Letar du efter entreprenadbesiktning?

Vet du vad en entreprenadbesiktning för någonting? En entreprenadbesiktning är precis som en vanlig husbesiktning, fast det handlar om att besiktiga ett bygge, en fastighet, en konstruktion istället för ett färdigt hus.

Misstänker man att det kan finnas någon skada på en fastighet kan man anlita en beiktningsman som gör ordentliga besiktningar. Anlitar man en besiktningsman som ska gå igenom entreprenaden, är det väldigt viktigt att alla som berörs av besiktningen på något sätt, har förtroende både för besiktningsmannen och besiktningen i sig.

Viktigt med utbildade besiktningsmän

Därför bör man alltid se till att endast anlita certifierade besiktningsmän. Man vill ju helst veta att man anlitar en tredje part som inte är påverkad av någon i sin bedömning av entreprenaden. En entreprenad kan också vara ett vägbygge, en bro eller vilken konstruktion egentligen vad som helst. Därför bör besiktningsmannen förstå och kunna vad som är möjligt och omöjligt, vad bristerna kan bestå i och vilka delar i konstruktionen som det är extra viktigt att kunna bedöma.

När genomför man besiktning?

En entreprenadbesiktning kan ske egentligen när som helst, men det är inte så stor vits att göra en sådan innan man har byggt klart. Det är först när bygget är klart som en besiktningsman kan säga något om det. Möjligen kan en besiktningsman i ett tidigare skede ge besked om något är på väg att bli en felaktig konstruktion eller ej. Hon, eller han kan då se om någon lösning inte kommer att fungera och varna konstruktören för vilka fel det kan leda till om konstruktionen inte är rätt byggd.

Vilken utbildning ska en besiktningsman ha?

För det första är det endast ingenjörer som blir besiktningsmän. Det så pass viktigt att en besiktningsman förstår hur en konstruktion kan ge framtida fel, eller brister, att man själv bör ha en gedigen utbildning om byggnader och hur de ska konstrueras. Sedan får de dessutom en utbildning sv SBR, Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund. Det för att de ska veta vilka kriterier som är gängse och vilken nivå som de ska besiktiga efter. En besiktningsman blir som en garant för att entreprenaden är byggd på riktigt och säkert sätt. Därför bör alltid en besiktningsman ha höga krav på entreprenaden och vara noggrann och sträng när hon eller han ska godkänna en entreprenad. Det är ju viktigt att alla konstruktioner är byggda efter beprövade metoder som man vet är säkra för människor och som inte ska skada dem.

5 Dec 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.