappade nycklar och nya lås är enkla saker att lösa med rätt hjälp. Läs mer om hur du kan bära dig åt i dessa situationer.

Det finns panik och så finns det panik, helt klart. Ibland handlar det om att spilla på kläder eller att katten burit sig illa åt på fel ställe. Det är de små och lugna panikerna som löser sig relativt snabbt. Sedan finns det de stora panikerna. Idag handlar de ofta om att mobilen plötsligt och mystiskt förflyttat sig till helt okända tassemarker. Värst är det ändå när hemnyckeln är försvunnen, borttappad, stulen, förrymd och kamouflerad. Vad gör du ens? Att stå vid sin egen ytterdörr, trött och hemlängtande, bara för att upptäcka att nyckeln inte går att finna är en ytterst otrevlig känsla. I den stunden förstår man hur mycket ett hem betyder och hur otryggt det känns när man inte kan komma in och inte vet var nyckeln ens finns. Då får du hjälp av en låssmed i Bromma.

Vad kan du få hjälp med?

En låssmed kan hjälpa dig med många saker, både akuta problem och sådant som är viktigt men inte så stressigt. När du står utan nycklar kan det vara värdefullt att veta att en låssmed har en jourtelefon dit du kan ringa för hjälp. När du väl har fått den saken ordnad och är inne i din bostad eller affärsfastighet igen ska du kanske fundera på om du är nöjd med ditt nuvarande arrangemang med lås eller om det är något du vill ändra på. Är det inte första gången detta händer dig? Då kan du behöva ordna fler extranycklar helt enkelt. Det fixar din låssmed åt dig. Har du haft otur och haft inbrott, i bostad eller företag? Då är det lite mer än bara fler nycklar du ska ha. Kanske annat lås rentav?

Säkra lås ger trygghet och påverkar försäkringspremier

Idag finns möjlighet att välja digitala lås. De finns tillgängliga med diverse funktioner, och du kan byta kod när du vill. Eller så kan du använda ett system med passerkort. Prata med din låssmed för att få tips om vad som skulle passa dig bäst. Har du en butik eller annan företagslokal bör du också fundera på fönsterlås, allt för ökad säkerhet. En låssmed med lång erfarenhet och kunnig personal finns i Bromma!

Letar du efter kaminer i Uppsala?

19 Mar 2020

Har du också funderat och letar efter kaminer i Uppsala? Att installera en kamin i sin bostad gör mycket för trivseln. En eld gör att man slappnar av. Det ger en större livskvalitet. Dessutom förser den hela bostaden med värme. Element som går på el, ger inte samma slags fina värme som en kamin kan göra. El som värmekälla brukar ge en torr och obehaglig värme, medan en eld i kaminer brukar ge en behaglig värme.

Att installera en kamin är inte svårt. Det enda som krävs är att man har en plats för en kamin. Har man ingen skorsten, kan en leverantör av kaminer bygga en sådan så att kaminen kan fungera på rätt sätt. Har man en skorsten så kan man alltid renovera den så att den fungerar som den bör.

Detta bör man tänka på vid installation

Placeringen av kamin bör väljas utifrån var man vill ha eller redan har en skorsten. Visserligen går det bra att ha en rökgång som inte går rakt uppåt, men vanligtvis vill man placera en kamin så centralt som möjligt i bostaden. Det för att värmen ska spridas så mycket som möjligt i bostaden. Att då placera en skorsten mitt i huset och bygga en mur så centralt som möjligt brukar göras för att värmen ska kunna spridas så mycket som möjligt av en enda kamin. Det är klart att man kan installera flera kaminer i samma hus, då är placeringen av en enda kamin inte lika viktig.

Hur vill man använda kaminen?

Placeringen av en kamin är också beroende av hur man vill använda den; är värmen det viktigaste? Vill man ha det mysigt framför kaminen? Vill man placera kaminen så att så många kommer åt värmen? Eller är man ensam och planerar huset efter endast en eller två människors behov? Här finns ju hur många alternativ som helst. Det bästa som man kan göra är att rådfråga en erfaren murare om var en kamin gör sig bäst i en bostad. Det finns många oväntade platser som en murare mycket väl kan bygga så att kaminen kommer till sin rätt.

Säkerhet viktigt vid installation

En annan viktig sak när man väljer plats för kaminen är att det är säkert. En kamin kan blir oerhört het. Det är då viktigt att man placerar kaminen så att den är så säker som det går. Även här bör man lyssna på muraren som ska mura in den så att den är så säker för alla som bor i huset.

2020 års inredningstrender

14 Mar 2020

Funderar du på att göra om hemma? Kanske renovera om och måla med nya färger? Årets trender är ju antingen det storslagna; slottstilen med fina kristallkronor och guld i inredningen. Eller så kanske man tvärtom önskar sig det sparsmakade, och färger som går i "Mindfulness" som Jotun har döpt årets kollektion till. Båda trenderna existerar samtidigt i år.

