Lär dig mer om: Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning innebär i brandskyddsmålningkorthet att en speciell färg målas på väggarna. Vid brand kommer färgen att expandera till ett flera centimetertjockt skum. På detta sätt hålls värmen ifrån materialet vilket gör att elden sprider sig betydligt långsammare. Ett effektivt sätt att höja beredskapen för brand och minimera risken för spridning.

Brandskydd under viss tid

Brandskyddsmålning sker exempelvis på stålkonstruktioner och andra konstruktioner som därmed har bärande karaktär. På stålkonstruktioner håller brandskyddsfärgen branden borta i ungefär en timme. Därmed ges alltså brandkåren en extra timme för att bekämpa elden.

Brandskyddsfärg

Den färg som används vid brandskyddsmålning är specialtillverkad för att skapa detta unika skydd. Vid hetta sväller färgen och skapar ett skumliknande skydd mot det material som färgen sitter på. Det är däremot mycket noga att brandskyddsfärgen appliceras på rätt sätt samt att man väljer rätt färg beroende på material och behov av skydd. Generellt sker applicering av målare eller konstruktionsföretag. Detta inte minst eftersom denna slags målning sällan sker i redan befintliga privata hem.

Vid extra behov av brandskydd

Det finns en rad lagar som reglerar hur stort brandskydd som måste finnas i nybyggda bostäder. Det finns däremot inte lag på att brandskyddsmålning måste ske oavsett byggnad. Däremot används det ofta i byggnader där säkerheten behöver vara högre. Ett exempel är äldreboende där personer förväntas ta längre tid på sig att komma ut vid brand. Men det kan även vara offentliga lokaler där antalet personer generellt är fler än i en lägenhet.

Ytterligare tillfällen då brandskyddsmålning sker är i industrier och verkstäder där brandrisken är större eller där spridning av elden skulle kunna få förödande konsekvenser.

Olika material – olika färg

Brandskyddsfärger finns för olika material. Det är därför viktigt att vara säker på vilket material som brandskyddsmålning ska ske på för att högsta säkerhet ska uppnås.

Kan målas över

Brandskyddsfärg finns inte i speciellt många nyanser. Generellt kan man nämligen måla över färgen med valfri kulör. På detta sätt skapas först ett brandskydd för underliggande material varpå kulörfärg används för att skapa en finare yta. Men även här bör man vara noga och undersöka vad som gäller. Fråga alltid proffs som har kunskap inom området om du inte har erfarenhet och utbildning om denna sorts målning.

Kan kompletteras med annat brandskydd

Självklart kan brandskyddsmålning kompletteras med andra slags brandskydd. Det kan vara sprinklers, brandvarnare, brandsläckare och tydliga utrymmesvägar. Man ska aldrig förlita sig enbart ett enda brandskydd

Mer information om brandskyddsmålning.

4 Jun 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.