När du vill anlita arkitekt till husrenoveringen

Ibland kan man se husrenoveringar som ser ut att vara gjorda av någon som inte har det minsta hum om hur man går till väga när man ska bygga ut hus. Det kan vara allt från utbyggnader där taket inte alls har anpassats till utbyggnaden, eller där man inte har brytt sig om att bygga om träpanelen på husfasaden. Det är då man kan misstänka att man inte alls har anlitat någon arkitekt till renoveringen.

Att anlita en arkitekt till en husrenovering innebär en stor garant för att renoveringen blir gjord på rätt sätt. Det som en arkitekt gör när det kommer till att rita en plan för renoveringen är att hon, eller han ser till helheten. Det är sällan som en renovering av endast en del av huset kan göras utan att resten av huset också bör förändras.

Arkitektens roll i en renovering

Att en arkitekt kan de olika material som man använder när man bygger eller renoverar hus är inte så konstigt. Det är ju det som är en arkitekts arbetsuppgift och vad hennes, eller hans utbildning går ut på; att kunna de olika materialen och hur de bäst samspelar med varandra. De villaägare som har tagit sig tid och pengar att rådfråga en arkitekt inför en husrenovering, kommer att märka att man genomför renoveringen med mycket mer kunskap, kvalitet och mer praktiskt. En arkitekt ser möjligheter där en lekman inte gör det. De har en kompetens både när det kommer till miljö, hållbarhet och hur man bäst kan utnyttja utrymme, material och resurser.

Bästa renoveringsfirman är den med arkitekt

Vill man anlita en bra renoveringsfirma, bör man anlita en som både har en arkitekt och som utför själva renoveringen. Då får man både en firma som kan riva, bygga nya väggar, göra utbyggnader, lägga nytt tak, höja huset och bygga till ett nytt etage. Har man redan en arkitekt inom byggfirman behöver man inte vända sig till någon annan, utan har alla kompetenser som man kan behöva i en och samma firma. En arkitekt har ju kunskapen om vilka förändringar som är hållbara och vilka som inte är det; kan man flytta på en vägg hur som helst? Hur kan man förvandla en inredning så att man får in mer ljus? Allt sådant känner en arkitekt till, vilka förändringar på ett hus som är möjliga att göra, och vilka som kan göra huset sämre. Så vill man få tag i en sådan byggfirma kan man ju till exempel googla "husrenovering Stockholm".

27 Nov 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.