Är det möjligt att hyra ut en lokal i fastigheten?

I Stockholm så är det inte enbart bristen på bostäder som är talande. Bristen på lokaler är också väldigt stor. Ska man öppna en butik och söker efter en lämplig lokal i Stockholm så kommer man att se att det inte finns något extremt utbud och att de lokaler som finns - i de områden som är extra attraktiva - också kommer att kosta mycket pengar att hyra. Det är naturligt.

Som fastighetsägare kan det definitivt finnas ett värde i att se över om det är möjligt att hyra ut en del av sin fastighet till någon typ av affärsrörelse. Det kan generera extra inkomster och det kan dessutom handla om ganska stabila sådana - en lönsam verksamhet stannar ofta kvar i samma lokaler då man, så att säga, har satt sig och kunderna vet var man finns.

Hyr du ut till en momspliktig verksamhet?

En fråga som ofta dyker upp vid uthyrning av en lokal handlar om moms. Grundregeln i Sverige är att en sådan uthyrning alltid är momsfri. Men, ingen regel utan undantag. I Sverige så är det möjligt för en fastighetsägare att momsregistrera hela sin fastighet och därmed också kunna dra av ingående moms.

Detta förutsätter dock att hyresgästen bedriver en momspliktig verksamhet i lokalen. Ska du exempelvis hyra ut din lokal i Stockholm till en tandläkare eller en bank så är detta inte möjligt då deras respektive verksamheter inte är momspliktig.

Ett annat värde i att hyra ut till en tandläkare

Det finns alltså regler som måste följas vid uthyrning. Helt enkla är de dock inte att bena ut och enklast är att man tar kontakt med Skatteverket för vidare information samt rådgivning. Moms och olika avdrag å sido dock. Vi tänkte titta lite närmare på andra värden också. Det vill säga: vilken typ av hyresgäst är egentligen att föredra?

Om du fick välja mellan en tandläkare, en klädbutik eller en restaurang - vilken hyresgäst skulle du helst se i din fastighet i Stockholm? Vi skulle rekommendera en tandläkare i Stockholm vid denna hypotetiska fråga och av följande skäl:

  • Betalande kund: En tandläkare kommer - om inget oförutsett sker - att ha kunder som återkommer. Trogna sådana dessutom. Ser man till både en restaurang och en butik så är dessa betydligt mer osäkra sett till att kunderna väljer andra alternativ. En sådan lokal kan dessutom vara svår att hyra ut efteråt också.
  • Inget oljud på kvällarna: En restaurang har lejonparten av sina besökare under kvällstid. En butik skapar ganska mycket spring utanför. En tandläkare har sina kunder under dagarna. Det enda kruxet är ljudet från borrar och andra instrument som används. Men, där handlar det naturligtvis om att ljudisolera bort det värsta suset.
  • Inga lukter. Hyr du ut till en restaurang så måste det ofta ske större ingrepp i ventilationssystemen. Detta för att förebygga lukter. Naturligtvis: ett fungerande ventilationssystem ska alltid finnas - oavsett vilken verksamhet som hyr av dig. Men, risken är större att problem uppstår då en restaurang finns i fastigheten. Dessutom så har vi en annan risk i form av bränder. Det är tyvärr inte ovanligt att se att en brand har sin början i ett kök där man lagar mat och använder het värme samt olja att steka i.
16 May 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.