Fastighetsautomation ger dig mycket större frihet

Fastighetsautomation är en tjänst baserad på data som läggs upp i molnet. Tack vare internet och datorer kan du sedan få hjälp med att sköta en fastighet.

Den lilla datorn eller ska vi kanske kalla den för en mikroprocessor, ser till att den energi som fastigheten behöver, till exempel i form av varmvatten, kommer fastigheten till godo. Annan energi fastigheten kan behöva är centralvärme så att det alltid är varmt och gott. Men det finns mer saker som sker automatiskt.

En sådan sak som ventilation är av stor betydelse och den drivs av energi. Jätteviktigt att den fungerar för dig som befinner dig i fastigheten och för själva byggnaden. Utan ventilation ingen bra miljö att vistas i och då kan även byggnaden bli sjuk. Att ventilationen sker automatiskt är med andra ord superviktigt.

Fastighetsautomation gör det kniviga lite enklare

Det är inte alla som vet vad fastighetsautomation innebär. För en del är det en självklarhet att det ska finnas i deras byggnad, medan andra har mycket ringa uppfattning om vilken enorm betydelse fastighetsautomation kan ha för den dagliga driften av en fastighet. Det blir så mycket lättare att hålla koll med den sortens hjälp.

Elenergin är en av alla olika saker som du lätt skulle kunna styra om du har installerat en bra fastighetsautomation. Andra saker är belysning och sist men inte minst kan du programmera så att solskydd fälls ut per automatik. Det är med andra ord en mycket bra investering att ha fastighetsautomation.

Läs mer kring fastighetsautomation på denna sida: https://lenteautomation.se/ 

7 Mar 2023

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.