Är det riskabelt att som fastighetsägare hyra ut till ett skyddat boende?

Många fastighetsägare känner oro inför att upplåta lägenheter och lokaler i sina fastigheter till skyddade boenden och stödboenden. Man är rädd att det ska bli stökigt och att övriga hyresgäster ska bli skrämda av ständiga besök från våldsamma makar och poliser.

Sanningen om hur det vanligtvis går till på ett skyddat boende ligger dock långt från denna bild. Ett skyddat boende är hemligt, det ligger i sakens natur. Både personal, utsatta kvinnor och medföljande barn vet vikten av att vara diskreta och att inte göra väsen av sig. Det är ytterst sällan som ett skyddat boende avslöjas för en våldsverkande partner eller anhörig, och när det gör det måste den utsatta personen flytta därifrån. Faktum är att det knappt märks allt det pågår en verksamhet. Du kan som hyresvärd lita på att allt kommer att gå lugnt till.

Social och ekonomisk vinst

Förutom den rent mänskliga aspekten, att du faktiskt hjälper till att skapa ett skydd åt personer som utsatts för våld och deras barn, så finns det dessutom en ekonomisk aspekt av att hyra ut till ett skyddat boende, i och med man som fastighetsägare kan få ett extra bidrag från kommunen för att upplåta lägenheter och lokaler åt skyddade boenden.

Vad är ett skyddat boende?

I ett skyddat boende bor utsatta personer, främst kvinnor, antingen själva eller med sina barn. Det är vanligt att ett skyddat boende består av en grupp mindre lägenheter och några gemensamma ytor, dr barn och vuxna kan umgås tillsammans med personal. Personalen bemannar de gemensamma ytorna dygnet runt, men det pågår ingen nattlig aktivitet.

Säkerheten på ett skyddat boende

På ett skyddat boende ställs stora krav på så kallat skalskydd, att det ska vara svårt att ta sig in för obehöriga. Det kan därför vara lämpligt att boendet har en egen ingång, med extra säkerhetsdörrar, galler, kameraövervakning etc. Detta skalskydd installeras dock mycket diskret och din fastighet kommer inte att förvandlas till ett fort. Det ligger i boendets intresse att ingen ska kunna misstänka att det finns ett skyddat boende på platsen.

Officiell verksamhet

Om du som fastighetsägare hyr ut lokaler till skyddade boenden för utsatta kvinnor, eller stödboenden till barn och ungdomar, gör du en stor insats för samhället och för de utsatta kvinnorna och barnen. Skyddade boenden behövs i dagens Sverige och behovet är stort. Alla dessa verksamheter drivs i samarbete med socialtjänsten, antingen kommunalt eller privat, och du behöver inte vara orolig för att det försiggår några skumraskaffärer. Det ligger i allas intresse att det skyddade boendet märks så lite som möjligt, så på vissa sätt kan man säga ett skyddat boende är den ideala hyresgästen för dig som fastighetsägare.

Om du som fastighetsägare är intresserad av att hyra ut till skyddat boende eller stödboende, hör av dig till kommunen så hjälper de dig att gå vidare. Du tar ett socialt ansvar och får samtidigt en diskret och skötsam hyresgäst.

lägenhetshus

19 May 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.