Ett delat ansvar ger fördelar

Att äga fastighet är en utmaning, men mestadels av det positiva slaget. Det finns många aspekter men det är sällan långtråkigt. Dock ska arbetsbördan vara rimlig och tiden räcka till.

Att vara fastighetsägare innebär att ha ansvar och arbete i överflöd. Man behöver sällan gå och lägga sig uttråkad. Det är kapital som ska förvaltas, praktisk service som behöver fungera, reparationer och renoveringar som ska skötas. Under vissa perioder är risken snarare att man inte alls hinner gå och lägga sig, vilket är ganska illa.

När man inser att det är ohållbart mycket arbete man lägger ner är det dags att vara generös och dela med sig. Andra vill också arbeta och när det gäller fastighetsförvaltning i Göteborg finns det utmärkt hjälp att få. Frågan är inte om du kan få hjälp, utan hur mycket av bördan du behöver lägga över på någon annan.

Fastighetsförvaltning är ett paraplybegrepp

Under benämningen fastighetsförvaltning kan ett antal olika områden och sysslor rymmas. Endast du som fastighetsägare kan avgöra hur mycket av det arbete du idag lägger ner som du vill bli av med. Handlar det endast om teknisk service? Byta proppar och lampor, klippa gräs, sköta trappstädning och skotta snö vintertid? Eller är du beredd att släppa mer än så?

Fastighetsförvaltning är ekonomi och administration. Det är hyresintäkter och utgifter för kapitalkostnader och reparationer. Det är driftnetto och det är åtgärder som medverkar till att dina hyresgäster trivs och att dina fastigheter behåller sin standard och sitt goda rykte. Vad väljer du att delegera?

15 Dec 2020

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.