Hur man sköter om ett flerfamiljshus

Skötseln av flerfamiljshus är likadan som skötseln av en villa men med fler boende. Därför använder man sig av personal som tar hand om alla praktiska delar som behövs i den dagliga driften.

Ett hushåll är ett hushåll är ett hushåll. Det skiljer sig inte på vad man behöver om man bor i en lägenhet eller ett eget hus. Men när man är många som delar ett hus så blir det förstås ett högre slitage på alla gemensamma ytor och funktioner. Förutom att man gärna vill att allt ska hålla högsta möjliga standard och renlighet för allas trevnad. De som arbetar med fastighetsservice tar hand om den vardagliga skötseln av ett flerfamiljshus. Det är uppgifter som reparationer, underhåll och städning. Skötseln gäller alla gemensamma ytor som källare, tvättstuga, trapphus, hiss, gångar, vind och även utemiljön. Det ska vara ett hus som är rent och trevligt med lampor och hissar som fungerar. Man brukar även se till att renhållningen fungerar i tvättstugan, trots att varje boende bör städa efter sig själv.

Uppgifter i vardagen

Beroende på hur stort huset är, och hur man som ägare vill fördela uppgifterna, så finns det en lista som ska skötas. Ibland händer det att man ger all skötsel av utemiljön till ett externt företag som endast har det som arbetsområde. Det är ett så pass specifikt område att det kan vara smidigare på det sättet. Däremot händer det att man använder sig av sin fastighetsservice även när det handlar om uthyrning av lägenheterna. Det kan gälla visningar, ta och ge nycklar med mera. Men ibland överlåter man till och med hela uthyrningsprocessen till fastighetsservicen. Då och då behövs det även större reparationer eller underhåll som kan röra exempelvis el, vatten, avlopp eller ventilation i hela byggnaden. Även det är ett så pass specifikt område att man ofta anlitar externa företag till det.

Internt eller externt

Det finns för- och nackdelar vare sig man använder sig av egen personal eller anlitar ett företag för all service av fastigheten. Om man äger många fastigheter så kan det på många sätt vara befogat att man har egen personal som kan ta hand om ett flertal fastigheter. Även om det är personal med ett ganska smalt kunskapsområde. Men många väljer att istället anlita någon fastighetsservice i Karlstad som sin partner. På det sättet kan man fokusera enbart på ägandet och eventuellt även förvaltningen.

29 Sep 2020

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.