Fastighetsförvaltning och dess omfattning

Fastighetsförvaltning delas oftast på tre olika huvudområden – ekonomisk, administrativ och teknisk. Deras vikt och betydelse skiljer sig vanligtvis olika byggnader emellan.

En fastighetsförvaltning handlar om att sköta olika områden i en fastighet. Idag skiljer man på tre huvudområden – ekonomi, administration och teknik. En ekonomisk förvaltning innebär att sköta löpande redovisningar, göra bokslut och hantera fakturor för en fastighet.

Ekonomisk förvaltning sköts av personer som har yrkeserfarenhet och utbildning inom ekonomi. Den administrativa förvaltningen inkluderar tjänster gällande de boende. Några exempel är att sköta hyresaviseringar, hyresförhandlingar och kravhanteringar. Den tekniska förvaltningen är kanske den mest förekommande och omfattar skötsel och planerat underhåll av byggnaden.

Tjänster inkluderade i en teknisk fastighetsförvaltning

En teknisk fastighetsförvaltning inkluderar olika typer av service beroende på kundens behov och preferenser. Vanligtvis inkluderas följande moment: övervakning, underhåll, sanering, tekniska installationer och inplanering av förbättringar. Övervakning av en fastighet är av stor betydelse för dess säkerhet. En professionell förvaltare kan vara till stor hjälp vid hantering av aktuella säkerhetsfrågor. En fastighetsförvaltare tar hand både om planerat och löpande underhåll. Arbetsuppgifterna inkluderar olika delmoment i enlighet med byggnadens underhållskrav. Sanering behövs i de flesta fastigheter. Om fukt eller mögelskador uppstår är det fastighetsförvaltarens uppgift att avlägsna dem i god tid för att motverka större skador. Alla tekniska system i en byggnad ska vara installerade på rätt sätt och underhållas regelbundet, något som den tekniska förvaltaren ser till sköts. Exempel på sådana system är ventilation, värmesystem, portar och hissar. För att en byggnad ska hålla länge behöver man göra moderniseringar. Dessa planeras in och sköts av fastighetsförvaltaren.

Vem ansvarar för valet av en fastighetsförvaltare?

Det är upp till bostadsrättsföreningens styrelse att välja en förvaltare. Styrelsen ska även se till att förvaltaren uppfyller föreningens alla behov. Kontraktförnyelse och upprättning med förvaltaren ingår också i styrelsens arbetsuppgifter. Om en hyresgäst har frågor om fastighetsförvaltaren ska hon eller han kontakta styrelsen angående dem. Förvaltaren arbetar på uppdrag utsedda och godkända av styrelsen. Idag finns det gott om olika företag som erbjuder tjänster inom fastighetsförvaltning. Det går bra att välja en omfattande service som inkluderar både ekonomisk, teknisk och administrativ hjälp. På samma sätt går det precis lika bra att endast anlita en teknisk förvaltare. Tjänsternas omfång beror på föreningens ekonomiska situation (dvs. möjligheten till att betala tjänsterna) och dess behov. Som det nämndes tidigare är det upp till styrelsen att bestämma vilken typ av fastighetsförvaltning som ska gälla för en viss byggnad.

16 Jul 2020

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.