Blogg

RSS

Ett tips för BRF – installera solpaneler

16 May 2023

Det är ett smart drag för en BRF att installera solpaneler och generera sin egen el. Kostnaden betalar igen sig ganska snart och föreningens ekonomi stärks.

Det är mycket som krävs för att driva en framgångsrik bostadsrättsförening. Mycket som avgör hur intresserade folk är av att bo i föreningens hus, och som därmed avgör hur stor månadsavgift det går att ta ut. Månadsavgiftens storlek är sin tur avgörande för husens drift och underhåll. Om man inte ser upp och är förutseende kan det bli en ond cirkel av det hela.

Ekonomi är förstås, som alltid, en drivande faktor. Det gäller att planera underhåll och eventuella renoveringar efter vad ekonomin tillåter. Men det gäller också att hitta smarta lösningar som gör att kostnaderna för driften hålls nere. Investeringar kan behövas för detta, och då ska det vara sådana som betalar igen sig inom rimlig tid.

Solpaneler för BRF betalar sig

En sådan sak, som innebär en investering, men som kommer att betala igen sig snabbt nog, är att satsa på solpaneler för BRF. Varje hus har ett tak, så förutsättningarna finns. Med solpaneler kommer kostnaderna för den el som krävs för driften att sänkas – eftersom föreningen genererar sin egen el.

Om månadsavgiften inte ändras så innebär det att det blir pengar över. Pengar som initialt kan täcka kostnaden som varit för inköp och installation av solpanelerna. Och när dessa är avbetalda kan det fortsatta inflödet av pengar användas till annat som är nödvändigt att fixa för att upprätthålla husen standard. Det är alltså en riktigt smart investering.

Brandskydd – var på den säkra sidan

11 May 2023

Utan brandskydd är det bara att inse att du är kraftigt utsatt om det skulle börja brinna. Se därför till att du är förberedd på alla risker kopplade till eld.

Man behöver inte vara någon raketforskare för att inse att eld kan vara fullständigt förödande för vem som helst. Det kan räcka med ett par minuter – sedan kan skadan vara så pass långt gången att livet förändras i grunden. Allt du äger och har kärt kan bokstavligt talat gå upp i rök. Om du inte förebygger risken såklart.

Förutom att installera brandvarnare och införskaffa brandsläckare och brandfilt kan du till exempel låta utrusta din byggnad med annat brandskydd. Det senare kanske främst gäller företag som agerar i större lokaler jämfört med privata hem, men ska för den sakens skull inte underskattas. En brand i en företagslokal kan förstås vara minst lika förödande som om det sker hemma.

Brandskydd räddar liv

Exempel på brandskydd i det här fallet skulle kunna vara rökluckor. Av experterna beskrivs det som ett mycket viktigt skydd vid händelse då elden är lös. Det primära syftet med rökluckor är att de släpper ut livsfarlig rök – vilket även gynnar brandkåren när de är på plats för att släcka elden.

En annan produkt som ofta räknas till brandskydd är det som kallas för Ansulex släcksystem. Det här systemet är först och främst avsett för att få kontroll över bränder som uppstår i kök – för att förhindra att den sprider sig till andra rum i samma byggnad.

Du kan läsa mer kring brandskydd på denna sida: https://www.merbrandskydd.se/ 

Dörrautomatik – så att alla kan komma in i butiken i Stockholm

12 Apr 2023

Dörrautomatik skapar full tillgänglighet till din butik i Stockholm. För visst vill du kunna välkomna så många kunder som möjligt till din affärsrörelse?

Öppna din dörr! Och säg att du vill ha alla kunder där innanför. Även de som inte kan öppna dörren på egen hand. Att inte kunna öppna dörrar på traditionellt sätt kan till exempel orsakas av ett funktionshinder. Detta skapar ofta svåra tillgänglighetsproblem.

