När er BRF behöver fastighetsskötsel

Är det så att ni har en bostadsrättsförening (BRF) och behöver en fastighetsförvaltning och det är en fastighetsservice i Stockholm som ni behöver? Det finns flest bostadsrätter i Stockholm, i hela Sverige. Det är där som de flesta fastigheter behöver service av bostäder, för kyla, värme, VVS-rör och städning, skottning (på vintrarna) och gräsklippning (på somrarna). Då vill man helst få en fastighetsservice som håller hög kvalitet. Hur får man det då?

Ta hjälp av utbildade hantverkare och ingenjörer

Här anser vi att det är viktigt med fastighetsskötsel av högutbildade, såsom till exempel av utbildade ingenjörer, som är utbildade just på skötsel av fastigheter och som kan analysera vad det kan vara för problem om det är så att bostadsrättsägarna skulle ha några problem med sina bostäder. Det är viktigt med professionella hantverkare och ingenjörer som har hand om allt det som innefattas i en fastighetsskötsel och fastighetsservice. Det är många saker som kan hända med en fastighet. Har man många boende i en BRF kan det uppstå lika många problem som det finns hushåll i BRF:en.

Precis som villaägande

Den som har bott i villa vet hur många saker som kan hända med den egna villan. Har man en villa, kan allt hända och det mesta händer också; är det inte taket som ska göras om, är det badrummet, kranarna, elen eller staketet som ska målas om. På samma sätt är det ju med en stor fastighet och en stor BRF; det händer alltid något som ska renoveras, underhållas och städas. Precis som vid vanligt villaägande finns det behov av allt från snöskottning, gräsklippning, trappstädning, VVS-service och liknande tjänster som också behövs till en stor (eller liten) BRF.

Anlita någon som utför fastighetstjänster

Vem ska utföra de tjänsterna? Det är ju inte de boende som kan ta hand om allt det. Det är då man som oftast anlitar företag till de fastighetstjänsterna. Det finns företag som har specialiserat sig på dessa tjänster och som kan erbjuda skötsel inte bara av fastigheterna, utan även av ekonomiska tjänster och teknisk förvaltning. De kan då till och med förbättra fastigheten och ser till att den får ett mervärde i det långa loppet. De kan då ge fastigheten ett högre värde bara genom att ge service med hög kvalitet. Om BRF så önskar kan de genom att förvalta fastigheten se till så att den får ett allt högre värde med tiden.

2 Apr 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.