Att planera området kring fastigheten

Den som är fastighetsägare har stora möjligheter att påverka sina hus, men har också  ett stort ansvar.  Ansvaret gäller i hög grad även för området kring husen, för gårdarna omkring dem och för trädgårdarna i nära anslutning till fastigheterna. 

Det gäller att tänka efter före; vad ska området användas till? Vad behöver hyresgästerna? Hur kan man som fastighetsägare göra området säkrare för hyresgästerna? Finns det tillräcklig belysning utomhus för vistelse nattetid? Finns det vegetation som behöver göras säkrare med tanke på gästernas säkerhet? Hur är det med bostäder som befinner sig på markplan? Bor det många barnfamiljer i dina fastigheter? Är de flesta pensionärer?

Då kommer de att behöva området till helt andra aktiviteter med andra behov. Har du flest barnfamiljer kan det vara bäst att ha så bra lekparker som möjligt. Kör det många bilar på vägarna, ska de passera eller är det de som okynneskör? Då kan du som fastighetsägare bygga bort trafik som hyresgästerna inte vill se där.

Bygg parkeringsplatser

Området vid och kring fastigheterna kan också ha behov av parkeringar till sina bilar. Dels ska de kunna hyra sin bilplats eller erbjuda gäster parkering för timmar eller dygn. Både för bilarna, och eventuellt barnens lekområden behöver du både asfaltering och linjer som avgränsar områden för olika behov.

Dels kanske du behöver installera parkeringsmöjligheter för långvarig hyra, för besökare itll dina hyresgäster och kanske avskilja en del av det asfalterade område för barnens lek? Det kan vara bra med en asfalterad del som finns till för basket, fotboll och tennisspelande. Till allt detta behöver du linjemålning som ger anvisningar och indelningar för de olika områdena. 

Linjemålning bra med tydliga avgränsningar

Det blir både snyggt och pedagogiskt med en snygg avgränsning på det asfalterade området. Se till att anlita en professionell linjemålare för bäst restultat. På det sättet gör du asfalten säker för dina hyresgäster. När du planerar den asfalterade området, planera även det icke-asfalterade området samtidigt. Vad ser dina hyresgäster ut att behöva gården och trädgården till? Har de stora behov av umgänge? Mågna fastighetsgäre gör det möjligt för samvaro utomhus, med grillar, matbord och bänkar. Vill du läsa mer om pedagogiska linjemålningar, läs mer på denna site.

Tänk efter före

Varför inte ta hjälp av en landskapsarkitekt för planering av området kring din fastighet. Av en sådan kan du få många bra tips och genomtänkta lösningar. En landskapsarkitekt är någon som kan förutse hur människor kommer att vilja utnyttja ett område. Då tas hänsyn till människors allmänna behov och särskilda behov i det tänkta området. Den som anlitar en sådan får mycekt för pengarna.

1 Jan 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.