Fuktskador är ett vanligt problem

Ett av de vanligaste problemet som drabbar husägare gäller fuktskador. Skador som både kan påverka husets konstruktion och som på sikt kan åsamka personskada där olika allergier kan komma att utvecklas hos personer boende i huset. Det är därför som man måste vara extra noggrann och verkligen säkerställa att huset man bor i inte har några fuktskador - eller riskerar att få sådana. Av naturliga skäl så är våtutrymmen de mest utsatta då det kommer till dessa fuktangrepp; badrummet och köket är områden där man ska hålla lite extra koll. 

Men: det absolut vanligaste området - det är faktiskt krypgrunden och det är där som man bör vara extra vaksam. Även på vinden kan det komma fuktskador och gemensamt dem emellan är att det ofta handlar om yttre omständigheter i kombination med bristande underhåll som skapar dessa. Ser man till vinden så kan exempelvis ett sämre tak vara orsaken till en fuktskada. Håller du inte efter taket - ja, då kan det börja läcka in vatten och fukt; något som kan komma att kosta mycket pengar. Krypgrunden å sin sida och fuktskador där kommer av fukten från marken, där kondens bildas och där mikroorganismer - mögel - kan frodas. 

Två utsatta områden som kan vara svåra att kontrollera på egen hand och där en egenkontroll faktiskt krävs. Det finns ett värde i att hålla sin krypgrund och sin vind under uppsikt då fuktskador kan komma att stå en husägare ganska dyrt i längden. 

Lösningen är att hyra en avfuktare 

Ett råd är att man tar professionell hjälp med kontrollen och, helt enkelt, anlitar ett företag som inspekterar huset och primärt då dessa två områden. Skulle det visa sig att fuktskador finns så går dessa att komma till bukt med; detta genom att man torkar ut dem. Du kan alltså hyra en avfuktare, placera denna i rummet/området där fuktskadan syns och efter en tid räkna den som en del av historien. 

Viktigt då det kommer till att hyra avfuktare är att den anpassas efter vilken typ av fuktskada det handlar om, hur stor den är samt i vilket rum den syns. Något som kräver professionell hjälp och där du låter ett företag undersöka hur fuktskadan ter sig och därefter anpassar avfuktaren du ska hyra efter de givna förutsättningarna. 

Ofta så kan du slå två flugor i en smäll här och hyra avfuktare samt få huset inspekterat av samma företag. Något som rekommenderas då denna lösning ofta är mer kostnadseffektiv än att dels anlita ett företag för inspektion och därefter hyra en avfuktare hos en annan firma. 

5 Dec 2017

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.