Frågor och svar om att anlita en kontrollansvarig

Vid byggnationer som kräver mark-, rivnings- eller bygglov är det upp till byggherren att utse en certifierad kontrollansvarig. Det här ska ske enligt lag, då närmare bestämt enligt plan- och bygglagen. Det är inte bara nybyggen som kräver en kontrollansvarig, utan också om en redan befintlig byggnad ska ändras i större drag, till exempel om bärande delar berörs på något sätt. I den här texten svarar vi på vanliga frågor och svar som kan dyka upp för den som ska anlita en kontrollansvarig. 

Krävs certifikat?

Ja, numera krävs att den kontrollansvarige innehar ett certifikat. Så har det inte alltid varit, men sedan kravet infördes i EU:s tjänstedirektiv har Sverige (och politiker i Stockholm) beslutat följa det. Om du hittar en kontrollansvarig som inte kan uppvisa detta, är det en varningsflagga av rang. Certifierade kontrollansvariga är standard idag, och något annat vore konstigt. 

När bör man ta in den kontrollansvarige?

Som nämnt i inledningen tar man in en kontrollansvarig vid byggnationer som kräver rivnings-, mark- eller bygglov. För den som ska bygga nytt skadar det dock absolut inte att ta in en kontrollansvarig så tidigt som möjligt i processen. Många viktiga beslut och vägval tas redan i planeringsstadiet, och där kan en kontrollansvarigs kompetens komma till nytta. Särskilt fördelaktigt kan det vara om bygget är utmanande på något vis (kanske en experimentell byggnad i centrala Stockholm?), och där många viktiga beslut tas tidigt i processen. 

Vad kostar en kontrollansvarig?

Det här är givetvis en fråga som är svår att ge ett rakt svar på. Handlar det om ett stort projekt i Stockholm eller en mindre fristående villa lite mer avlägset? Som regel är storleken på projektet den mest avgörande faktorn. En annan faktor som spelar in är byggherrens önskemål och hur tidigt man tar in den kontrollansvarige. Om det handlar om det förstnämnda i exemplet ovan (ett stort projekt i en storstad som Stockholm), kan väldigt många besök krävas för att den kontrollansvariga ska kunna säkerställa att kontrollplanen följs till punkt och pricka. Kostnaderna blir då, av naturliga skäl, högre. 

Vad innebär självständig ställning?

Kanske har du hört att en kontrollansvarig måste ha en självständig ställning? Det här är viktigt om allt ska gå enligt reglerna. Självständig ställning innebär att den kontrollansvarig inte får vara nära släkt med den som ska utföra åtgärderna. Inte heller är det tillåtet att de jobbar på samma företag, eller på annat sätt har en mycket nära anknytning. Om någon i familjen har skaffat ett certifikat, eller om en kollega har vidareutvecklat sin kompetens, är det ingen som kan hjälpa till med just ditt bygge. Läs mer här om kontrollansvarig i Stocknholm på: http://www.kontrollansvarigstockholm.nu.

28 Mar 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.