En hiss i fastigheten en vinst för alla

Sverige är på många sätt ett väldigt modernt land, inte minst på det tekniska området. Datoranvändandet, bredbandsuppkopplingar, sociala medier – svenskarna är ofta nyfikna och öppna på nya saker och gillar att se på sig själva som framåtskridande. Att elbilen är på stark frammarsch är ett annat exempel. Även i fastigheter är idag stora delar av funktionerna -  lås, ventilation, VVS med mera – datorstyrda.

Hissen ett stort undantag

Ett stort undantag finns – hissarna. Ingen supermodern uppfinning, men ändå är det frapperande hur pass många fastigheter i Sverige som saknar hiss. Uppskattningsvis finns det idag så många som 75 000 trapphus runt om i landet som helt saknar hiss. Att installera en hiss i trapphuset i flerbostadshus. Givetvis är det en stor fördel för barnfamiljer, som slipper släpa tunga barnvagnar uppför trapporna, men det är dessutom också en nödvändighet för personer med nedsatt rörelseförmåga eller andra funktionshinder. För att inte tala om äldre personer som vill bo hemma utan att vara i stort behov av hemtjänst eller flytta till ett äldreboende. Bortsett från de rent praktiska fördelarna påverkar dessutom en hiss värdet och attraktiviteten för bostaden – på ett positivt sätt. Mer om det nedan.

Sveriges befolkning blir allt äldre

Sverige har en alltmer åldrande befolkning. Eftersom omsorgen idag allt mer fokuserar på hemvård så bor allt fler kvar i sina lägenheter. I dag bor skrämmande nog så pass många som mer än hälften av alla personer som är 80 år eller äldre i bostäder med bristfällig tillgänglighet. Detta leder till stora problem, för den äldre personen själv, hemtjänsten och de anhöriga, som får slita hårt för att ge sin äldre anhöriga ett drägligt och innehållsrikt liv.

Hiss höjer värdet på fastigheten

Att installera en hiss i en fastighet gynnar dock inte bara de boende utan ger även en värdehöjning på lång sikt. Lägenheterna blir lättare att nå och attraktivare och man får dessutom större möjligheter att utnyttja fastighetens alla utrymmen till fullo. Hissen är ofta det första som boende, hyresgäster, kunder eller tillfälliga besökare ser när de går in i en byggnad. Att mötas av en snyggt designad och väl fungerande hiss höjer det sammantagna intrycket av fastigheten och höjer dess värde i slutändan. En hiss i fastigheten är en vinst för alla.

Det finns i dag en mängd kvalitativa lösningar när det handlar om att installera hissar i hisslösa hus. Faktum är att det går att installera en hiss i de allra flesta trapphus. Vilken lösning som passar bäst beror på byggnadens specifika förutsättningar.

23 Aug 2017

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.