När du behöver brandisolering

Behöver du genomföra en brandisolering? Det kanske låter som en drastisk renovering att göra en brandisolering av den egna bostaden, men det är varken nojigt eller galet, utan en sund och realistisk åtgärd för att säkra den egna bostaden mot en brand. Här går vi igenom hur man kan göra en brandisolering som skyddar huset, radhuset eller lägenheten.

Det är inga konstigheter att brandisolera en fastighet. Tvärtom. Det är vettigt, klokt och fullt möjligt. Det är heller inte särskilt svårt. Man renoverar och bygger precis som i andra fall, men ser till att använda sig av brandtäta material. 

  • Brandisolering

När man ska isolera väggar, golv, fönster och dörrar, så ser man till att isolera med brandsäkra isoleringsmaterial. Det är då isoleringsmaterial som innehåller stenull som är obrännbar och har den allra högsta klassificeringen med brandklass Euroklass A1. Det är ett underhållsfritt brandskyddsmaterial och har ett innehåll som elden inte kan bränna. Materialet fattar inte eld och alla material som en eld inte kan brinna med, självslocknar. En eld behöver två komponenter för att kunna finnas till. De är; syre och material som den kan "äta" bränna upp. Förlorar en eld tillgången till syre och material som den kan bränna, finns det inga förutsättningar för en eld.

  • Brandtätning och brandfogning

På samma sätt som man kan isolera med brandskyddsmaterial, kan man täta sitt hus med  brandskyddsmaterial. Det fungerar på exakt samma sätt. En eld brinner alltid uppåt. Ser man på en veke, på ett stearinljus, så går lågan alltid uppåt, inte neråt. På så sätt fungerar en eld, den strävar alltid uppåt. Har man tätat väggar och tak med  brandskyddsmaterial, så får elden inte samma förutsättningar som annars att fortsätta brinna. Det samma gäller ju om man även har fogningar med brandskyddsmaterial. Ser man bara till så att elden varken har material som vill brinna, när den brinner uppåt, så får den inga förutsättningar att fortsätta brinna.

  • Brandskyddsmålning

På samma sätt är det med färg och tapeter; man kan både måla och tapetsera med brandskyddsmålning och tapeter. När det kommer till brandskyddsmålning, är det med målarfärg som, när det brinner, blir målarfärgen till skum. När målarfärgen brinner, rinner den ner, på elden och blir till skum, som elden inte kan bränna vidare. Skummet blir inte något bra material för en eld att fortsätta brinna med. Har man då brandskyddsmålat väggarna hemma, så hinner man ringa brandkåren innan elden får mer material att bränna. På så sätt kan man skydda sitt hem med brandisolering, brandtätning, brandfognin och brandskyddsmålning. Läs mer här.

28 Oct 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.