Anlita dessa när du behöver spränga i Stockholm

Behöver du en bergssprängning i Stockholm? Eller en mindre bergsprängning, en bergspräckning utförd i Stockholm? Det är som alla förstår, viktigt att anlita rätt personer som tar ansvar för hela bergsprängningen, man kan ju inte anlita vem som helst som påstår att de kan spränga berg eller stenar. Det gäller att det är erfarna som vet hur man förbereder för sprängning, informerar rätta personer om kommande sprängning i Stockholm. Och som efteråt ser till att personalen är säker. Att gå fram i fel tid och kontrollera sprängningen är inte att tänka på. Då är det endast erfarna personer som vet hur och när man kontrollerar sprängningen. Anlita detta företag till alla slags bergrsprängningar i Stockholm.

Anlita detta företag för bergsprängningar i Stockholm

Det bästa du kan göra är att anlita Upplands berg entreprenad. De har erfarenheten och kompetensen att spränga på rätt sätt. De kan utvärdera riskerna för sprängningarna och kan avgöra om det ska till en bergsprängning eller en bergspräckning som är bra mycket mindre, mer kontrollerad och som inte påverkar omgivningen på det sätt som en stor bergsprängning kan göra. De vet hur de ska säkerställa säkerheten för personalen och att ingen kommer till skada i själva begrsprängningen i Stockholm. Läs mer om bergsprängning i Stockholm på: bergsprängningstockholm.se.

De har rätta verktyg och maskiner till bergsprängningen i Stockholm

Det är nödvändigt med rätta handlag och hantering av maskiner för både bergsprängning och bergspräckning. De kan utföra arbeten både i Uppsala med omnejd och i Stockholm och åtar sig uppdrag både av stora och små storlekar, både till stora vägbyggen och till privata tomter. De har gjort stora arbeten åt NCC, PEAB, Skanska och Bäckström och har upparbetat ett gott rykte åt sig och har goda referenser. Ska du spränga stenar eller hela berg är det dem du bör anlita för det arbetet.

Få grus av stenarna du har

Har du behov av grus eller stenar kan du få dem om du spränger några stenar som du redna har på tomten. Varför inte göra en snygg terass, som du kan omgärda med snygga rosor eller vindruvor. Då bör du läggga en fiberduk i botten, som du har grävt ungefär 15 centimeter djupt. Sedan packar du den med ett brlager bergkross. Ovanpå det lägger du ett 3-5 centimeter lager med grus eller singel, eller makadam. Sedan lägger du på fin sand och krattar det jämnt och fint, tills du till sist lägger stenar, till exmpel av skiffer eller natursten för att få en slät och jämn terass.

26 Sep 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.