Behöver du markentreprenad i Stockholm?

Alla som har byggt ett hus från grunden, vet att man behöver arbeta med grunden mycket väl innan man kan gå vidare med resten av husbygget. Ju bättre grunden är, desto längre kommer husbygget att kunna stå. Huset kommer antagligen inte att bli bätttre än den grund som huset står på. Alltså borde vi alla arbeta mera ned grunden för att det ska blir bra. Här tar vi upp några av de skäl som bör beaktas när man gör en nogrann markentreprenad.

1. Avleda vatten och fukt

Det är mycket viktigt att leda bort allt som kan göra marken våt och fuktig. Det passar kanske om man ska odla ris, grönsaker eller annan livsmedel, men inte om man ska bygga ett hus. Våra hus mår inte bra av vatten och för att utsättas för fukt i längden. Helst ska det vara så torrt det bara går i och kring huset. Då behöver man bygga diken kring tomten så att vattnet leds från den. Har man sedan byggt ett hus, bör man regelbundet dräneras och man lägger då nya dräneringsrör som håller borta vatten kring huset. Den som är noggrann ser till att bearbeta marken så att vattnet leds bort från tomten helt och hållet.

2. Säkra grunden

Man kan behöva bygga en stabil grund för huset. Antingen bygger man ett hus med en krypgrund, en grundplatta eller med en källare. Oberoende hur man vääljer att bygga måste marken där huset ska stå bearbetas rejält för att huset inte senare ska röra på sig. Ju bättre grunden läggs desto längre kommer huset att stå stadigt och inte röra på sig.

3. Bygga trädgård

När man väl har byggt huset är det på långa vägar färdigt. När väl alla maskiner har lämnat tomten där huset står på, är det bara en lerig åker kvar. Det ser inte färdigt ut alls. Det man sedan behöver är en riktig trädgård, med gräsmatta, en uppfart för bilar som ska till huset och grusgångar, en altan eller terass där man kan sitta utomhus. Då bör man ta till hjälp ett företag som arbetar med tomten tills den ser ut som en riktig trädgård.

När du behöver markentreprenad i Stockholm

Innan du sätter igång med fastighetsbygget är det lika bra att ta kontakt med en aktör som erbjuder markentreprenad i Stockholm redan innan du har satt igång med fastighetsbygget. Då kan du få bra råd om hur du bör göra med marken så att den är så stabil som du bara kan för att huset ska stå på en bra grund. Behöver du en aktör som erbjuder markantreprenad i Stockholm? Läs då mer på: http://www.markentreprenadstockholm.se.

30 Mar 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.