När du behöver ventilationsfirma i Uppsala

Äger du villa i Uppsala? Eller du kanske är fastighetsägare och har ansvar för ett större fastoghetsbestånd i staden? När det kommer till ventiler och ventilation gäller lite olika regler om du är villaägare eller har ansvar för flera bostäder. Är du fastighetsägare och hyr ut lokaler i den, bör man kontrollera ventilationen med tre eller sex års mellanrum. Det är då OVK-besiktningar som gäller med de mellanrummen. Beroende på vilka slags ventiler som finns monterade i fastigheten, är det alltså 3 eller 6 års regelbundenhet av OVK som ska genomföras.

En OVK besiktning görs för att säkerställa en tillräckligt bra inomhusmiljö. Vid en sådan kontrolleras hela ventilationssystemet så att det är fritt från föroreningar, smuts, damm och att den dåliga luften inte sprids i byggnaden. Man måste säkerställa så att de boende eller hyresgästerna har tillgång till rätt information om ventilerna och att det fungera precis som ventilerna är avsedda att göra. Om det inte fungerar som de ska, ska  den ventilationsfirma som gör kontrollerna se till att de antingen lagas eller byts ut.

Få tag i en ventilationsfirma

Bor man i Uppsala, och söker en ventilationsfirma som kan komma och utföra en OVK-besiktning kan man till exempel googla "ovk-besiktning Uppsala" på Googles hemsida. Sökmotorn kan då leta fram alla de hemsidor som har text om att man erbjuder OVK-besiktning och i Uppsala. Då ser man snabbt vilka olika firmor som kan erbjuda det och så ringer man någon av dem. De firmor som anger att de gör OVk-besktningar gör det då på uppdrag av kommunen som endast har ansvar för alla besiktningar som ska göras i de lokaler där man bedriver offentlig verksamhet. Det kan alltså även vara på en privat skola, dagis, sjukhus eller någon annan verksamhet men vård och utbildning är enligt lagen de verksamheter som kommunerna är skyldiga att se till finns. Sedan spelar det ingen roll om det är ett kommunalt eller ett privat bolag som sköter verksamheten.

Villaägare är inte skyldiga utföra kontroller

Villaägare är alltså inte skyldiga att kontrollera sina ventiler. Men med tanke på att vi alltmer vistas inomhus, och att man kan bli riktigt sjuk om man har uttjänta ventiler, gamla ventiler och odugliga sådana, bör alla villagare utföra egna kontroller av sina ventiler. Många villor har enklare ventiler med självdrag och kanske en köksfläkt. Byter man däremot värmesystem kan man tyvärr få självdragsventilerna ur funktion så de går ut på att varm luft stiger upp och sugs ut.

 

28 Sep 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.