Hiss eller diss - säkerställ tillgängligheten i din lokal eller bostad

Fungerande hissar är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten för alla människor i byggnader. Alla har inte möjlighet att ta sig upp och ned i trappor av egen kraft och maskin.

Om du bor högt upp i ett bostadshus eller jobbar bland de högsta våningarna i en lokal kan det vara väl så nyttig vardagsmotion att traska upp och ned för trapporna varje gång du kommer och går. Just vardagsmotionen kan göra underverk för sådant som grundläggande kondition, blodtryck och allt som allt en bättre hälsa. Att ta trapporna blir ett hälsosamt alternativ till att åka hiss. Men det innebär inte att man kan strunta i att installera hissar i hus och lokaler av rent hälsomässiga aspekter och syften och tro att det ska gagna alla som rör sig i huset och i längden hela folkhälsan. Tvärtom faktiskt.

Funktionsvariationer och äldre människor

De som kan ta trapporna kan absolut rekommenderas göra det. Men privilegiet att utan förbehåll kunna röra kroppen i trappstegsliknande rörelser når inte hela befolkningen, eller ens de som kanske ska ha tillträde till ditt hus eller din lokal. Äldre människor kan ha mycket svårt att gå i trappor, och därför måste det finnas ett hissalternativ för att äldre personer inte ska exkluderas. Även människor med funktionsvariationer som kanske sitter i rullstol, går på kryckor eller på annat sätt är begränsade i sin rörelseförmåga måste faktiskt enligt lag ha möjlighet att åka hiss på exempelvis en skola eller en arbetsplats. Annars kan det röra sig om diskriminering enligt diskrimineringsgrunderna vilket är både förkastligt och inte minst straffbart.

Plus att det kan vara rätt skönt ibland...

Förutom att du gör en byggnad tillgänglig för fler människor finns det naturligtvis en rad ytterligare fördelar med att ha en hiss som alternativ. Detta gäller även för människor som normalt sett inte har några problem med att gå i trappor. Ponera att du precis har storhandlat och kommer hem med fem fulla matkassar du ska transportera upp till lägenheten på sjunde våningen. Nog är du tacksam alltid för att det finns en hiss som ger dig och dina varor skjuts. Eller för att inte tala om när det är dags att flytta eller av en annan anledning transportera stora möbler eller objekt. En hiss gynnar alla människor på ett eller annat sätt och bör finnas i varje byggnad med fler än en våning.

5 Jun 2020

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.