Att jobba som betongarbetare

Håltagning, betongborrning, armering. Gjutning och vajersågning. Antalet arbetsmoment som en betongarbetare kan befatta sig med är många. Sammanfattningsvis kan man säga att en betongarbetare jobbar med att bygga former, gjuta, armera och behandla betongkonstruktioner på olika sätt. Det kan också vara så att man arbetar färdiga betongblock som levereras direkt från fabrik. Den här sortens byggande går snabbt och är effektivt – så det är inte konstigt att det blir allt vanligare.

Arbetsmiljö

Som betongarbetare är det vanligt att man arbetar på en större byggarbetsplats. I sådana fall jobbar man troligtvis i lag med andra yrkesgrupper, till exempel snickare. Arbetet sker normalt utomhus, och det är inte ovanligt att det sker på mycket höga höjder (på högre hus i t.ex. Stockholm). Således är det här inte ett jobb för den höjdrädda.

Som du säkerligen listat ut vid det här laget kan arbetet ibland vara fysiskt krävande, så det skadar inte att ha en god grundfysik. Tilläggas bör att det finns kranar och pumpar som minskar behovet av muskelkraft, men det kan ändå finnas tillfällen där en god grundfysik kommer väl till hands.

Det finns också firmor som erbjuder olika betongtjänster till privatpersoner och företag. Ett exempel på en sådan tjänst är håltagning. Håltagning i betong kan ske på en rad olika sätt. Det är inte ovanligt att man använder vajersågning, vilket är en vibrationsfri och tyst metod. Betongborrning är också vanligt, men låter betydligt mer.

Under armeringsarbetet, som inte sällan sker på större arbetsplatser, använder man sig av ett speciellt nät och järn som sätts upp efter en ritning. Syftet med armering är att förstärka själva konstruktionen. Därefter påbörjar man gjutningen, där den flytande massan hälls ned i en form innan den stelnar.

Arbetsmarknad

Som i många andra så kallade blåställsyrken, är jobbmöjligheterna god över stora delar av landet. I samtliga storstadsregioner (Malmö, Göteborg och Stockholm) är jobben om konkurrensen mycket liten. Man bedömer att konkurrensen om arbetstillfällena inte kommer att hårdna de närmaste 5 åren, så långt som Arbetsförmedlingens yrkesprognoser sträcker sig.

Jobbmöjligheterna kan skilja sig något inom samma län. Tittar vi närmare på Stockholm ser vi att det är mindre konkurrens i de kommuner i Stockholms län som ligger Södermanland (undantaget Tyresö och Nacka). De kommuner som ligger i Uppland har generellt en något hårdare konkurrens om jobben, där konkurrensen bedöms vara liten, snarare än mycket liten. Det enda undantaget från den här regeln är egentligen Norrtälje, där konkurrensen återigen blir mycket liten.  

Lycka till för dig som vill arbeta betong – oavsett om det är håltagning, armering eller gjutning du tycker verkar vara mest intressant.

21 Dec 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.