Kortare tid att sopa gator och torg

De flesta fastighetsägare känner till vilken tid det tar att sopa gator och parkeringsplatser, och vilket drygt jobb det är, om man inte tar hjälp av sopmaskiner i stället för att skicka ut sopade som gör det för hand. Många bemanningsföretag sköter arbetet åt fastighetsägarna i stället för att fastighetsägarna eftersom de flesta inte kan sysselsätta gatsopare på egen hand. Så många arbetsuppgifter kanske inte finns som kan sysselsätta, säg en BRF. Har man då ett bemanningsföretag som skickar ut gatsopare, kan de ta sig an många fler uppdragsgivare och kan sänka priserna på sina uppdrag som de tar på sig. Det blir en win-win situation där både uppdragsgivare som kunder vinner på. För personalen, spelar det sannolikt ingen roll om de har olika arbetsområden, men har heltidsarbete istället för deltid, eller gå arbetslösa.

Tekniken har kortat ner tiden för gatusopare

Arbetet har kortats och gjort mer bekvämt för gatsopare med de nya sorters sopmaskiner som vi ser numera. Det finns alla sorters gatumaskiner; allt från hela små bilar som tvättar rent stora alléer och gator, till mindre sopmaskiner som sopar rent parkeringar och gator, lekparker och gångbanor. Förutom gatusopmaskiner, finns det sopmaskiner som man kan använda inomhus och som underlättar för att som arbetar inom städbranschen. Arbetar man till exempel på en byggarbetsplats som ger mycket sågspån och träflisor som behöver städas undan i den dagliga verksamheten är et viktigt att ha möjligheten att städa undan allt det, och man vill helst inte att det ska ta flera veckor, sådant måste oftast gå undan på några timmar. Det är då det är effektivt med sopmaskiner som är byggda för dessa typer av byggarbetsplatser.

Vad förväntar man sig av leverantörer av sopmaskiner?

Vad ska man förvänta sig av en leverantör av sopmaskiner. Här är det viktigt att anlita en seriös leverantör. Dels måste du som kund kunna räkna med att få produkter av högsta kvalitet. Antingen du behöver en sopmaksin för din dagliga verksamhet, eller endast någon gång då och då kan du få produkter som är anpassade för din verksamhet. Då kan det vara bra att antingen handla in en sopmaskin som du kan använda precis när du vill och behöver. Har du behov endast någon gång, är det bättre att kunna hyra en sopmaskin för din verksamhet. Det är viktigt med en flexibel leverantör som också tar på sig möjligheten att reparera och ge service åt de maskiner som de antigen säljer eller hyr ut.

29 Jun 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.