Kontrollansvarig vid varje bygge

Varför ska man ha en som är kontrollansvarig vid ett bygge? Ska man ha en person som springer omkring alla byggarbetare och som kontrollerar att de arbetar på rätt sätt? En kontrollansvarig är själva garanten som kan intyga och ser till så bygget blir bra. En kontrollansvarig ser efter så att alla byggbestämmelser och regler åtföljs. Men en kontrollansvarig ser samtidigt till så att bygget flyter på, utan avbrott för att man inte har de rätta byggloven.

En som får uppgiften att vara kontrollansvarig, är själva byggingenjörer och kan hela byggången. En sådan kan se till så att bygget har alla byråkratiska ansökningar, bygglov och papper i ordning så att det inte blir hinder i vägen för att bygget ska kunna fortgå. På så sätt är även en kontrollansvarig till hjälp för själva byggföretaget som bygger det nya huset eller fastigheten.

Viktigt med självständig kontroll av viktiga byggen

Det är ju så vitktigt att ett bygge, som kanske hyser många människor, kanske i en fastighet med många bostäder eller företagslokaler, är byggt enligt alla bestämmelser och lagar och regler för säkar byggen. Man får inte dra elen på vilket, tokigt sätt som helst, utan man ska dra el så att den inte riskerar någons hälsa. Man får heller inte använda vilket byggmaterial som helst, utan enbart det slags material som är godkänt, och som skyddar människor. Det är dessutom inte bara svenska regler som ska följas, utan även EU direktiv. En kontrollansvarig bör alltså kunna alla de regler och bestämmelser som rör den slags fastighet som byggs. Att anlita en kontrollansvarig är inte bara något som man kan göra om man känner för det, utan det är lag på att göra en sådan sak. Dessutom får man inte anlita vem som helst, utan det måste vara en kontrollansvarig som är certifierad och som kan arbetet utan och innan.

Detta kan en kontrollansvarig göra

  1. Kan vara ett projektstöd – en kontrollansvarig är även till för själva byggföretaget, bland annat att kunna vara aett stöd för bygherren och hantverkarna, då en kontrollansvarig ska kunna hela byggprocessen och känner till hur ett bygge ska gå till för att det ska gå rätt till.
  2. Ha en kontrollplan – en kontrollansvarig är ansvarig för att dels göra en kontrollplan, men även se till så att kontrollplanen åtföljs när bygget fortsätter.
  3. Kontroll att allt görs på rätt sätt – på byggplatsen ska en kontrollansvarig se till så att man håller sig till alla regler och bestämmelser när man bygger.
  4. Dokumenterar allt – en kontrollansvarig ser även till att dokumentara allt som sedan ska fungera som garanti för att allt har gått rätt till.
7 Dec 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.