Brandsäkra fastigheten!

Visste du att man som fastighetsägare altid bör se över sina fastigheter? Det visste du förstås helt och fullt. Det är inte bara säkerhet när det kommer till fönster och dörrar. Det gäller lika mycket när det kommer till brandsäkerhet. Har du sett över den sade i dina fastigheter nyss? Om inte kan det vara läge att göra det igen. Numera finns det otaliga tekniska lösningar som är bra att installera.

Det handlar inte bara om att stänga elden inne i små celler, med hjälp av branddörrar och sådant. Det hjälper inte särskilt mycket när elden gärna strävar uppåt. Har man då ett flerfamiljshus, sprider den sig uppåt väggarna, mot taket, alltså nästa våningsgolv. Brinner det i taket på högsta våningen, sprider sig elden sedan över till nästa trappuppgång och så vidare. I stället för att släcka bränder är det bättre att förebygga dem, som bekant. Att det brinner åstadkommer stora skador. Och ironiskt nog är det vattnet och brandskummet som gör mest skador. Därför är det bäst att installera senaste tekniken för att se till att bränder inte uppstår.

Installera brandmålning

Man kan måla med färg som inte är antändande. Man målar ytskikt som hindrar branden från att spridas. I stället släcker ytskiktet en eld som uppstår. Den minskar även rökutveckling och  höga temperaturer. Har det börjat brinna, är det med ett sådant ytskikt lättare att släcka branden och den fogar inte så stor skada. Den målningen fungerar både på trä och stål.

Installera brandtätning

Man kan täta en bostad till exempel i Stockholm med rätt sorts brandtätning som också hindrar branden att sprida sig till nästa lägenhet. Framför allt som brand gärna strävar uppåt, vilket riskerar att tända nästa lägenhet ovanför branden. Har man då rätt fogning i tak, hindrar den branden att antända nästa lägenhet.

Installera fogning

Brandfogningen tätar på samma sätt som brandtätningen, elden att sprida sig. Brandfogningen installerar man kring dörrpartier, taket och vägganslutningar, och materialen uppfyller krav som man ställer på brandsäkerhet. 

Fogningen ljudisolerar samtidigt. Har man installerat brandfogningen bidrar den till ljudisolering samtidigt. Den inte bara isolerar från oönskade oväsen, utan isolerar också värmen. Har man ett bra värmesystem med luft som värms utifrån, får man värme som är mer syresatt. Istället för att värmen sipprar ut genom fönster och otäta väggar, behåller man värmen, samtidigt som den tas utifrån. På så sätt kan man sänka värmekostnaderna, vilket är bra för alla och miljön vinner på minskad energiåtgång.

2 Feb 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.