Däremot är inte problemet med tillgänglighet så svårt att inte du som företagare kan lösa det, och på samma gång få in fler kunder i din butik. För vilken butik skulle du själv välja om du hade svårt att öppna dörrar? En där du behöver aktivt be någon om hjälp, eller en där dörren öppnas automatiskt? Sannolikt det senare alternativet.

Dörrautomatik öppnar dörren mot framtiden

Det är relativt enkelt att installera dörrautomatik i Stockholm. Automatiserade lösningar för dörröppning kan antingen installeras på och integreras i en ny dörr eller på en befintlig äldre dörr. Du behöver inte byta ut din dörr för att installera dörrautomatik. Detta är något många handlare i Stockholm uppskattar.

Särskilt de som driver lite äldre etablissemang, och som kanske haft samma dörr sedan firman startade för hundra år sedan är förtjusta i idén att kunna behålla sin älskade dörr. Stockholms anrika och vackra gatubild behöver inte förstöras i samband med installation av dörrautomatik. Dörren kan öppnas till en helt ny tid med tillgänglighet för alla – men med samma fina dörrar.

Anlita en besiktningsman i Stockholm

13 Mar 2023

Att anlita en besiktningsman i Stockholm för att vara säker på att allt står rätt till vid nybyggnation, ombygge eller när du ska köpa och sälja en fastighet.

Hela processen med att köpa en ny bostad kan vara otroligt spännande. Från att undersöka marknaden och se vad som finns tillgängligt, att förhandla med säljare och banker med mera, till att slutligen skriva på kontrakt och flytta in i sitt nya hem.

Det finns dock gott om exempel på affärer som inte riktigt blivit som folk hade tänkt sig. Den nya bostaden kan ha fel och skador som är svåra för en icke insatt att upptäcka. Bor du runt huvudstaden är det all idé att ta hjälp av en firma som kan utföra besiktningar i Stockholm när du ska köpa, eller för den delen sälja en bostad.

Vad en besiktningsman gör

Besiktningsmannens arbete kan på ett förenklat sätt beskrivas som en utvärdering av fastigheter. Det kan handla om att se till att ett nybygge lever upp till alla de regler som finns och inte brister i kvalitet. Eller så kan det vara uppgifter såsom att undersöka huruvida det finns fuktskador eller andra typer av skador i en byggnad.

Vill du slippa besvär i framtiden är det alltså en god idé att ta hjälp av någon som vet vad den ska leta efter innan du skriver på några kontrakt. Alla problem är som sagt inte helt lätta att upptäcka och besiktningsmannen kan se till att drömköpet inte blir en mardröm.

Fastighetsautomation ger dig mycket större frihet

7 Mar 2023

Fastighetsautomation är en tjänst baserad på data som läggs upp i molnet. Tack vare internet och datorer kan du sedan få hjälp med att sköta en fastighet.

Den lilla datorn eller ska vi kanske kalla den för en mikroprocessor, ser till att den energi som fastigheten behöver, till exempel i form av varmvatten, kommer fastigheten till godo. Annan energi fastigheten kan behöva är centralvärme så att det alltid är varmt och gott. Men det finns mer saker som sker automatiskt.

En sådan sak som ventilation är av stor betydelse och den drivs av energi. Jätteviktigt att den fungerar för dig som befinner dig i fastigheten och för själva byggnaden. Utan ventilation ingen bra miljö att vistas i och då kan även byggnaden bli sjuk. Att ventilationen sker automatiskt är med andra ord superviktigt.

Fastighetsautomation gör det kniviga lite enklare

Det är inte alla som vet vad fastighetsautomation innebär. För en del är det en självklarhet att det ska finnas i deras byggnad, medan andra har mycket ringa uppfattning om vilken enorm betydelse fastighetsautomation kan ha för den dagliga driften av en fastighet. Det blir så mycket lättare att hålla koll med den sortens hjälp.

Elenergin är en av alla olika saker som du lätt skulle kunna styra om du har installerat en bra fastighetsautomation. Andra saker är belysning och sist men inte minst kan du programmera så att solskydd fälls ut per automatik. Det är med andra ord en mycket bra investering att ha fastighetsautomation.

