Fastighetsägaren ansvarig för säkerhet på tak

När man äger en fastighet har man stora ansvarsområden. Det ska vara bra byggnader för människor att vistas i. Allt som har med VVS, till exempel att göra, ska vara av bästa kvalitet; inomhusluften ska vara tillräckligt syrasatt, vattnet ha en hög standard när det kommer till kvalitet på rören. Värmen ska gå att höja och fönstren får inte vara alltför dragiga.

När det kommer till utomhusmiljön ska även den uppfylla vissa kriterier för att vara en bra miljö. Det ska finnas bänkar för pensionärer att sitta på, barnen ska ha sandlådor att leka i. Taken ska ha säkerhetsanordningar och det får inte komma ner livsfarliga istappar som ramlar ner på folks huvuden. Därför måste den som är fastighetsägare att se till att till exempel en takläggare kan ge sig upp på taket och inte själv ramla ner, och kunna reparera och skotta ner snö innan den har blivit till is. Därför tar vi upp de säkerhetsanordningar som är nödvändiga och ska finnas på tak.

Måste finnas punkter på taket för en säkerhetssele

Det viktigaste som en takläggare ska kunna bära är en säkerhetssele och en hjälm. Och säkerhetsselen ska kunna fästas någonstans på taket för att det ska vara någon idé att bära säkerhetsselen. Därför krävs det att det finns följande säkerhetsanordningar på taket. 

Det måste finnas ställen som man kan knyta fast eller haka i säkerhetsselen på taket antingen i en ankarpunkt, som kan vara ett nockräcke. Ett nockräcke är en bra ställning som de som är upp på taket ska kunna ta tag i när de ska kliva upp eller ner för taket. Har man ett nockräcke längs hela nocken, finns det flera ankarpunkter för en säkerhetssele. Dessutom, har du ett nockräcke, kan du fästa säkerhetsselen som kan glida i sidled vilket är bra för att kunna röra sig längs hela taket.

Ett skyddsräcke måste finnas för säkert arbete

Ett skyddsräcke är också bra att ha då du ska röra dig upp och ner för taket och samtidigt kunna hålla i dig någonstans på taket. Det är till för att du inte ska trampar igenom i taket. Det är på liknande sätt med en takstege. Har du en takstege är det bra att ha någonstans som är säkert att kliva upp och ner på, särskilt om det är ett brant tak med snäv vinkel. Då har du någonstans att stå och arbeta utan att oroa dig för att tappa balansen.

Snörasskydd för att säkerställa för dem under taket

Ett snörasskydd är bra att ha, eftersom det brukar samla sig en massa snö på taket. Helst ska det inte bara rasa ner och skada människor och djur nedanför taket. Då är ett snörasskydd det bästa man kan installera till exempel vid ingången till ett hus. Är man sedan upp på taket och skottar ner snön, behöver det inte rasa ner just där folk går, utan man kan skotta ner det någonstans där människor och djur inte brukar vistas just under vintermånaderna.

Anlita hantverkare som kan säkerhet

När du behöver anlita folk som ska upp på taket är det viktigt att anlita takläggare och hantverkare som är experter på säkerhet när det kommer till tak och som själva kan ordna allt som har med taksäkerhet att göra. I Stockholm har du ett hundratal takläggare som du kan välja mellan. Var för inte anlita dem som själva tar hand om allt säkerhetsarbete på taket, och som är erfarna och säkra hantverkare? Läs mer om hantverkare som kan taksäkerhet i Stockholm på: https://www.taksäkerhetstockholm.nu.

2 Jun 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.