Antingen önskar vi oss det storslagna och kungliga i år. Till den stilen tänker vi oss att man vill inreda sitt hem som slott. Till slottsmöbler hör möbler i rokoko-stil. Vi tänker oss stora rum med högt i tak där de stora kristallkronorna kan hänga i alla sin prakt. Medan stilen som går i "Mindfulness" är lugn och avkopplande med behagliga färger.

Slottstilen

Vem vill inte bo i slott? Den som vill efterlikna den miljö som man hittar i slott anammar inte den moderna stilen. Tvärtom hör inga moderna och kantiga möbler hemma i svenska slott. I stället bör man möblera med möbler i rokoko-stil. Lamporna bör helst vara av kristallkaraktär, mattorna bör vara persiska. På väggarna kan man till och med tapetsera med vackra sammetstyg och lister som målas med guld. Till stilen hör stora speglar med guldram. I köket bör man ha golv av stenskivor och marmor i badrummet. I trappan bör man ha en lång röd matta som går hela vägen nerför trappan. På borden bör man ha stora vaser med fräscha blommor och höga ljusstakar.

Mindfulnesstilen

Om man inte vill satsa på slottsmiljön i inredningen kanske man hellre dras till den sparsmakade stilen som är mer avkopplande, som är behaglig och lugnande. Ju mer vi lever i en hektisk och stressig omvärld, desto mer längtar vi efter lugnet när vi kommer hem. Vill man uppnåg "Mindfulness" i inredningen är färgvalet mycket viktigt. Då kanske man vill måla i beige färger som går mot aprikos. Inte vitt men gult som går mot grått. Kanske vill man ha enhetliga färger i alla rum? Då spelar det ingen roll i vilket rum man befinner sig i, man kan finna vila i alla rum oavsett aktivitet. Om man målar hela bostaden i samma färger, känns den större än vad den är. Istället kan man variera med hjälp av möbler och färger på kuddar, filtar och tavlor.

Renovera med hantverkare? Behöver du få tag i hantverkare som renoverar hemma hos dig? Välj endast dem som ger garanti på renoveringen och som har egen ansvarsförsäkring. Läs mer om det på: https://www.hantverkarestockholm.biz.

Bästa sättet leda bostadsrättsförening

4 Feb 2020

Sitter du i styrelsen för en bostadsrättsförening (BRF)? Då vet du säkert vidd det här laget vilket stort arbete som ligger i att vara styrelsemedlem. Det kräver en hel del tid och engagemang och inte bara det, utan även en hel del kunskap om ekonomi, juridik och annat som styr förvaltningen av er BRF.

Många som är engagerade är ju vanliga bostadsägare som har annat jobb att sköta. Och även om man är en noggrann och duktig styrelsemedlem hinner man inte arbeta med alla de administrativa sysslor som krävs när man arbetar med ett styrelseuppdrag.

Bokföring och andra ekonomiska sysslor

Det är en hel del att arbeta med bokföring, årsredovisningar, bokslut och andra sådana saker som hör till den ekonomiska administrationen, varför inte lägga det på en extern byrå som sköter all ekonomisk förvaltning? Om man väljer en betrodd och pålitlig ekonomisk byrå så får man den kompetens och service som behövs för att BRF:ens ekonomi ska skötas på bästa tänkbara sätt. Det händer ju en hel del på denna front, och nya lagar och förordningar kommer i en ganska sås trid ström från EU som ska implementaras även i Sverige. Då kan det vara en fördel med att man har en ekonomisk byrå som håller sig uppdaterad inom det som ska gälla i Sverige.

Detta kan krävas av ekonomisk förvaltning

Det är många bollar som ska hållas i luften när man tar på sig ett arbete i en styrelse för en BRF. Det är inte bara att fatta beslut om man ska renovera eller ej, byta stammar, förnya serviceavtal och liknande, det är ofta mycket, mycket mer som ska ordnas än vad man först tänkt sig. 

 • Administration av medlemsavgifter, hyror och liknande. Ju större BRF, desto större administration.
 • Pantförskrivningar och pantbrev. En del vill panta sin bostad, och man bör ha koll på dessa.
 • Lägenhetsregister. Särskilt vid bostadsbyten är detta viktigt, till exempel.
 • Medlemsregister. Även i dessa frågor krävs det administration.
 • Styrelsefrågor. Som styrelsemedlem måste man vara med och fatta beslut.
 • Bokföring. Detta tillhör den löpande administrationen.
 • Faktureringar. Detta är även löpande administration.
 • Leverantörsreskontran. Även detta har med administrationen att göra.
 • Löneutbetalningar. Har man personal som arbetar måste någon sköta utbetalning av deraslöner.
 • Bokslut.Ett stort arbete varje år.
 • Moms- och skatteinbetalningar. Mycket viktiga poster som någon måste ta ansvar för.
 • Årsredovisningar. Detta kräver stor arbetsinsats.
 • Deklarationer. Viktigt för skatteinbetalningarna.
 • Lägga upp budget. Kan vara den viktigaste frågen för en styrelse i en BRF:

Så kan fastigheten öka i värde

14 Jan 2020

Är man en bostadsrättsförening som tillsammans äger en större fastighet, blir det inte möjligt att alla ska göra allt, eller att ingen gör något. Oftast brukar man utse en styrelse som fattar beslut om den dagliga driften, större renoveringar och gör nödvändiga upphandlingar. Och många styrelser ser också till att skaffa in de slags tjänsterna av någon förvaltningsbolag som erbjuder sig att sköta det åt en BRF.

