Att tänka på vid fastighetsförvaltning

Funderar du på att ge dig in i fastighetsbranschen? Att äga en fastighet i Stockholm innebär förvaltandet av ett objekt med mycket högt värde. Det innebär också, och kanske framför allt, ett stort ansvar gentemot dina hyresgäster. Är du ny inom fastighetsbranschen har du kanske funderat länge på vad det innebär att äga och förvalta en fastighet. Det som lockar mest är kanske möjligheten att se dina investeringar växa, att spela dina kort väl och kanske i framtiden kunna investera i fler fastigheter. Det är ingen slump att datorspel som Sim City och Civilisation blivit så populära och inflytelserika, vi människor drivs av ett behov av att vårda och få saker att växa, det gäller såväl i trädgården som i affärslivet.

Men för att du ska kunna skörda frukterna av fastighetsägande krävs att du lägger stor vikt vid förvaltandet av dina egendomar. Att se till att människor trivs i fastigheten där de bor, att allt är helt och rent och att de känner att de har en bra relation till dig, deras hyresvärd. En bra fastighetsägare intresserar sig för både de etiska, praktiska och ekonomiska aspekterna av fastighetsförvaltning.

Praktisk skötsel

Det praktiska, tekniska arbetet inom fastighetsförvaltning innefattar inspektion och underhåll av fastigheten. Till fastigheten hör inte bara själva bostadshuset utan även tillhörande förråd och andra byggnader, eventuella parkeringsplatser samt gårdar och grönområden inklusive träd, rabatter och annan växtlighet. Regelbundet brandskyddsarbete och besiktning av balkonger, hissar och trapphus är några exempel på det förebyggande arbete som ingår. Till det kommer åtgärdande av uppkomna problem som vattenläckor, sprickor i fasaden, krossade fönsterrutor, skador åsamkade av inbrott, klottersanering osv. Många fastighetsägare väljer att lägga ut denna del av arbetet på entreprenad till en fastighetsförvaltare som ser till att tillhandahålla personal för dessa ändamål.

Ekonomi

Ekonomi handlar om att löpande se till att saker hamnar på rätt plats så att de kan redovisas korrekt, samt att se framåt och planera för framtida utgifter. När det kommer till fastighetsägande handlar det om att balansera hyresintäkter och bidrag mot skatter och kostnader för underhåll och skötsel av fastigheten, samt planera för hyreshöjningar inför eller efter renoveringar och andra förbättringsarbeten. En annan viktig aspekt är att ha rätt försäkringar mot skador, både på person och egendom. Till allt detta krävs en noggrann bokföring som sköts dagligen, en tydlig budget för kommande verksamhetsår, samt årsredovisning och bokslut. Även här kan en utomstående fastighetsförvaltare vara behjälplig om du behöver tid till annat.

Relationen med hyresgästerna

Är man en värd som värdesätter underhåll och skötsel av fastigheten och har en god framförhållning  och god kommunikation är mycket vunnet i relationen till hyresgästerna. En god värd informerar ständigt om vad som är på gång, till exempel eventuella nya hyresgäster eller planerade underhållsarbeten. Det är viktigt att man är lyhörd för klagomål och bemöter dem med respekt, och också viktigt att man kan hantera konflikter som uppstår mellan hyresgäster, till exempel en granne som ofta drar på sig klagomål. Visar du att du är intresserad av dina hyresgästers bostadssituation och är kontinuerligt engagerad i frågor som rör dem så kommer du att fortsätta ha nöjda hyresgäster. Om du känner att det här är något som du inte har tid med så bör du absolut överväga att lägga ut även denna del av fastighetsomsorgen till en utomstående förvaltare.

Fastighetsförvaltare i Stockholm kan ofta erbjuda helhetslösningar till fastighetsägare där allt ovanstående och mer därtill ingår. Viktigt att komma ihåg är att alla aspekter av fastighetsförvaltande kräver daglig tillsyn, och har du många fastigheter eller mycket annat på ditt bord kan det var klokt att se sig om efter hjälp med att sköta det.

 

17 Oct 2017

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.