Allmänt om arkitekter och arkitektur

Arkitektur är allt byggande och formande, utfört av människor i den fysiska miljön. Arkitektur står för läran om formgivning och vanligtvis går första tanken till byggnader. Inom arkitekturens ramar finns också landskap, städer, interiörer, möbler och enskilda objekt. En arkitekt ska alltid jobba efter att hitta balansen mellan skönhet, hållbarhet och funktion. Arkitektur handlar om estetisk organisation av praktisk verklighet.

I flera hundra år har har arkitektur förknippats med konsten att bygga enskilda byggnader eller byggnadsverk, i första hand ovanför jord och inte under marken. Det finns flera olika typer av arkitekt, en av dessa är den som ritar byggnader, där får vi in skönheten, hållbarheten och funktionen. De finns även de som är inredningsarkitekter, de jobbar för att utforma insidan av byggnadens interiör, enkelt sagt designen för inredning och möblering.  

De arkitekter som dyker upp direkt i huvudet när vi pratar om arkitekter är de som planerar och gestaltar byggnader. Den arkitekt som planerar byggnader har en akademisk examen i arkitektur, men andra typer av arkitekter har en akademisk examen i något av följande: landskaps- eller inredningsarkitektur eller fysisk planering.

Arkitekten jobbar med att planera byggnader och byggda miljöer. Målet är alltid att försöka få byggnaden att passa in i den omgivning den ska byggas i, där måste de bland annat ha i åtanke att byggnaden ska fungera både konstnärligt och funktionell. En byggnad ska alltså både fungera konstnärligt och funktionellt, men måste även ha en fungerande planlösning som gör att funktionen uppfylls. För att kunna klara målet så måste arkitekten förstå hur uppbyggnaden sker, dess konstruktion och anknytningen till läget där bygget ska genomföras. Arkitekten måste även veta hur människorna nyttjar de byggda miljöer och de samband som finns emellan.

För att  kunna bli arkitekt i Sverige så måste man ha en akademisk examen i arkitektur. Utbildningen innehåller kurser där eleverna får lära sig planering, utformning, förvaltning och förnyande av byggnader och bebyggelsemiljö. Endast fyra universitet i Sverige har rätten att examinera en arkitekt. Att komma in på arkitektutbildningen är väldigt svårt då det är flera tusen sökande varje år. Det går att komma in på tre olika sätt;

  1. Gymnasiebetyg. Snittet brukar ligga på 22 poäng. Det är det högsta du kan få och det innebär att du har högsta betyg i samtliga kurser.
  2. Högskoleprovet. Maxpoäng på provet är 2.0 och snittet för att komma in på en arkitektutbildning ligger på 1.9.
  3. Dessutom kan man avlägga ett arkitektprov där man kan knipa åt sig en plats på utbildningen.
13 Mar 2017

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.