Kan man byta kulör på huset vid en fasadrenovering?

Vad kan man göra på en fasad utan att bygglov krävs? Kan man byta kulör på huset vid en fasadrenovering?

Om du kan byta kulör på din bostad beror på flera faktorer. Det går inte generellt att säga att det är tillåtet eller inte. 

 

Inom detaljplan – eller inte

 

Det första som avgör frågan är om du bor inom kommunens detaljplan eller inte. Om du inte bor inom detaljplanerat område kan du byta färg på fasaden utan att ansöka om bygglov. Det är därmed helt och hållet ditt ansvar. 

Bor du däremot inom detaljplanerat område behöver du ha bygglov i det fall som kulören avsevärt ändras mot tidigare. 

 

Bor du i bostadsrätt – eller inte

 

Bor du i bostadsrätt krävs är första steget att kontakta styrelsen i denna förening. Generellt har föreningen ansvaret för allt utvändigt på bostaden. Det gäller exempelvis tak, fönster och just fasad. Om du som medlem önskar göra förändringar på fasaden måste alltså föreningen godkänna detta. Det är sällan som föreningen godkänner större förändringar på fasaden och handlar det om nödvändiga renoveringar är det föreningen som ska stå för detta. 

 

Avsevärt påverkar byggnadens utseende – eller inte

 

Den tredje, och kanske viktigaste punkten, är om fasadrenoveringen avsevärt påverkar dess utseende. I Boverkets riktlinjer anges just att ändringen ”avsevärt” ska påverka byggnadens utseende. Detta antingen till dess tidigare utseende eller till dess omgivning. 

Det innebär att ändring av färg, byte av fasadbeklädnad, byte av tak och annat som påverkar dess utseende kan kräva bygglov. 

Kortfattat – Du kan ändra färg på fasaden vid fasadrenovering. Men kolla först upp om bygglov krävs eller inte. Om bygglov krävs kan kommunen godkänna annan kulör – men inte nödvändigtvis den kulör du önskar. Bor du däremot i en fristående bostad utanför detaljplanerat område har kommunen generellt inget att säga till om. 

 

Kan även kräva anmälan om ändrat brandskydd

 

Även om det sällan sker så finns det tillfällen då ny fasadfärg minskar brandskyddet. Om ändringen är ”väsentlig” krävs i vissa fall en ytterligare anmälan utöver bygglovet. 

Se kommunens detaljplan

För att kontrollera om din bostad är inom detaljplanerat område, eller inte, kan kommunens hemsida besökas. Här brukar det finnas detaljplaner att ladda hem. Alternativet är att kontakta kommunens handläggare för bygglov för att få hjälp med information om bygglov krävs eller inte. 

Kom ihåg att det är bättre att kontrollera en gång för mycket än en gång för lite. Det finns flera fall där man målat om en hel bostad och sedan fått påbackning från kommunen för att man inte haft bygglov för dessa ändringar. 

Här hittar du mer information om fasadrenovering: https://www.fasadrenoveringborås.se

30 Dec 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.