Detta ansvar för fastighetens säkerhet har fastighetsvärden

Om du hyr ut lägenheter i din fastighet och har flera hundra hyresgäster gäller det att du som fastighetsägare ser till att dina hyresgäster har information om brandsäkerhet. Även om du som fastighetsägare har ett stort ansvar för att fastigheten har byggts enligt gällande säkerhetsregler är det trots allt upp till hyresgästerna själva att agera så att inte fastigheten riskerar någon brand. Som fastighetsägare kan det vara svårt att veta var ditt ansvar tar slut och hyresgästernas ansvar börjar, men detta säger lagen: 

"Fastighetsägare ska i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning och släckning vid brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand".

Lagen är inte helt vattentät

Här kan lagen vara nog så luddig eftersom den inte talar om hur ansvaret ska fördelas mellan fastighetsägare och hyresgäster. Här gäller det för fastighetsägarna att kommunicera så gott det går med sina hyresgäster och informera dem om vilka skyldigheter de har. Det finns vissa saker som en fastighetsägare inte kan lägga på hyresgästerna, och det är när det kommer till byggnadens konstruktion att göra.

Om man förenklar det kan man sammanfatta de olika ansvarsområdena på så sätt att skulle en brand bero på byggnadens konstruktion då är det fastighetsägarens ansvar, det kan inte belastas hyresgästerna, och ansvaret faller på hyresgästerna när det kommer till användningen av fastigheten. Har den hyresgästen handlat på ett sådant sätt att branden har uppstått på grund av slarv eller okunskap så ska det belastas hyresgästen – förutsatt att information om säkerhet har kunnat nå hyresgästen. Det är fastighetsägarens ansvar; information om brandsäkerhet och möjlighet att åtgärda brandrisker.

Alla har faktiskt ett ansvar

Enligt föreningen Fastighetsägarna har alla ansvar för att brandsäkerhet upprättas och upprätthålls i ett flerfamiljshus. Bäst är om fastighetsägaren informerar med jämna mellanrum om brandsäkerhet. Är man ändå som fastighetsägare osäker, bör man se till att fastigheten blir så brandsäkert det bara är möjligt. Då kan man till exempel brandtäta fastigheten. Det innebär att kan klä in bostäderna med barndskydd. Man kan brandisolera byggnaden. Man kan brand- och ljudtäta genom att bygga brandavskiljande väggar. Vill man inte uppföra brandavskiljande väggar, kan man i stället måla med brandskyddande målarfärg och tapetsera med brandskyddande tapet. Man kan göra fogningar som gör byggnaden brandtät. Alla dessa åtgärder är till för att stänga in en eventuellt brand och så att den inte sprids vidare varken i den egna fastigheten och inte heller sprids till andra fastigheter. Läs mer om det viktiga arbetet med att brandtäta i Stockholm på: http://www.brandtätningstockholm.se.

 

10 Jun 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.