Få hjälp med bygglovsritningarna

Vid tillbyggnation eller nybyggnation av bland annat villor, radhus eller garage behövs ofta först ett bygglov av den kommun där byggnaden förväntas byggas. Många tycker det är svårt att skapa de ritningar som behövs när ansökan om bygglov ska skickas in. Istället väljer man att köpa in konstruktionsritningar av exempelvis en arkitekt. 

Första steget är att kontrollera om bygglov krävs eller inte. Det är framförallt två faktorer som avgör detta. För det första var i landet som det gäller. Är det utanför eller innanför planlagt område? Är det innanför behövs bygglov för de flesta tillbyggnationer och nybyggnationer. Är det däremot utanför är inte kravet lika stort. Hör med gällande kommun om vad som gäller. 

För det andra beror det på om ombyggnationen påverkar husets utseende vilket är grunden för bygglov.  

Flera olika bygglovsritningar

När ansökan om bygglov skickas in behöver flera olika bygglovsritningar bifogas. Det är konstruktionsritningar som visar själva konstruktionen och hur byggnaden kommer att se ut när den är klar. Här anges bland annat mått och material. Konstruktionsritningar är idag krav för att kunna få bygglov. Däremot är det inget krav på vem som får göra dem. Har man själv kunskapen om att rita korrekta ritningar så kan man göra det på egen hand. I annat fall finns fördelar i att köpa in tjänsten. 

Konstruktionsritningar kan även användas när man frågar hantverkare om offert för den byggnation som ska ske. Genom att ha en korrekt konstruktionsritning blir det enkelt för hantverkaren att räkna ut material- och arbetskostnad. Samtidigt innebär dessa ritningar en tydlighet för hantverkaren. Man kan alltid gå tillbaka de konstruktionsritningar som används för att se att arbetet utförts korrekt. 

Ritningar kan skapas av underlag från kunden

Ett sätt att få konstruktionsritningar inför bygglovet är att skicka in bilder, egna ritningar och beskrivningar på projektet. I detta fall kommer företaget att återkoppla med kompletterande frågor och sedan skapa de ritningar som behövs utifrån detta material. 

Självklart kan man även begära att företaget kommer hem till huset, gör mätningar och skapar underlag för ritningarna på detta sätt. Det kommer däremot bli betydligt mycket dyrare. Dessutom gör de jobb som man som privatperson utan större ansträngning klarar av att utföra på egen hand. 

Trygghet att allt blir rätt

Fördelen med att köpa in konstruktionsritningar är främst att allt blir rätt från början. Risken att kommunen kommer att begära kompletteringar är minimal och när ritningen genomförs kan företaget påpeka eventuella konstruktionsfel. Detta redan innan byggnationen påbörjas. 

Vad det kostar? Allt beror på storlek och hur mycket jobb som behöver läggas ner. Kontakta en arkitekt och få en kostnadsfri offert eller läs mer om konstruktionsritningar här: https://www.konstruktionsritningar.nu/

12 Dec 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.