Fastighetsrätt – juridik kring fastighetsägande

Som fastighetsägare ställs man ofta inför juridiska spörsmål. Det kan handla om hur ett avtal om överlåtelse ska utformas, att upprätta ett hyreskontrakt, att göra en tekniks analys av en fastighet inför ett förvärv och så vidare. Det mest naturliga för många fastighetsägare är då att ta hjälp av en advokatbyrå med inriktning på fastighetsrätt.

Att vara verksam inom fastighetsbranschen innebär att äga och förvalta tillgångar som betingar stora värden. Att göra en stor affär där man förvärvar en fastighet som senare visar sig vara bemängd med fel kan innebära en ekonomisk katastrof. Vilka rättigheter har ditt fastighetsföretag i sådana lägen? Och vilka skyldigheter hade ni innan affären? Helst vill man ju inte behöva ställa sig dessa frågor i efterhand, utan i god tid innan affären känna till vilka risker och möjligheter som finns med affären och på ett objektivt sett kunna väga dessa mot varandra.

Person sitter med penna, miniräknare och dator

Advokatbyrå med inriktning på fastighetsrätt

I Stockholm finns flera advokatbyråer som inriktar sig nästan enbart på fastighetsrätt. En advokat väljer ju oftast ett eller högst ett par fält att specialisera sig inom, det är en förutsättning för att skaffa sig tillräckliga specialkunskaper och erfarenhet inom ett fält. Hellre att man vet allt inom ett område än att ha grunda kunskaper inom många. Djupa och specialiserade kunskaper inom ett fält är nödvändigt för att kunna vinna mål.

En advokatbyrå som inriktar sig på fastighetsrätt kan till exempel hjälpa till med att förbereda ett fastighetsförvärv genom att låta utföra teknisk besiktning av fastigheten, men även kontroller säljaren genom så kallad due diligence. Man kan hjälpa till med att upprätta överlåtelseavtal, eller att förhandla hyresavtal med hyresgäster och hyresnämnden. Kort sagt många uppgifter som kräver stort kunnande inom fastighetsrätt och även tar mycket tid i anspråk, något som är guld värt för den fastighetsägare som har mycket på sitt bord.

Se till att ständigt ha professionell juridisk hjälp till hands

Som fastighetsägare kan det vara bra att hitta en advokatbyrå som blir ”din advokat” och som du kan vända dig till när du har frågor eller står i begrepp att genomföra en affär. För din säkerhets skull bör du alltid låta en advokat titta igenom och kanske till och med hjälpa till att upprätta avtal och dokument kring dina affärer. Som fastighetsägare handlar man med alltför stora värden för att lämna något åt slumpen, allra minst juridiskt.

Det finns som sagt många advokatbyråer i Stockholm som inriktar sig på fastighetsrätt. Du måste så klart inte vända dig till en byrå som enbart sysslar med fastighetsrätt, huvudsaken är att det finns advokater på byrån som har fastighetsrätt som sitt specialfält. Det finns flera advokatbyråer i Stockholm som erbjuder juridisk hjälp inom många områden, och det rör sig då oftast om ganska stora byråer med många anställda inom alla de berörda fälten. Känner du dig osäker på vad en byrå kan erbjuda dig kan du alltid be om en initial konsultation, något som brukar vara kostnadsfritt på de flesta advokatbyråer.

Du kan läsa mer om fastighetsrätt och andra juridiska områden på https://www.salmipartners.se

3 Oct 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.