Förebyggande insatser för fastighetsägare

En fastighet är nästan som en levande individ. Den lever sitt eget liv. Den utsätts dag efter dag, år efter år, för användning och slitage. Vårt nordiska klimat tär på fasader och tak, och människorna som befinner sig i fastigheten sliter på golv, inredning, el, och vatten och avlopp med mera.

 

Hur ska fastighetsägaren tänka och agera med förebyggande insatser? Det är ett tryggt sätt att försäkra sig om husets status med jämna mellanrum för att slippa oönskade problem. Ett sätt att ta tempen på huset för att se hur det mår. En välskött fastighet kommer att fungera bättre och hålla längre. Såklart har det också ekonomiska fördelar att åtgärda brister tidigt och slippa akuta problem som är en betydligt dyrare historia.

Vad kan man göra då?

En fastighets exteriör kan man göra mycket med. Först och främst kan man ju själv undersöka fasader noga för att upptäcka eventuella missfärgingar och sprickor. Upptäcker man brister är det bra idé att kontakta en byggfirma som kan göra en professionell bedömning om något behöver åtgärdas. Det är också en bra idé att be dem att kontrollera taket samtidigt, då det är svårt och farligt att besikta taket på en hög och stor fastighet. Det är mycket viktigt att det inte finns skador på tak och fasad där regn och väta kan tränga in med läckor och fuktskador som följd. Hittas det grus på taket kan det tyda på att delar av yttertaket är skadat.

Har du papptak behöver du lägga om taket vart 20:e år. Ett slitet plåttak kan man måla om för att öka livslängden. 

Fastighetens interiör

Invändigt kan man upptäcka mycket fel och brister. Direkta skador på väggar och innertak upptäcker man ganska enkelt. Missfärgningar kan tyda på att fukt trängt in och behöver åtgärdas tidigt för att minska risken stora renoveringar. I källare och på vinden är det lätt att missa brister och skador. Leta efter misstänkta lukter som kan tyda på mögelbildning.

Vatten och avlopp

Ett vanligt förekommande problem är brister i vatten- och avloppssystemet. Det märks ofta på dålig avrinning och att det bubblar i handfat och diskhoar. Det kan också såklart upptäckas på avloppslukt. Om du är osäker på avloppssystemets status bör kontakta något VVS-företag som kan undersöka stammarna i huset. Stammar och vattenrör behöver ses över för att slippa akuta och besvärliga stopp i avloppen. Det finns många åtgärder att göra, till exempel besiktning att rörsystemet och stamspolning. Det innebär att stammarna spolas effektivt med högtryck, där effektivt stammarna rengörs för att ta bort framtida stopp i avloppen.

En väldigt bra försäkring för framtiden. Lathet och snålhet kommer att garanterat bli en dyr och tråkig överraskning framöver.

15 Jan 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.