Letar du efter kaminer i Uppsala?

Har du också funderat och letar efter kaminer i Uppsala? Att installera en kamin i sin bostad gör mycket för trivseln. En eld gör att man slappnar av. Det ger en större livskvalitet. Dessutom förser den hela bostaden med värme. Element som går på el, ger inte samma slags fina värme som en kamin kan göra. El som värmekälla brukar ge en torr och obehaglig värme, medan en eld i kaminer brukar ge en behaglig värme.

Att installera en kamin är inte svårt. Det enda som krävs är att man har en plats för en kamin. Har man ingen skorsten, kan en leverantör av kaminer bygga en sådan så att kaminen kan fungera på rätt sätt. Har man en skorsten så kan man alltid renovera den så att den fungerar som den bör.

Detta bör man tänka på vid installation

Placeringen av kamin bör väljas utifrån var man vill ha eller redan har en skorsten. Visserligen går det bra att ha en rökgång som inte går rakt uppåt, men vanligtvis vill man placera en kamin så centralt som möjligt i bostaden. Det för att värmen ska spridas så mycket som möjligt i bostaden. Att då placera en skorsten mitt i huset och bygga en mur så centralt som möjligt brukar göras för att värmen ska kunna spridas så mycket som möjligt av en enda kamin. Det är klart att man kan installera flera kaminer i samma hus, då är placeringen av en enda kamin inte lika viktig.

Hur vill man använda kaminen?

Placeringen av en kamin är också beroende av hur man vill använda den; är värmen det viktigaste? Vill man ha det mysigt framför kaminen? Vill man placera kaminen så att så många kommer åt värmen? Eller är man ensam och planerar huset efter endast en eller två människors behov? Här finns ju hur många alternativ som helst. Det bästa som man kan göra är att rådfråga en erfaren murare om var en kamin gör sig bäst i en bostad. Det finns många oväntade platser som en murare mycket väl kan bygga så att kaminen kommer till sin rätt.

Säkerhet viktigt vid installation

En annan viktig sak när man väljer plats för kaminen är att det är säkert. En kamin kan blir oerhört het. Det är då viktigt att man placerar kaminen så att den är så säker som det går. Även här bör man lyssna på muraren som ska mura in den så att den är så säker för alla som bor i huset.

19 Mar 2020

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.