När du bygger parkeringar vid fastigheten

Har du någon gång irriterat dig på de parkeringar som inte har några målade parkeringsrutor? Bilisterna har i värsta fall parkerat alldeles för glest, eller för nära andra bilar. Har de parkerat för glest, utnyttjas ju inte parkeringen till maximalt. Har de parkerat sina bilar för nära andra bilar, kommer de stackars bilförarna och andra som ska åka med i bilarna knappt in, eller ut ur sina bilar. Det är otroligt irriterande när bilarna inte är väl parkerade. Då är det mycket bättre när parkeringsrutorna är målade med tydliga parkeringsrutor.

Vägmarkeringarna håller anarkin borta från vägarna

Man kan med belägg, säga att vägmarkeringarna håller borta det att bilförarna skulle köra helt fel på vägarna. Har man en tydlig mittlinje på vägarna, håller sig bilisterna på rätt sida om vägen, annars kan det vara osäkert vad som är höger och vänster på en bilväg. De stackars fotgängare skulle inte veta var de kan gå över vägarna på ett säkert sätt. Cyklisterna skulle heller inte veta var de kan cykla utan att vara i vägen för bilarna.

Vägmarkeringar för barnen

Man kan använda samma slags vägmarkeringar för barn på skolgårdar eller på lekplatser. Då handlar det inte så mycket om att de ska vara säkra, utan för att barnen ska känna att det är roligt att leka på skolgården. Målningarna ska locka till lek och sätta igång fantasin hos skolbarnen, eller dagisbarnen. Man kan även anvädna sig av samma slags vägmarkeringar för idrottplatser, fotbollsplaner, tennisbanor, basketplan och andra ställen där det är viktigt att markera ut var man får stå och inte stå, eller var straffområdet är och så vidare.

Kan man måla vägmarkeringar själv?

Man kan måla sina egna vägmarkeringar själv, så länge det handlar om vägmarkeringar som finns på den egna tomten, den väg som finns på den egna tomten. Men anlitar du ett företag som arbetar med vägmarkeringar får du vägmarkeringar som är bra mycket mer proffsigt målade. Vill du att det ska se proffsigt ut, är det bland det bästa som du kan göra; anlita en proffsig vägmålare. De har de rätta utrustningarna för att linjerna ska bli så där raka, som de ska vara.

Då får du parkeringsrutor som är raka, idrottsmarkeringar som ser proffsiga ut. Det är även viktigt att man inte målar med vad som helst, utan att man använder sig av miljövänliga material som inte skadar natur eller djur. Sådant känner de proffsiga vägmålarna till.

27 Dec 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.