Läs mer kring fastighetsautomation på denna sida: https://lenteautomation.se/ 

Fastighetssystem underlättar

7 Mar 2023

Med ett smidigt fastighetssystem blir ditt fastighetsägande lättare. Du kan få helt skräddarsydda lösningar, som passar just dig och dina fastigheter.

Idag finns det många tjänster som kan skötas helt digitalt. Varför skulle ett fastighetssystem vara annorlunda? Med ett smidigt fastighetssystem blir livet lättare för dig som fastighetsägare, helt utan krångliga tekniska prylar eller sladdar i hela fastigheten. Med ett digitalt fastighetssystem kan du enkelt uppdatera information eller lägga till funktioner.

Många funktioner och tjänster kan automatiseras, vilket innebär en smidigare vardag för både dig som fastighetsägare och dina hyresgäster. Ett digitalt fastighetssystem kan underlätta allt från uthyrning och kontraktsskrivning, till underhåll och skötsel. Med ett komplett system kan du hantera både administration och teknisk förvaltning.

Fastighetssystem är smidigt

I en digital och uppkopplad värld har många hyresgäster vant sig vid att det ska gå snabbt. Ingen är sugen på att sitta i telefonkö, eller ta sig till ett fysiskt kontor. Med ett smidigt fastighetssystem underlättar du både för dina hyresgäster, dina anställda och för dig själv. Varför inte utnyttja att alla har tillgång till en smart telefon och internet, direkt i fickan?

Fördelen med digitala system är många, men en av de största fördelarna är att du kan uppdatera och ändra information väldigt snabbt. Med hjälp av några knapptryck kan du godkänna en ny hyresgäst, boka service till en trasig hiss eller sammanställa en ekonomisk rapport. Digitala fastighetssystem är ett enklare sätt att ta hand om en fastighet och alla som bor i den. En smidig lösning i en uppkopplad värld.

Underhållsplaner ger överblick

17 Feb 2023

Om du sitter med i en styrelse för en bostadsrättsförening, ska du se till att föreningen har underhållsplaner. Anlita ett expertföretag inom området.

Att sitta med i styrelsen för en bostadsrättsförening är ett ansvarsfullt uppdrag. De som äger bostadsrätter måste lita på att föreningen sköts korrekt och att värdet på bostaden bevaras och helst blir högre. En BRF måste dessutom skicka in sina underhållsplaner till Bolagsverket för registrering. Det är speciellt viktigt i nybildade föreningar. En spekulant på en bostadsrätt ska inte “köpa grisen i säcken”.

Alla fastighetsägare bör naturligtvis ta fram underhållsplaner för sitt bestånd. Men den som äger fastigheter behöver inte nödvändigtvis vara byggexpert. Ägandet kan inte sällan vara en kapitalplacering som förväntas förränta sig över tid. För att undvika överraskningar bör en sådan ägare anlita en expert på underhållsplaner för fastigheter.

Underhållsplaner – trygga värdetillväxt

Du har under lång tid drivit ett framgångsrikt företag inom en bransch där du har specifik kompetens. Men du har fått ett bud på företaget och har beslutat att sälja ditt livsverk. Du har fått bra betalt och kan njuta av en tillvaro med pengar på bankkontot. Men som den affärsman du är vill du att kapitalet ska växa mer än den ränta banken ger dig. Du blir erbjuden att köpa ett bestånd av hyresfastigheter och du tänker slå till.

Du kan ingenting om fastigheter och inser omedelbart att du behöver veta vilka krav på renoveringar och reparationer som kommer i framtiden. Du kontaktar ett företag som upprättar underhållsplaner. Nu kan du investera dina pengar med trygghet.

Läs mer om underhållsplaner på denna sida: underhållsplaner.net

Vad gör en besiktningsman vid en besiktning i Stockholm?

