När du behöver en byggkonsult

Ett stort bygge ett hus eller fastighet är ett väldigt stort projekt, med många delar och mycket att hålla reda på. Det kan handla om byggprojektering, arbetsledning och olika upphandlingar.

Det kan vara väldigt skönt att att få hjälp så bygget blir mer kostadnadseffektivt och framgångsrikt. Så man kan fokusera mer på själva byggandet.

Slipp krånglig administration

Det kan vara svårt att se hur ekomomin kan förbättras och få arbetet att blir mer effektivt på bygget. Adminstration som till exempel juridiska frågor, tillstånd och bygglov med mera. Det är så mycket i en byggprocess som kan gå fel om man inte har full koll.

En byggprocess har väldigt många steg, och alla är beroende av varandra för att fungera. Tänk vad skönt att få hjälp av en erfaren entrepenadingenjör med allt pappersarbete.  

Inköp och upphandlingar

Man behöver ha kalkyler och ritningar för olika delar av byggprocessen. Det är tidskrävande och kräver mycket kunskap och erfarenhet. Samma gäller att ta fram tydliga och korrekta ritningar för bygglov och liknande. 

En upphandling måste ske enligt konstens alla regler och kan ge stora inkomster som man vinner. Det kan också väldigt viktigt att göra en noggrann och bra budget för att projektet ska gå med vinst. 

I Sverige finns det strikta regler för hur ett byggprojekt skall drivas och dessa måste följas. Det gäller allt från hur upphandlingar sköts till säkerheten på bygget. Om man inte följer gällande regler och lagar kan man få böter. 

Ökad lönsamhet

Det kan vara avgörande för ett byggprojekt att ha koll på alla kostnader under projektets gång. Man vinner mycket på att man har lagt mycket tid på planeringen. Man behöver till exempel alltid ha goda margnaler för oförsedda händelser. För de kommer alltid.

Det kostar väldigt mycket pengar när byggen står stil i väntan på olika saker. Det kan vara tillstånd eller försenade leveranser av material med mera. 

Ta in hjälp av byggkonsult

När det gäller budget och tidsplan måste den vara realistiskt utförd. Det finns annars stor risk att projektet drar ut på tid och att kostnaderna drar iväg. Och när man inte håller sig till budget kan kunden vägra betala och man får stå för kostnaderna. Så det rekommenderas att ta in professionell hjälp av en kunnig och erfaren byggkonsult. Så du vet att projektet är väl planerat och allt kommer flyta på utan komplikationer.

När du behöver en trygg och erfararen partner på ditt bygge kan du anlita: www.byggkonsultstockholm.biz.

12 Feb 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.