Vad gör en fastighetsförvaltare?

 För en fastighetsägare av en mindre modell där man kanske har en- eller två fastigheter så kan man klara sig ganska bra själv. Det är ingenting som rekommenderas då det tar betydligt mer tid i anspråk än vad man kanske tänkt sig. Ska du sköta om allt från exempelvis trappstädning till snöskottning och vidare till de olika reparationer som dina hyresgäster kan komma att kräva – ja, då kommer du att få avsätta väldigt myckkt tid för detta. Visst, du kommer naturligtvis att tjäna pengar; men frågan är till vilket pris? Risken finns att du tröttnar och i och med detta kanske säljer din fastighet.

 

Det många istället brukar göra är att man lägger ut allt detta på entreprenad och framförallt så detta vanligt för större fastighetsägare. Man har en fastighetsförvaltare som sköter det dagliga underhållet och planeringen kring eventuella ingrepp samt renoveringar. Att ha en fastighetsförvaltare på entreprenad är ett bra sätt att ligga steget före och vi ska snabbt – genom att visa några vanliga arbetsuppgifter – förklara varför:

  • Han planerar mark- och byggnadsunderhåll
  • Han genomför ett löpande underhåll av byggnad och mark
  • Han sköter driften och underhållet av olika tekniska system
  • Han har hand om städning och mediaförsörjning

Detta som ett axplock av vad som normalt ingår i en fastighetsförvaltares dagliga arbetsuppgifter. Till detta ska vi även addera att man som fastighetsägare slipper hålla kontakt med olika myndigheter, olika entreprenörer (för exempelvis tilltänka byggnationer, renoveringar, för städning, för sophämtning och för exempelvis snöskottning av taket) samt att den viktiga kontakten med hyresgästerna går genom sin fastighetsförvaltare. I många fall så sköts även den ekonomiska planeringen av en fastighetsförvaltare.

 

Kort och gott; genom att ha en fastighetsförvaltare så har man också som ägare en möjlighet att koppla bort och bara koncentrera sig på att investera i nya objekt eller – om så är fallet – jobba som vanligt inom sin gebit; fullt medveten om att skötseln av fastigheten/fastigheterna ligger i goda händer.

 

Vad gör en teknisk förvaltare?

Det finns egentligen en hårfin linje mellan fastighetsförvaltning och teknisk förvaltning. Den senare innebär nämligen att man planerar och ansvarar för olika reparationer och att man sköter om det dagliga underhållet. Detta kan innebära att man är den som förhandlar med entreprenörer inom städning, trädgårdsskötsel och för snöröjning samt att man avtalar om sophämtning. En teknisk förvaltare ser även över alla anläggningar som tillhör fastigheten – exempelvis om det skulle finnas värmepump eller om uppvärmningen sker via olja eller pellets.

 

Lite slarvigt så brukar många blanda ihop en teknisk förvaltare med en fastighetsskötare; något som kommer av att många inom teknisk förvaltning – i synnerhet för mindre fastighetsägare – även har arbetsuppgifter som normalt ligger på en fastighetsskötares bord. Det vill säga; man sköter själv alla praktiska detaljer i form av exempelvis en mindre renovering eller reparation.

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.