7 Feb 2023

När du anlitar en besiktningsman i Stockholm kan det vara bra att veta lite vad hen förväntas utföra vid en besiktning av den fastighet som ska säljas.

När det är dags att sälja eller köpa en fastighet är det vissa saker en besiktningsman går igenom. Hen går runt i huset och tittar på hur delar av fastigheten ser ut, luktar och känner efter så att det inte kan finnas minsta tecken på fukt eller röta. Känner på alla ytor som är synliga för ögat.

När det gäller utrymmen som ska gås igenom är det saker som förråd. Vidare tar hen en titt på din källare eller vind. Går noga igenom din balkong så den inte har några fel och undersöker taket. Även utrymmen som inte direkt är en del av fastigheten, såsom garage, ska undersökas väl och noggrant.

En besiktningsman i Stockholm undersöker högt och lågt och överallt

Att vara besiktningsman i Stockholm är inte bara att se och känna på saker invändigt. De måste vara kunniga om hur en frisk kontra en dålig fasad ser ut. Vilka fallgropar det finns, var fukt och en dålig konstruktion har sina brister och så behöver de kunna göra en bedömning av hur marken runt huset ser ut.

Det är inte bara ett hus som ska må bra. Marken runt det ska till exempel helst inte vara sankmark då det kan orsaka fukt i källarutrymmen som i sin tur sprider sig upp till de andra våningarna. Skulle detta inträffa kan även de som bor i fastigheten börja må dåligt.

Läs mer om en besiktningsman på denna sida: https://www.besiktningsmanistockholm.se/ 

Viktig hisservice i Stockholm

7 Feb 2023

Hissar är viktiga transportmedel som finns i många olika byggnader i Stockholm. Men det är viktigt att man sköter sin hisservice korrekt och vid rätt tid.

Även om man alltid ska ha trappor i alla byggnader, så är det ibland ett måste att också ha en hiss. Det är där som man kan frakta tunga saker och också där som man enkelt kan ta sig upp och ner i byggnaden. Därför är det också viktigt att man är noga med att sköta den hisservice som hissen kräver för att må bra och fungera som den ska.

När det gäller hissar så är det inte alltid enbart något som underlättar i tillvaron utan det kan även vara en förutsättning för att människors liv ska fungera överhuvudtaget. I många flerfamiljsbostäder i Stockholm finns det människor som är rullstolsburna eller som på annat sätt inte ens kan ta sig in och ut utan hjälp av hissen.

Hisservice vid rätt tid i Stockholm

För att underlätta en hisservice i Stockholm så brukar det stå en del information inuti hissen. Där kan man läsa hissens beteckning och vem man ska kontakta om något går fel. Som att man exempelvis fastnar i hissen under en färd. Men man brukar även kunna se när hissen ska servas och när det skett senast.

Det är viktigt att man sköter sin hisservice och det brukar vara en av alla de underhållsplaner som man har som fastighetsägare. På det sättet kommer servicen löpa på och bli skött utan att man riskerar att glömma den.

Ett delat ansvar ger fördelar

15 Dec 2020

Att äga fastighet är en utmaning, men mestadels av det positiva slaget. Det finns många aspekter men det är sällan långtråkigt. Dock ska arbetsbördan vara rimlig och tiden räcka till.

Att vara fastighetsägare innebär att ha ansvar och arbete i överflöd. Man behöver sällan gå och lägga sig uttråkad. Det är kapital som ska förvaltas, praktisk service som behöver fungera, reparationer och renoveringar som ska skötas. Under vissa perioder är risken snarare att man inte alls hinner gå och lägga sig, vilket är ganska illa.

När man inser att det är ohållbart mycket arbete man lägger ner är det dags att vara generös och dela med sig. Andra vill också arbeta och när det gäller fastighetsförvaltning i Göteborg finns det utmärkt hjälp att få. Frågan är inte om du kan få hjälp, utan hur mycket av bördan du behöver lägga över på någon annan.

