Lönar sig värmepumpar även för större fastigheter?

Du som äger en flerfamiljsfastighet är givetvis medveten om kostnader för drift och underhåll av värmesystem. Självklart har du möjlighet att ta ut ersättning i form av hyra, men det är ändå viktigt att tänka långsiktigt så att du har ett pålitligt och slitstarkt system som förser fastigheten med värme i många år framåt.

 

När värmesystemet behöver bytas ut innebär det stora investeringar, så det är viktigt att vara väl förberedd och ha en plan så att du kan avsätta de pengar som behövs redan några år i förväg.

 

Fjärrvärme levererad från kommunen är givetvis något som många fastighetsägare tycker om, då man enbart behöver tänka på distributionen av värmen i byggnaderna. Men det är inte möjligt att få fjärrvärme på alla platser i landet. Här har man länge varit beroende av oljeeldning eller möjligen pellets för att få en effektiv värmeförsörjning till de boende. Eluppvärmning förekommer delvis, men det är sällan omtyckt på grund av de stora ökningar av elpriset som vi har sett de senaste åren.

 

Det finns dock ett alternativ till som få ägare av större fastigheter tänker på och det är faktiskt en värmepump. Många har föreställningen att värmepumpar endast finns i mindre format och att de aldrig skulle klara av kapaciteten som behövs för en större fastighet. Det är rätt och slätt fel. Idag finns det högeffektiva pumpar med kapacitet på upp till 80 kW per styck. Har du en fastighet som behöver mer kan du alltså koppla in flera pumpar i serie, då det exempelvis är möjligt att borra flera hål i berggrunden eller lägga ut flera markslingor, beroende på hur tomtmarken är beskaffad.

 

En ytterligare fördelar med värmepumpar är att de nyare modellerna har en mycket bra energiklassning (ofta A+++),  något som är mycket viktigt med tanke på de nya kraven på energiklassificering och sänkt förbrukning. En värmepump tillsammans med eventuell tilläggsisolering kan alltså hjälpa dig som fastighetsägare att både sänka energiförbrukningen, kostnaderna och din miljöpåverkan.

 

 

22 Mar 2017

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.