Bästa sättet leda bostadsrättsförening

Sitter du i styrelsen för en bostadsrättsförening (BRF)? Då vet du säkert vidd det här laget vilket stort arbete som ligger i att vara styrelsemedlem. Det kräver en hel del tid och engagemang och inte bara det, utan även en hel del kunskap om ekonomi, juridik och annat som styr förvaltningen av er BRF.

Många som är engagerade är ju vanliga bostadsägare som har annat jobb att sköta. Och även om man är en noggrann och duktig styrelsemedlem hinner man inte arbeta med alla de administrativa sysslor som krävs när man arbetar med ett styrelseuppdrag.

Bokföring och andra ekonomiska sysslor

Det är en hel del att arbeta med bokföring, årsredovisningar, bokslut och andra sådana saker som hör till den ekonomiska administrationen, varför inte lägga det på en extern byrå som sköter all ekonomisk förvaltning? Om man väljer en betrodd och pålitlig ekonomisk byrå så får man den kompetens och service som behövs för att BRF:ens ekonomi ska skötas på bästa tänkbara sätt. Det händer ju en hel del på denna front, och nya lagar och förordningar kommer i en ganska sås trid ström från EU som ska implementaras även i Sverige. Då kan det vara en fördel med att man har en ekonomisk byrå som håller sig uppdaterad inom det som ska gälla i Sverige.

Detta kan krävas av ekonomisk förvaltning

Det är många bollar som ska hållas i luften när man tar på sig ett arbete i en styrelse för en BRF. Det är inte bara att fatta beslut om man ska renovera eller ej, byta stammar, förnya serviceavtal och liknande, det är ofta mycket, mycket mer som ska ordnas än vad man först tänkt sig. 

 • Administration av medlemsavgifter, hyror och liknande. Ju större BRF, desto större administration.
 • Pantförskrivningar och pantbrev. En del vill panta sin bostad, och man bör ha koll på dessa.
 • Lägenhetsregister. Särskilt vid bostadsbyten är detta viktigt, till exempel.
 • Medlemsregister. Även i dessa frågor krävs det administration.
 • Styrelsefrågor. Som styrelsemedlem måste man vara med och fatta beslut.
 • Bokföring. Detta tillhör den löpande administrationen.
 • Faktureringar. Detta är även löpande administration.
 • Leverantörsreskontran. Även detta har med administrationen att göra.
 • Löneutbetalningar. Har man personal som arbetar måste någon sköta utbetalning av deraslöner.
 • Bokslut.Ett stort arbete varje år.
 • Moms- och skatteinbetalningar. Mycket viktiga poster som någon måste ta ansvar för.
 • Årsredovisningar. Detta kräver stor arbetsinsats.
 • Deklarationer. Viktigt för skatteinbetalningarna.
 • Lägga upp budget. Kan vara den viktigaste frågen för en styrelse i en BRF:
4 Feb 2020

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.