Lägg säkra tak för snöskottaren

För alla som arbetar med fastigheten, och särskilt om fastigheten är högre än 2 meter ovanför markytan, måste fastighetsägaren se till – och ansvarar för säkerheten för alla som arbetar med fastigheten – att de kan arbeta säkert i sitt jobb. Det innebär bland annat, att alla som arbetar högre än 2 meter ovanför markytan behöver ha en byggnadsställning när de målar, reparerar eller vad de nu gör. Också alla som arbetar på tak behöver ha säkerhetsanordningar som håller dem säkra och så att de själva inte ramlar ner.

1. Ankarfäste

Vad krävs för att ett tak ska anses vara säkert? Alla som ger sig upp på ett tak måste bära en säkerhetssele på sig. För att säkerhetsselen ska kunna vara säker, måste man kunna fästa säkerhetsselen någonstans på taket – annars är säkerhetsselen värdelös. Då behövs ett ankarfäste som sitter säkert och som man kan fästa en lina till säkerhetsselen när man är där uppe.

2. Takstege och taksteg

En hantverkare brukar behöva kunna röra sig i sidledes och upp och ner för ett tak. Då är det viktigt att det finns stegar som hantverkaren kan röra sig i de olika riktningarna. Ska man till exempel skotta snö måste man kunna röra sig uppifrån ner för att få bort snön från taket. Ska man till exempel rensa hängrännor måste man kunna röra sig i sidledes för att få bort all smuts, löv och annat som kan finnas i hängrännorna.

3. Arbetsplattformar 

Arbetar man uppe på taket behöver man en plattform som man kan arbeta från och ställa sina redskap på när man arbetar där. Arbetar man med repareringar av till exempel skorstenen behöver man både skorstensmaterial och murslevar, tegelpannor och annat som man behöver till renoveringen och reparationer av skorstenen.

4. Snörasskydd

Man behöver ett riktigt bra snörasskydd som skyddar folk som är nedanför taket, så att inte snö och is kommer ner i huvudet på folk. Det viktigaste är att man har någon som kan gå upp på taket och skotta bort all snö, och att den som ska upp på taket och skotta bort snön kan röra sig på ett säkert sätt på taket. Det är det allra viktigaste. Sedan bör man även montera fast ett bra snörasskydd som förhindrar snö och is från att ramla i huvudet på folk.

Om man anlitar snöskottare är det bäst om man får tag i någon som kan utföra kontroller av taket samtidigt som de är uppe på taket. Läs mer här om några som kan det: https://www.snöskottningstockholm.nu.

18 Jul 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.