Och det finns ju sådana bolag som erbjuder sig och har de resurser som gör att de kan sköta de slags tjänster som gör att fastigheten inte förfaller utan som ser till att fastighetens värde inte minskar utan i stället ser till att den ökar. Här är några av de slags tjänster som ska till för att en fastighet ska fortsätta vara värdefull och till och med öka i värde.

Teknisk förvaltning

Det är en hel del teknik som ska fungera i en fastighet som en BRF äger. Det är inte bara VVS-tjänster, elektricitet, vilket är jätteviktigt att de fungerar, så klart. Men det kan finnas tjänster som handlar om försäkringar, renoveringar och satsningar på till exempel gemensamma ventiler, uppvärmning, miljövänlig el, egna solceller och vinddriven energiförsörjning. Det kan handla om att omvandla organiskt avfall till biogas och att någon tar ansvar för att förverkliga allt sådant.

Fastighetsskötsel

Man kan behöva ett bolag som tar hand om städning, både inomhus och utomhus. Man kan behöva renovera fastigheten med jämna mellanrum, se över tak, väggar och sköta om allt som har driften av fastigheten att göra. Här finns tjänster som kan behövas varje dag. På vintrarna bör någon skotta snö, ta bort istappar, rensa hängrännor och stuprör, städa trapphus, byta lampor och så vidare. Man kan behöva laga trasiga tak, väggar, lampor eller trappräcken och så vidare.

Ekonomisk förvaltning

En stor fastighet kan behöva en ekonomisk förvaltning. Alla månadsinbetalningar ska bokföras och någon bör ta det administrativa ansvaret. Man kanske ska ha en budget för fastighetsskötseln, kommande renoveringar, investeringar eller liknande. Det finns bolag som arbetar med detta. Det är ett förvaltningsbolag som erbjuder just liknande tjänster som här har tagits upp. De erbjuder både fastighetsservice, fastighetsdrift, teknisk förvaltning och ekonomiskt förvaltning. De har då en stor personalstyrka som kan rycka ut och utföra några eller alla dessa tjänster, om man som BRF önskar det. Vill man anlita någon liknande förvaltningsbolag, så kan man googla "fastighetsförvaltning Stockholm" om det är i Stockholm som man önskar sig detta.

Är det dags att köpa solceller?

9 Jan 2020

Vill du spara energi? Vill du ha miljövänlig el? Har du funderat på att köpa solceller? En bra investering för miljön och plånboken. Men hur fungerar det?

Du har säkert sneglat på de där taken med blanka solceller och tänkt att det skulle kunna vara ett alternativ till din vanliga el. Men du kanske inte har vetat vare sig vad det kostar, om du själv kan ha sådana, eller vad man ska välja. Utvecklingen av solceller har pågått under en längre tid och idag är solceller effektiva och pålitliga. Viktigt är också att kunna få en bra prognos om hur det lönar sig ekonomiskt. Behöver du hjälp med beräkning och montering? Många firmor har helhetslösningar som tar hänsyn till dina förutsättningar. Det kan vara fastighetens läge, storlek, förbrukning etc. Kolla också om det finns möjlighet att komplettera anläggningen längre fram.

Teknologin bakom solceller

När solens strålar träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Man kopplar en ledning mellan fram- och baksidan på solcellen och då bildas likström. För att kunna använda strömmen i en fastighet behövs en växelriktare som omvandlar likström till växelström. Mest energi produceras under sommarhalvåret, men även under vinterhalvåret produceras energi. Solceller omvandlar 10-15 % av solenergin till ström. Ingen elproduktion sker på natten, men man kan komplettera solceller med batterier för jämn tillgång till el. Solceller lagrar inte el i sig, men överskottsel kan man sälja vidare till ett elbolag. Genom att sälja sina elcertifikat kan man dessutom få skattereduktion.

Vad ska man tänka på och hur går det till?

Om du bestämt dig för att köpa solceller, finns det firmor som erbjuder solceller, beräkning och montering. Man kan få statligt investeringsstöd eller ROT-avdrag för installationen. De flesta lämnar garanti på arbetet. Gör en beräkning för att se om det lönar sig för dig. Om du har tänkt att bo kvar kommer du tjäna på en lägre elkostnad. Man höjer dessutom husets värde genom att installera solceller, det visar en ny undersökning av Sveriges lantbruksuniversitet. Solceller kräver inget underhåll, och finns idag av tekniskt härdat glas som håller även för extrema väderförhållanden. Som exempelvis dem som vi har i Sverige. Att installera solceller är dessutom en långsiktig investering. Räkna med ca 30 års elproduktion. Inga utsläpp, inget underhåll. Man bidrar till en renare miljö och har sin elleverans tryggad. Börjar planera för ditt byte redan idag.

← Äldre inlägg

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.