Lär dig mer om akustikputs

Akustikputs används för att få ner ljudnivån inomhus. Det absorberar ljudet som annars studsar mot tak och väggar. Det är effektivt när större ytor ska få den dämpande effekten. I annat fall kan mindre ljudabsorbenter monteras upp.

Finns det hårda ytor i hemmet i lokalen studsar ljudet lätt vilket skapar en hårdare ljudnivå. Genom att göra dessa ytor ojämna eller mjuka kommer ljudet att inte studsa på samma sätt vilket därmed tydligt minskar ljudnivån.

Passar i moderna planlösningar

Idag byggs de flesta hus med stora öppna planlösningar. Det kan även vara högt i tak och många öppna ytor. Det skapar goda förutsättningar för ljudet att studsa på de plana och hårda ytorna. Med öppen planlösning blir det även fler personer inom samma rum som skapar ljudbarriären. Detta är exempel på när akustikputs passar utmärkt att använda.
Ett av de bolag i Stockholm som säljer ljudabsorberande produkter anger den stora skillnaden mellan gips och akustikputs. Medan en skiva av gips absorberar ca 3 % av ljudet så absorberar akustikputs närmare 95 %. Däremot gäller detta inte vid basfrekvensen där akustikputs enbart absorberar 35%. Men detta utifrån att tal ofta ligger där.

De nämner även att det är av stor vikt att välja rätt sorts puts utifrån behov. Det är exempelvis stor skillnad på funktion och ljuddämpande behov på museum mot om en privatperson skulle vilka få ner ljudnivån hemma. Flera äldre byggnader i Stockholm har just akustikputs för att skapa mjukare och lugnare ljudnivå. Detta inte minst på museum och utställningslokaler.

Inte bara puts

Även om namnet pekar på att det är puts som enbart läggs som en tunn yta så finns även andra alternativ. Det kan användas som ett tunt lager för att därmed förbättra hårda och plana ytor så som tak och vägg. Men det kan även användas för att få ett tjockare lager. Detta främst beroende på hur man önskar att ytan ska få. Många gånger sätts först ljudabsorbenter upp varpå akustikputs läggs so en tunn yta över.

Viktigt att välja rätt

I längre artiklar om akustikputs nämns nästan alltid vikten av att välja rätt puts och att appliceringen är avgörande för ett gott resultat. Därmed bör man söka efter företag med flera års erfarenhet av marknaden och som överlag har goda referenser.

Från 1000 kr per kvadratmeter

I en artikel på Byggahus.se anges att det kostar 1 – 2000 kr per kvadratmeter. Ett prisexempel från ett byggföretag i Stockholm visar även ungefär detta spann. Kostnaden är då både för material och montering. Där nämns även att man inte bör applicera detta själv då resultatet kan bli betydligt sämre än om proffs får göra jobbet.

Läs mer om Akustikputs här: https://www.akustikputsstockholm.se/

5 May 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.