Fastighetsförvaltning är ett paraplybegrepp

Under benämningen fastighetsförvaltning kan ett antal olika områden och sysslor rymmas. Endast du som fastighetsägare kan avgöra hur mycket av det arbete du idag lägger ner som du vill bli av med. Handlar det endast om teknisk service? Byta proppar och lampor, klippa gräs, sköta trappstädning och skotta snö vintertid? Eller är du beredd att släppa mer än så?

Fastighetsförvaltning är ekonomi och administration. Det är hyresintäkter och utgifter för kapitalkostnader och reparationer. Det är driftnetto och det är åtgärder som medverkar till att dina hyresgäster trivs och att dina fastigheter behåller sin standard och sitt goda rykte. Vad väljer du att delegera?

Behöver du en fastighetsjurist?

24 Nov 2020

Behöver du ta hjälp av en fastighetsjurist? Har det uppstått ett problem kring fastigheten som ni inte kan reda ut själv? Det är då man vänder sig till en fastighetsjurist som kan hjälpa till.

 

Det är inte många som känner till vad en fastighetsjurist är. Men det är precis som det låter, en jurist som tar hand om ärendena gällande fastigheter och bostäder. Fastighetsjurister arbetar inte bara för företag utan hjälper även privatpersoner. Det kan vara allt från arrenderätt, plan-och byggjuridik till att hyra i andra hand. Deras arbetsområde är brett.

Brett område

En fastighetsjurist arbetar inom ett brett område. Det kan vara företag som har problem med sina lokaler, till privatpersoner som har problem med grannsämjan. En fastighetsjurist hjälper även till när det kommer till förhandlingar gällande exempelvis avgiftshöjningar. Det kan vara svårt att sköta allt sådant själv om man inte har kunskapen kring det. Det är inte lätt att vara fastighetsägare, men med hjälp av en bra jurist blir det lite enklare. En jurist kan även vara den som tar kontakt med myndigheterna och sköter alla papper och kontrakt. De ser till att rätt papper hamnar hos rätt myndighet.

En fastighetsjurist hjälper även till när man hyr i andra hand. Det finns då en del olika saker som man bör gå igenom och detta kan en jurist hjälpa dig med. Liksom många andra områden där jurister behövs är även fastighetsjurister ofta specialiserade på olika områden. Du bör välja en jurist som är specialiserad på just det du behöver hjälp med. Ni får då rätt hjälp direkt.

Var kräsen

När du ska välja vilken jurist du vill använda dig av är det helt okej att vara kräsen. För att spara tid och energi är det bäst att hitta rätt direkt. Det kostar dessutom pengar att anlita en jurist. Du hittar flera olika juristbyråer genom att söka på nätet. De flesta har hemsidor du kan kolla in. Den första kontakten brukar ske via telefon eller mejl, vilket du än föredrar. Det kan ibland vara svårt att kontakta dem via telefon eftersom de har så mycket att göra.

De flesta erbjuder gratis konsultation och kan då ge svar på om de passar för ditt ärende. De kan även vid det tillfället ge en prisuppgift. Skulle det inte kännas rätt så går det alltid att byta jurist under processens gång. De är där för att göra livet enklare för dig.

Att lösa praktiska problem med fastighetsförvaltning

29 Oct 2020

Med fastigheter kommer också stort ansvar. Det är mängder av frågor som ska skötas. Allt från pappersarbete till lövräfsning. Givande men tidskrävande. Med rätt hjälp går allt smidigt.

Att äga fastigheter kan vara en livsuppgift likaväl som en mycket god affärsidé. Vanligen innefattar uppgiften ett antal intressanta moment. För att kunna hantera ansvaret och de ekonomiska delarna behövs en hel del affärssinne och kunskaper - och duktiga medarbetare och rådgivare!

