Inte omständligt bygga balkong på hus

Har man en fastighet som inte har någon balkong, går det utmärkt att bgga balkonger i efterhand. Det är inte så svårt som man skulle kunna tro. Såvida man anlitar rätt hantverkare vill säga. En balkong definieras som en utbyggnads med ett skyddsräcke på fasaden, eller väggen. Man kommer ut på en sådan genom en dörr som är ett fönster förlängt till en dörr. Det är ett stomkemplement som kompletterar stommen men överför inga belastningar. Den bär ingen del av själva fastigheten och kan både avlägsnas och byggas på utan att påverka annat själva utseendet på en byggnad.

Olika slags balkonger man kan uppföra

Så med tanke på att en balkong inte påverkar en byggnad mer nämnvärt är fastighetens utseende är det inte svårt att bygga till en balkong på en fastighet. Då vi har kommit fram till den slutsatsen är dett sedan dags att bestämma sig för vilken sorts balkong som man föredrar. Här nämner vi några olika sorters balkonger som man kan välja mellan.

1. Kungsbalkong 

En kungsbalkong är som namnet antyder, en stor balkkoong, som sträcker sig över flera rum i fastigheten. Den kan till och med sträcka sig lika lång som själva lägenheten i fråga.

2. Kronbalkong

En kronbalkong är en balkon som endast bygga överst i en byggnad och som är en rundad balkong belägen mellan två burspråk och då byggd med en dörr från vardera burskpråk.

3. Fransk balkong

En fransk belkong är egentligen som ett förlängt fönster. Man kan inte gå ut på en fransk balkong utan är egentligen bara ett räcke som finns ett stycke utanför fasaden med en dörr som öppnas inåt bostaden.

Balkonger med olika material

En stålramsbalkong har balkar och är vanligast i äldre hus. Den har endast en stålram med en godstjocklek vid fasadupplaget där den största tyngden ligger. På mer moderna hus är det i stället vanligt med en armerad betongplatta, en enskiktsbalkong, eller en tvåskiktsbalkong. De har en dropplåt och tätskikt mellan konstruktion och en överbetong. Här brukar de stora skadorna ligga i kanterna med spjälkt och karbonatiserad betong.

Välj hantverkare till balkongbygget

Bor man och behöver bygga balkonger i Stockholm eller om man vill låta renovera sina befintliga balkonger kan man söka efter ett sådant företag på Google. Man kan då googla "balkonger Stockholm" och efter det ta kontakt med några av de företag som Google presenterar för en. Då frågar man till exempel om offert och referenser för att välja bästa möjliga företag.

18 Aug 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.