Att lösa praktiska problem med fastighetsförvaltning

Med fastigheter kommer också stort ansvar. Det är mängder av frågor som ska skötas. Allt från pappersarbete till lövräfsning. Givande men tidskrävande. Med rätt hjälp går allt smidigt.

Att äga fastigheter kan vara en livsuppgift likaväl som en mycket god affärsidé. Vanligen innefattar uppgiften ett antal intressanta moment. För att kunna hantera ansvaret och de ekonomiska delarna behövs en hel del affärssinne och kunskaper - och duktiga medarbetare och rådgivare!

Vanligen innefattar ett fastighetsinnehav hyresgäster. Beroende på fastighetens karaktär kan det handla om företag eller privatpersoner. Medan de hyresgäster som är företag har specifika krav och behov betyder ändå privatpersoner oftast betydligt större utmaningar. Inte minst för att det handlar om ett större antal personer även om ytorna skulle vara desamma.

Som fastighetsägare har man både lagstadgade skyldigheter och ett gott rykte att leva upp till. Utmanande och intressant utan tvivel, men tungt emellanåt.

Fastighetsförvaltning för hyresfastigheter

Fastighetsförvaltning kan handla om ekonomisk förvaltning - att låta en utomstående partner sköta ekonomi med allt vad det innebär. Hyror, kostnader för underhåll och reparation, bankkontakter. Vanligtvis föredrar man som fastighetsägare att själv ta hand om den funktionen om möjligheten finns.

Det praktiska arbetet runt en hyresfastighet är det som man brukar avse då man talar fastighetsförvaltning. Det är ett evigt och aldrig upphörande kretslopp och bör överlåtas till en partner med de rätta resurserna. Förvaltningen innehåller långt fler moment än många tänker på till vardags.

Utemiljön är en stor bit av det hela. Skötsel av gemensamma ytor är omfattande. Gräsklippning, snöskottning, halkbekämpning och lövborttagning, allt efter årstid. Ta bort snö och istappar från tak. Sköta parkering och eventuell belysning. Det första intrycket ska vara inbjudande och utan skavanker.

Service för dina hyresgäster

För alla besökare ska det goda intrycket följa med in genom porten och upp i svalen. Städade gemensamma lokaler och fräsch väggmålning samt snyggt hållna lägenhetsdörrar. Tvättstuga och förvaringsutrymmen ska inte heller skämmas för sig.

När dina hyresgäster stiger in genom hemmets dörr ska de inte heller känna sig övergivna. I bästa fall finns en jour för plötsliga problem. Det behövs beredskap för el och för VVS och kanske för bortkomna nycklar och trasiga lås. Enkla men viktiga moment som namnbyte på lägenhetsdörrar måste också de kommas ihåg.

Vem har hand om din fastighetsförvaltning idag? Att dina hyresgäster är nöjda är grundläggande och ditt rykte avgör hur din framtid i branschen ser ut. Ta en kontakt för en offert.

29 Oct 2020

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.