När man vill asfaltera innergårdar i BRF:er

Många BRF:er (bostadsrättsföreningar) vill kunna utnyttja sin innergård så gott det går. Finns det behov av lekpark för barn och ungdomar är det bra om man kan inreda innergården på sätt som gör att barnen och ungdomarna vill tillbringa sin lediga tid där. Om barnen ska lockas att stanna kvar i BRF:ernas innergårdar är det viktigt att man dels asfalterar åtminstone en del av innergården för lek, bollspel och annat. Sedan bör man alltid anpassa den för att barn i olika åldrar ska lockas att vistas där. Då bör det finns till exempel gungor på området, sandlåda, kanske en tennisbana, plats för basketbollspel och buskar, träd och lite fri natur som barnen kan leka bland.

Vuxna önskar platser att sitta på

 De vuxna önskar att det fanns platser som de kan sitta på, i innergårdarna. Då kan de önska att det fanns bord, och parkbänkar och en och annan grill. Ska BRF:erna kunna locka till sig nya bostadsrättsägare är det viktigt med möjligheterna att kunna sitta utomhus och få möjlighet till utevistelse. Har man då en fin innergård betyder det mycket för värdet på fastigheten och möjlighet att attrahera nya bostadsägare, om nu någon vill flytta därifrån, eller så får den fina innergården människorna att stanna kvar i sina bostäder.

Anlita asfaltföretag för innergården

I Stockholm finns det många hundratals byggföretag som arbetar med asfalteringar och med att lägga rätta beläggningar på huvudstaden vägar. De flesta av dem arbetar även med mindre projekt som att asfaltera uppfarter till privata egendomar, BRF:s asfalteringar av innergårdar, till exempel och liknande arbeten.

Att arbeta med en innergård

Innan man kan asfaltera en innergård är det viktigt att planera den på rätt sätt, så att så många som möjligt kan använda den. Man förbereder den, genom att schakta den och tar reda på så att det inte finns känsliga ledningar i marken innan man går vidare. När det är gjort ser man till att lägga ett lager med geotextil och flera lager innan man plattar ut hela området som man ska asfaltera. När väl underlaget är rätt förberett ser man till att komma med den heta asfalten. Man lägger den medan den är het, och kör sedan med en vält över asfalten för att göra den så tätt packad och plan som det bara går. Det är ett arbete som kräver stor noggrannhet, teamarbete och att man har de rätta maskinerna till det arbetet.

12 Apr 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.