Ett tips för BRF – installera solpaneler

Det är ett smart drag för en BRF att installera solpaneler och generera sin egen el. Kostnaden betalar igen sig ganska snart och föreningens ekonomi stärks.

Det är mycket som krävs för att driva en framgångsrik bostadsrättsförening. Mycket som avgör hur intresserade folk är av att bo i föreningens hus, och som därmed avgör hur stor månadsavgift det går att ta ut. Månadsavgiftens storlek är sin tur avgörande för husens drift och underhåll. Om man inte ser upp och är förutseende kan det bli en ond cirkel av det hela.

Ekonomi är förstås, som alltid, en drivande faktor. Det gäller att planera underhåll och eventuella renoveringar efter vad ekonomin tillåter. Men det gäller också att hitta smarta lösningar som gör att kostnaderna för driften hålls nere. Investeringar kan behövas för detta, och då ska det vara sådana som betalar igen sig inom rimlig tid.

Solpaneler för BRF betalar sig

En sådan sak, som innebär en investering, men som kommer att betala igen sig snabbt nog, är att satsa på solpaneler för BRF. Varje hus har ett tak, så förutsättningarna finns. Med solpaneler kommer kostnaderna för den el som krävs för driften att sänkas – eftersom föreningen genererar sin egen el.

Om månadsavgiften inte ändras så innebär det att det blir pengar över. Pengar som initialt kan täcka kostnaden som varit för inköp och installation av solpanelerna. Och när dessa är avbetalda kan det fortsatta inflödet av pengar användas till annat som är nödvändigt att fixa för att upprätthålla husen standard. Det är alltså en riktigt smart investering.

16 May 2023

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.