Mögelsanering för bättre inomhusmiljö

Att man som husägare drabbas av ett mögelangrepp är ofta en följd av ett tidigare slarv. Mögel trivs bäst i fuktiga miljöer och det innebär att man allt som oftast kan se mögelangrepp i exempelvis tvättstugor, badrum eller i köket, vanligt är också att husgrunden och vinden drabbas. Har du - eller en tidigare ägare - fuskat med exempelvis fuktskydd och fuktspärrar så kan ett mögelangrepp uppkomma; likaså om det finns dålig ventilation i bostaden. 

“Att bo ett hus där mögel finns är inte bara skadligt för huskonstruktionen. Många sjukdomar kan spåras till just mögel: astma, allergier, återkommande förkylningar, hosta… En mögelsanering är nödvändig för bättre hälsa“ 

Mögel är att anse som skadligt både för hus och för hälsa. Om din familj lever i ett hus i Stockholm där mögel finns så kan detta på sikt vara skadligt; astma och olika allergier har ofta kunnat spåras till denna organism. Mer lindriga symptom såsom huvudvärk, förkylningar, hosta och bristande koncentrationsförmåga kan man också hålla utkik efter. 

Det man kan säga här är att det i många fall nästan är bättre med synligt mögel än det som är dolt; det synliga möglet kan du åtgärda på en gång – mögel som inte syns kan ha funnits längre och kräver ofta lite större jobb vid en mögelsanering. För: det är det som slutligen kommer att göra att ditt hus åter blir beboeligt – en mögelsanering måste ske. 

Först fuktundersökning, därefter mögelsanering

Till exempel innebär en mögelsanering i Stockholm inte enbart att man tar bort det mögel som syns, nej det handlar om att man måste hitta orsaken och därefter också åtgärda så att mögel inte kan uppkomma i framtiden. Det första steget då du anlitar ett företag för en mögelsanering i ditt hus i Stockholm är att de anställda genomför mätningar kring luftfuktigheten och ser om exempelvis bättre ventilation kan skapa bättre förutsättningar. 

“En mögelsanering handlar dels om att ta bort det mögel som finns och som är synligt. Men, det handlar till största del om att förhindra framtida problem. Mögel trivs i fukt - i många fall så kan avfuktning och bättre ventilation lösa problemen“ 

Därefter så sker en mögelsanering - antingen genom ozon eller genom en kemisk sanering. Som ett tredje steg så kontrollerar man med hjälp av finkänsliga UV-lampor att saneringen haft en önskad effekt. 

Vi nämnde ventilation och avfuktning som tydliga åtgärder där man kan bli av med mögel för gott. Ett annat alternativ kan vara att renovera. Det finns vissa material - masonit och plywood - som har sämre motståndskraft mot mögel; byter man ut det som är angripet så finns det goda möjligheter att ert hus i framtiden kommer att erbjuda en inomhusmiljö som ingen riskerar att bli sjuk i. 

22 Feb 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.