Vanligen innefattar ett fastighetsinnehav hyresgäster. Beroende på fastighetens karaktär kan det handla om företag eller privatpersoner. Medan de hyresgäster som är företag har specifika krav och behov betyder ändå privatpersoner oftast betydligt större utmaningar. Inte minst för att det handlar om ett större antal personer även om ytorna skulle vara desamma.

Som fastighetsägare har man både lagstadgade skyldigheter och ett gott rykte att leva upp till. Utmanande och intressant utan tvivel, men tungt emellanåt.

Fastighetsförvaltning för hyresfastigheter

Fastighetsförvaltning kan handla om ekonomisk förvaltning - att låta en utomstående partner sköta ekonomi med allt vad det innebär. Hyror, kostnader för underhåll och reparation, bankkontakter. Vanligtvis föredrar man som fastighetsägare att själv ta hand om den funktionen om möjligheten finns.

Det praktiska arbetet runt en hyresfastighet är det som man brukar avse då man talar fastighetsförvaltning. Det är ett evigt och aldrig upphörande kretslopp och bör överlåtas till en partner med de rätta resurserna. Förvaltningen innehåller långt fler moment än många tänker på till vardags.

Utemiljön är en stor bit av det hela. Skötsel av gemensamma ytor är omfattande. Gräsklippning, snöskottning, halkbekämpning och lövborttagning, allt efter årstid. Ta bort snö och istappar från tak. Sköta parkering och eventuell belysning. Det första intrycket ska vara inbjudande och utan skavanker.

Service för dina hyresgäster

För alla besökare ska det goda intrycket följa med in genom porten och upp i svalen. Städade gemensamma lokaler och fräsch väggmålning samt snyggt hållna lägenhetsdörrar. Tvättstuga och förvaringsutrymmen ska inte heller skämmas för sig.

När dina hyresgäster stiger in genom hemmets dörr ska de inte heller känna sig övergivna. I bästa fall finns en jour för plötsliga problem. Det behövs beredskap för el och för VVS och kanske för bortkomna nycklar och trasiga lås. Enkla men viktiga moment som namnbyte på lägenhetsdörrar måste också de kommas ihåg.

Vem har hand om din fastighetsförvaltning idag? Att dina hyresgäster är nöjda är grundläggande och ditt rykte avgör hur din framtid i branschen ser ut. Ta en kontakt för en offert.

Hur man sköter om ett flerfamiljshus

29 Sep 2020

Skötseln av flerfamiljshus är likadan som skötseln av en villa men med fler boende. Därför använder man sig av personal som tar hand om alla praktiska delar som behövs i den dagliga driften.

Ett hushåll är ett hushåll är ett hushåll. Det skiljer sig inte på vad man behöver om man bor i en lägenhet eller ett eget hus. Men när man är många som delar ett hus så blir det förstås ett högre slitage på alla gemensamma ytor och funktioner. Förutom att man gärna vill att allt ska hålla högsta möjliga standard och renlighet för allas trevnad. De som arbetar med fastighetsservice tar hand om den vardagliga skötseln av ett flerfamiljshus. Det är uppgifter som reparationer, underhåll och städning. Skötseln gäller alla gemensamma ytor som källare, tvättstuga, trapphus, hiss, gångar, vind och även utemiljön. Det ska vara ett hus som är rent och trevligt med lampor och hissar som fungerar. Man brukar även se till att renhållningen fungerar i tvättstugan, trots att varje boende bör städa efter sig själv.

Uppgifter i vardagen

Beroende på hur stort huset är, och hur man som ägare vill fördela uppgifterna, så finns det en lista som ska skötas. Ibland händer det att man ger all skötsel av utemiljön till ett externt företag som endast har det som arbetsområde. Det är ett så pass specifikt område att det kan vara smidigare på det sättet. Däremot händer det att man använder sig av sin fastighetsservice även när det handlar om uthyrning av lägenheterna. Det kan gälla visningar, ta och ge nycklar med mera. Men ibland överlåter man till och med hela uthyrningsprocessen till fastighetsservicen. Då och då behövs det även större reparationer eller underhåll som kan röra exempelvis el, vatten, avlopp eller ventilation i hela byggnaden. Även det är ett så pass specifikt område att man ofta anlitar externa företag till det.

Internt eller externt

Det finns för- och nackdelar vare sig man använder sig av egen personal eller anlitar ett företag för all service av fastigheten. Om man äger många fastigheter så kan det på många sätt vara befogat att man har egen personal som kan ta hand om ett flertal fastigheter. Även om det är personal med ett ganska smalt kunskapsområde. Men många väljer att istället anlita någon fastighetsservice i Karlstad som sin partner. På det sättet kan man fokusera enbart på ägandet och eventuellt även förvaltningen.

Fastighetsförvaltning och dess omfattning

16 Jul 2020

Fastighetsförvaltning delas oftast på tre olika huvudområden – ekonomisk, administrativ och teknisk. Deras vikt och betydelse skiljer sig vanligtvis olika byggnader emellan.

En fastighetsförvaltning handlar om att sköta olika områden i en fastighet. Idag skiljer man på tre huvudområden – ekonomi, administration och teknik. En ekonomisk förvaltning innebär att sköta löpande redovisningar, göra bokslut och hantera fakturor för en fastighet.

Ekonomisk förvaltning sköts av personer som har yrkeserfarenhet och utbildning inom ekonomi. Den administrativa förvaltningen inkluderar tjänster gällande de boende. Några exempel är att sköta hyresaviseringar, hyresförhandlingar och kravhanteringar. Den tekniska förvaltningen är kanske den mest förekommande och omfattar skötsel och planerat underhåll av byggnaden.

Tjänster inkluderade i en teknisk fastighetsförvaltning

En teknisk fastighetsförvaltning inkluderar olika typer av service beroende på kundens behov och preferenser. Vanligtvis inkluderas följande moment: övervakning, underhåll, sanering, tekniska installationer och inplanering av förbättringar. Övervakning av en fastighet är av stor betydelse för dess säkerhet. En professionell förvaltare kan vara till stor hjälp vid hantering av aktuella säkerhetsfrågor. En fastighetsförvaltare tar hand både om planerat och löpande underhåll. Arbetsuppgifterna inkluderar olika delmoment i enlighet med byggnadens underhållskrav. Sanering behövs i de flesta fastigheter. Om fukt eller mögelskador uppstår är det fastighetsförvaltarens uppgift att avlägsna dem i god tid för att motverka större skador. Alla tekniska system i en byggnad ska vara installerade på rätt sätt och underhållas regelbundet, något som den tekniska förvaltaren ser till sköts. Exempel på sådana system är ventilation, värmesystem, portar och hissar. För att en byggnad ska hålla länge behöver man göra moderniseringar. Dessa planeras in och sköts av fastighetsförvaltaren.

Vem ansvarar för valet av en fastighetsförvaltare?

Det är upp till bostadsrättsföreningens styrelse att välja en förvaltare. Styrelsen ska även se till att förvaltaren uppfyller föreningens alla behov. Kontraktförnyelse och upprättning med förvaltaren ingår också i styrelsens arbetsuppgifter. Om en hyresgäst har frågor om fastighetsförvaltaren ska hon eller han kontakta styrelsen angående dem. Förvaltaren arbetar på uppdrag utsedda och godkända av styrelsen. Idag finns det gott om olika företag som erbjuder tjänster inom fastighetsförvaltning. Det går bra att välja en omfattande service som inkluderar både ekonomisk, teknisk och administrativ hjälp. På samma sätt går det precis lika bra att endast anlita en teknisk förvaltare. Tjänsternas omfång beror på föreningens ekonomiska situation (dvs. möjligheten till att betala tjänsterna) och dess behov. Som det nämndes tidigare är det upp till styrelsen att bestämma vilken typ av fastighetsförvaltning som ska gälla för en viss byggnad.

← Äldre inlägg

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.